Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία Εγκρίθηκαν 10 προσλήψεις μουσικών του Κέντρου Πολιτισμού

Εγκρίθηκαν 10 προσλήψεις μουσικών του Κέντρου Πολιτισμού

0
ergasia-may164

Τετρακόσιες σαράντα οκτώ (448) προσλήψεις σε δήμους, με συμβάσεις σχέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους ενέκρινε σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών με απόφαση του. Ειδικότερα εγκρίνεται η σύναψη τετρακοσίων σαράντα οκτώ (448) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες ή έως εννέα (9) μήνες (για αναγνωρισμένες σχολές) σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου από τις ωφελούμενους.

Στο πλαίσιο αυτό εγκρίθηκε το αίτημα του Κέντρου Πολιτισμού Ξάνθης για 10 προσλήψεις μουσικών δασκάλων για το Ωδείο Ξάνθης.

Εγκρίθηκαν 4 θέσεις ανταποδοτικού χαρακτήρα στον Δ. Τοπείρου

Μέσα στο καλοκαίρι θα εκδοθεί η προκήρυξη

Οι θέσεις είναι 8μηνης διάρκειας

Εγκρίθηκε, με απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών η σύναψη 763 προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α’ βαθμού, για χρονικό διάστημα έως οκτώ μήνες.

Αξίζει να σημειωθεί πως για φέτος ο αριθμός των εποχικών προσλήψεων στους δήμους θα φτάσεις τους 3.900 υπαλλήλους.

Οι νέες θέσεις θα καλύψουν τα κενά σε υπηρεσίες των δήμων που εισπράττουν ανταποδοτικά τέλη ή αντίτιμο για τις υπηρεσίες τους, όπως η καθαριότητα, η αποχέτευση, η ύδρευση, ο φωτισμός κ.λπ. Η πρόσληψη του νέου προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, από τον κάθε δήμο ξεχωριστά που θα δημοσιεύσει τις προκηρύξεις του μέχρι το καλοκαίρι.

Από τον νομό μας εγκρίθηκε από τον ΑΣΕΠ το αίτημα του Δήμου Τοπείρου για 4 θέσεις ανταποδοτικού χαρακτήρα

Εργασιακά Νέα

Αναμένονται νέες προσλήψεις

Στο Δήμο Αβδήρων

Ανακοίνωση για 13 προσλήψεις με δίμηνες συμβάσεις για κάλυψη έκτακτων αναγκών πυροπροστασίας ετοιμάζει ο δήμος Αβδήρων. Η ανακοίνωση για την υποβολή δικαιολογητικών και τις ημερομηνίες υποβολής θα βγει την επόμενη εβδομάδα.

12 προσλήψεις για τις Κατασκηνώσεις «Αρχαία Άβδηρα»

Εν αναμονή του ΦΕΚ είναι η Πρωτοβάθμια Ξάνθης για την έκδοση της προκήρυξης για 12 άτομα προσωπικό για την Κατασκηνωτική περίοδο και την λειτουργία των κατασκηνώσεων «Αρχαία Άβδηρα του Υπουργείου Παιδείας.

Από 1η έως 15 Ιουνίου οι αιτήσεις για τις Σχολές της Πυροσβεστικής

Υποβολή μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.fireservice.gr

Από την 1η έως τις 15η Ιουνίου καλούνται όσοι υποψήφιοι των πανελλαδικών επιθυμούν να διεκδικήσουν μία θέση εισαγωγής στις Σχολές της Πυροσβεστικής να καταθέσουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους. Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις θα υποβάλλονται μέσω πλατφόρμας, η οποία θα λειτουργήσει γι’ αυτόν τον λόγο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.fireservice.gr. Μετά την καταληκτική ημερομηνία (15 Ιουνίου) δεν θα είναι δυνατή η υποβολή της παραπάνω αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης. Η προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος (www.fireservice.gr), ενώ περισσότερες λεπτομέρειες για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας (www.minedu.gov.gr).

50 προσλήψεις από τον Δήμο Θάσου

Πενήντα τέσσερις εποχικούς υπαλλήλους θα προσλάβει ο δήμος για την Ανώνυμη Εταιρεία Τουριστικής και Οικονομικής Ανάπτυξης Θάσου «ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.». Το νέο προσωπικό θα εργαστεί στα τα κάμπινγκ της Χρυσής Αμμουδιάς, του Πρίνου και του Σωτήρος στις ειδικότητες: ΔΕ Υπάλληλοι Υποδοχής, Σούπερ Μάρκετ, Μπαρ, καθώς και ναυαγοσώστες, νοσοκόμες, νυχτοφύλακες και εργάτες καθαριότητας. Πληροφορίες στο τηλ. 2593061207

Πρόγραμμα κατάρτισης σε Πληροφορική & Επικοινωνίες για 1.000 ανέργους

Περιθώριο έως τις 29 Ιουνίου έχουν οι άνεργοι ηλικίας από 18 έως 24 ετών, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση ένταξης στην πράξη κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), που υλοποιούν η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ). Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 1.000 ανέργους ηλικίας από 18 έως 24 ετών, με στόχο να αμβλύνει το βασικό πρόβλημα στην αγορά εργασίας των πέντε περιφερειών, στις οποίες θα υλοποιηθεί (Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Ηπείρου), που είναι η αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης προσόντων και δεξιοτήτων εργαζομένων. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 380 ωρών, εκ των οποίων 120 αφορούν θεωρητική κατάρτιση και 260 πρακτική άσκηση. Πληροφορίες: edu.sepve.org.gr.

Ξεκινούν οι αιτήσεις για προσλήψεις στην Τράπεζα της Ελλάδος

Η Τράπεζα της Ελλάδος προκηρύσσει την πλήρωση, κατόπιν επιλογής, δεκαέξι (16) θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού στον τομέα της Πληροφορικής για τις ανάγκες υπηρεσιακών μονάδων του Κεντρικού Καταστήματός της. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία θα επικουρείται στο έργο της από την εταιρεία εξειδικευμένων συμβούλων σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού και στελέχωσης «Egon Zehnder» σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αναλυτική Προκήρυξη. Αιτήσεις θα υποβάλλονται, μόνο ηλεκτρονικά, από την Τρίτη 24 Μαΐου 2016 (ώρα Ελλάδος 10:00) μέχρι και τη Δευτέρα 13 Ιουνίου 2016 (ώρα Ελλάδος 17:00) στον ιστοχώρο της Τράπεζας της Ελλάδος http://www.bankofgreece.gr όπου είναι διαθέσιμη και η αναλυτική Προκήρυξη.

Πληροφορίες θα παρέχονται στα τηλέφωνα 210-3202092, 210-3202069 και 210-3202133 (Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09:00 – 14:00).

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

2 Διοικητικοί στην ΔΕΗ Ξάνθης

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτι…