Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία Νέο Voucher του ΟΑΕΔ για ανέργους ως 24 ετών

Νέο Voucher του ΟΑΕΔ για ανέργους ως 24 ετών

0
ergasia-feb163

Έπειτα από μήνες αναμονής ξεκινάει σήμερα η υποβολή αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα Voucher του ΟΑΕΔ με στόχο να καταρτιστούν και να αποκτήσουν νέες γνώσεις μέσω πρακτικής άσκησης 15.000 νέοι έως 24 ετών.

Το πρόγραμμα voucher, συνολικού προϋπολογισμού 39,75 εκατομμυρίων ευρώ, απευθύνεται σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και σε αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ. Με τον ανασχεδιασμό του προγράμματος οι ωφελούμενοι του θα λαμβάνουν 1.471 ευρώ.

1 θέση ΔΕ φύλακα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων

1.314 φύλακες και προσωπικό καθαριότητας στο υπ. Πολιτισμού

Ξεκινά η έκδοση των προκηρύξεων για πρόσληψη 1.314 εποχικών υπαλλήλων (Ημερήσιοι Φύλακες, Νυχτοφύλακες και Προσωπικό Καθαριότητας) στο υπουργείο Πολιτισμού.

Το νέο προσωπικό θα εργαστεί για επτά μήνες (Απρίλιος – Οκτώβριος), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προκειμένου να λειτουργήσουν οι αρχαιολογικοί χώροι και τα Μουσεία, με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, με το διευρυμένο θερινό ωράριο. Παράλληλα, το υπουργείο Πολιτισμού έχει ζητήσει την επαναπροκήρυξη 728 θέσεων φύλαξης αρχαιοτήτων, μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας που θα «τρέξει» τον Απρίλιο.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διεκδίκηση μίας από τις προκηρυσσόμενες θέσεις Φυλάκων/Νυχτοφυλάκων είναι η κατοχή πτυχίου ή διπλώματος ή απολυτηρίου τίτλου ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχου πτυχίου ή διπλώματος ή απολυτήριου τίτλου ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Ειδικά για τους Ημερήσιους Φύλακες απαραίτητο προσόν θεωρείται η πιστοποιημένη καλή γνώση της Αγγλικής, ή Γαλλικής, ή Γερμανικής, ή Ιταλικής, ή Ισπανικής, ή Ρωσικής γλώσσας, κάτι που δεν απαιτείται για τους Νυχτοφύλακες. Εξάλλου για τις Καθαρίστριες δεν απαιτούνται ιδιαίτερα προσόντα.

1.769 ωφελούμενοι του Voucher βρήκαν δουλειά!

Θετική η αποτίμηση προγράμματος κατάρτισης και πρακτικής άσκησης αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ από τον ΟΑΕΔ

Είχε αρχικά προκηρυχτεί το Δεκέμβριο του 2014

Την ιδιαίτερα θετική αποτίμηση του προγράμματος Voucher, «Επιταγή Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας ανέργων αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ» που σχεδίασε και υλοποίησε ο ΟΑΕΔ για λογαριασμό του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων από τον Μάιο έως και το Νοέμβριο του 2015, καταδεικνύει το γεγονός ότι μεγάλο μέρος των ανέργων έχουν απασχόληση μετά το πέρας του προγράμματος.

Ειδικότερα, δύο μήνες μετά την ολοκλήρωσή του, 1.769 ωφελούμενοι που συμμετείχαν στις δράσεις κατάρτισης και πρακτικής άσκησης, διαπιστώνεται ότι δεν είναι πλέον άνεργοι, είτε επειδή έχουν προσληφθεί σε θέση εργασίας, είτε επειδή έχουν προβεί σε έναρξη επιτηδεύματος.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε 120 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 480 ώρες πρακτικής άσκησης για συνολικά 8.838 συμμετέχοντες, αποφοίτους Πανεπιστημίων και ΤΕΙ. Συνολικά δημιουργήθηκαν 453 τμήματα από 119 παρόχους κατάρτισης για Ωφελούμενους που τελικά συμμετείχαν και οι οποίοι πραγματοποίησαν την πρακτική τους άσκηση σε 8.160 επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα είχε αρχικά προκηρυχτεί το Δεκέμβριο του 2014. Στη συνέχεια επανασχεδιάστηκε και επαναπροκηρύχτηκε τον Απρίλιο του 2015, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αύξηση του αριθμού των Ωφελούμενων, τη διεύρυνση του αριθμού των παρόχων κατάρτισης, την αύξηση του εκπαιδευτικού επιδόματος και την καλύτερη σύζευξη/συνάφεια των πτυχίων των Ωφελούμενων με το αντικείμενο των θέσεων πρακτικής άσκησης. Υλοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε από τον ΟΑΕΔ σε διάστημα εννέα μηνών, με στόχο να αξιοποιηθούν πλήρως οι πόροι του ΕΣΠΑ 2007-2013 και συγκεκριμένα του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

1000 νέες θέσεις εργασίας με νέο πρόγραμμα Voucher ΟΑΕΔ

Προσλήψεις με μισθό 1.500€ – Σε ποιους τομείς θα γίνουν προσλήψεις

Αναλυτικά οι προσλήψεις : Θα προσληφθούν 500 γιατροί και νοσηλευτές με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο ετών, για τη στελέχωση Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 23 Φεβρουαρίου. Παράλληλα η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα απασχολήσει 485 εποχικούς υπαλλήλους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα απασχοληθούν μηχανικοί, χειριστές μηχανημάτων, οδηγοί, τεχνικοί κ.ά.

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

1 θέση υπαλλήλου γραφείου με γνώση Τουρκικών

Από την εταιρεία Βούλης Χημικά ( www.voulis.com) με έδρα τη Νάουσα-Ημαθίας, ζητείται νεαρός άντρας για εργασία ως υπάλληλος γραφείου με δυνατότητα να ταξιδεύει. Απαραίτητα Προσόντα : Να γνωρίζει άπταιστα την Τούρκικη γλώσσα και να είναι άντρας έως 30 ετών.

Βιογραφικά στο email : info@voulis.com

ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα για 15.000 μακροχρόνια άνεργους άνω των 50 ετών

Το πρόγραμμα είναι πλήρους απασχόλησης και οι 15.000 νέες θέσεις επιχορηγούμενης εργασίας απευθύνονται σε μία ηλικιακή κατηγορία μακροχρόνια ανέργων που αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα επανένταξης στην αγορά εργασίας και εκπλήρωσης των προϋποθέσεων θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.   Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. και γενικά εργοδότες που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και δικαιούνται να συμμετάσχουν επιχειρήσεις που κατά το δωδεκάμηνο πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους δεν είχαν προβεί σε μειώσεις προσωπικού.

Οι ωφελούμενοι άνεργοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης, να διαθέτουν συμπληρωμένο Ατομικό Σχέδιο Δράσης και να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή ομογενείς με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στην Ελλάδα ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία, τουλάχιστον, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα. Οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα από την αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με όσα αναμένεται να ορίσει η δημόσια πρόσκληση. Οι άνεργοι που εντάσσονται στο πρόγραμμα απασχόλησης προσλαμβάνονται με σχέση πλήρους απασχόλησης και ασφαλιστική κάλυψη.

Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 60 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται από τον Ενιαίο Λογαριασμό για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών και ειδικότερα από τον προϋπολογισμό του κλάδου ΛΑΕΚ. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ, και η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης είναι εννέα μήνες, ενώ μπορεί να επεκταθεί για επιπλέον εννέα μήνες, εφόσον ο εργοδότης υποβάλει σχετική αίτηση εντός 30 ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της αρχικής επιχορήγησης. Οι εργοδότες δεσμεύονται να διατηρήσουν τις επιχορηγούμενες θέσεις εργασίας, καθώς και το προϋπάρχον προσωπικό τους, για το οποίο έχουν δεσμευθεί (μέσω της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής) τουλάχιστον για τρεις μήνες μετά τη λήξη της επιχορήγησης

Μαριάννα Ξανθοπούλου

mxanthopoulou@empros.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Δύο προσλήψεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων

  Αιτήσεις έως τις 17 Μαΐου   Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης ανακοίνωσε την πρόσλη…