Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία 2 θέσεις εργασίας στο ΚΚΠΑ Ξάνθης

2 θέσεις εργασίας στο ΚΚΠΑ Ξάνθης

0

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου

Ανακοινώθηκε από τον Δήμο Ξάνθης η πρόσληψη δύο ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης.

Συγκεκριμένα οι θέσεις αφορούν:

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

ΠΕ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ

8 μήνες

1

ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

8 μήνες

1

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης, Βενιζέλου 30, 67132 Ξάνθη, υπόψη κας Γεωργαντζή Δέσποινας (τηλ. 2541072888). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει από την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου και θα συνεχιστεί έως την Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου.

Εγκρίθηκαν 2.440 θέσεις σε διάφορους φορείς της Υγείας

Από το συναρμόδιο υπουργείο Εσωτερικών και αφορούν μόνιμο προσωπικό

Οι 1.090 είναι για γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων και οι 1.350 για νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό

Ανοίγει το επόμενο διάστημα ο δρόμος για την έκδοση μιας νέας προκήρυξης για πλήρωση θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του υπουργείου Υγείας. Ειδικότερα, ήδη δόθηκε η έγκριση από το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για να προχωρήσουν οι διαδικασίες κάλυψης 2.440 κενών οργανικών θέσεων διάφορων κλάδων και ειδικοτήτων.

Οι θέσεις αφορούν:

Από τις θέσεις αυτές, οι 1.090 αφορούν γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων και οι υπόλοιπες 1.350 προορίζονται για νοσηλευτικό προσωπικό καθώς και για παραϊατρικό και λοιπό προσωπικό. Από τις 1.350 θέσεις οι 1.110 αναμένεται να είναι για νοσηλευτικό προσωπικό.

Μεταξύ των θέσεων που θα καλυφθούν είναι φαρμακοποιών ΠΕ, βιοχημικών ΠΕ, βιολόγων ΠΕ, νοσηλευτικής ΤΕ, μαιών – μαιευτών ΤΕ, ιατρικών εργαστηρίων ΤΕ, ραδιολογίας – ακτινολογίας ΤΕ, διοίκησης μονάδων υγείας ΤΕ.

Επίσης, θα προκηρυχθούν θέσεις βοηθών νοσηλευτικής ΔΕ, αδελφών νοσοκόμων ΔΕ, βοηθών ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων ΔΕ, χειριστών εμφανιστών ΔΕ, βοηθών φαρμακείου ΔΕ, βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού ΥΕ, βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού ειδικότητας μεταφορέων ασθενών ΥΕ και βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού ειδικότητας βοηθών θαλάμου ΥΕ.

Παράλληλα, από τις υπόλοιπες θέσεις, οι 100 προορίζονται για την ενίσχυση του ΕΚΑΒ με πληρώματα ασθενοφόρου, οι 60 θα είναι διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων και οι 80 θέσεις για τους οργανισμούς αντιμετώπισης των εξαρτήσεων.

Για τον λόγο αυτό το υπουργείο Υγείας επεξεργάζεται σε αυτή τη φάση την κατανομή ανά Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ) και ανά νοσοκομείο προκειμένου να τρέξουν σύντομα οι προκηρύξεις. Δεδομένου ότι πρόκειται για μόνιμο προσωπικό, αναμένεται η όλη διαδικασία να γίνει μέσω ΑΣΕΠ.

Οι θέσεις που θα προκηρυχθούν αναμένεται να έχουν αυξημένη ζήτηση από υποψηφίους. Ενδεικτικό είναι πως για την πρόσφατη προκήρυξη του ΑΣΕΠ για πλήρωση 690 θέσεων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) σε φορείς του υπουργείου Υγείας υποβλήθηκαν συνολικά 38.694 αιτήσεις.

Από αυτές οι 18.190 αφορούσαν τις 316 θέσεις της κατηγορίας ΔΕ και οι 9.475 τις 374 θέσεις της κατηγορίας ΤΕ. Ο μεγαλύτερος αριθμός αιτήσεων στην κατηγορία ΤΕ καταγράφηκε στην ειδικότητα νοσηλευτικής (5.444 αιτήσεις), ενώ στην κατηγορία ΔΕ ο μεγαλύτερος αριθμός αιτήσεων ήταν για την ειδικότητα βοηθών νοσηλευτών (8.633 αιτήσεις).

Πάνω από 2.000 προσλήψεις από το Υπουργείο Πολιτισμού

Η φύλαξη των αρχαιολογικών χώρων και των δημόσιων μουσείων της χώρας αποτελεί νευραλγικό τομέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και κρίσιμο μέγεθος για τη λειτουργία των χώρων και των μουσείων ως επισκέψιμων προορισμών με όρους ανταγωνιστικότητας, καθώς αποτελούν ουσιώδη παράγοντα αύξησης των δημόσιων εσόδων. Στο πλαίσιο αυτό προωθείται από το Υπουργείο Πολιτισμού η πρόσληψη 1.209 και 134 ημερησίων και νυχτοφυλάκων αρχαιοτήτων αντιστοίχως. Το 2015 και υπό τις παρούσες συνθήκες δημοσιονομικής στενότητας, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού προχώρησε στην πρόσληψη έκτακτου φυλακτικού προσωπικού και συγκεκριμένα στην πρόσληψη 1.183 ημερησίων φυλάκων και 129 νυχτοφυλάκων. Οι προσλήψεις αυτές εξασφάλισαν τη λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων που παρουσιάζουν μεγάλο αριθμό προσέλευσης επισκεπτών, με διευρυμένο ωράριο την υψηλή τουριστική περίοδο, από τον Απρίλιο έως και τον Οκτώβριο. Τα μέχρι σήμερα στοιχεία δείχνουν επίτευξη του στόχου με αύξηση της επισκεψιμότητας και κατά συνέπεια των δημοσίων εσόδων από τα εισιτήρια των αρχαιολογικών χώρων και των δημοσίων μουσείων.

Παράλληλα, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού εντάχθηκε στο πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης, μέσω προσλήψεων κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ, στο πλαίσιο του οποίου υπήρξε πρόβλεψη για την πρόσληψη 814 φυλάκων αρχαιοτήτων κατανεμημένων σε όλη την επικράτεια. Κατά την εξέλιξη του προγράμματος διαπιστώθηκε αδυναμία κάλυψης των επικουρικών θέσεων φύλαξης αρχαιοτήτων.

Νέες προσλήψεις στην Πυροσβεστική ως πενταετούς υποχρέωσης

Σε προσλήψεις εποχικών πυροσβεστών στην Πυροσβεστική ως πενταετούς υποχρέωσης προβλέπει απόφαση που υπογράφει ο Αρχηγός του Σώματος Αντιστράτηγος κ. Βασίλειος Παπαγεωργίου. Ειδικότερα για την κάλυψη των αναγκών του Πυροσβεστικού Σώματος εγκρίθηκε με απόφαση του Αρχηγού η πρόσληψη ογδόντα δύο (82) επιλαχόντων εποχικών πυροσβεστών ως Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Συγκεκριμένα διορίζονται στο Πυροσβεστικό Σώμα από 15-12-2015 ,ημερομηνία ορκωμοσίας, ως Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης, επιλαχόντες υποψήφιοι της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 3938/ 2011 (Εποχικοί Πυροσβέστες), για την πλήρωση των κενών θέσεων.

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Έρχονται 800 νέες προσλήψεις συνοριοφυλάκων

Το εξήγγειλε χθες ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης Μετά τις πρόσφατ…