Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία Επιδοτήσεις σε ανέργους για ίδρυση επιχειρήσεων

Επιδοτήσεις σε ανέργους για ίδρυση επιχειρήσεων

0

Χρηματοδοτήσεις 60.000 ευρώ σε νέους έως 25 ετών για να στήσουν τη δική τους επιχείρηση

Mε το ποσό των 60.000 ευρώ μπορούν να χρηματοδοτηθούν άνεργοι νέοι ηλικίας έως 25 ετών για να στήσουν τη δική τους νεοφυή επιχείρηση. Τα χρήματα δίνονται μέσω της δράσης του επιχειρησιακού προγράμματος «Επαννεκίνηση – Νεοφυής Επιχειρηματικότητα». Πρόκειται για κονδύλια του ΕΣΠΑ και ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 48 εκατ. ευρώ.

Το ποσό των 60.000 ευρώ αντιστοιχεί στο 100% της επιδότησης. Δηλαδή όσοι πληρούν τα κριτήρια δεν θα βάλουν χρήματα από την τσέπη τους. Το ποσό αυτό δίνεται για να καλυφθούν οι λειτουργικές δαπάνες στο

Η πρόσκληση και ο οδηγός εφαρμογής της δράσης θα δημοσιευθούν μέσα στον Νοέμβριο και η υποβολή των προτάσεων αναμένεται να ξεκινήσει τον Δεκέμβριο. Θα πρέπει η επιχείρηση των νέων που θα συμμετάσχουν, για να ενισχυθεί οικονομικά, να δραστηριοποιείται σε έναν από τους ακόλουθους κλάδους:

• Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων

• Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)

• Υλικά/Κατασκευές

• Εφοδιαστική Αλυσίδα

• Ενέργεια

• Περιβάλλον

• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ

• Υγεία

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης, για την ίδρυση νέας επιχείρησης, είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί πριν από την 1.1.1991 ή ενώσεις αυτών, τα οποία:

• είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή

• ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Σε περίπτωση σύστασης εταιρικού σχήματος πρέπει όλοι οι εταίροι να πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές.

Εισοδηματικά κριτήρια και για τις δύο κατηγορίες δικαιούχων θα τεθούν στην πρόσκληση του προγράμματος.

Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων θα πρέπει:

• Να κάνουν έναρξη στη ΔΟΥ σε χρόνο και με νομική μορφή που θα ορίζονται στον οδηγό του προγράμματος (επισημαίνεται η μεταβολή ΚΑΔ – κώδικας δραστηριότητας, στους ήδη ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα δεν συνιστά σύσταση νέας επιχείρησης).

• Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας και μόνο επενδυτικής πρότασης (είτε αυτοτελώς είτε σε επενδυτικό σχήμα).

• Το επιχειρηματικό σχέδιο να αφορά στις επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων καθ’ όλη τη διάρκεια της επένδυσης.

• Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτήν τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.

Πoύ να απευθυνθώ

• Στις ιστοσελίδες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης «ΕΠΑνΕΚ» http://www.antagonistikotita.gr και του ΕΣΠΑ www.espa.gr E-mail επικοινωνίας: infoepan@mou.gr. Γραμμή επικοινωνίας: 801 1136 300

Νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για 12.700 εργαζόμενους και ελεύθερους επαγγελματίες

Ξεκινά 23 Νοεμβρίου για την ΑΜΘ – Μέσω ΕΣΠΑ

Στις 23 Νοεμβρίου ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων του νέου προγράμματος του ΟΑΕΔ με την ονομασία «Ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης» για τη στήριξη 12.700 εργαζομένων και ελεύθερων επαγγελματιών. Με το πρόγραμμα αυτό κόστους 65 εκατ. ευρώ πέφτει η αυλαία των προγραμμάτων ΕΣΠΑ της περιόδου 2007-2013.

Η δράση αποτελείται από δύο διαφορετικά προγράμματα, που απευθύνονται σε διαφορετικές περιφέρειες της χώρας και συνδυαστικά καλύπτουν όλη την επικράτεια. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του ΟΑΕΔ την αίτηση υπαγωγής τους στο πρόγραμμα από:

* τη Δευτέρα 23/11 για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες με έδρα στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων

* την Τρίτη 1/12 για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες με έδρα στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας.

Ειδικότερα το πρόγραμμα απευθύνεται:

(α) σε νέους ελεύθερους επαγγελματίες, πρώην ανέργους, που έκαναν έναρξη επαγγέλματος από την 1/1/2014, και

(β) σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή συνεταιρισμούς που πραγματοποίησαν καθαρή αύξηση των θέσεων εργασίας τους μετά την 1/1/2015, προσλαμβάνοντας έναν ή περισσότερους ανέργους. Η δράση προβλέπει την αναδρομική κάλυψη για το 2015 δαπανών νέων ελεύθερων επαγγελματιών (ενοίκια, αποσβέσεις παγίων, ασφαλιστικές εισφορές, έμμεσες δαπάνες για την αγορά εξοπλισμού) και την επιδότηση με 450 ευρώ μηνιαίως των καθαρών νέων θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν από επιχειρήσεις ή συνεταιρισμούς εντός του 2015, με δέσμευση των τελευταίων για διατήρηση των επιδοτούμενων θέσεων για ισόποσο χρονικό διάστημα

Χρυσές επιδοτήσεις σε αγρότες

Έως και 75% της επένδυσης προβλέπει νέο πρόγραµµα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Για επενδύσεις στη µεταποίηση και εµπορία δεκατριών γεωργικών προϊόντων.

Μέσω του νέου χρηµατοδοτικού µέτρου µπορούν να ενισχυθούν σε ποσοστό έως και 75% όλες οι αγροτικές επιχειρήσεις που θέλουν να µεταποιούν και να εµπορεύονται προϊόντα, όπωs κρέας, γάλα, αβγά, µέλι, δηµητριακά, ελαίου και προϊόντα, κρασί, ξίδι, οπωροκηπευτικά, άνθη, ζωοτροφές, σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό, φαρµακευτικά και αρωµατικά φυτά.

Στόκος του προγράµµατος αυτού είναι η αύξηση υιε προστιθέµενης αξίας

των προϊόντων, καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή. Η στήριξη

παρέχεται κυρίως στις πολύ µικρές και µικροµεσαίες επιχειρήσεις αλλά και σε

µεγάλες επιχειρήσεις. µέχρι ενός ορίου προϋπολογισµού επενδύσεων, εφόσον

η ενίσχυση έχει χαρακτήρα κινήτρου. Το πρόγραµµα αφορά όλους όσοι

δραστηριοποιούνται στη µεταποίηση και εµπορία των παραπάνω αγροτικών προϊόντων:

Μαριάννα Ξανθοπούλου
mxanthopoulou@empros.gr 
Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

6 προσλήψεις στον δήμο Ξάνθης

Από χθες έως και τις 6 Αυγούστου η υποβολή των αιτήσεων   Ο δήμος Ξάνθης ανακοίνωσε την πρ…