Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία 13 θέσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης

13 θέσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης

0

Δεκατρείς προσλήψεις με μετάταξη ανακοίνωσε το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης. Οι προσλήψεις αφορούν ΠΕ – ΤΕ – ΔΕ και ΥΕ ειδικότητες που θα καλύψουν το Μουσείο και το Αρχαιολογικό χώρο των Αβδήρων και το χώρο του Πεδινού. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι τις 31 Νοεμβρίου.

«Τρέχει» η προκήρυξη για τους 916 μόνιμους σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας

Όλο τον Νοέμβριο θα δέχεται αιτήσεις το ΑΣΕΠ για 916 μόνιμες θέσεις σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας. Η κάλυψη των θέσεων θα γίνει μέσω δύο προκηρύξεων, της 4Κ/2015 και της 5Κ/2015. Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν 125 από την κατηγορία της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, 374 από την κατηγορία της τεχνολογικής, 316 απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 101 υποψήφιοι θα από την κατηγορία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαραίτητα προσόντα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 17 Νοεμβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και λήγει στις 1 Δεκεμβρίου 2015 για την προκήρυξη της 5Κ/2015 και έως τις 16 Νοεμβρίου για την προκήρυξη της 4Κ/2015.

Ανοίγουν 1.526 θέσεις στο Δημόσιο -Για μόνιμους και εποχικούς

Σε ΔΕΗ – ΟΤΑ – ΕΛΤΑ

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι διαδικασίες αιτήσεων για 1.526 μόνιμους και εποχικούς στο Δημόσιο. Από τους διαγωνισμούς που «τρέχουν» μέσα στον Νοέμβριο ξεχωρίζουν η 4Κ/2015 προκήρυξη για 226 μόνιμους ΠΕ και ΥΕ και η 5Κ/2015 για 690 μόνιμους ΔΕ και ΤΕ με την υποβολή των αιτήσεων να γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη σελίδα του ΑΣΕΠ.

Παράλληλα, οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους για τους εποχικούς διαγωνισμούς σε δήμους, στα ΕΛΤΑ, στη ΔΕΗ και σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι οι ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι: βρεφονηπιοκόμοι, νοσηλευτές, διοικητικοί, διανομείς, τεχνικοί, αρχαιολόγοι, συντηρητές, μάγειρες κ.ά.

4 νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες

4 νέα προγράμματα της νέας περιόδου του ΕΣΠΑ 2014-2020, ξεκινούν και προσφέρουν αξιοσημείωτες ευκαιρίες για επενδύσεις με ικανοποιητικά ποσοστά επιδότησης.

Α) Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές.

Δικαιούχοι του προγράμματος αναμένεται να είναι υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, με δραστηριότητα κυρίως στους παρακάτω στρατηγικούς τομείς:Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Υλικά / Κατασκευές,

Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία

Προϋπολογισμός Επενδυτικού Σχεδίου: Ο προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να κυμαίνεται από 15.000€ έως 200.000€.

Ποσοστό Επιχορήγησης: Το ποσοστό επιχορήγησης θα ανέρχεται στο 40% της επένδυσης, ενώ στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου.

Β)Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας

Πρόγραμμα για Ελεύθερους Επαγγελματίες αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο Σεπτέμβριο σύμφωνα με το σχεδιασμό του υπουργείου Οικονομίας. Το πρόγραμμα θα έχει τίτλο: «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης». Στόχος του προγράμματος θα είναι η ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών, άνεργων ή ελεύθερων επαγγελματιών για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και η ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Δικαιούχοι: Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών κατά την υποβολή της αίτησης είναι: άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας που θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ως ατομικές επιχειρήσεις, σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους.

Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 100% της επένδυσης και ο προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να κυμαίνεται από 5.000€ έως 25.000€.

Γ)Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Έχει ως στόχο την ανάπτυξη της υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα θα στοχεύει: Στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, νέων, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου.

Δικαιούχοι: Φυσικά πρόσωπα άνω των 25 ετών που κατά την υποβολή της αίτησης που: είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: Έως 50.000 € (100% ενίσχυση).

Δ) Πρόγραμμα Ενίσχυσης Τουριστικών Επιχειρήσεων»

Πρόγραμμα για Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο Σεπτέμβριο σύμφωνα με το σχεδιασμό του υπουργείου Οικονομίας.

Στόχος του προγράμματος θα είναι ο εκσυγχρονισμός, η ποιοτική αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών των υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, του στρατηγικού τομέα προτεραιότητας του Τουρισμού, ώστε να βελτιώσουν τη θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

Δικαιούχοι: Υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον στρατηγικό τομέα του Τουρισμού.

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: Από 30.000€ έως 300.000 €

Ποσοστό ενίσχυσης: 50% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

Περισσότερα στη ΦΜ Επιχειρείν, στην Ξάνθη, τηλ. 2541083342

Πρόγραμμα επιδότησης έως 15.000€ σε αγρότες έως 50 ετών

Επιδότηση έως 15.000 ευρώ προσφέρει νέο πρόγραμμα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που αφορά πολύ μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Το πρόγραμμα, προϋπολογισμού 22 εκατ. ευρώ, αφορά αγρότες έως 50 ετών και στοχεύει στην τόνωση του εισοδήματός τους, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη διαφόρων δαπανών που σχετίζονται με την αγορά γης, εξοπλισμού, φυτικού και ζωικού κεφαλαίου κ.λπ. Το πρόγραμμα θα προκηρυχθεί το επόμενο διάστημα και θα έχει τετραετή διάρκεια και το πριμ που θα φθάνει τις 15.000 ευρώ θα καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα αυτό έχουν οι κάτοχοι οικογενειακού χαρακτήρα πολύ μικρών εκμεταλλεύσεων.

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Μέσα στον Μάρτιο ο διαγωνισμός ΑΣΕΠ για τις χιλιάδες μόνιμες προσλήψεις

Δεκτά όλα τα πτυχία ΑΕΙ και ΤΕΙ Ποιες είναι ειδικότητες    Αντίστροφη μέτρηση για τον…