Αρχική ΠΟΛΙΤΙΚΗ Τοπική Αυτοδιοίκηση Ξαναγυρνά στα χέρια του Ιατράκη το κάμπινγκ Μυρωδάτου

Ξαναγυρνά στα χέρια του Ιατράκη το κάμπινγκ Μυρωδάτου

0
campig myrodatou-empros

Ακύρωσε την απόφαση του Γ.Γ Αποκεντρωμένης η Επιτροπή του άρθρου 152

Στο τέλος του χρόνου τα συμβόλαια – Σύμπραξη Ιατράκη – Δαριώτη για την υλοποίηση της επένδυση

Δικαιωμένος βγαίνει ο Μηχανολόγος – Μηχανικός Γιάννης Ιατράκης από την επιλογή του να εξαντλήσει τα όρια του νόμιμου δικαιώματός του ως προς την διεκδίκηση του πρώην κάμπινγκ Μυρωδάτου του δήμου Αβδήρων. Η Επιτροπή του νόμου 152 στην οποία προσέφυγε εναντίον της απόφασης της Αποκεντρωμένης που ακύρωσε την υπ’ αρ. 70/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης, η οποία τον ανακήρυξε σε 1ο πλειοδότη, ακύρωσε με τη σειρά της την απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης κάνοντας αποδεκτή την προσφυγή του κ. Ιατράκη. Μετά απ’ αυτό ανοίγει πλέον ο δρόμος για την υλοποίηση του έργου στο χώρο που μισθώθηκε αντί 36.000 ευρώ ετησίως. Να σημειώσουμε ότι η προσφυγή του κ. Ιατράκη κατατέθηκε 9/7 και εξετάστηκε 12/8 ενώ στις 17/8 αναρτήθηκε στη Διαύγεια. Η απόφαση έχει τελεσίδικο χαρακτήρα καθώς η Επιτροπή είναι τριτοβάθμιο όργανο και η απόφασή της κατισχύει του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης ενώ η μόνη προσφυγή που μπορεί να γίνει από τους άλλους διεκδικητές είναι πλέον στα διοικητικά δικαστήρια.

Το σκεπτικό της Απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 152

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής, και Εισηγητής του θέματος Παναγιώτης Δούκας κατά την εξέταση της υπόθεσης διάβασε την εισήγηση του, η οποία έχει ως εξής:

«Με την προσβαλλόμενη απόφασή του ο Γ. Γ της ΑΔ-Μ_Θ, ασκώντας προληπτικό έλεγχο νομιμότητας, ακύρωσε την υπ’ αρ. 70/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης, με την οποία ελήφθη απόφαση επί των ενστάσεων και επί της έγκρισης πρακτικών για την διενεργηθείσα προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου – δημοτικού κάμπινγκ Μυρωδάτου Ξάνθης. Με την προαναφερόμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τροποποιήθηκε το οικείο πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του επίμαχου διαγωνισμού και αφού αποκλείσθηκαν οι συμμετέχοντες EKTORAS 2011-ΜΕΠΕ και Μιχαήλ Μιχαήλοβ του Ιβάνοφ, ανακηρύχθηκαν, ο Ιωάννης Ιατράκης, ως 1ος πλειοδότης και ο προσφεύγων ως 2ος πλειοδότης. Η ακύρωση της προαναφερόμενης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης, από τον Γ. Γ της ΑΔΜ_Θ, έλαβε χώρα διότι μη νόμιμα, κατά την κρίση του, συμμετείχαν, στον διαγωνισμό, οι δύο πιο πάνω αποκλεισθέντες, από το αρχικό στάδιο του διαγωνισμού. Όμως, εν προκειμένω, στην αλυσίδα των διοικητικών πράξεων της όλης διαδικασίας του επίμαχου διαγωνισμού, η μόνη εκτελεστή διοικητική πράξη τυγχάνει η υπ’ αριθ. 70/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αβδήρων Ξάνθης, στην οποία έχουν απορροφηθεί όλες οι προηγούμενες μερικότερες διοικητικές πράξεις, οι οποίες έχουν απωλέσει την εκτελεστότητά τους. Κατ΄ επέκταση ο προεκτιθέμενος λόγος για τον οποίο ο ΓΓ της ΑΔ-Μ_Θ ακύρωσε το τελικό αποτέλεσμα του διαγωνισμού, δεν παρίσταται ως νόμιμος, καθόσον στην υπ’ αρ. 70/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αβδήρων Ξάνθης, είχε ενσωματωθεί, απολύοντας την εκτελεστότητά της, η πράξη εκείνη της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, κατά της οποίας, μάλιστα, δεν ασκήθηκε ένσταση, με την οποία οι δύο πιο πάνω αναφερόμενοι αρχικώς συμμετάσχοντες, είχαν ήδη αποκλεισθεί, από την συνέχεια του επίμαχου διαγωνισμού, ούτως ώστε η αρχική συμμετοχή αυτών να μην επηρεάζει την νομιμότητα της τελικής κατακυρωτικής πράξης. Επομένως, η προσβαλλόμενη πράξη τυγχάνει ακυρωτέα, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα στον πρώτο λόγο της εξεταζόμενης προσφυγής, ούσης αλυσιτελούς της εξέτασης του β΄ λόγου αυτής. Για τους παραπάνω λόγους, ο ίδιος εισηγήθηκε την ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης.

H Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα στοιχεία του σχηματισθέντος φακέλου, μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών και αφού σκέφθηκε κατά Νόμο, αποφάσισε ομόφωνα τα εξής : Την αποδοχή της από 9-7-2015 προσφυγής του Ιωάννη Ιατράκη του Σωτηρίου – Παναγιώτη κατά της υπ.αρίθμ. 5544/10-7-2015 απόφασης του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακ-Θράκης, σύμφωνα με τις σκέψεις που εκτέθηκαν στην ανωτέρω εισήγηση, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης».

Σε δεύτερο χρόνο και εφόσον το έργο έχει απεμπλακεί από τις ενστάσεις η διαδικασία περιλαμβάνει συνεργασία με τον δήμο Αβδήρων ώστε μέχρι τέλος του χρόνου το αργότερο να συνταχθεί και να υπογραφεί το συμβόλαιο και να κατατεθεί εκ μέρους του αναδόχου η εγγυητική των 50.000 ευρώ. Στην συνέχεια όπως αναφέρει στο «Ε» ο κ. Ιατράκης θα συσταθεί μια νέα εταιρεία που θα είναι σύμπραξη του ιδίου με τον μηχανικό κ. Δαριώτη ο οποίος επίσης πήρε μέρος στον διαγωνισμό. Υπενθυμίζουμε ότι οι δύο υπόλοιπες εταιρείες ήταν βουλγάρικων συμφερόντων. Οι ανάδοχοι σύμφωνα με την συμβατική υποχρέωση μέσα σε 3 χρόνια πρέπει να υλοποιήσουν επένδυση 300.000 ευρώ ενώ όπως σημειώνει ο κ. Ιατράκης ο σχεδιασμός περιλαμβάνει στην πλήρη ανάπτυξη του 100 μπαγκαλόους και επένδυση που θα ξεπερνά το 1.5 εκ. ευρώ: «Θέλουμε να καλύψουμε το έλλειμμα που υπάρχει στην περιοχή καθώς δεν υπάρχει μια οργανωμένη τουριστική μονάδα ενώ υπάρχει τουριστική κίνηση από ξένους κυρίως Βουλγάρους , τούρκους και Ρουμάνους. Θεωρώ ότι υπάρχουν καλές προοπτικές για περαιτέρω αύξηση της επισκεψιμότητας και εμείς θα συμβάλλουμε σ’ αυτή την κατεύθυνση» , προσθέτει ο κ. Ιατράκης εκφράζοντας την ικανοποίηση του για την ευόδωση των επιχειρηματικών σχεδίων του ως προς το διαδικαστικό μέρος.

Μαριάννα Ξανθοπούλου
mxanthopoulou@empros.gr
Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Τοπική Αυτοδιοίκηση
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Σε …ράγες απαξίωσης η σιδηροδρομική γραμμή Δράμας- Ξάνθης

Κοινή προσπάθεια από τους δημάρχους Δράμας – Παρανεστίου – Ξάνθης για την λειτουργία…