Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία 8 προσλήψεις στο Κέντρο Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης

8 προσλήψεις στο Κέντρο Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης

0

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των εποχιακών αναγκών διοργάνωσης των Γιορτών Παλιάς Πόλης 2015

Το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, , θα προβεί στην πρόσληψη οχτώ ατόμων (8) ΥΕ Εργατών-Γενικών Καθηκόντων, για τις ανάγκες διοργάνωσης των Γιορτών Παλιάς Πόλης 2015, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με την περίπτωση ιε της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 (όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει).

Οι εργάτες θα εργαστούν από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι από 17 Αυγούστου έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2015. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά στο Τμήμα Δ/κών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, Πλατεία Διοικητηρίου 1α, 5ος όροφος από τις 20 έως και τις 24 Ιουλίου 2015, τηλ. 2541072554, κατά τις εργάσιμες ώρες.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

•Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

•Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.Αίτηση.

2.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

3.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1994 ότι ο υποψήφιος είναι άνεργος κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης και ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07.

4.Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας.

5.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου στα Δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένος ή πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολόγια του Δήμου (για τους άγαμους).

6.Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή της κοινότητας για τη μόνιμη κατοικία του υποψηφίου (άρθρο 279, Ν.3463/2006, ΦΕΚ 114/Β/08-06-2006).

44 θέσεις στην Ξάνθη

140 θέσεις στην Περιφέρεια ΑΜΘ – 38 θέσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης

Έληξε η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων στις 20 Ιουλίου

Με 140 θέσεις στην Περιφέρεια, εκ των οποίων 44 στην Ξάνθη, ξεκίνησε οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ με 140 θέσεις στην Περιφέρεια ΑΜΘ. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν ηλεκτρονικές αιτήσεις καθ’ όλη την διάρκεια του 24ωρου κατά τις εργάσιμες και τις αργίες.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, ξεκίνησε από τις 10 π.μ.(ΠΡΩΙΝΗ) της 11/07/2015 και έληξε στις 12 μ.μ. (ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ) της 20/07/2015. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο και μόνο από πιστοποιημένους χρήστες των ηλεκτρονικών υ̟πηρεσιών του Οργανισμού µε τη χρήση κωδικών ̟πρόσβασης (Ονοµασία Χρήστη και Συνθηµατικό).   Για την υποβολή αιτήσεων πρέπει να μεταβείτε στο σύστημα ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ. Για πληροφορίες στην ΑΜΘ, για τις προϋποθέσεις συμμετοχής , κριτήρια μοριοδότησης και υποχρέωση ή μη υποβολής των δικαιολογητικών : 2510227997 Πληροφορίες ΜΟΝΟ για τεχνικά θέματα : 2510225668.

44 θέσεις στην Ξάνθη

Αναλυτικά:

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΕ

ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ

8

ΔΕ

ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

1

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ

4

ΠΕ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

1

ΠΕ

ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΟΙ

1

ΠΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1

ΠΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΠΕ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

1

ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

ΤΕ

ΛΟΓΙΣΤΕΣ

1

ΤΕ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

2

ΤΕ

ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ

1

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΕΣ

8

ΥΕ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

2

ΔΕ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

1

ΠΕ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

2

ΥΝΕΜΠΕ ΑΜΘ (ΞΑΝΘΗΣ)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΤΕΧΝΗΣ

1

ΛΑΟΓΡΑΦΟΙ – ΕΘΝΟΛΟΓΟΙ

1

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

2

ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

1

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

1

Επιδοτούμενα σεμινάρια για 1.840 ωφελούμενους

Ποιους αφορούν

Στο τελικό στάδιο υλοποίησης βρίσκεται το καινοτόμο πρόγραμμα της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ) για την προώθηση της παράτασης του επαγγελματικού βίου στην απασχόληση και τη διαχείριση της ενεργού γήρανσης.

Συγκεκριμένα, 1.840 άτομα θα παρακολουθήσουν 48 τετραήμερα επιδοτούμενα σεμινάρια ενημέρωσης επιμόρφωσης, διάρκειας 20 ωρών το καθένα. Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στα Γιάννενα και τη Λάρισα , ενώ ωφελούμενοι θα είναι εργοδότες, αυτοαπασχολούμενοι και εργαζόμενοι.

Οι συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν την παρακολούθηση των επιμορφωτικών σεμιναρίων, θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης και χρηματική αποζημίωση 80 ευρώ ο καθένας.

Συμμετέχοντες

Στα σεμινάρια μπορούν να συμμετάσχουν:

– Στελέχη και υπάλληλοι συλλογικών φορέων όπου συμμετέχουν εργοδότες, εργαζόμενοι και αυτοαπασχολούμενοι, όλων των κλάδων, σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.

– Εργαζόμενοι, στελέχη και εργοδότες επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο και ανήκουν στους κλάδους αναφοράς του έργου:

Κλωστοϋφαντουργία – ένδυση

Μεταλλουργία

Κατασκευές

Αγροτικός κλάδος

Λιανικό εμπόριο

Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Τράπεζες – ασφαλιστικές εταιρείες

ΔΕΚΟ ή/και ΝΠΙΔ εποπτευόμενα από το κράτος

Κάθε σεμινάριο επιμόρφωσης έχει διάρκεια είκοσι (20) ώρες και διαρθρώνεται σε 4 επιμέρους θεματικές ενότητες, όπου κάθε ενότητα έχει διάρκεια 5 ώρες.

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για πρόσληψη 8.000 ανέργων

Θα απασχοληθούν στον τομέα του τουρισμού

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα απασχόλησης 8.000 ανέργων ηλικίας 18 έως 29 ετών στον τομέα του τουρισμού. Πρόκειται για την επιταγή επαγγελματικής κατάρτισης (voucher) απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και πιστοποίησης προσόντων, με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανέργων αποφοίτων ΑΕΙ/ΤΕΙ και αποφοίτων δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Στο πρόγραμμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνον οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ που ανήκουν στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Από τους συνολικά 8.000 ωφελούμενους, οι 1.100 θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, ενώ οι 6.900 θα είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.insete-training.gr από σήμερα έως και τις 30 Ιουλίου.

ΕΛΓΑ: Πρόσληψη 140 Γεωπόνων και 10 Κτηνιάτρων

Πρόσκληση για την πρόσληψη 140 Γεωπόνων και 10 Κτηνιάτρων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, για απασχόληση οκτώ μηνών, εξέδωσε ο EΛΓΑ.

Αιτήσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής υποβάλλονται μέχρι και 27 Ιουλίου 2015.

216 θέσεις ιεροδιδασκάλων στις Μουφτείες Ξάνθης, Κομοτηνής και Διδυμοτείχου

9μηνης απασχόλησης

Δημοσιεύτηκε η απόφαση για τον καθορισμό των προσόντων, κριτηρίων επιλογής ανά κατηγορία, καθώς και τη διαδικασία πρόσληψης ιεροδιδασκάλων Ισλαμικής Θρησκείας στις Μουφτείες Ξάνθης, Κομοτηνής και Διδυμοτείχου, με έργο:

α) Τη διδασκαλία του Κορανίου στα Τεμένη της Θράκης και σε δημόσια σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Θράκη,

β) Τη διδασκαλία μαθημάτων θρησκευτικής μουσουλμανικής εξειδίκευσης, καθώς και την αραβική γλώσσα στα μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια και

γ) Την υπηρεσία ως βοηθητικό διοικητικό προσωπικό στην Κεντρική Υπηρεσία της Μουφτείας.

3 θέσεις ΔΕΠ στο Δ.Π.Θ.

Αναλυτικά οι θέσεις:

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΣ − ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Μία θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Φυσική».

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Μία θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αστικός σχεδιασμός και Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός: σχέση κτιρίου με το τοπίο».

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

Μία θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αιματολογία».

360 εποχικές προσλήψεις – εξπρές σε δήμους

Για 2 έως 8 μήνες

Σε άμεση κινητοποίηση για την κάλυψη 360 θέσεων εποχικού προσωπικού βρίσκονται οι δήμοι και οι ενδιαφερόμενοι από πολλές ειδικότητες μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις μέσα στην εβδομάδα. Σε άμεση κινητοποίηση για την κάλυψη 360 θέσεων εποχικού προσωπικού βρίσκονται οι δήμοι και οι ενδιαφερόμενοι από πολλές ειδικότητες μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις μέσα στην εβδομάδα.

9 θέσεις εργασίας στη ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης, που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη .

3.917 αιτήσεις για τις 450 θέσεις της ΔΕΗ

Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 3Κ/2015 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 4/3-6-2015, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 450 θέσεων προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ (ΔΕΗ ΑΕ), υποβλήθηκαν συνολικά 3.917 αιτήσεις. Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μια θέσεις της ίδιας κατηγορίας εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 8.194.

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Μέσα στον Μάρτιο ο διαγωνισμός ΑΣΕΠ για τις χιλιάδες μόνιμες προσλήψεις

Δεκτά όλα τα πτυχία ΑΕΙ και ΤΕΙ Ποιες είναι ειδικότητες    Αντίστροφη μέτρηση για τον…