Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία 8 θέσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ξάνθης

8 θέσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ξάνθης

0

Θα καλύψουν ανάγκες της διοργάνωσης των ΘΛΕ και του Καρναβαλιού

Θα εργαστούν μέχρι τις 3 Μαρτίου

Το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, θα προβεί στην πρόσληψη οχτώ ατόμων (8) ΥΕ Εργατών-Γενικών Καθηκόντων, για τις ανάγκες διοργάνωσης των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών – Ξανθιώτικο Καρναβάλι 2015, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου,

Οι εργάτες θα εργαστούν από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, έως και την 3η Μαρτίου 2015. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά στο Τμήμα Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, Πλατεία Διοικητηρίου 1α, 5ος όροφος από τις 16 έως και τις 20 Ιανουαρίου 2015, κατά τις εργάσιμες ώρες.

Γενικά προσόντα πρόσληψης

•Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

•Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

1.Αίτηση.

2.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

3.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1994 ότι ο υποψήφιος είναι άνεργος κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης ή κάρτα ανεργίας και ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07.

4.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου στα Δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένος ή πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολόγια του Δήμου (για τους άγαμους).

5.Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή της κοινότητας για τη μόνιμη κατοικία του υποψηφίου (Ν.2647/1998, άρθ. 4, παρ. 5).

32 θέσεις για ανέργους στα Σχολεία της Ξάνθης

15 στην Δευτεροβάθμια και 17 στην Πρωτοβάθμια Ξάνθης

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας, που αναμένεται να προκηρυχθεί κατέχουν οι 4.300 θέσεις με εξάμηνη -κατ’ εξαίρεση- σύμβαση εργασίας στα σχολεία για άνεργους αποφοίτους Γυμνασίου, Λυκείου και πτυχιούχους από 14 ειδικότητες

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η ανακοίνωση του νέου προγράμματος κοινωφελούς εργασίας για 52.550 θέσεις σε δήμους, περιφέρειες, υπουργεία και οργανισμούς.

Ειδικά τις 4.300 θέσεις σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και σε Περιφερειακές Διευθύνσεις αναμένουν δεκάδες χιλιάδες μακροχρόνια άνεργοι στις ειδικότητες που ζητούνται.

14 ειδικότητες Κοινωφελούς Εργασίας σε Σχολεία

Οι ειδικότητες είναι: ΔΕ Ψυχολόγων (625), ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (308), ΔΕ Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού(312), ΔΕ Επιστατών(219), ΔΕ Οδηγών – Συνοδών Σχολικών Λεωφορείων(476), ΔΕ Σχολικών Βοηθών(476), ΠΕ ψυχολόγων (577),ΤΕ Εργοθεραπευτών (51), ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών (558), ΤΕ Λογοθεραπευτών (78), ΤΕ Νοσηλευτών (175), ΤΕ Φυσικοθεραπευτών (56), ΥΕ Καθαριότητας – Γενικών Καθηκόντων(482), ΥΕ Τραπεζοκόμων (300).

Κοινωφελής Εργασία: 32 θέσεις στα σχολεία της Ξάνθης

Φορέας

Θέσεις

Διεύθυνση Β’βάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης

17

Διεύθυνση Α’βαθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης

15

14 θέσεις στην Μητρόπολη Ξάνθης

Από το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας

Στο κομμάτι του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας που αφορά το υπουργείο Παιδείας περιλαμβάνονται 847 θέσεις σε 66 Ιερές Μητροπόλεις, οι οποίες κατανέμονται σε σημαντικές ειδικότητες. Ειδικότερα οι θέσεις αφορούν τουλάχιστον 50 ειδικότητες όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης , στις οποίες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: ΔΕ και ΥΕ Γενικών Καθηκόντων με 196 θέσεις, ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Διοικητικών και Διοικητικών Γραμματέων με 68 θέσεις και ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Νοσηλευτών με 118 θέσεις. 47 θέσει αντιστοιχούν στην ειδικότητα ΔΕ Μαγείρων, 32 στις ΔΕ Ελαιοχρωματιστών και ΔΕ Ηλεκτρολόγων, 28 στην ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων, και 26 στις ΔΕ Κλητήρων και ΔΕ Κλητήρων – Οδηγών.

Στην Μητρόπολη Ξάνθης θα προληφθούν 14 άτομα.

«Ξεπαγώνουν» από σήμερα 2.170 προσλήψεις στο Δημόσιο

Η επανεκκίνηση των διαδικασιών για τις προσλήψεις τακτικού και εποχικού προσωπικού σε φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα αναμένεται αμέσως μετά την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης. Οι προκηρυγμένες θέσεις φτάνουν τις 2.170.

Το ΑΣΕΠ και άλλοι φορείς, οι οποίοι είχαν εκδώσει προκηρύξεις, θα καθορίσουν νέες προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων από τους υποψήφιους. Στους φορείς που κόπηκε η υποβολή αιτήσεων θα συνεχιστεί για αριθμό ημερών ίσο με τις ημέρες που απομένουν έως την προθεσμία που είχε οριστεί.

Οι θέσεις

Από το ΑΣΕΠ αναμένεται ο καθορισμός νέας εικοσαήμερης προθεσμίας για τις 30 θέσεις στατιστικολόγων στην ΕΛΣΤΑΤ και τις 186 διασωστών – πληρωμάτων ασθενοφόρων στο ΕΚΑΒ. Στο Λιμενικό θα συνεχιστεί η υποβολή αιτήσεων για 49 θέσεις λιμενοφυλάκων. Λίγες ημέρες απομένουν και για τη διαδικασία πρόσληψης ειδικών επιστημόνων στην Τράπεζα της Ελλάδος. Τις νέες προθεσμίες από τον ΟΑΕΔ αναμένουν οι ενδιαφερόμενοι για τις 918 θέσεις στο Δημόσιο, που προορίζονται για ΑΜΕΑ, τρίτεκνους, πολύτεκνους και άλλες ειδικές κατηγορίες. Στη ΔΕΗ συνεχίζεται κανονικά, με άδεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, η υποβολή αιτήσεων για εποχικούς τεχνίτες. Οι προθεσμίες τρέχουν και για ερευνητές σε πανεπιστήμια, συνεργάτες στην ΕΣΕΕ, ενώ ενεργοποιούνται οι διαδικασίες και για συμβασιούχους σε δήμους.

7 προσλήψεις γιατρών στο νοσοκομείο Ξάνθης

Με 7 γιατρούς θα στελεχωθεί το νοσοκομείο Ξάνθης. Οι συμβάσεις των γιατρών θα είναι 3ετείς. Η προκήρυξη έχει λήξει στις 7 Ιανουαρίου και αναμένονταν οι προσλήψεις μετά τις εκλογές. Πρόκειται για 2 θέσεις καρδιολόγων, 2 ψυχιάτρων, 1 νευρολόγου, 1 γυναικολόγου και 1 αναισθησιολόγου.

Εργασιακά Νέα

Ευκαιρίες για νέους μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Πρακτική άσκηση στο Ευρωκοινοβούλιο

Κυλιόμενο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης διάρκειας ενός έως τεσσάρων μηνών υλοποιεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δίνοντας την ευκαιρία σε νέους αποφοίτους ΙΕΚ και κολεγίων να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία. Αιτήσεις υποβάλλονται τρεις φορές τον χρόνο. Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο θερινό πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως την 1η Φεβρουαρίου. Απαραίτητο είναι να γνωρίζουν τρεις ευρωπαϊκές γλώσσες.

ΔΗΜΟΣΙΟ

Μαθητεία 1.372 νέων από τις ΕΠΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Κατάρτιση και άδεια επαγγέλματος ξεναγού σε ογδόντα πτυχιούχους

EMBL – ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Στελέχη σε ευρωπαϊκό οργανισμό

Αιτήσεις στον ΟΑΕΔ για διατήρηση θέσεων εργασίας σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Ξεκινούν οι αιτήσεις στον ΟΑΕΔ για το «Πρόγραμμα επιχορήγησης εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας κατά τη χειµερινή περίοδο 2014-2015». Η πρόσκληση του ΟΑΕΔ καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την ένταξη επιχειρήσεων στο πρόγραμμα. Ο ΟΑΕΔ καλεί τις επιχειρήσεις να υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τις 27-1-2015 και ώρα 10η πρωινή έως τις 26-3-2015 και ώρα 12η µεσηµβρινή στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕ∆ www.oaed.gr, στο πεδίο καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων. Η επιδότηση στόχο έχει τη διατήρηση θέσεων εργασίας σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, κατά τη χειμερινή περίοδο και συγκεκριμένα από την 1η Νοεμβρίου έως την 28η/29η Φεβρουαρίου εκάστου έτους. Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον ΟΑΕΔ, που επιχορηγεί ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά, εφόσον συνεχίζουν την απασχόληση των -εποχικών- εργαζομένων τους και κατά την περίοδο περιορισμού ή αναστολής της δραστηριότητάς τους. Οι ενισχύσεις που προβλέπονται χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση βάσει της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη de minimis ενίσχυση (Καν.1998/2006) έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγείται σε μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών μεταφορών δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που η ενδιαφερόμενη επιχείρηση η οποία υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα είναι «ενιαία» τότε στον ως άνω έλεγχο της σώρευσης αθροίζονται και οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει οι ενιαίες με την αιτούσα επιχειρήσεις.

Στην «ενιαία επιχείρηση» περιλαμβάνονται, όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:

α) Μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης.

β) Μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου του καταστατικού της τελευταίας.

γ) Μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκήσει κυριαρχική επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού της αυτής της τελευταίας.

δ) Μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.

Προσλαμβάνονται 7.000 άνεργοι σε ιδιωτικές επιχειρήσεις

Έληξε στις 26 Ιανουαρίου η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων

Στους 7.000 υπολογίζονται οι άνεργοι που θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα όπου και θα κάνουν πρακτική άσκηση. Πρόκειται το πρόγραμμα “Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ” μέσω του οποίου θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση 7.000 απόφοιτοι ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 26η Ιανουαρίου. Όσοι επιλεγούν θα λάβουν συνολικά το ποσό των 3.280 ευρώ. Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει ένα σύνολο σπονδυλωτών και αλληλένδετων δράσεων για την ανάπτυξη και την υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων θεωρητικής εκπαίδευσης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας..

Ειδικότερα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει: 80 ώρες θεωρητικών μαθημάτων με στόχο την αναβάθμιση των οριζόντιων δεξιοτήτων, καθώς και την ανάπτυξη επαγγελματικής ετοιμότητας, απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας σε επιχειρήσεις διάρκειας έως 6 μηνών, με λήξη την 31η Οκτωβρίου 2015.

Μαριάννα Ξανθοπούλου

mxanthopoulou@empros.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Δύο προκηρύξεις με 4 προσλήψεις στον δήμο Μύκης

  Ο δήμος Μύκης με δύο προκηρύξεις θα προσλάβει 4 συνολικά άτομα Ειδικότερα: Την πρόσ…