Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία 32 θέσεις για ανέργους στα Σχολεία της Ξάνθης

32 θέσεις για ανέργους στα Σχολεία της Ξάνθης

0

Με το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας που θα προκηρυχθεί μετά τις εκλογές

14 ειδικότητες με 6μηνη σύμβαση εργασίας

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας, που θα προκηρυχθεί μετά τις εκλογές, κατέχουν οι 4.300 θέσεις με εξάμηνη -κατ’ εξαίρεση- σύμβαση εργασίας στα σχολεία για άνεργους αποφοίτους Γυμνασίου, Λυκείου και πτυχιούχους από 14 ειδικότητες

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η ανακοίνωση του νέου προγράμματος κοινωφελούς εργασίας για 52.550 θέσεις σε δήμους, περιφέρειες, υπουργεία και οργανισμούς.

Ειδικά τις 4.300 θέσεις σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και σε Περιφερειακές Διευθύνσεις αναμένουν δεκάδες χιλιάδες μακροχρόνια άνεργοι στις ειδικότητες που ζητούνται.

14 ειδικότητες Κοινωφελούς Εργασίας σε Σχολεία

Οι ειδικότητες είναι: ΔΕ Ψυχολόγων (625), ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (308), ΔΕ Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού(312), ΔΕ Επιστατών(219), ΔΕ Οδηγών – Συνοδών Σχολικών Λεωδφορέιων(476), ΔΕ Σχολικών Βοηθών(476), ΠΕ ψυχολόγων (577),ΤΕ Εργοθεραπευτών (51), ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών (558), ΤΕ Λογοθεραπευτών (78), ΤΕ Νοσηλευτών (175), ΤΕ Φυσικοθεραπευτών (56), ΥΕ Καθαριότητας – Γενικών Καθηκόντων(482), ΥΕ Τραπεζοκόμων (300).

Κοινωφελής Εργασία: 32 θέσεις στα σχολεία της Ξάνθης

Φορέας

 

Θέσεις

Διεύθυνση Β’βάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης

17

Διεύθυνση Α’βαθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης

 

15

Κοινωφελής Εργασία: 14 θέσεις στην Μητρόπολη Ξάνθης

Στο κομμάτι του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας που αφορά το υπουργείο Παιδείας περιλαμβάνονται 847 θέσεις σε 66 Ιερές Μητροπόλεις, οι οποίες κατανέμονται σε σημαντικές ειδικότητες. Ειδικότερα οι θέσεις αφορούν τουλάχιστον 50 ειδικότητες όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης , στις οποίες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: ΔΕ και ΥΕ Γενικών Καθηκόντων με 196 θέσεις, ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Διοικητικών και Διοικητικών Γραμματέων με 68 θέσεις και ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Νοσηλευτών με 118 θέσεις. 47 θέσει αντιστοιχούν στην ειδικότητα ΔΕ Μαγείρων, 32 στις ΔΕ Ελαιοχρωματιστών και ΔΕ Ηλεκτρολόγων, 28 στην ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων, και 26 στις ΔΕ Κλητήρων και ΔΕ Κλητήρων – Οδηγών.

Στην Μητρόπολη Ξάνθης θα προληφθούν 14 άτομα.

Μετά τις εκλογές η προκήρυξη του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας

413 θέσεις στο νομό μας! 243 στο Δ. Ξάνθης – 70 στο Δ. Αβδήρων – 73 στο Δ. Μύκης και 27 στο Δ. Τοπείρου

143 στην Π.Ε. Ξάνθης – 2.239 θέσεις κοινωφελούς εργασίας στους Δήμους της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Αναβολή για μετά τις εκλογές πήρε και το πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας για 52.818 θέσεις σε ΟΤΑ, υπουργεία, ΟΑΕΔ και αποκεντρωμένες διοικήσεις. Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα προέβλεπε την πεντάμηνη πρόσληψη ανέργων σε διάφορους φορείς του Δημοσίου. Την πρόσκληση θα ανακοινώσει ο ΟΑΕΔ μετά τις εκλογές και την ορκωμοσία της κυβέρνησης. Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, το διάστημα που μεσολαβεί από την προκήρυξη βουλευτικών εκλογών έως την ορκωμοσία της κυβέρνησης αναστέλλονται όλες οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεων για τις προκηρύξεις μόνιμων αλλά και εποχικών.

Οι θέσεις Κοινωφελούς εργασίας στους δήμους και στην Π.Ε. Ξάνθης

Δήμοι

 

Θέσεις

Δήμος Αβδήρων

 

70

 

Δήμος Μύκη

 

73

 

Δήμος Ξάνθης

 

243

 

Δήμος Τοπείρου

 

27

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

413

 

Π.Ε. Ξάνθης

 

141

 

Προσλαμβάνονται 7.000 άνεργοι σε ιδιωτικές επιχειρήσεις

Μέχρι τις 26 Ιανουαρίου οι αιτήσεις

Στους 7.000 υπολογίζονται οι άνεργοι που θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα όπου και θα κάνουν πρακτική άσκηση. Πρόκειται το πρόγραμμα «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ» μέσω του οποίου θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση 7.000 απόφοιτοι ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 26η Ιανουαρίου. Όσοι επιλεγούν θα λάβουν συνολικά το ποσό των 3.280 ευρώ. Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει ένα σύνολο σπονδυλωτών και αλληλένδετων δράσεων για την ανάπτυξη και την υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων θεωρητικής εκπαίδευσης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας, όπως αναφέρει ο «Ελεύθερος Τύπος».

Ειδικότερα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει: 80 ώρες θεωρητικών μαθημάτων με στόχο την αναβάθμιση των οριζόντιων δεξιοτήτων, καθώς και την ανάπτυξη επαγγελματικής ετοιμότητας, απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας σε επιχειρήσεις διάρκειας έως 6 μηνών, με λήξη την 31η Οκτωβρίου 2015.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δυνητικά δικαιούχοι υποτροφιών είναι οι απόφοιτοι: Επαγγελματικών Λυκείων ΕΠΑΛ του υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, Επαγγελματικών Σχολών ΕΠΑΣ του υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, Δημοσίων και Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που είτε διαθέτουν Κρατική Βεβαίωση Πιστοποίησης είτε Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην έχουν συμπληρώσει το 29ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής και να είναι δημότες των 8 «Περιφερειών Σύγκλισης» (ήτοι Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Πελοπόννησος, Κρήτη, Ιόνια Νησιά και Βόρειο Αιγαίο).

Οι δικαιούχοι υποτροφιών θα μοριοδοτηθούν με βάση συγκεκριμένα εκπαιδευτικά, κοινωνικά, ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια (π.χ. εκπαιδευτική επίδοση, χρόνος ανεργίας, ηλικία, φορολογητέο εισόδημα κ.λπ.), σύμφωνα με σχετική ΚΥΑ που θα εκδοθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Για τις 80 ώρες θεωρητικών μαθημάτων προβλέπεται χορήγηση εκπαιδευτικού επιδόματος υποτροφίας στους ωφελουμένους καθαρού ύψους 400 ευρώ (5 ευρώ/ώρα θεωρητικής εκπαίδευσης) και καταβολή των οριζόμενων ασφαλιστικών εισφορών. Ενώ για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας σε επιχειρήσεις διάρκειας έως 6 μηνών προβλέπεται χορήγηση υποτροφίας στους ωφελουμένους ύψους 480 ευρώ καθαρά για κάθε μήνα και καταβολή των οριζόμενων ασφαλιστικών εισφορών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώνουν την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικτυακή πύλη www.diasindesi.gr έως τις 26 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 24.00

Μετά τις εκλογές 7 προσλήψεις γιατρών στο νοσοκομείο Ξάνθης

Mε 7 γιατρούς θα στελεχωθεί το νοσοκομείο Ξάνθης. Οι συμβάσεις των γιατρών θα είναι 3ετείς οι 7 γιατροί. Όπως σημείωσε η προκήρυξη έχει λήξει στις 7 Ιανουαρίου και αναμένονται οι προσλήψεις μετά τις εκλογές. Πρόκειται για 2 θέσεις καρδιολόγων, 2 ψυχιάτρων, 1 νευρολόγου, 1 γυναικολόγου και 1 αναισθησιολόγου.

Πρόγραμμα για την “Κατάρτιση 4.200 εργαζομένων στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα”

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος υλοποιεί για όλα τα Επιμελητήρια-μέλη της το πρόγραμμα “Κατάρτιση εργαζομένων στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα”. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 4.200 στελέχη και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα.

Σε ποιούς απευθύνεται

Σε 4.200 στελέχη και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, όλων των κλάδων της οικονομίας – προβλέπεται η υλοποίηση 170 περίπου προγραμμάτων κατάρτισης και στις 13 Περιφέρειες της χώρας.

Διάρκεια Προγραμμάτων

80 ώρες [60 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 20 ώρες πρακτική άσκηση, η οποία θα υλοποιηθεί με τη μορφή των μελετών περίπτωσης (case studies) και θα έχει ως παραδοτέα «Πλάνα Καινοτομίας», τα οποία οι καταρτιζόμενοι θα προτείνουν στις επιχειρήσεις που εργάζονται]

Αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση του Έργου

Ενίσχυση των δεξιοτήτων των εργαζομένων

Διατήρηση θέσεων εργασίας

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων

Ενίσχυση της καινοτομίας

Επιδότηση

5,00 € μικτά / ώρα κατάρτισης

Για την επιλογή των καταρτιζομένων θα ακολουθηθεί σειρά προτεραιότητας – σε επίπεδο Περιφέρειας – βάσει του χρόνου κατάθεσης των αιτήσεων συμμετοχής από τους υποψήφιους καταρτιζόμενους.

[από κάθε επιχείρηση – σε επίπεδο Περιφέρειας – μπορούν να συμμετάσχουν μέχρι 5 εργαζόμενοι]

5 δωρεάν προγράμματα επιμόρφωσης για την Ξάνθη

Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με την υποστήριξη του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) στο πλαίσιο του έργου «Σχολές Γονέων», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και το Ελληνικό Δημόσιο, προσφέρει δωρεάν έως 30/09/2015 πέντε (5) επιμορφωτικά προγράμματα :

Οι θεματικές αφορούν:

1. Σύγχρονη οικογένεια (50 ώρες) (Προσαρμογή του παιδιού στο σχολείο, Τηλεόραση ,Οικιακή οικονομία

2. Σύνδεση σχολείου-οικογένειας (50 ώρες) (Συνεργασία εκπαιδευτικού-γονέων-παιδιού- Επικοινωνία με γονείς και μαθητές – Συνεργασία με γονείς-μετανάστες κ.λ.π.)

3. Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (25 ώρες) (πρόγραμμα που διαμορφώνεται ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευομένων)   π.χ. Υγεία και Παιδί Υγεία και ασφάλεια στο χώρο της οικίας, του σχολείου και χώρων παιδικής αναψυχής. Εφηβική κατάθλιψη.Εξάρτηση από καπνό, αλκοόλ, ναρκωτικά. Διατροφή (θέματα παχυσαρκίας, νευρικής ανορεξίας) κ.λ.π.

4. Συμβουλευτική σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες (25 ώρες) (Ψυχολογική Υποστήριξη

Βασικά στοιχεία για την οικογένεια. Η ψυχολογική στήριξη των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Οικογένεια και παιδί.) Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αθίγγανους, μουσουλμάνους, παλιννοστούντες και μετανάστες γονείς παιδιών από τη βρεφική έως την εφηβική ηλικία.

5. Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης (25 ώρες) (Διαχείριση ελεύθερου χρόνου στην παιδική ηλικία. Διαχείριση ελεύθερου χρόνου στην εφηβική ηλικία). Η εκπαιδευτική διαδικασία αποσκοπεί στην ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων (μέσω συζήτησης/ανταλλαγής απόψεων και βιωματικών ασκήσεων) και παρέχεται από εξειδικευμένους επιστήμονες.

Πληροφορίες

Τα 50ωρα προγράμματα περιλαμβάνουν είκοσι (20) συναντήσεις και τα 25ωρα προγράμματα δέκα (10) συναντήσεις μία ή δύο φορές την εβδομάδα. Για την ένταξη στα προγράμματα απαιτείται μόνο η συμπλήρωση σχετικής αίτησης. Τμήματα θα τεθούν σε λειτουργία σε σχολεία και συλλόγους με την εγγραφή τουλάχιστον 20 ατόμων. Με την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποιητικό επιμόρφωσης (Ν. 3369/2005, άρθρο 5).

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην Υπεύθυνη Εκπαίδευσης της Σχολής Γονέων N. Ξάνθης: κα. Πρωικάκη Ουρανία κιν. 6941648117 (ώρες 9:00-13:00), email: proikaki@gmail.com. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώνουν και να καταθέτουν αιτήσεις στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Δήμου Ξάνθης, Πλατείας Εμπορίου 44 (περιοχή Παζαριού), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 11:00-13:00.

Μαριάννα Ξανθοπούλου
Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Την Παρασκευή 20/5 λήγει  η προθεσμία για τις 9 προσλήψεις στο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης

    Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης ανακοινώνει την πρόσληψη 9…