Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία «Τρέχει» από τη Δευτέρα η προθεσμία για τις 4 θέσεις στο Τελωνείο Ξάνθης

«Τρέχει» από τη Δευτέρα η προθεσμία για τις 4 θέσεις στο Τελωνείο Ξάνθης

0

 Λήγει στις 17 Ιουνίου

 

Ηλεκτρονικά η υποβολή. Τα δικαιολογητικά με ταχυδρομείο

 
 
Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων άρχισε από τη Δευτέρα 2 Ιουνίου και λήγει στις 17 Ιουνίου. Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνουν οι υποψήφιοι έίναι να εγγραφούν ως μέλη, να ταυτοποιηθούν δηλαδή, στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ και να αποκτήσουν κωδικό πρόσβασης για να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.
Τη διαδικασία αυτή θα πρέπει να κάνουν όσοι δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι (ταυτοποιημένοι) και έχουν τα τυπικά προσόντα για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό.
 
Οι υποψήφιοι
Υποψήφιοι για τη διεκδίκηση των θέσεων στην κατηγορία Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να είναι:
        Πτυχιούχοι Νομικής ή ομώνυμου πτυχίου του Ανοικτού Πανεπιστημίου ή ισότιμου τίτλου αντίστοιχα ειδικότητας σχολών του εξωτερικού, των οποίων οι τίτλοι γίνονται αποδεκτοί για 50 θέσεις.
        Πτυχιούχοι 26 σχολών ΑΕΙ οικονομικού – διοικητικού κλάδου, που θα διεκδικήσουν 44 θέσεις.
        Πτυχιούχοι ΤΕΙ από 25 σχολές των οποίων οι τίτλοι γίνονται δεκτοί για 28 8έσεις ΤΕ τελωνειακών.
        Και απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας ή ακόμα καλύτερα Μεταδευτερόβαθμιας Εκπαίδευσης (IΕΚ), οι οποίοι κερδίζουν μόρια για τις 27 θέσεις ΔΕ τελωνειακών.
Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου.
Επίσης, στις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας.
 
Διαδικασίες
Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr) και οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια/πεδία των (ηλεκτρονικών) αιτήσεων, καθώς και τους κωδικούς που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα, ή κριτήρια, ή ιδιότητες που απαιτούνται και διαθέτουν. Με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης αποστέλλεται στον υποψήφιο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η επιβεβαίωση της υποβολής και ο αριθμός του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου της αίτησης, συνοδευόμενος από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση εμφανίζεται στην οθόνη των υποψηφίων σε εκτυπώσιμη μορφή.
Στη συνέχεια και έως τη Δευτέρα 23 Ιουνίου οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο ΑΣΕΠ (στη διεύθυνση: ΑΣΕΠ, Αίτηση για την Προκήρυξη 2Κ/2014, Κατηγορία: ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ, Τ.Θ. 14.308, Αθήνα Τ.Κ. 115 10), τα εξής δικαιολογητικά:
 
Δικαιολογητικά
        Εκτυπωμένη την αίτηση που υπέβαλαν και υπογεγραμμένη. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν δεν την υπογράψουν αποκλείονται από τον διαγωνισμό.
►Το παράβολο που εξέδωσαν από το δημόσιο ταμείο ή το αποδεικτικό πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου.
►Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Ατομικού Δελτίου Tαυτότητας.
►Τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους.
 
Αναλυτικά οι θέσεις στην Ξάνθη:
 
ΞΑΝΘΗ

ΠΕ (Νομικής)

1

ΠΕ (Οικονομικών)

1

ΤΕ

1

ΔΕ

1

 
 

Αναμένεται η προκήρυξη για τις 9 προσλήψεις για τη Κατασκήνωση Αβδήρων

 
Το «πράσινο φως» του ΑΣΕΠ έχει πάρει το αίτημα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης για 9 εποχικές προσλήψεις για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών στην Κατασκήνωση Αβδήρων. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Ε» – εργασία το αίτημα έχει περάσει από το ΑΣΕΠ απλά δεν είναι γνωστό αν έχουν εγκριθεί και οι 9 θέσεις. Αναμένονται η υπογραφή των υπουργών Παιδείας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης για να βγει στο «αέρα» η προκήρυξη.
Οι θέσεις αφορούν εργάτες, μαγείρους , βοηθούς μαγείρων κ.λ.π. Το «Ε» – εργασία θα δημοσιεύσει την προκήρυξη.
 
 

Νέο πρόγραμμα για 50.000 θέσεις κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ

 

Ποιοι έχουν δικαίωμα αίτησης και ποια τα κριτήρια για το νέο πρόγραμμα

 
Νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ ετοιμάζει το υπουργείο Εργασίας και η προκήρυξη των 50.000 θέσεων σε διάφορους φορείς του Δημοσίου αναμένεται να αρχίσει να τρέχει μέσα στο καλοκαίρι ή το αργότερο αρχές Σεπτεμβρίου.
Όπως και το αντίστοιχο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας που υλοποιήθηκε το 2013 και μέσω του οποίου καλύφθηκαν 49.761 ωφελούμενοι, και το νέο απευθύνεται σε ανέργους οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ.
Η πρόσληψη γίνεται κατά κύριο λόγο για διάστημα πέντε μηνών και οι αμοιβές όσων απασχοληθούν είναι 19,6 ευρώ την ημέρα και όχι περισσότερο από 490 ευρώ τον μήνα για ανέργους άνω των 27 ετών και 17,1 ευρώ ημερησίως και όχι περισσότερο από 427 ευρώ τον μήνα για ανέργους κάτω των 25 ετών.
 
Οι προϋποθέσεις για την κοινωφελή εργασία του ΟΑΕΔ
Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αίτησης για την διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:
1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
3. εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
4. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
5. άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
 
Υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν:
α) οι άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, β) οι άνεργοι πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα που επιλέγουν ειδικότητα για την οποία απαιτείται τίτλος σπουδών χαμηλότερης εκπαιδευτικής βαθμίδας γ) οι άνεργοι όλων των ανωτέρω κατηγοριών οι οποίοι έχουν εξαρτώμενα ανήλικα τέκνα.
Οι ωφελούμενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα πέντε αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης, τα οποία είναι τα εξής:
1) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες, 2) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες, 3) Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό, 4) Ηλικία και 5) Αριθμός ανήλικων τέκνων.
Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ.
 
Τα κριτήρια επιλογής είναι:
– Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του ωφελούμενου ή του / της συζύγου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες.
– Το ύψος του ετήσιου ατομικού ή οικογενειακού εισοδήματος.
– Ο αριθμός των ανηλίκων τέκνων.
 
 

2.195 προσλήψεις στο δημόσιο μέσα στον Ιούνιο

 
Με γρήγορο ρυθμό θα καλυφθούν οι θέσεις με τους διαγωνισμούς να τρέχουν ήδη σε κάποιες περιπτώσεις. Πρόκειται για προσλήψεις στο δημόσιο και αφορούν σε μόνιμο και εποχικό προσωπικό. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η υποβολή αιτήσεων για την πρόσληψη 743 μονίμων σε θέσεις του δημοσίου. Αυτές αφορούν σε 110 υπαξιωματικούς του Λιμενικού, 149 τελωνειακούς του υπουργείου Οικονομικών, 25 οπλίτες βραχείας ανακατάταξης, ενώ είναι θέμα ημερών να προκηρυχθούν ακόμη δύο διαγωνισμοί για την πρόσληψη 450 οδηγών στις αστικές συγκοινωνίες και 9 αξιωματικών στο Λιμενικό. Παράλληλα θα γίνουν προσλήψεις εποχικού προσωπικού σε διάφορους φορείς. Αυτές αφορούν σε 451 άτομα σε δήμους, 39 τεχνίτες στη ΔΕΗ, 44 φύλακες και εργάτες σε μουσεία, αλλά και 250 ψυχολόγους, μεταφραστές και κοινωνικούς λειτουργούς στην ΕΛ.ΑΣ όπως και 155 καταμετρητές και εργάτες στην ΕΥΔΑΠ, αλλά και 500 άτομα ως δασοπυροσβέστες, ναυαγοσώστες, προσωπικό κατασκηνώσεων.
 
 

Προσλαμβάνονται 250 άτομα στην Ελληνική Αστυνομία

 
Ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί καθώς και μεταφραστές θα προσληφθούν το ερχόμενο διάστημα με συμβάσεις μίσθωσης έργου στην Ελληνική Αστυνομία. Ο συνολικός αριθμός των προσλήψεων ανέρχεται στις 250 ενώ αυτές κατανέμονται σε τρείς ειδικότητες ως εξής:
 
75 Ψυχολόγοι,
75 Κοινωνικοί Λειτουργοί και
100 Μεταφραστές-Διερμηνείς για τις γλώσσες και διαλέκτους Αραβική, Φαρσί, Νταρί, Χίντι, Μπάγκλα ή Μπεγκάλι, Παστού, Ουρντού και Παντζαμπί.
Έργο των Ψυχολόγων είναι η παροχή ψυχολογικής υποστήριξης σε παρανόμως εισερχόμενους αλλοδαπούς, που κρατούνται σε Κέντρα προαναχωρησιακής Κράτησης αλλοδαπών ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο Κράτησης της Ελληνικής Αστυνομίας και τελούν υπό καθεστώς επιστροφής στις χώρες προέλευσης-καταγωγής τους. Έργο των Κοινωνικών Λειτουργών είναι η παροχή κοινωνικής φροντίδας σε παρανόμως εισερχόμενους αλλοδαπούς, που κρατούνται σε Κέντρα προαναχωρησιακής Κράτησης αλλοδαπών ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο κράτησης της Ελληνικής Αστυνομίας και τελούν υπό καθεστώς επιστροφής στις χώρες προέλευσης-καταγωγής τους.
 
Έργο των Μεταφραστών-Διερμηνέων είναι η διερμηνεία κατά τη διάρκεια της εξέτασης-ταυτοποίησης των παρανόμως εισερχομένων αλλοδαπών και η μετάφραση εγγράφων των βασικών σημείων των αποφάσεων επιστροφής (απέλασης) των ως άνω αλλοδαπών. Το παραπάνω έργο θα ολοκληρωθεί από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έως την 30-6-2015.
 
Διερμηνείς και στο Κέντρο Κράτησης Μεταναστών της Ξάνθης
Ως τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζονται τα ήδη υπάρχοντα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών (Αττικής, Κορίνθου, Ξάνθης, Δράμας, Κομοτηνής και Ορεστιάδας) καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο νέο δημιουργηθεί ανά την Επικράτεια. Ωστόσο, δύναται να οριστεί ως τόπος εκτέλεσης του έργου και οποιοσδήποτε άλλος τόπος όπου παρίσταται ανάγκη λόγω της ιδιομορφίας του θέματος (αριθμός εισερχομένων λαθρομεταναστών, μη προβλέψιμα σημεία εισόδου, χρονικό διάστημα εισόδου, σημεία που συγκεντρώνονται κ.λ.π.). Σε κάθε περίπτωση, το προσωπικό κινείται με ίδια έξοδα μετάβασης και παραμονής, χωρίς δικαιολόγηση περαιτέρω εξόδων, πέραν αυτών που προβλέπονται από τη Σύμβαση Μίσθωσης Έργου.
Όσον αφορά τα προσόντα με βάση και προηγούμενες προκηρύξεις αναμένεται να είναι τα ακόλουθα:
 
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Ψυχολογία ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου.
γ) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους.
 
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης, κατεύθυνσης Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας (ΠΕ) ή (ΤΕ).
γ) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους..
 
ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος Τίτλος Σχολών της αλλοδαπής
β) Εξειδικευμένη εμπειρία, τουλάχιστον ενός (1) έτους στη μετάφραση μιας εκ των γλωσσών Αραβική, Φαρσί, Νταρί, Χίντι, Μπάγκλα ή Μπεγκάλι, Παστού, Ουρντού και Παντζαμπί.
 
Στο Κέντρο Κράτησης Ξάνθης θα δουλέψουν μέχρι τις 30 Ιουνίου του2015 οι νέοι συμβασιούχοι
 
 

5 Θέσεις ΔΕΠ στο ΔΠΘ

Αναλυτικότερα:
* 1 Υποψήφιος Διδάκτορας με Πτυχίο στις Βιοεπιστήμες
* 2 με Πτυχίο στις Βιοεπιστήμες
* 1 με Πτυχίο Γεωπόνου Φυτικής Παραγωγής ή Φυτοπροστασίας
* 1 με Απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Αιτήσεις μέχρι 5.6.2015.
 
 

15 προσλήψεις στην ΠΕ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

* 1 ΠΕ Ψυχολόγου
* 1 ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων
* 1 ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας
* 1 ΤΕ Πληροφορικής
* 2 ΔΕ Θεραπευτών Παιδαγωγών
* 1 ΔΕ Οδηγού
* 3 ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων
* 1 ΥΕ Τραυματιοφορέων
* 1 ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας
* 1 ΔΕ Θεραπευτών Παιδαγωγών
* 2 ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων
Αιτήσεις μέχρι 10.6.2014.
 
Μαριάννα Ξανθοπούλου
Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Στο 14,2% η ανεργία – Στο χαμηλότερο επίπεδο 11 ετών

Στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Νοέμβριο του 2010 υποχώρησε η ανεργία τον Ιούλιο, διαμορφού…