Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία 9 προλήψεις στην Αρχαιολογία Ξάνθης

9 προλήψεις στην Αρχαιολογία Ξάνθης

0

38 προσλήψεις στους αρχαιολογικούς χώρους της ΑΜΘ

 
 
Στη νέα απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Πάνου Παναγιωτόπουλου σχετικά με την επέκταση του ωραρίου των αρχαιολογικών χώρων (από τις 08:00 έως τις 20:00), εντάσσονται πλέον και οι αρχαιολογικοί χώροι της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και εγκρίνεται η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως τέσσερις (4) μήνες, σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Έτσι σύμφωνα με την νέα απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για την Περιφέρεια ΑΜ-Θ εγκρίθηκαν οι παρακάτω θέσεις:
 
Προσλήψεις στις Εφορείες Αρχαιοτήτων της ΑΜ – Θ
ΙΗ΄ Ε.Π.Κ.Α. (Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων) (Καβάλα): Σύνολο έντεκα (11) άτομα, από τα οποία: επτά (7) ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων, δύο (2) Νυχτοφυλάκων, δύο (2) ΥΕ Καθαριστών.
ΙΘ΄ Ε.Π.Κ.Α. (Ροδόπη-Έβρος): Σύνολο: επτά (7) άτομα, από τα οποία: τέσσερα (4) ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων, δύο (2) Νυχτοφυλάκων, ένα (1) ΥΕ Καθαριστών.
ΛΑ΄ Ε.Π.Κ.Α. (Ξάνθη): Σύνολο εννέα (9) άτομα, από τα οποία: έξι (6) ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων, δύο (2) Νυχτοφυλάκων, ένα (1) ΥΕ Καθαριστών.
12η ΕΒΑ (Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων) (Καβάλα, Δράμα): Σύνολο: τέσσερα (4) άτομα, από τα οποία: τρία (3) ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων, ένα (1) ΥΕ Καθαριστών.
15η ΕΒΑ (Ροδόπη, Ξάνθη, Έβρος): Σύνολο: επτά (7) άτομα, από τα οποία: πέντε (5) ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων, ένα (1) Νυχτοφυλάκων και ένα (1) ΥΕ Καθαριστών.   ΠΑΜ-Θ: Προσλήψεις 38 ατόμων στους αρχαιολογικούς χώρους
 
Τετράμηνες συμβάσεις για το διευρυμένο ωράριο, στο οποίο εντάσσεται και η Περιφέρειά μας με απόφαση του υπουργού Πολιτισμού
 

4 θέσεις στο Τελωνείο Ξάνθης

 

149 προσλήψεις τελωνειακών σε 36 τελωνεία

 
Η προκήρυξη αναμένεται να εκδοθεί από το ΑΣΕΠ άμεσα
 
Το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε ότι η προκήρυξη 2Κ/2014 για 149 προσλήψεις τελωνειακών από το υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη σταλεί για δημοσίευση από το Εθνικό Τυπογραφείο σε ΦΕΚ και θα εκδοθεί άμεσα ώστε οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν τις αιτήσεις τους για πρόσληψη.
Συγκεκριμένα η 2K/2014 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, θα αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν σαράντα εννέα (149) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του κλάδου Τελωνειακών στο Υπουργείο Οικονομικών.
Αναλυτικά οι θέσεις στην Ξάνθη:
 
ΞΑΝΘΗ

ΠΕ (Νομικής)

1

ΠΕ (Οικονομικών)

1

ΤΕ

1

ΔΕ

1

 
 

9 θέσεις ιατρικού προσωπικού στο Κέντρο Κράτηση Μεταναστών Ξάνθης

 

Θα προσληφθούν 3 γιατροί , 3 νοσηλευτές και 3 διοικητικοί

 
47 θέσεις συνολικά στα Κέντρα Δράμας – Ξάνθης – Έβρου
 
47 γιατρούς, νοσηλευτές και διοικητικό προσωπικό θα προσλάβει το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) προκειμένου να εργαστούν στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Μεταναστών των νομών Δράμας – Ξάνθης – Έβρου. Οι συμβαλλόμενοι θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 5μηνης διάρκειας και με άμεση έναρξη.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως την Παρασκευή 16 Μαΐου στη Γραμματεία του ΚΕΕΛΠΝΟ (Αγράφων 3 – 5, Τ.Κ. 15123 Μαρούσι). Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 – 5212829, 210 – 5212830, 210 – 5212831 και 210 – 5212894.
 
Αναλυτικά οι θέσεις στα Κέντρα Κράτησης Δράμας – Ξάνθης – Έβρου
ΔΡΑΜΑ

Ειδικότητα

Θέσεις

ΠΕ Ιατροί

3

ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτών

5

ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ

3

 
ΞΑΝΘΗ

Ειδικότητα

Θέσεις

ΠΕ Ιατροί

3

ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτών

3

ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ

3

 
ΕΒΡΟΣ

Ειδικότητα

Θέσεις

ΠΕ Ιατροί

9

ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτών

9

ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ

9

 
   

«Ανοίγουν» 403 θέσεις στο Λιμενικό

 
Πριν από το τέλος του καλοκαιριού θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός
 
Συνεχίζονται οι προσλήψεις στο Δημόσιο, αφού συνεχώς ανοίγουν νέες θέσεις. Συγκεκριμένα μέσα στις επόμενες ημέρες θα δημοσιευτεί η πρώτη φετινή προκήρυξη του Λιμενικού Σώματος, που αφορά στην κατάταξη 110 Δόκιμων Υπαξιωματικών, ενώ και στην Υγεία αναμένεται να γίνουν 1.200 προσλήψεις προσωπικού.
Σε ό,τι αφορά το Λιμενικό, έως το τέλος Μαΐου θα βγουν οι προκηρύξεις κατάταξης 9 Τεχνικών Αξιωματικών και 15 Υπαξιωματικών Υγειονομικού, ενώ εντός του καλοκαιριού θα προκηρυχθούν δύο ακόμα διαγωνισμοί για την πλήρωση 6 θέσεων Ιατρών και 3 Ψυχολόγων.
Πριν από το τέλος του καλοκαιριού θα προκηρυχθεί ο μεγάλος διαγωνισμός κατάταξης 260 δόκιμων Λιμενοφυλάκων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Υπενθυμίζεται πως η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων γίνεται φέτος με μεικτό σύστημα μοριοδότησης και γραπτών εξετάσεων, ενώ για την υποβολή αίτησης συμμετοχής απαιτείται η καταβολή παραβόλου 10 ευρώ.
 
Αλλαγές στον τρόπο πρόσληψης
Στο νέο νόμο του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου προβλέπεται πως η βαθμολογία των προσληφθέντων θα προέλθει κατά 70% από μοριοδότηση και κατά 30% από γραπτό διαγωνισμό. Επίσης αποκλείονται οι υποψήφιοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τν διαγωνισμό των Υπαξιωματικών. Σταθερά μένουν τα όρια ηλικίας για τους υποψηφίους που διαμορφώνονται στα 26 έτη για τους υποψήφιους Λιμενοφύλακες και στα 28 έτη για τους πτυχιούχους αξιωματικούς. Αν προέρχονται οι υποψήφιοι από τους εν ενεργεία Λιμενοφύλακες όριο είναι τα 32 έτη.
 
Οι 403 θέσεις στο Λιμενικό

Ειδικότητα

Θέσεις

Υπαξιωματικοί

110

Λιμενοφύλακες

260

Υγειονομικοί

15

Γιατροί

6

Ψυχολόγοι

3

Τεχνικοί

9

 
 

Προσλήψεις 1.200 μονίμων στα νοσοκομεία

 
Στην πρόσληψη 1200 ατόμων, από τους οποίους τουλάχιστον οι 650 θα είναι νοσηλευτές, προχωρά το επόμενο διάστημα το υπουργείο Υγείας, στο πλαίσιο της σταδιακής ενίσχυσης του ΕΣΥ σε ανθρώπινο δυναμικό και κυρίως σε νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό. Επιπλέον στο δυναμικό του έρχονται τις επόμενες ημέρες να προστεθούν και 200 νοσηλευτές από την διαθεσιμότητα – κινητικότητα του υπουργείου Παιδείας.
Τα παραπάνω ανακοίνωσε στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ), ο υφυπουργός Υγείας Αντώνης Μπέζας, επισημαίνοντας ότι «ο στόχος είναι, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς που υπάρχουν στη διαδικασία των προσλήψεων, να φύγει η χώρα μας από την τελευταία θέση των χωρών του ΟΟΣΑ ως προς την αναλογία νοσηλευτικού προσωπικού και πληθυσμού».
 
 

ΟΑΕΔ: Τα τέσσερα νέα προγράμματα που ξεκινούν τον Ιούνιο

 
Ξεκινούν τέσσερα νέα προγράμματα για άνεργους τον Ιούνιο.
 
Συγκεκριμένα τα νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ είναι:
 
1. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων από 25 έως 66 ετών. Συνολικά θα ωφεληθούν 12.000 άτομα, με το ποσό της μηνιαίας επιδότησης από τον ΟΑΕΔ να είναι 450 ευρώ (το υπόλοιπο ποσό το καλύπτει η επιχείρηση).
2. Πρόγραμμα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας σε μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα για ανέργους ειδικών ομάδων του πληθυσμού. Αφορά 1.000 άτομα και το μηνιαίο ποσό θα φτάνει έως και τα 600 ευρώ.
3. Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας, που πρόκειται να δημιουργήσουν άμεσα νέες θέσεις εργασίας. Θα καλυφθούν 12.500 άτομα, ενώ το ποσό της ημερήσιας επιχορήγησης δεν είναι σταθερό.
4. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελουμένων. Πρόκειται για τα «τοπικά σχέδια για την απασχόλησης» και «τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες». Η ημερήσια επιδότηση είναι 18 ευρώ για ανέργους άνω των 25 ετών και 15 ευρώ για νέους κάτω των 25 ετών.
 
 

100 προσλήψεις ερευνητών στο ΕΛΓΟ Δήμητρα

 Μετά από την πρόταση του Προέδρου του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για την κατανομή των θέσεων και τα γνωστικά αντικείμενα των υπό πρόσληψη ερευνητών, μετά από προκήρυξη αλλά και την υφιστάμενη στελέχωση των Ινστιτούτων σε ερευνητικό προσωπικό, την πιθανολογούμενη μείωσή του λόγω συνταξιοδοτήσεων καθώς επίσης και την ανάγκη ενδυνάμωσης των βασικών ερευνητικών αντικειμένων του Οργανισμού και τον εμπλουτισμό τους με τις νέες τάσεις της Αγροτικής Έρευνας θα προκηρυχθούν ‘άμεσα 100 προσλήψεις ερευνητών.
 

 1.500 Προσλήψεις στην Πυροσβεστική

Στην πρόσληψη 1.500 εποχικών δασοπυροσβεστών από τις λίστες επιτυχόντων του 2003 θα προχωρήσει άμεσα το υπουργείο Δημόσιας Τάξης γιa την κάλυψη των έκτακτων αναγκών της Πυροσβεστικής κατά την νέα αντιπυρική περίοδο. Οι συμβασιούχοι θα προσληφθούν το αργότερο στις αρχές Ιουνίου και θα εργαστούν ως το τέλος Οκτωβρίου. Υπενθυμίζεται πως οι εποχικοί πυροσβέστες θα μπορούν να ανανεώνουν τις 5μηνες συμβάσεις τους το αργότερο έως και το 2015.
 

 Προσλήψεις στην ΗΔΙΚΑ

 Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΗΔΙΚΑ με απόφαση της έχει εγκρίνει την πρόσληψη 29 ατόμων σε 3 ειδικότητες ΠΕ και ΤΕ τακτικοί προσωπικού όπου αναμένεται να προκηρυχθούν άμεσα.
 
Οι θέσεις στην ΗΔΙΚΑ:
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ειδικότητα: S/W – Η/ W – Μηχανικών Η/Υ και Ηλεκτρολόγων -Μηχανικών – 23 θέσεις ,
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ S/W-H/W 4
 

Μαριάννα Ξανθοπούλου

mxanthopoulou@empros.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Στο 14,2% η ανεργία – Στο χαμηλότερο επίπεδο 11 ετών

Στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Νοέμβριο του 2010 υποχώρησε η ανεργία τον Ιούλιο, διαμορφού…