Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία 4 θέσεις ΠΕ – ΤΕ – ΔΕ στο Τελωνείο Ξάνθης

4 θέσεις ΠΕ – ΤΕ – ΔΕ στο Τελωνείο Ξάνθης

0

Αιτήσεις από 2 Ιουνίου έως τις 17 Ιουνίου για τις 149 προσλήψεις τελωνειακών σε 36 τελωνεία

 

Ηλεκτρονικά η υποβολή. Τα δικαιολογητικά με ταχυδρομείο

 
 
Εβδομάδα προεργασίας για τη συμμετοχή τους στον πρώτο φετινό ανοιχτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ διανύουν οι υποψήφιοι για τις 149 θέσεις σε 36 τελωνεία.
Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων αρχίζει τη Δευτέρα 2 Ιουνίου και λήγει στις 17 Ιουνίου. Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνουν Είναι να εγγραφούν ως μέλη, να ταυτοποιηθούν δηλαδή, στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ και να αποκτήσουν κωδικό πρόσβασης για να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.
Τη διαδικασία αυτή θα πρέπει να κάνουν όσοι δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι (ταυτοποιημένοι) και έχουν τα τυπικά προσόντα για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό.
Υποψήφιοι για τη διεκδίκηση των θέσεων στην κατηγορία Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να είναι:
        Πτυχιούχοι Νομικής ή ομώνυμου πτυχίου του Ανοικτού Πανεπιστημίου ή ισότιμου τίτλου αντίστοιχα ειδικότητας σχολών του εξωτερικού, των οποίων οι τίτλοι γίνονται αποδεκτοί για 50 θέσεις.
        Πτυχιούχοι 26 σχολών ΑΕΙ οικονομικού – διοικητικού κλάδου, που θα διεκδικήσουν 44 θέσεις.
        Πτυχιούχοι ΤΕΙ από 25 σχολές των οποίων οι τίτλοι γίνονται δεκτοί για 28 8έσεις ΤΕ τελωνειακών.
        Και απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας ή ακόμα καλύτερα Μεταδευτερόβαθμιας Εκπαίδευσης (IΕΚ), οι οποίοι κερδίζουν μόρια για τις 27 θέσεις ΔΕ τελωνειακών.
Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου.
Επίσης, στις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας.
 
Διαδικασίες
Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr) και οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια/πεδία των (ηλεκτρονικών) αιτήσεων, καθώς και τους κωδικούς που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα, ή κριτήρια, ή ιδιότητες που απαιτούνται και διαθέτουν. Με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης αποστέλλεται στον υποψήφιο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η επιβεβαίωση της υποβολής και ο αριθμός του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου της αίτησης, συνοδευόμενος από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση εμφανίζεται στην οθόνη των υποψηφίων σε εκτυπώσιμη μορφή.
Στη συνέχεια και έως τη Δευτέρα 23 Ιουνίου οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο ΑΣΕΠ (στη διεύθυνση: ΑΣΕΠ, Αίτηση για την Προκήρυξη 2Κ/2014, Κατηγορία: ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ, Τ.Θ. 14.308, Αθήνα Τ.Κ. 115 10), τα εξής δικαιολογητικά:
 
Δικαιολογητικά
        Εκτυπωμένη την αίτηση που υπέβαλαν και υπογεγραμμένη. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν δεν την υπογράψουν αποκλείονται από τον διαγωνισμό.
►Το παράβολο που εξέδωσαν από το δημόσιο ταμείο ή το αποδεικτικό πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου.
►Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Ατομικού Δελτίου Tαυτότητας.
►Τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους.
 
Αναλυτικά οι θέσεις στην Ξάνθη:
 
ΞΑΝΘΗ

ΠΕ (Νομικής)

1

ΠΕ (Οικονομικών)

1

ΤΕ

1

ΔΕ

1

 
 
Οι υποψήφιοι στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για τις 149 θέσεις σε 36 τελωνεία θα πρέπει να προσέξουν ορισμένα σημεία της προκήρυξης για να διεκδικήσουν με αξιώσεις την πρόσληψή τους

 

Έρχονται 9 προσλήψεις για τη Κατασκήνωση Αβδήρων

 

Αναμένεται στο προσεχές διάστημα η προκήρυξη

 
Το «πράσινο φως» του ΑΣΕΠ έχει πάρει το αίτημα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης για 9 εποχικές προσλήψεις για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών στην Κατασκήνωση Αβδήρων. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Ε» – εργασία το αίτημα έχει περάσει από το ΑΣΕ απλά δεν είναι γνωστό αν έχουν εγκριθεί και οι 9 θέσεις. Αναμένονται δε μέσα στην επόμενη εβδομάδα η υπογραφή των υπουργών Παιδείας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης για να βγει στο «αέρα» η προκήρυξη.
Οι θέσεις αφορούν εργάτες, μαγείρους , βοηθούς μαγείρων κ.λ.π. Το «Ε» – εργασία θα δημοσιεύσει την προκήρυξη.
 

Έρχεται η προκήρυξη για τους 110 Υπαξιωματικούς του Λιμενικού

 

 Θ’ ακολουθήσουν ακόμη δύο προκηρύξεις

 
Μέσα στην επόμενη εβδομάδα το υπουργείο Nαυτιλίας πρόκειται να ανακοινώσει την πρώτη φετινή προκήρυξη του Λιμενικού Σώματος, που αφορά την κατάταξη 110 Δόκιμων Υπαξιωματικών.
Θα ακολουθήσουν ακόμη δύο προκηρύξεις, που αφορούν την πρόσληψη 9 Τεχνικών Αξιωματικών, πτυχιούχων πολυτεχνικών σχολών με μεταπτυχιακό τίτλο, και 15 Υπαξιωματικών Υγειονομικού πτυχιούχων ΤΕΙ.
΄Ηδη ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου υπέγραψε απόφαση που ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις διεξαγωγής του διαγωνισμού, που φέτος θα είναι μεικτές (μόρια και γραπτή εξέταση), τα γενικά και ειδικά προσόντα των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά συμμετοχής, το σύστημα μοριοδότησης, τη διδακτέα ύλη, τις γραπτές εξετάσει και τις ειδικές δοκιμασίες, το σύστημα κατάταξης κ.λπ.
Από το σύνολο των θέσεων, τις 33 θα καταλάβουν πτυχιούχοι ΑΕΙ, τις 22 πτυχιούχοι ΤΕΙ, τις 33 Πλοίαρχοι πτυχιούχοι Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και τις υπόλοιπες 22 Μηχανικοί πτυχιούχοι ΑΕΝ.
Οι ιδιώτες υποψήφιοι πρέπει να μην έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας τους, ενώ όσοι προέρχονται από τις τάξεις των μονίμων εν ενεργεία Λιμενοφυλάκων να μην έχουν υπερβεί το 32ο έτος της ηλικίας τους.
Εξάλλου θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή ιταλικής ή γερμανικής ή ισπανικής γλώσσας, να έχουν καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. οι άντρες και 1,60 μ. οι γυναίκες (χωρίς υποδήματα).
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
        υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής – υπεύθυνη δήλωση
        δύο πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες
        φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας
        παράβολο 10 ευρώ με τα στοιχεία του υποψηφίου
        τίτλος σπουδών
        τίτλος ξένης γλώσσας
        πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ
        πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (για όσους υπηρέτησαν ως έφεδροι αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές, Αρχιλοχίες , Επιλοχίες, Λοχίες ή Δεκανείς).
 
Έρχονται ακόμα δύο διαγωνισμοί για 9 τεχνικούς αξιωματικούς και 15 υπαξιωματικούς Υγειονομικού
 
 

9 εποχικές προλήψεις στην Αρχαιολογία Ξάνθης

 

38 προσλήψεις στους αρχαιολογικούς χώρους της ΑΜΘ

 
Εγκρίνονται 38 προσλήψεις στις Εφορείες Αρχαιοτήτων της ΑΜ – Θ Πρόκειται για προσλήψεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως τέσσερις (4) μήνες.  
Έτσι σύμφωνα με την νέα απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για την Περιφέρεια ΑΜ-Θ εγκρίθηκαν οι παρακάτω θέσεις:
 
38 Προσλήψεις στις Εφορείες Αρχαιοτήτων της ΑΜ – Θ – 9 προσλήψεις στην Ξάνθη
ΙΗ΄ Ε.Π.Κ.Α. (Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων) (Καβάλα): Σύνολο έντεκα (11) άτομα, από τα οποία: επτά (7) ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων, δύο (2) Νυχτοφυλάκων, δύο (2) ΥΕ Καθαριστών.
ΙΘ΄ Ε.Π.Κ.Α. (Ροδόπη-Έβρος): Σύνολο: επτά (7) άτομα, από τα οποία: τέσσερα (4) ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων, δύο (2) Νυχτοφυλάκων, ένα (1) ΥΕ Καθαριστών.
ΛΑ΄ Ε.Π.Κ.Α. (Ξάνθη): Σύνολο εννέα (9) άτομα, από τα οποία: έξι (6) ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων, δύο (2) Νυχτοφυλάκων, ένα (1) ΥΕ Καθαριστών.
12η ΕΒΑ (Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων) (Καβάλα, Δράμα): Σύνολο: τέσσερα (4) άτομα, από τα οποία: τρία (3) ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων, ένα (1) ΥΕ Καθαριστών.
15η ΕΒΑ (Ροδόπη, Ξάνθη, Έβρος): Σύνολο: επτά (7) άτομα, από τα οποία: πέντε (5) ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων, ένα (1) Νυχτοφυλάκων και ένα (1) ΥΕ Καθαριστών.  
 
 Τετράμηνες συμβάσεις για το διευρυμένο ωράριο, στο οποίο εντάσσεται και η Περιφέρειά μας με απόφαση του υπουργού Πολιτισμού
 
 

Εργασιακά Νέα

 
– Με 1.060 ανοικτές θέσεις εργασίας, τις οποίες μπορούν να διεκδικήσουν πτυχιούχοι αλλά και απόφοιτοι Γυμνασίου και Λυκείου, μπαίνει ο Ιούνιος.
– Με 619 συμβασιούχους -κυρίως εργάτες καθαριότητας- θα ενισχυθούν αυτή την περίοδο πολλοί δήμοι.
– Προσωπικό φύλαξης, συντηρητές και εργάτες αναζητούν μουσεία και εφορείες αρχαιοτήτων για την κάλυψη 149 θέσεων.
– Τέλος, 33 θέσεις εποχικού προσωπικού προκηρύχθηκαν από διάφορες σχολές και φορείς του Δημοσίου.
 
ΝΕΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Αλλαγές στα πιστοποιητικά πληροφορικής
Ανανέωση ύστερα από τρία χρόνια από την έκδοσή τους ορίζει η νέα Υπουργική Απόφαση για τα πιστοποιητικά γνώσης Πληροφορικής και χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Πωλητές και στελέχη ζητούν δώδεκα εταιρείες
 
Νέο προσωπικό θα εντάξουν στο δυναμικό τους 12 μεγάλες εταιρείες του ιδιωτικού τομέα. Αυτή την εβδομάδα ξεχωρίζουν οι εταιρείες Καραμολέγκος, Tasty και Ε.Ι. Παπαδοπούλου, οι οποίες θα προσλάβουν νέα στελέχη. Με πωλητές θα ενισχυθούν οι εταιρείες Group22, GAP, Rococo, Kerafina, HOL και 360 Connect, ενώ γυμναστές θα προσλάβει η Holmes Place
 
Μαριάννα Ξανθοπούλου
Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Στο 14,2% η ανεργία – Στο χαμηλότερο επίπεδο 11 ετών

Στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Νοέμβριο του 2010 υποχώρησε η ανεργία τον Ιούλιο, διαμορφού…