Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία 3 προσλήψεις στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Αβδήρων

3 προσλήψεις στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Αβδήρων

0
 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 8 Μαρτίου

 
 
 
Την πρόσληψη συνολικά τριών ατόμων ειδικότητας 1 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων και 2 ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ανακοίνωσε το «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας», που εδρεύει στη Γενισέα του Δ. Αβδήρων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του.
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: « Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής Παιδικής και τρίτης ηλικίας» Ταχ.Δ/νση Γενισέα Τ.Κ. 67064, υπ’ όψιν κ. Δεληγιάννη (τηλ. επικοινωνίας 25413 52540)
 
Μέρχρι τις 8 Μαρτίου οι αιτήσεις
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στα Κεντρικά Γραφεία του Κέντρου Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας του Δήμου Αβδήρων και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου ,εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 27/2/2014 έως 8/3/2014.
 


41 θέσεις ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου στη ΔΕΗ Α.Ε. (Π. Μακεδονίας- Θράκης)

 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ, Κλάδος Πωλήσεων Μακεδονίας Θράκης, Αδριανουπόλεως 24, Τ.Κ 55 133 – Θεσσαλονίκη υπόψη κου Πετρόπουλου Αντώνιου έως και 24-02-2014.
 

Ο ΟΤΕ προσλαμβάνει προσωπικό σε όλη την Ελλάδα

 
Αναμένεται να προσληφθούν 50 άτομα
 
Η προθεσμία για την υποβολή βιογραφικών λήγει την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου
 
Στην πρόσληψη 50 ατόμων για θέσεις μηχανικών, σε διάφορες περιοχές της χώρας προχωράει ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος.
 Συγκεκριμένα, ο Όμιλος ΟΤΕ θα προσλάβει:
 •18 τηλεπικοινωνιακούς μηχανικούς στη Αττική,
 •13 τεχνικούς υπηρεσιών & επιχειρησιακών συστημάτων στην Αττική και το Ηράκλειο Κρήτης,
 •7 τεχνικούς λειτουργίας δικτύου σε Αττική και Νεμέα, καθώς και
 •12 μηχανικούς χωματουργικών έργων σε διάφορους Νομούς πλην Αττικής.
 
Πληροφορίες
 Η προθεσμία για την υποβολή βιογραφικών λήγει την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για τις θέσεις και τα προσόντα που απαιτούνται εδώ.
Οι νέες θέσεις μηχανικών έρχονται να προστεθούν στις θέσεις τεχνικών πεδίου, πωλητών καταστημάτων, εταιρικών πωλητών και συμβούλων τηλεφωνικών πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών, που έχουν ανακοινωθεί το τελευταίο διάστημα από τον Όμιλο ΟΤΕ, ενώ στο σύνολό τους οι πάνω από 500 νέες προσλήψεις που πραγματοποιούνται το 2014 στοχεύουν στη συνεχή βελτίωση της τεχνικής και εμπορικής εξυπηρέτησης των πελατών του Ομίλου ΟΤΕ.
 
 

Μεγάλη ζήτηση για το «πριμ» 10.000€ σε νέoυς επιχειρηματίες

 

1.135 θέσεις περιμένουν δικαιούχους ενώ 865 καλύφθηκαν μέσα σε έναν μήνα

 
Το πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία» προσφέρει 10.000€ σε ανέργους, οι οποίοι θέλουν να ανοίξουν δική τους επιχείρηση
 Με μεγάλη επιτυχία υλοποιείται το πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία». Η δράση δίνει «πριμ» 10.000 ευρώ σε 2.000 ανέργους, οι οποίοι θέλουν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Μέσα σε έναν μήνα καλύφθηκαν οι πρώτες 865 θέσεις στις Περιφέρειες Κεντρικής, Δυτικής Μακεδονίας και Αττικής, ενώ «ανοιχτές» παραμένουν 1.135 θέσεις για τις Περιφέρειες Ανατολικής- Μακεδονία Θράκης, Ηπείρου, Δυτικής Eλλάδας, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Κρήτης.
Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν ηλικία έως 35 ετών και κάρτα ανεργίας σε ισχύ μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας έναρξη της επιχείρησης στη ΔΟΥ.
 
Για να μπορέσει κάποιος να ενταχθεί στο πρόγραμμα θα πρέπει:
        Να έχει περάσει από τη διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης στον ΟΑΕΔ, και
        Να έχει παρακολουθήσει και ολοκληρώσει σεμινάριο επιχειρηματικότητας στον ΟΑΕΔ.
 
Διαδικασία
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική υποβολή αίτησης – επιχειρηματικού σχεδίου, στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ στον σύνδεσμο http://ait.oaed. gr/auth.asp?id=37.
Εν συνεχεία ακολουθεί η επιλογή των προς χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων από Τριμελείς Επιτροπές Αξιολόγησης, που θα συσταθούν με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ.
 Προτεραιότητα θα δοθεί στους ανέργους νέους που θα αναπτύξουν δραστηριότητα
σε κλάδους και τομείς της οικονομίας που ενσωματώνουν την καινοτομία. Αμέσως μετά την αξιολόγηση ακολουθεί η ένταξη στο Πρόγραμμα.
Ωστόσο, προηγείται επιτόπιος έλεγχος (στον χώρο της επιχείρησης) από εκπροσώπους του Οργανισμού.
 
To «mentoring»
Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος και πριν από τη λήξη της προθεσμίας Υποβολής της αίτησης για την είσπραξη της τελευταίας δόσης, ο/η νέος /α επιχειρηματίας που συμμετέχει στη δράση θα πρέπει να έχει υποχρεωτικά ολοκληρώσει πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστήριξης (mentoring) και να προσκομίσει σχετική βεβαίωση ολοκλήρωσης από τον αρμόδιο φορέα παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης (mentoring).
 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση- επιχειρηματικό σχέδιο για υπαγωγή στο πρόγραμμα κατατίθεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ειδική περιοχή του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) (Ενεργητικές Πολιτικές – Προγράμματα Απασχόλησης ή μέσω της επιλογής e-Υπηρεσίες – Προγράμματα Απασχόλησης για Ανέργους / Εργαζόμενους (ωφελούμενους) – Υποβολή αίτησης). Χειρόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις των ενδιαφερομένων δεν υποβάλλονται μέσω των Υπηρεσιών (ΚΠΑ2) του Οργανισμού. Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται αρχικά η συμπλήρωση του ατομικού ΑΦΜ και ΑΜΚΑ του ενδιαφερομένου.
 

Στην τελική ευθεία οι προκηρύξεις για 300 εφοριακούς και 180 τελωνειακούς

 

Ο Διαγωνισμός των τελωνειακών υπαλλήλων θα γίνει μέσω ΑΣΕΠ

 
 Στις αρχές Μαρτίου το αίτημα πρόσληψης 300 μονίμων υπαλλήλων του κλάδου Εφοριακών κατηγορίας ΠΕ
 
Δύο προκηρύξεις, με 480 συνολικά περιζήτητες θέσεις για μόνιμο προσωπικό στο υπουργείο Οικονομικών, αναμένεται να εκδώσει το ΑΣΕΠ μέσα στον Μάρτιο.
Η πρώτη αφορά 180 θέσεις τελωνειακών υπαλλήλων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η δεύτερη αφορά 300 θέσεις ΠΕ Εφοριακών με μεταπτυχιακό.
 
180 τελωνειακοί
Ο διαγωνισμός των τελωνειακών υπαλλήλων θα γίνει με αντικειμενικά κριτήρια (μόρια) μέσω ΑΣΕΠ, ενώ το αίτημα μόλις προχθές υποβλήθηκε στην Ανεξάρτητη Αρχή και αναμένεται να εγκριθεί έως τα μέσα Μαρτίου, ώστε να πάρει ΦΕΚ και να δημοσιευτεί στο Εθνικό Τυπογραφείο.
Οι θέσεις αφορούν 100 υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ Τελωνειακών, 50 κατηγορίας ΤΕ Τελωνειακών και 30 κατηγορία ΔΕ Τελωνειακών. Σε πρώτη φάση θα προκηρυχθούν οι 160 θέσεις, ενώ οι 20 θέσεις κατηγορίας ΤΕ θα προκηρυχθούν όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταφοράς κενών οργανικών θέσεων από τη ΔΕ στην ΤΕ κατηγορία.
Σύμφωνα με πληροφορίες οι θέσεις θα κατανεμηθούν στην κεντρική υπηρεσία της Αττικής, αλλά και στον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, τα Ιωάννινα, τον Έβρο, το Κιλκίς, την Καβάλα, τον Βόλο, τη Ρόδο, το Ηράκλειο κλπ.
Για τους υποψήφιους της Πανεπιστημιακής κατηγορία απαιτείται η κατοχή πτυχίου ΑΕΙ (κατά προτίμηση Οικονομικής, ή νομικής κατεύθυνσης), ενώ άγνωστο παραμένει αν ζητηθεί και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε ορισμένες από τις θέσεις.
Οι υποψήφιοι της κατηγορίας ΤΕ Τελωνειακών θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ή δίπλωμα όλων των Τμημάτων της «Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας» των ΤΕΙ, ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ενώ για τους ΔΕ Εφοριακούς χρειάζεται δίπλωμα ΙΕΚ οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή πτυχίο Α ή Β’ κύκλου TEE ή απολυτήριο Λυκείου.
Ήδη το υπουργείο Εργασίας καθόρισε 11 θέσεις για τις υπηρεσίες
του υπουργείου Οικονομικών, που πρόκειται να πληρωθούν από άτομα που προστατεύονται από τις διατάξεις του Ν. 2643/1998.
 
300 εφοριακοί
Το αίτημα πρόσληψης 300 μόνιμων υπαλλήλων του κλάδου Εφοριακών, κατηγορίας ΠΕ (με πτυχίο Νομικής ή Οικονομικών) θα καταθέσει το υπουργείο Οικονομικών προς το ΑΣΕΠ στις αρχές Μαρτίου.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα πρότυπα της προηγούμενης προκήρυξης 1 Κ/2013 (Φ.Ε.Κ. 2/ΑΣ.Ε.Π./15-03-2013), ενώ όλοι οι νέοι υπάλληλοι θα διοριστούν στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Οικονομικών στην Αθήνα.
Σύμφωνα με πληροφορία, οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν, εκτός από τον απαραίτητο τίτλο σπουδών και:
           γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξεργασία κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών Διαδικτύου
Το διδακτορικό «κλειδώνει» τον διορισμό
Η κατοχή διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, καθώς και η εμπειρία αποτελούν κρίσιμους παράγοντες που «σφραγίζουν» το διαβατήριο διορισμού των υποψηφίων εφοριακών, καθώς τους προσφέρουν πολύτιμα έξτρα μόρια στην τελική κατάταξη.
           πολύ καλή γνώση της αγγλικής
ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας
– μεταπτυχιακό τίτλο ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας στο Φορολογικό Δίκαιο, ή στην Πολιτική Δικονομία, ή στο Αστικό Δικονομικό Δίκαιο, ή στην Ελεγκτική, ή στη Λογιστική, ή στη Χρηματοοικονομική, ή διετή εμπειρία στο αντικείμενο του Φορολογικού Δικαίου, ή της Πολιτικής Δικονομία, ή του Αστικού Δικονομικού Δικαίου, ή της Ελεγκτικής, ή της Λογιστικής, ή της Χρηματοοικονομικής.
Η κατοχή διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, καθώς και η εμπειρία αποτελούν κρίσιμο παράγοντα που «σφραγίζουν» το διαβατήριο διορισμού των υποψηφίων, καθώς τους προσφέρουν πολύτιμα έξτρα μόρια στην τελική κατάταξη.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www. asep.gr),
Υπενθυμίζεται πως ήδη το υπουργείο Εργασίας όρισε τις 21 θέσεις ΠΕ Εφοριακών που θα πληρωθούν από άτομα που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.2643/1998 και αφορούν 6 ΑΜΕΑ, 4 Πολύτεκνους, 6 Τρίτεκνους, 2 Εθνικής Αντίστασης, 2 Έμμεσα ΑΜΕΑ και έναν της κατηγορίας Αναπήρων Πολέμου και τέκνων τους.
 

Μαριάννα Ξανθοπούλου

mxanthopoulou@empros.gr

 
Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

myTEKA: Πώς λειτουργεί ο «ατομικός κουμπαράς»

Έχουν ήδη εγγραφεί 102.000 νέοι εργαζόμενοι «Με ένα κλικ» θα έχουν πλέον πλήρη εικόνα της …