Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία 1 εποχική πρόσληψη στα ΕΛΤΑ Εχίνου

1 εποχική πρόσληψη στα ΕΛΤΑ Εχίνου

0
taxydromos
 

16 θέσεις στα ΕΛΤΑ ΑΜΘ

 

Μέχρι τις 23 Οκτωβρίου η υποβολή των αιτήσεων

 
 
Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ και η Περιφερειακή Διεύθυνση Δικτύου Λιανικής Μακεδονίας-Θράκης, θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης (4ωρη ημερήσια), χρονικής διάρκειας 8 μηνών, συνολικού αριθμού δεκαέξι (16) ατόμων   (3 στην ειδικότητα ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης και   13 στην ειδικότητα ΔΕ Διανομέων), , για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Ταχυδρομικών Καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στους Νομούς Καβάλας, Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου, όπως παρακάτω:
 
Νομός Δράμας: 4 θέσεις
Υπηρεσία πρόσληψης: Κεντρικό Ταχ. Κατ/μα Δράμας (έδρα: Δράμα), 3 άτομα ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης με 8μηνη σύμβαση μερικής απασχόλησης (4ωρη ημερήσια).
Υπηρεσία πρόσληψης: Ταχ. Κατ/μα Προσοτσάνης (έδρα: Προσοτσάνη), 1 άτομο ΔΕ Διανομέων με 8μηνη σύμβαση μερικής απασχόλησης (4ωρη ημερήσια).
 
Νομός Καβάλας:3 θέσεις
Υπηρεσία πρόσληψης: Ταχ. Κατ/μα Ελευθερούπολης (έδρα: Ελευθερούπολη), 1 άτομο ΔΕ Διανομέων με 8μηνη σύμβαση μερικής απασχόλησης (4ωρη ημερήσια).
Υπηρεσία πρόσληψης: Ταχ. Κατ/μα Θάσου (έδρα: Θάσος, νήσου Θάσου), 1 άτομο ΔΕ Διανομέων με 8μηνη σύμβαση μερικής απασχόλησης (4ωρη ημερήσια).
Υπηρεσία πρόσληψης: Ταχ. Κατ/μα Λιμεναρίων (έδρα: Λιμενάρια νήσου Θάσου), 1 άτομο ΔΕ Διανομέων με 8μηνη σύμβαση μερικής απασχόλησης (4ωρη ημερήσια).
 
Νομός Έβρου: 6 θέσεις
Υπηρεσία πρόσληψης: Ταχ. Κατ/μα Φερών (έδρα: Φέρες), 1 άτομο ΔΕ Διανομέων με 8μηνη σύμβαση μερικής απασχόλησης (4ωρη ημερήσια).
Υπηρεσία πρόσληψης: Ταχ. Κατ/μα Διδυμοτείχου (έδρα: Διδυμότειχο), 1 άτομο ΔΕ Διανομέων με 8μηνη σύμβαση μερικής απασχόλησης (4ωρη ημερήσια).
Υπηρεσία πρόσληψης: Ταχ. Κατ/μα Σουφλίου (έδρα: Σουφλί ), 1 άτομο ΔΕ Διανομέων με 8μηνη σύμβαση μερικής απασχόλησης (4ωρη ημερήσια).
Υπηρεσία πρόσληψης: Ταχ. Κατ/μα Ορεστιάδας (έδρα: Ορεστιάδα) , 2 άτομα ΔΕ Διανομέων με 8μηνη σύμβαση μερικής απασχόλησης (4ωρη ημερήσια).
Υπηρεσία πρόσληψης: Ταχ. Κατ/μα Δικαίων (έδρα: Δίκαια) , 1 άτομο ΔΕ Διανομέων με 8μηνη σύμβαση μερικής απασχόλησης (4ωρη ημερήσια).
 
Νομός Ξάνθης: 1 θέση
Υπηρεσία πρόσληψης: Ταχ. Κατ/μα Εχίνου (έδρα: Εχίνος) , 1 άτομο ΔΕ Διανομέων με 8μηνη σύμβαση μερικής απασχόλησης (4ωρη ημερήσια).
 
Νομός Ροδόπης: 2 θέσεις
Υπηρεσία πρόσληψης: Ταχ. Κατ/μα Σαπών (έδρα: Σάπες) , 2 άτομα ΔΕ Διανομέων με 8μηνη σύμβαση μερικής απασχόλησης (4ωρη ημερήσια).
 
Κατάθεση αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν   μόνο ταχυδρομικά, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά και τις προβλεπόμενες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/86, με συστημένη επιστολή, εντός 10 ημερών, από 14.10.2013 μέχρι και 23.10.2013, για το Κεντρικό Ταχυδρομικό Κατάστημα Ξάνθης, Μιλτ. Γεωργίου 18, Τ.Κ. 67101 – ΞΑΝΘΗ.
(Τηλέφωνο πληροφ.:25410 84237 )
Στο φάκελο οι υποψήφιοι να αναγράφουν οπωσδήποτε την ένδειξη
“Για την ανακοίνωση ΣΟΧ 16/2013, υπόψη κυρίου Νίκου Μαλάκη”.
 
 

32 θέσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ ΑΜΘ

 

Έως τις 29 Οκτωβρίου θα υποβάλλονται οι αιτήσεις

 
Έως τις 29 Οκτωβρίου θα υποβάλλονται αιτήσεις για το Πρόγραμμα του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) για την πρόσληψη 445 άνεργων νέων επιστημόνων με εξειδίκευση στον αγροτικό τομέα. Το φιλόδοξο πρόγραμμα του Οργανισμού αφορά την κατάρτιση ενός εξατομικευμένου σχεδίου για κάθε ωφελούμενο με βάση τις δεξιότητες και τα προσόντα του και στοχεύει στην τοποθέτηση των νέων επιστημόνων σε θέσεις εργασίας για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας με τη μορφή της πρακτικής άσκησης. Η υλοποίηση του προγράμματος βασίζεται σε πόρους του ΕΣΠΑ, ενώ αντικείμενο του είναι η ανάπτυξη των επαγγελματικών προσόντων και των προσωπικών δεξιοτήτων των άνεργων επιστημόνων.
 
Ειδικότητες
Δικαίωμα πρόσληψης έχουν υποψήφιοι Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι θα επιλεγούν από τις ειδικότητες: ΠΕ και ΤΕ Γεωτεχνικών, ΠΕ και ΤΕ Γεωπόνων ανεξαρτήτου ειδικότητας, ΠΕ Δασολόγων, ΤΕ Δασοπόνων, ΠΕ Κτηνιάτρων, ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών και ΠΕ Οικονομολόγων.
Οι επιτυχόντες θα τοποθετηθούν στις υπηρεσίες του φορέα σε όλη τη χώρα και έχουν δικαίωμα να «δηλώσουν» αποκλειστικά και μόνο μία θέση της προτίμησής τους. Κατά τη διάρκεια της απασχόλησης, οι επιστήμονες θα ασκηθούν σε πραγματικές συνθήκες εργασίας σε διοικητικές και ελεγκτικές διαδικασίες που εφαρμόζονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι πληρωμές των καθεστώτων ενισχύσεων καθ’ εφαρμογή της Κοινοτικής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).
 
Εργασία και πιστοποίηση
Οι άνεργοι επιστήμονες θα πιστοποιηθούν για την εργασιακή εμπειρία που θα αποκτήσουν για ένα επτάμηνο. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα ορίσει υπεύθυνους απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, οι οποίοι θα σχεδιάσουν από κοινού με τους ωφελούμενους ένα εξατομικευμένο σχέδιο.
 
ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι θέσεις στην ΑΜΘ
 

Ειδικότητα

Θέσεις

ΠΕ/ΤΕ Γεωπόνων

15

ΠΕ/ΤΕ Δασολόγων

6

ΠΕ/ΤΕ Κτηνιάτρων

5

ΠΕ/ΤΕ Τοπογράφων

6

 
 

 Ενισχύσεις 20.000 ευρώ για νέους αγρότες

 

Συνολικά θα μοιραστούν 100.000.000 ευρώ, στο πλαίσιο προγράμματος ενίσχυσης στον πρωτογενή τομέα

 
Έως και 20.000 ευρώ θα μπορούν να λαμβάνουν στο εξής οι αγρότες ηλικίας από 18 έως και 40 ετών, έτσι ώστε να ξεκινήσουν τη δική τους καλλιέργεια.
Συνολικά θα μοιραστούν 100.000.000 ευρώ, στο πλαίσιο προγράμματος ενίσχυσης στον πρωτογενή τομέα με την ονομασία “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών”, που αναμένεται να τρέξει περί τα τέλη Οκτωβρίου.
Το ανώτατο ύψος της παρεχόμενης ενίσχυσης – διαφοροποιείται ανάλογα με τον τόπο της μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου – ανέρχεται, στα εξής ποσά:
Ορεινές περιοχές μέχρι 20.000 ευρώ.
Μειονεκτικές περιοχές μέχρι 17.500 ευρώ.
Λοιπές περιοχές μέχρι 15.000 ευρώ.
 
Υπόψη λαμβάνονται τα εξής κριτήρια:
Περιοχή μόνιμης κατοικίας: α) Ορεινή – 7.500 ευρώ, β) Μειονεκτική – 5.000 ευρώ, γ) Λοιπές περιοχές – 2.500 ευρώ.
Είδος εκμετάλλευσης στη μελλοντική μορφή: α) Κτηνοτροφική – 7.500 ευρώ, β) Φυτική – 7.500 ευρώ,
γ) Μεικτή – Μελισσοκομία – 5.000 ευρώ.
 
Επίπεδο εισοδήματος της εκμετάλλευσης:
α) πάνω από το 120% του εισοδήματος αναφοράς – 5.000 ευρώ, β) 80-120% του εισοδήματος αναφοράς – 2.500 ευρώ.
 
Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του προγράμματος
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι της ελληνικής επικράτειας, εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.), που εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης, κατά το δεκατετράμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, εφόσον στο πρόσωπό τους, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, πληρούνται αθροιστικά και οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
-Είναι ηλικίας από 18 έως 40 ετών.
-Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι μειονεκτικής, ορεινής ή κανονικής περιοχής με πραγματικό πληθυσμό έως 100.000 κατοίκους.
-Διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα ή αναλαμβάνουν τη δέσμευση να την αποκτήσουν εντός 36 μηνών από την ημερομηνία λήψης της ατομικής απόφασης έγκρισης.
-Υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο μέγιστης χρονικής διάρκειας πέντε ετών με δεσμευτικούς στόχους και ενδιάμεσες χρονικές προθεσμίες για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους.
-Επίσης, τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι: α) Ιδιόκτητα ή μισθωμένα ή συνδυασμός τους, β) Μεγαλύτερα ή ίσα της ελάχιστης έκτασης κατά τύπο αγροτεμαχίου που είναι επιλέξιμος στα καθεστώτα της ενιαίας ενίσχυσης και σε κάθε άλλη περίπτωση μεγαλύτερα ή ίσα των 1.000 τ.μ. (1 στρέμμα), με εξαίρεση τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους, στα οποία είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτά και μικρότερα αγροτεμάχια. Το ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητο και καταγεγραμμένο στα μητρώα και βιβλιάρια του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 
Ύψος της ενίσχυσης
-Η οικονομική ενίσχυση της πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών χορηγείται με τη μορφή κεφαλαίου και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις. H α΄ δόση της οικονομικής ενίσχυσης ανέρχεται σε 70% της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης ανά δικαιούχο. Η καταβολή του υπολοίπου 30% της οικονομικής ενίσχυσης σχετίζεται με την εκπλήρωση των δεσμευτικών στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου κάθε δικαιούχου.
-Η δεύτερη δόση (15%) μπορεί να χορηγηθεί από το επόμενο έτος της ένταξης του δικαιούχου, ενώ η τρίτη δόση (15%) μπορεί να χορηγηθεί με τη συμπλήρωση 2 ετών από την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης, εφόσον ο δικαιούχος έχει επιτύχει το σύνολο των δεσμευτικών στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου και έχει υποβάλει τουλάχιστον δύο ενιαίες δηλώσεις εκμετάλλευσης μετά την ένταξή του στο μέτρο. Επίσης, η β’ και η γ’ δόση μπορούν να καταβληθούν ταυτόχρονα με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης.
 
 

100.000 αιτήσεις για 10.000 θέσεις εργασίας με 490 ευρώ το μήνα

 

Η κατάθεση των αιτήσεων ολοκληρώθηκε την περασμένη Παρασκευή και η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει με σύστημα μοριοδότησης

 
Περισσότερες από 100.000 αιτήσεις υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, από ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για 10.000 πεντάμηνες θέσεις απασχόλησης κοινωφελούς εργασίας σε δήμους και περιφέρειες.
Η κατάθεση των αιτήσεων ολοκληρώθηκε την περασμένη Παρασκευή και η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει με σύστημα μοριοδότησης. Στόχος της διοίκησης του Οργανισμού είναι να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έως το τέλος του τρέχοντος μήνα, για να τοποθετηθούν οι δικαιούχοι στις δουλειές τους, το αργότερο έως τις 5 Νοεμβρίου. Το πρόγραμμα αφορά ανέργους που είναι τελειόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) και οι αποδοχές είναι 427 ευρώ για ανέργους κάτω των 25 ετών, και 490 ευρώ για ανέργους άνω των 25 ετών.
Το επόμενο δεκαήμερο ο ΟΑΕΔ αναμένεται να προκηρύξει άλλες 30.000 θέσεις απασχόλησης για ανέργους κατηγορίας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ), αλλά και κατόχους πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΕ).
 
 

Θέσεις ΔΕΠ στο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

 
 ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Μία θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Γενική και Ειδική Ζωοτεχνία».
 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Μία θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικά μοντέλα ανάλυσης δεδομένων».
 
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ – ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
Μία θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία».
 
Μαριάννα Ξανθοπούλου
Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

ΟΑΕΔ: Έρχονται αυξήσεις σε οκτώ επιδόματα ανέργων

Από 1/1/2022 – Αναλυτικά τα ποσά της αύξησης των επιδομάτων   Αυξήσεις θα υπάρξουν στ…