Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία 150+10 οι θέσεις ΥΕ για το δήμο Ξάνθης

150+10 οι θέσεις ΥΕ για το δήμο Ξάνθης

0
dhmarxeio neo 1
 

 Δόθηκε χθες το «πράσινο φως» για τις προσλήψεις. 18 στο Δήμο Αβδήρων – 21 στο Δήμο Μύκης – 8 στο δήμο Τοπείρου

 

262 ο συνολικός αριθμός για όλες τις ειδικότητες στο δήμο Ξάνθης – 26 θέσεις ΤΕ. Οι αιτήσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά

 
 
Δόθηκε το «πράσινο φως» για την πρόσληψη 10.000 άνεργων αποφοίτων Δημοτικού και Γυμνασίου σε δήμους όλης της χώρας μέσω της Κοινωφελούς Εργασίας. Χθες 24-9-2013 εκδόθηκε η πρώτη από τις τέσσερις Δημόσιες Προσκλήσεις που αφορά στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε δημόσιους φορείς (Επιβλέποντες Φορείς). Η πρώτη Δημόσια Πρόσκληση αφορά στην δημιουργία 10.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης, ειδικότητας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων, μέσω της πρόσληψης προσωπικού για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών σε δήμους και περιφέρειες της χώρας.
Οι προσληφθέντες θα απασχοληθούν ως υπάλληλοι Γενικών Καθηκόντων ΥΕ σε 321 δήμους και αναμένεται να καλύψουν τις ανάγκες των τοπικών φορέων σε διάφορους τομείς, όπως της Καθαριότητας
Για την επιλογή του προσωπικού θα εκτιμηθούν η διάρκεια ανεργίας το φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό, η ηλικία των ανέργων, αλλά και η οικογενειακή κατάσταση. Οι συμβάσεις όσων επιλεγούν θα είναι πεντάμηνες, χωρίς τη δυνατότητα να παραταθούν ή να ανανεωθούν, ενώ θα λαμβάνουν μισθό 427 ευρώ το μήνα οι άνεργοι έως 25 ετών και 490 ευρώ το μήνα οι άνεργοι άνω των 25 ετών με καλυμμένες τις ασφαλιστικές τους εισφορές.
 
Το σύνολο του προγράμματος: 262 θέσεις στο δήμο Ξάνθης – 18 στο Δήμο Αβδήρων – 21 στο Δήμο Μύκης – 8 στο δήμο Τοπείρου
Όπως μας πληροφόρησε ο αντιδήμαρχος κ. Μπένης για το δήμο Ξάνθης έχουν εγκριθεί 262 συνολικά θέσεις όλων των ειδικοτήτων. Ειδικότερα για τις θέσεις ΥΕ είναι 150+10 θέσεις οδηγών που έχει αιτηθεί ο δήμος να του εγκριθούν. Από το συνολικό πρόγραμμα (262 θέσεις) το 10% πρέπει να είναι ΤΕ όπως προβλέπει ο νόμος και οι υπόλοιπες όλων των άλλων ειδικοτήτων (ΔΕ, ΠΕ, και ΥΕ).
Ιδιαίτερα για τον ακριβή αριθμό των θέσεων και επειδή το site www.aftodioikisi.gr δίνει 68 θέσεις για το δήμο Ξάνθης κρίνουμε σκόπιμο να αναφέρουμε ότι η πληροφόρησή μας δεν τίθεται εν αμφιβόλω και ότι η διαφορά στον αριθμό των θέσεων είναι πιθανό να προκύπτει από το ότι το πρόγραμμα προκηρύσσεται σταδιακά. Όσον αφορά του υπόλοιπους δήμους η κατανομή είναι ως εξής: 18 θέσεις στο Δήμο Αβδήρων, 21 στο Δήμο Μύκης και 8 στο δήμο Τοπείρου.
 
 

Προκηρύχτηκε το πρόγραμμα για τις 10.000 θέσεις Κοινωφελούς χαρακτήρα ειδικότητας ΥΕ

 

Από αύριο έως της 11 Οκτωβρίου οι αιτήσεις

Θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά – Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν
 
Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού ηλικίας 18 ετών και άνω, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης ξεκινά στις 26-9-2013 και λήγει στις 11-10-2013 και ώρα 12η μεσημβρινή και γίνεται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.
Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των Κ.Ε.Π., στην περίπτωση που ο εγγεγραμμένος άνεργος δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.
 
Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση
Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:
1.εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
2.εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
3.εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
4.εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
5.άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.
Υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν α) οι άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, β) οι άνεργοι πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα που δεν ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις υπόλοιπες κατηγορίες και γ) οι άνεργοι όλων των ανωτέρω κατηγοριών οι οποίοι έχουν εξαρτώμενα ανήλικα τέκνα.
Οι ωφελούμενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα πέντε αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης, τα οποία είναι τα εξής: 1) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες, 2) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες, 3) Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό, 4) Ηλικία και 5) Αριθμός ανήλικων τέκνων.
Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ. Οι δήμοι και οι περιφέρειες υποχρεούνται να προβούν στην πρόσληψη των υποδειχθέντων από τα ΚΠΑ2 επιτυχόντων ωφελουμένων, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής τους.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων σε αυτό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, www.oaed.gr, όπου εκδόθηκε η Δημόσια Πρόσκληση.
 
H διαδικασία προσλήψεων προσωπικού ξεκινά στις 26-9-2013 και λήγει στις 11-10-2013 και ώρα 12η μεσημβρινή και γίνεται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr,
 
 

Οι θέσεις στους δήμους της ΑΜΘ (εκτός Ξάνθης)

 Δήμος Σαμοθράκης 5, Δήμος Παρανεστίου 4, Δήμος Κάτω Νευροκοπίου 10, Δήμος Προσοτσάνης 11, Δήμος Ιάσμου 17, Δήμος Δοξάτου 12, Δήμος Μαρώνειας – Σαπών 21, Δήμος Θάσου 18, Δήμος Σουφλίου 22, Δήμος Αρριανών 21, Δήμος Διδυμοτείχου 23, Δήμος Νέστου 39, Δήμος Παγγαίου 28, Δήμος Ορεστιάδας 43, Δήμος Δράμας 62, Δήμος Κομοτηνής 76, Δήμος Καβάλας 80, Δήμος Αλεξανδρούπολης 63)
Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι:
– Κλητήρες
– Αποθηκάριοι
– Επιμελητές
– Φύλακες
– Προσωπικό καθαριότητας
– Αρχειοθέτες
– Προσωπικό μαγειρείου
– Εργάτες διαφόρων ειδικεύσεων
– Βοηθητικό προσωπικό
 
 

6 προσλήψεις στους Παιδικούς του Δ. Αβδήρων

 

Έληξε χθες το μεσημέρι η προθεσμία

 
Ο Δήμος Αβδήρων και το Κέντρο Υποστήριξης Βρεφικής Παιδικής και Τρίτης ηλικίας προσέλαβε 6 άτομα. Η προθεσμία έληξε χθες το μεσημέρι.
Οι ειδικότητες είναι ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων (5 θέσεις) και ΥΕ Καθαριστή Εσωτερικών Χώρων (μία).
Πληροφορίες:25413 52540.
Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

ΔΥΠΑ: Ποιοι άνεργοι θα λάβουν 14.800 ευρώ σε τρεις δόσεις

  Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.220 νέων ελεύθερω…