Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία «Ανοίγουν 444 θέσεις Κοινωφελούς εργασίας στο νομό

«Ανοίγουν 444 θέσεις Κοινωφελούς εργασίας στο νομό

0
ergazomenoi 7

262 στο δήμο Ξάνθης -Το επόμενο μήνα θα «τρέξει» το πρόγραμμα

 
 
444 θα είναι οι θέσεις στους δήμους της Ξάνθης με 262 συγκεκριμένα στον δήμο Ξάνθης από το νέο πρόγραμμα Κοινωφελούς εργασίας που θα υλοποιηθεί μέσω του ΟΑΕΔ. Οι ειδικότητες που ζητούν στο δήμο Ξάνθης για την απασχόληση στα 5μηνα του προγράμματος αφορούν στην υπηρεσία καθαριότητας, όπου θα προσληφθούν και τα περισσότερα άτομα, καθώς και άτομα στον κοινωνικό τομέα, στον τομέα της πληροφορικής αλλά και διοικητικοί υπάλληλοι μέσης εκπαίδευσης.
 
Η κατανομή στους δήμους
Η κατανομή στους υπόλοιπους δήμους του νομού έχει ως εξής: 77 θέσεις στον δήμο Αβδήρων, 46 θέσεις στον δήμο Τοπείρου και 59 θέσεις στον δήμο Μύκης. Ο Δήμος Ξάνθης έχει αποστείλει στην ΚΕΔΕ τα απαραίτητα έγγραφα για τις ειδικότητες και τον αριθμό του προσωπικού που χρειάζεται και ζητά να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Η προκήρυξη αναμένεται να βγει το Σεπτέμβριο.
 

8 προσλήψεις εργατών για τις Γιορτές Παλιάς Πόλης

 
Στην πρόσληψη οκτώ ατόμων ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων για τις ανάγκες διοργάνωσης των Γιορτών Παλιάς Πόλης 2013, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν θα υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα, προχωρά το Κέντρο Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης.
 
Δουλειά για ένα μήνα στο Κέντρο Πολιτισμού
Οι εργάτες θα εργαστούν από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι από 19 Αυγούστου έως και την 18 Σεπτεμβρίου 2013.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά στο Τμήμα Δ/κών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, Πλατεία Διοικητηρίου 1α, 5ος όροφος από τις 09 έως και τις 14 Αυγούστου 2013, κατά τις εργάσιμες ώρες.
 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Αίτηση. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1994 ότι ο υποψήφιος είναι άνεργος κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης ή κάρτα ανεργίας και ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου στα Δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένος ή πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολόγια του Δήμου (για τους άγαμους).
Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή της κοινότητας για τη μόνιμη κατοικία του υποψηφίου (Ν.2647/1998, άρθ. 4, παρ. 5).
 
 

12 θέσεις στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

 
Εγκρίθηκαν δώδεκα θέσεις δέκα ειδικοτήτων. Από δύο θέσεις αντιστοιχούν στις ειδικότητες ΠΕ Διοικητικού και ΠΕ Οικονομικού. Από μία κατανέμεται στις: ΠΕ Ιατρού ή Παιδιάτρου ή Γενικής Iατρικής ή Παθολόγου, ΠΕ Κτηνιάτρου, ΠΕ Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού, ΠΕ Μηχανικού Περιβάλλοντος, ΠΕ Μηχανολόγου Μηχανικού, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού και ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας ή Επόπτη Δημόσιας Υγείας.
Πληροφορίες: 25313 50197.
 
 

Προκήρυξη για 80 διορισμούς στο Λιμενικό Σώμα

 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άντρες και γυναίκες ηλικίας έως 27 ετών,
 
 
Ευκαιρία διορισμού στο Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή θα έχουν πτυχιούχοι δεκατεσσάρων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και επτά Πολυτεχνικών Σχολών, αλλά και διπλωματούχοι πλοίαρχοι ή μηχανικοί Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ).
Μέσα στις επόμενες ημέρες, το υπουργείο Ναυτιλίας θα δημοσιεύσει την προκήρυξη κατάταξης 80 δόκιμων Σημαιοφόρων στο Σώμα, μέσω γραπτών εξετάσεων, συνέντευξης και αθλητικών δοκιμασιών.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άντρες και γυναίκες ηλικίας έως 27 ετών (για ιδιώτες) ή έως 36 ετών (για τους εν ενεργεία Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς και Λιμενοφύλακες), που έχουν ανάστημα πάνω από 1,70 μ. (οι άντρες) και 1,60μ. (οι γυναίκες), γνωρίζουν καλά μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα και διαθέτουν πιστοποίηση γνώσης χειρισμού Η/Υ.
Από τους 80 δόκιμους Σημαιοφόρους που θα προσληφθούν στο Λιμενικό Σώμα, οι 48 θα είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ, οι 16 διπλωματούχοι πλοίαρχοι ή μηχανικοί των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και υπόλοιποι 16 θα είναι πτυχιούχοι επτά Πολυτεχνικών Σχολών (βλ. πίνακες).
 
Εξετάσεις – Αγωνίσματα
Μετά την υποβολή των αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών, όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης, θα κληθούν για υψομέτρηση και στη συνέχεια θα υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις στην Ανωτάτη του Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ), η οποία αποφαίνεται για την υγειονομική τους καταλληλότητα.
Στη συνέχεια θα υποβληθούν στις ακόλουθες αθλητικές δοκιμασίες:
– Ελεύθερη κολύμβηση σε απόσταση 50 μέτρων σε χρόνο δύο λεπτών (μία προσπάθεια).
– Άλμα σε μήκος με φόρα 3,60 μέτρα (τρεις προσπάθειες).
– Άλμα σε ύψος με φόρα 1,00 μέτρο (τρεις προσπάθειες).
– Δρόμος 1000 μέτρων σε χρόνο 4 λεπτών και 30 δευτερολέπτων (μία προσπάθεια).
– Δρόμος 100 μέτρων σε χρόνο 17 δευτερολέπτων (μία προσπάθεια).
– Ρίψη σφαίρας (βάρους 7,260 κιλών) σε απόσταση τουλάχιστον 4,40 μέτρων, ως μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης επιμέρους επίδοσης με το δεξί και το αριστερό χέρι, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για όλους τους υποψήφιους (τρεις προσπάθειες).
Όσοι υποψήφιοι/ες περάσουν τα αγωνίσματα, υποβάλλονται σε Ψυχοτεχνικές δοκιμασίες από Επιτροπή αρμόδιων Αξιωματικών, σε γραπτή δοκιμασία (Tεστ Προσωπικότητας) και προφορική δοκιμασία (συνέντευξη) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Ακολουθούν οι γραπτές εξετάσεις, στις οποίες συμμετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι υποψήφιοι και εξετάζονται στα μαθήματα των Ελληνικών (Έκθεση Ιδεών), των Στοιχείων Ναυτικού Δικαίου και του Διοικητικού Δικαίου. Κατά περίπτωση και ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν (απόφοιτοι ΑΕΙ, Πολυτεχνείου, ΑΕΝ κ.α.) εξετάζονται και στα εξής μαθήματα: Ποινικό Δίκαιο, Βασικές Αρχές Οικονομίας, Ανώτερα Μαθηματικά, Φυσική, Ναυτιλία, Ναυτική Τέχνη, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης και Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίων.
Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Τον Δεκέμβριο οι προκηρύξεις για τις προσλήψεις στις Ένοπλες Δυνάμεις

  Μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να εκδοθούν οι αρχικές προκηρύξεις και στις αρχ…