Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία Εργασιακό 16-04-2013

Εργασιακό 16-04-2013

0
Θέμα 1ο


114 θέσεις σε Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας
Το νέο προσωπικό θα απασχοληθεί από 2 έως 12 μήνες
 
Σε 144 ανέρχονται οι «ανοιχτές» θέσεις επικουρικού προσωπικού που αντιστοιχούν σε Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας όλης της χώρας. Ειδικότερα, από το σύνολο των 274 θέσεων που είχαν πάρει το «πράσινο φως» με εγκριτική απόφαση τον Σεπτέμβριο του 2012, μέχρι στιγμής έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την κάλυψη 130 θέσεων επικουρικού προσωπικού. Η πλειονότητα των Μ.Κ.Φ. που έχει προκηρύξει θέσεις βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης των υποψηφίων, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώθηκε σε ΦΕΚ η κάλυψη 11 θέσεων επικουρικού προσωπικού σε τέσσερις Μ.Κ.Φ. Οι προσληφθέντες θα απασχοληθούν από δύο έως 12 μήνες, παρά το γεγονός ότι το επικουρικό προσωπικό μπορεί να έχει χρονικό διάστημα απασχόλησης μικρότερο των έξι μηνών και μεγαλύτερο του ενός έτους. Οι ειδικότητες που παρουσιάζουν ενδιαφέρον είναι: ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων, ΥΕ Τραυματιοφορέων, ΥΕ Βοηθ.Υγειονομικού Προσωπικού, ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών, ΤΕ Λογοθεραπευτών, ΤΕ Πληροφορικής, ΔΕ Νοσηλευτών, ΔΕ Θεραπευτών-Παιδαγωγών, ΔΕ Τεχνικών-Οδηγών, ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων, ΥΕ Μεταφορέων Ασθενών, ΠΕ Ψυχολόγων.
Θέμα 2ο


10.000 ευρώ σε νέους για ατομική επιχείρηση
 
Στήριγμα σε όσους νέους -έως 35 ετών- επιθυμούν να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση δίνει νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, που εγκρίθηκε πρόσφατα από το ΔΣ του Οργανισμού και πριμοδοτεί την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας εν μέσω… κρίσης. Το πρόγραμμα που θα «τρέξει» μέσα στον επόμενο μήνα ονομάζεται «Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία» και αφορά την ενίσχυση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 7.000 ανέργων σε κλάδους και τομείς της οικονομίας που ενσωματώνουν την καινοτομία.
Η διάρκεια της επιχορήγησης των δικαιούχων ορίζεται σε 12 μήνες, ενώ το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα καθορίζεται στα 10.000 ευρώ
 
Θέμα 3ο


 2 δικαστικοί επιμελητές στο Πρωτοδικείο Ξάνθης
 5 θέσεις στο Εφετείο Θράκης
 Γραπτός διαγωνισμός για 57 δικαστικούς επιμελητές – Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται έως τις 11 Μαΐου
 
Διαγωνισμό για την πλήρωση 57 κενών οργανικών θέσεων δικαστικών επιμελητών θα διενεργήσει το υπουργείο Δικαιοσύνη την Παρασκευή 31 Μαΐου στο κατάστημα του Εφετείου της έδρας του κάθε Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών.
Ο διαγωνισμός είναι ενιαίος για όλη τη χώρα, ενώ δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι γεννήθηκαν κατά τα έτη από 1973 έως και 1991.
Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν έως της 11 Μαΐου στον γραμματέα του Πρωτοδικείου της πρώτης επιλογής τους αίτηση συμμετοχής στην οποία μπορούν να δηλώσουν και δεύτερη προτίμηση για την περιφέρεια μόνο του Πρωτοδικείου που υπάγεται στην αρμοδιότητα του ίδιου Συλλόγου.
Στην αίτηση αυτή επισυνάπτονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.Πιστοποιητικό του οικείου Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών για τη θεωρητική και πρακτική άσκηση.
2.Tίτλος σπουδών (πτυχίο Νομικής Σχολής ημεδαπού πανεπιστημίου ή ισότιμου αλλοδαπού αναγνωρισμένου από τον νόμο και για ασκούμενοι εγγεγραμμένοι πριν από τις 8/5/2012, τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου ή άλλα ισότιμα σχολής ή ισότιμο τίτλο αναγνωρισμένο από τον νόμο).
3.Υπεύθυνη δήλωση για την ύπαρξη των προσόντων και την έλλειψη των κωλυμάτων συμμετοχής στον διαγωνισμό, όπως αναφέρονται στο εδάφιο α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 όπως ισχύει και του άρθρου 4 του ν. 2318/1995.
4.Απόδειξη καταβολής ποσού πενήντα ευρώ ως εξέταστρα.
 
ΣΤ) Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου Θράκης

1. Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης

2  

2. Πρωτοδικείο Ξάνθης

2

3. Πρωτοδικείο Δράμας

1

 
Θέμα 4ο


Θέσεις για 35.000 νέους ανέργους από τον ΟΑΕΔ
Έκανε «πρεμιέρα» τη Δευτέρα το πρόγραμμα απασχόλησης “επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για νέους έως 29 ετών”
Η υποβολή των αιτήσεων μέχρι τις 22 Μαΐου στο voucher.gov.gr.
Πρεμιέρα έκανε τη Δευτέρα 15 Απριλίου το πρόγραμμα απασχόλησης “επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για νέους έως 29 ετών”. Συγκεκριμένα, η υποβολή αιτήσεων για υπαγωγή θα διαρκέσει έως τις 22 Μαΐου και αφορά 35.000 νέους ανέργους. Το πρόγραμμα εκπονείται από τον ΟΑΕΔ. Από όσους συμμετέχουν, οι 15.000 θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ. Οι άλλοι 20.000 είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 80 ώρες κατάρτισης και στη συνέχεια, πέντε μήνες πρακτικής άσκησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Οι ώρες κατάρτισης θα επιδοτούνται με 5 ευρώ η κάθε μία. Αντίστοιχα, οι μηνιαίες αποδοχές κατά τη διάρκεια της πεντάμηνης πρακτικής άσκησης θα κυμαίνονται από 400 έως 460 ευρώ.
Όλα τα παραπάνω αφορούν την πρώτη φάση του σχετικού προγράμματος. Σε δεύτερη φάση, θα δίνεται η δυνατότητα πρόσληψης από τις επιχειρήσεις αυτές, σε θέσεις εργασίας, για τις οποίες θα υπάρχει ειδική επιδότηση που θα καλύπτει τις ασφαλιστικές εισφορές των προσληφθέντων για τουλάχιστον δώδεκα μήνες.
Η υποβολή των αιτήσεων θα μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά στην ειδική σελίδα που διαμορφώθηκε για το συγκεκριμένο πρόγραμμα στο voucher.gov.gr.
Ταυτόχρονα, λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης για το πρόγραμμα με αριθμό 800 11 44444.
 
Θέμα 5ο


Το ΙΚΑ προσλαμβάνει γιατρούς με 1.000 ευρώ το μήνα
Για όσους ενδιαφέρονται, η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι έως τις 25 Απριλίου
Σε μια προσπάθεια ενίσχυσης του Ειδικού Σώματος Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών, με νευρολόγους, ψυχιάτρους και καρδιολόγους προκειμένου να αντιμετωπίσει το μεγάλο όγκο εκκρεμών αιτημάτων προς εξέταση σε αυτές τις ειδικότητες, το ΙΚΑ προχωρά σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ιδιωτών ιατρών, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του Ν.4038/2012.
Έτσι, από 10/04/2013- 25/04/2013 θα γίνονται δεκτές αιτήσεις ιδιωτών ιατρών των συγκεκριμένων αυτών ειδικοτήτων για ένταξή τους στο Ειδικό Σώμα Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. Οι ιατροί αυτοί θα συνάψουν συμβάσεις μίσθωσης έργου που έχουν εγκριθεί από τον Α.Σ.Ε.Π., δωδεκάμηνης διάρκειας, χωρίς δυνατότητα επιπλέον παράτασης.
Για όσους ενδιαφέρονται, η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι από 10/04/2013 έως και 25/04/2013. Σε αυτό το διάστημα θα πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση των αιτήσεων βάσει των κριτηρίων μοριοδότησης που έχουν καθοριστεί και θα προκύψει η λίστα των ιδιωτών ιατρών που θα ενσωματωθούν στο Ειδικό Σώμα Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. Η επιλογή των γιατρών θα γίνει από πενταμελή επιτροπή με βάση τη μοριοδότηση που θα συγκεντρώσουν. Μεταξύ των ισοβαθμούντων θα γίνεται κλήρωση. Αρχικά θα επιλεγούν οι πρώτοι ανά ειδικότητα και περιοχή και θα δημιουργηθεί λίστα επιλαχόντων.
 
Θέμα 6ο


Επιταγές κατάρτισης για 340 επαγγελματίες υγείας
Όσοι επιλεχθούν θα καταρτιστούν πάνω σε θέματα βελτιστοποίησης της λειτουργίας των νοσοκομείων
 
Ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα κατάρτισης και πρακτικής άσκησης 340 επαγγελματιών από τον κλάδο της υγείας σε νοσηλευτικά ιδρύματα, ετοιμάζει το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Πρόκειται για το πρόγραμμα της υγείας που αφορά νέους άνεργους γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπούς επαγγελματίες υγείας (διάφορες ειδικότητες παρα-ιατρικών επαγγελμάτων κ.λπ.), οι οποίοι βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας λόγω της απουσίας προκηρύξεων μονίμου ή εποχικού εργασίας προσωπικού σε νοσοκομεία.
Οι άνεργοι που θα επιλεχθούν θα καταρτιστούν πάνω σε θέματα βελτιστοποίησης της λειτουργίας των νοσοκομείων, με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και ειδικότερα στα ακόλουθα θεματικά αντικείμενα:
        Ποιότητα και ασφάλεια – Εφαρμογές Ολικής Ποιότητας
        Πρωτόκολλα και διαδικασίες (διοικητικές, ιατρικές, νοσηλευτικές)
        Κατευθυντήριες οδηγίες ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και παραπομπών
        Αναδιάρθρωση μονάδων και υπηρεσιών υγεία
        Διασυνδεσιμότητατα ΠΦΥ και των νοσηλευτικών μονάδων
        Ηλεκτρονική συνταγογράφηση
        Κοινά ενοποιημένα νοσήλια- Κοστολόγηση Ιατρικών Πράξεων – Ενσωμάτωση στα KEN
        Ηλεκτρονικός (Ιατρικός) Φάκελος Ασθενούς
        Διπλογραφικό Σύστημα
        Ηλεκτρονικές Προμήθειες (Ενιαίες Τεχνικές Προδιαγραφές όλων των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων κ.λπ.)
        Νομοθεσία Δημοσίων Προμηθειών – Εφαρμογές
        Διοικητικό – οικονομικός Ελεγχοβ Μονάδων Υγείας
 
 
Θέμα 7ο


Μέχρι 22 Απριλίου οι αιτήσεις για τις 186 θέσεις Εφοριακών
 
Μέχρι τις 22 Απριλίου 2013 διαρκεί η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην Προκήρυξη 1Κ/2013 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ ΑΣΕΠ 2/15-3-2013) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 186 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ Εφοριακών στο υπουργείο Οικονομικών. Για τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τη συμπλήρωση και υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν, κατά τις εργάσιμες ημέρες, να απευθύνονται κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 14:00, στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (τηλ.: 2131319100) και κατά τις ώρες 14:00 μέχρι 20:00 στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διοίκησης του ΑΣΕΠ (τηλ.: 2131319137 και 2131319141).
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ NEA
850 εποχικές θέσεις ανοιχτές σε 57 πόλεις
– Οκτακόσιες πενήντα θέσεις εποχικού προσωπικού προσφέρονται αυτή την εβδομάδα στο ΙΚΑ, σε δήμους, σε φορείς Πολιτισμού και σε αγροτικές και κτηνιατρικές διευθύνσεις.
– Έως τις 25 Απριλίου θα υποβάλλονται αιτήσεις στον μεγάλο διαγωνισμό του ΙΚΑ για 400 νευρολόγους, ψυχιάτρους και καρδιολόγους στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας του Ιδρύματος.
– Σε 184 ανέρχονται οι κενές θέσεις σε δήμους, οι οποίες αφορούν τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό, αλλά και κοινωνικούς λειτουργούς, βρεφονηπιοκόμους και ψυχολόγους.
– Τριάντα πέντε προσλήψεις θα πραγματοποιήσουν αγροτικές και κτηνιατρικές διευθύνσεις 17 περιφερειών. Τέλος η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης θα καλύψει 57 εποχικές θέσεις.
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
– Πωλητές και μηχανικούς ζητούν οκτώ εταιρείες
– Νέους υπαλλήλους πρόκειται να προσλάβουν οι εταιρείες Alouette, Septona, Παπαδόπουλος ΑΕ, Mikel, Epsilon Net και Tasty Foods. Υπεύθυνους προβλήτας αναζητούν τα Ελληνικά Πετρέλαια, ενώ νέους συνεργάτες θα εντάξει στο δυναμικό του το Porto Carras.
Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Θλιβερή πρωτιά στην Ξάνθη σε θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα

Ημερίδα για την Υγιεινή και  την Ασφάλεια στους χώρους εργασίας με πρωτοβουλία του Εργατικ…