Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία Εργασιακό 20-02-2013

Εργασιακό 20-02-2013

0

Θέμα 1ο


2 εποχικές θέσεις στο Δήμο Αβδήρων
Για το Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δ. Αβδήρων.    

Εγκρίθηκαν από τον ΑΣΕΠ στις 4 Φεβρουαρίου 2013 2 θέσεις για το Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δ. Αβδήρων. Οι θέσεις αφορούν: Μία θέση ΔΕ Οδηγών Λεωφορείου και μια θέση ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας. Οι συμβάσεις τους λήγουν στις 31 Ιουλίου 2013.    
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ   ΞΑΝΘΗΣ (Τηλ.: 2541352540)

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 1 Μέχρι 31/7/2013
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 Μέχρι 31/7/2013

 

Θέμα 2ο


2 εργατοτεχνίτες στην 15η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Θ’ απασχοληθούν για 7 μήνες    

Την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ανακοινώνει η ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ. Οι προσλήψεις αφορούν στην υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού (ΚΟΧ.Π.) στην περιφερειακή ενότητα Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθούν για 7 μήνες 2 Εργατοτεχνίτες στην 15η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.            

Θέμα 3ο


20 θέσεις μουσικών στο Δημοτικό Ωδείο Δράμας
Καλλιτεχνικό προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου    

Στον Πολιτιστικό Οργανισμό – Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας θα προσληφθούν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου 20 μουσικοί. Το προσωπικό θα καλύψει τις διδακτικές ανάγκες του Δημοτικού Ωδείου Δράμας.
Ο αριθμός των θέσεων έχει ως εξής:  
20 θέσεις μουσικών στο Δημοτικό Ωδείο Δράμας
Μουσικός χορωδίας (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ) 1 θέση, Μουσικός βιόλας (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ) 1 θέση, Μουσικός πιάνου (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ) 3, Μουσικός κιθάρας (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ) 2, Μουσικός μπουζουκιού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ) 1, Μουσικός βιολιού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ) 1, Μουσικός φλάουτου (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ) 1, Μουσικός κλαρινέτου (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ) 1, Μουσικός όμποε (ΠΕ ή ΤΕ) 1, Μουσικός θεωρητικών (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ) 2, Μουσικός μονωδίας (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ) 1, Μουσικός βυζαντινής μουσικής (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ) 1,
Μουσικός ποντιακής λύρας (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ) 1, Μουσικός βιολοντσέλου (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ) 1, Μουσικός ανώτερων θεωρητικών (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ) 2 θέσεις.
Οι ενδιαφερόμενοι αφού συμπληρώσουν την αίτηση πρέπει να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια Αρχή, ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση: οδός Βεργίνας 218Α, 66100 Δράμα, στη Γραμματεία του Δημοτικού Ωδείου. Αρμόδιος υπάλληλος κ. Χειλίδης Βασίλειος, τηλ. 25210-47.022.
Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Δράμας www.dimos-dramas.gr  
 
Θέσεις σε Καβάλα και Δράμα


ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ
12Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 2
ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 4
ΥΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ/ΕΡΓΑΤΕΣ 3
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ 1
ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 2
ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 4
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ 1

  ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ
ΙΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 2

      ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (Τηλ.: 2510462137)

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 8 μήνες
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 8 μήνες

    ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (Τηλ.: 2521024464)

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 2 Μέχρι 31/8/2013
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 4 Μέχρι 31/8/2013
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3 Μέχρι 31/8/2013

   
Θέμα 4ο


Γυναίκες επιχειρείστε…
Νέο επιχορηγούμενο πρόγραμμα για γυναικεία επιχειρηματικότητα
Η υποβολή των αιτήσεων διαρκεί από τις 1 έως 29 Μαρτίου 2013

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η «Ολοκληρωµένη παρέµβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας», για την επιδότηση έναρξης επιχείρησης από άνεργες γυναίκες, συνολικού επιδοτούμενου προϋπολογισμού έως και 32.000 ΕΥΡΩ.  
Η δράση έχει ποσοστό χρηματοδότησης 100% για δαπάνες όπως:
Ενοίκια -Λογαριασμοί ΔΕΚΟ (ηλεκτρικό, τηλεφωνία, ύδρευση κτλ).
Ασφαλιστικές Εισφορές (ΤΕΒΕ, ΟΑΕΕ)
Δαπάνες Ίδρυσης Εταιρείας (έναρξη σε εφορία, εγγραφή σε επιμελητήριο κα).
Δαπάνες παροχής υπηρεσιών (Νομική και Λογιστική Υποστήριξη).
Δαπάνες Σύνταξης Επιχειρηματικού Σχεδίου.
Δαπάνες Αγοράς εξοπλισμού / πρώτων υλών.
Προβολή και Προώθηση
Νέα Θέση Εργασίας για ένα έτος (έως 12.000 ευρώ).  
Γυναίκες από 18 έως 64 ετών
Το πρόγραμμα απευθύνεται συγκεκριμένα σε νέες άνεργες επιχειρηματίες ηλικίας από 18 έως 64 ετών, που έκαναν έναρξη επιχείρησης από 1/9/2012 έως και σήμερα, καθώς επίσης και σε άνεργες που σκοπεύουν, εφόσον εγκριθούν στο πρόγραμμα, να δημιουργήσουν στο μέλλον την δική τους επιχείρηση. Επιλέξιμες είναι όλες οι μορφές επιχειρήσεων (εκτός Ανώνυμης Εταιρείας) για όλους σχεδόν τους τομείς της ελληνικής οικονομίας. keh.gr. Η υποβολή των αιτήσεων διαρκεί από τις 1 έως 29 Μαρτίου 2013.  
Ο επιδοτούμενος προϋπολογισμός της αίτησης κυμαίνεται από 10.000 έως 20.000 ευρώ για τις πάγιες δαπάνες της επιχείρησης (έως και για 18 μήνες), ενώ χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου η δημιουργία νέας θέσης απασχόλησης με ποσό έως και 12.000 ΕΥΡΩ, με την προϋπόθεση ότι αυτή θα διατηρηθεί για τουλάχιστον 12 μήνες.    
Δεκτές αιτήσεις για το πρόγραμμα ενίσχυσης Μικρομεσαίων επιχειρήσεων  
Επίσης να σημειωθεί ότι από 25/2/2013 θα γίνονται οι αιτήσεις για το πρόγραμμα ΠΕΠ-ΕΣΠΑ Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (50% επιχορήγηση για υφιστάμενες, για νέες και για υπό σύσταση επιχειρήσεις για επενδυτικά έργα όπως ίδρυση νέας μονάδας, ίδρυση υποκασταστήματος, εκσυγχρονισμός, ανακαίνιση, μετεγκατάσταση κα).
Το κέντρο επενδύσεων παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, τη σύνταξη και την υποβολή της αίτησης καθώς και στη σύνταξη ενός άριστου business plan που θα δώσει τη μέγιστη μοριοδότηση. Το ποσοστό επιτυχίας για το αντίστοιχο πρόγραμμα έτους 2012 (εθνικό αποθεματικό απροβλέπτων) ήταν 100% επιτυχία (20 εγκεκριμένες προτάσεις). Περισσότερες πληροφορίες στο www.keh.gr ή στα τηλέφωνα 2810823002 και 2811754652 (info@keh.gr).        

Θέμα 5ο


45.000 ευκαιρίες απασχόλησης για νέους
Πρόγραμμα του Υπ. εργασίας    
Σε 45.000 άνεργους νέους έως 29 ετών απευθύνεται το νέο πρόγραμμα με τίτλο «Επιταγή Εισόδου» που θα υλοποιηθεί από το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Στόχος του προγράμματος είναι η κατάρτιση και η πρακτική άσκηση άνεργων νέων, αλλά και η τοποθέτησή τους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.
Όσοι ενταχθούν στο πρόγραμμα θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν και να βελτιώσουν τις γνώσεις τους, αλλά και να κάνουν πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος.
Η δράση αποτελείται από μια ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων μέσω χορήγησης voucher για κατάρτιση έως 100 ώρες (οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες) σε συνδυασμό με καθοδήγηση και εκπαιδευτικό mentoring, πρακτική άσκηση-εργασιακή εμπειρία πέντε μηνών και επιχορήγηση των επιχειρήσεων που θα μετατρέψουν την πρακτική άσκηση σε σύμβαση εργασίας, με κάλυψη των εργοδοτικών εισφορών για ένα έτος.  
Δικαιούχοι του προγράμματος
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ/ ΤΕΙ έως 29 ετών και οι άνεργοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έως 29 ετών, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους κατά προτεραιότητα το αργότερο 36 μήνες πριν από την υποβολή αίτησής τους στο πρόγραμμα. Στους νέους που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα θα παρέχεται επίδομα κατάρτισης πέντε ευρώ ανά ώρα κατάρτισης, αμοιβή 460 ευρώ για κάθε μήνα εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης (για αποφοίτους ΑΕΙ/ ΤΕΙ), αμοιβή 400 ευρώ για κάθε μήνα εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης (για αποφοίτους Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), ιατροφαρμακευτική κάλυψη και επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου ατυχήματος κλπ., για όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κάλυψη εργοδοτικών εισφορών για ένα έτος, μόνο για τις επιχειρήσεις που θα μετατρέψουν την πρακτική άσκηση σε σύμβαση εργασίας. Οι επιχειρήσεις, για να υπαχθούν στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν από την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού, ενώ θα πρέπει να δεσμευθούν να μην απολύσουν προσωπικό καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης και της επιχορήγησης.  
Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα
Οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα για να μπορέσουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να δραστηριοποιούνται κατά προτεραιότητας στους εξής τομείς:
■          Αγροδιατροφικός Τομέας
■          Τουρισμός – Πολιτισμός
■          Νέες τεχνολογίες
■          Ενέργεια (παραγωγή ενέργειας, εξοικονόμησης ενέργειας)
■          Ναυτιλία
■          Υπηρεσίες υγείας – κοινωνικής φροντίδας.    

3.900.000 Έλληνες βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας  


Σχεδόν 3,9 εκατομμύρια Έλληνες βρέθηκαν κάτω από το όριο της φτώχειας το 2012, από 3,1 εκατ. που ήταν το 2011, υπογραμμίζει το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ στη μηνιαία έκδοση «Ενημέρωση». Όπως αναφέρει, στην Ελλάδα, το φορολογικό σύστημα αποτελεί τον πλέον άδικο μηχανισμό ανισοκατανομής του εισοδήματος σε βάρος της μισθωτής εργασίας και σε όφελος των ανώτερων εισοδηματικών στρωμάτων του πληθυσμού. Από την άποψη αυτή είναι χαρακτηριστικό ότι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι κατέβαλαν ως άμεση φορολογία 6,5 δις ευρώ, 47,9% (2009), 6,9 δις ευρώ, 52,6% (2010), 7,1 δις ευρώ, 55,5% (2011), ενώ οι επιχειρήσεις κατέβαλαν ως άμεση φορολογία 4,7 δις ευρώ, 35,1% (2009), 4,1 δις ευρώ, 30,7% (2010), 3,6 δις ευρώ, 28,7% (2011). Η φορολογική επιβάρυνση στην Ελλάδα, υπογραμμίζει, αυξήθηκε στο 35,6% των μικτών αμοιβών το 2011 από 34,3% το 2000, την στιγμή που ο μέσος όρος στα κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ υποχώρησε στο 31,7% το 2011 από 33,3% το 2000. Υψηλότερη κατά 12% σε σχέση με τον μέσο όρο στην Ελλάδα είναι η επιβάρυνση στον μισθό του παντρεμένου εργαζόμενου με δύο παιδιά, καθώς διαμορφώνεται στο 37,8% το 2011 από 35,3% το 2000, την στιγμή όπου ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ υποχώρησε το 2011 στο 25,4% από 27,5% το 2000.  

Ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο οι άνεργοι


Στοιχεία του ΟΑΕΔ για τον Ιανουάριο

Το φράγμα του ενός εκατομμυρίου ατόμων «έσπασε», για πρώτη φορά, τον Ιανουάριο ο αριθμός των εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ ανέργων που μετρήθηκαν σε 1.025.954 από 946.920 τον αντίστοιχο περσινό μήνα (+79.034 και σε ποσοστό +8,35%).  
Με βάση τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες ο ΟΑΕΔ, τον Ιανουάριο οι αναζητούντες εργασία εγγεγραμμένοι άνεργοι έφτασαν τα 829.787 άτομα (+68.018 άτομα και σε ποσοστό + 8,93%) και συνολικά, μαζί με επιπλέον 196.167 οι οποίοι δήλωσαν ότι δεν αναζητούν απασχόληση, σε 1.025.954. Αριθμός σχεδόν διπλάσιος (+82,38%) σε σύγκριση με τα επίπεδα της ανεργίας πριν από την κρίση. Αύξηση κατά 14,88% (+45.537 άτομα) παρουσιάζει και ο αριθμός των μακροχρόνια (για πάνω από ένα χρόνο) ανέργων ως επακόλουθο της αδυναμίας της παραγωγής να απορροφήσει όσους μένουν εκτός αγοράς εργασίας. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι οι άνεργοι… αυξάνονται παρά την αύξηση του αριθμού των προσλήψεων (έγιναν 53.515, αυξημένες κατά 22,02% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2012 και τη μείωση των απολύσεων και των οικειοθελών αποχωρήσεων (συνολικά 48.301 και -3,53% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2012).
Παρά τη συνεχή αύξηση της ανεργίας, μείωση καταγράφεται (λόγω αυστηρών προϋποθέσεων) στον αριθμό των επιδοτούμενων που έφτασαν τα 224.610 άτομα (-44.625 από τον Ιανουάριο του 2012). Για την αντιμετώπιση της ανεργίας ο υπουργός Εργασίας, ενεργοποιεί την ερχόμενη εβδομάδα, ύστερα από 3,5 χρόνια αδράνειας, την Εθνική Επιτροπή Απασχόλησης.

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Στο 14,2% η ανεργία – Στο χαμηλότερο επίπεδο 11 ετών

Στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Νοέμβριο του 2010 υποχώρησε η ανεργία τον Ιούλιο, διαμορφού…