Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία Εργασιακό 30-01-2013

Εργασιακό 30-01-2013

0

Θέμα 1ο


12 θέσεις στην Αρχαιολογία(ΛΑ΄ΕΠΚΑ) Ξάνθης
Εγκρίθηκαν από το ΑΣΕΠ προσλήψεις στον τομέα του Πολιτισμού

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε στις 18/1/2013 προσλήψεις στον τομέα του Πολιτισμού. Τις προσλήψεις διενεργούν, για λογαριασμό του δημόσιου φορέα, οι λεγόμενοι “ενδιάμεσοι φορείς”, με βάση τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων (τίτλοι σπουδών, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος κ.λπ.) και με τα ακόλουθα κατά σειρά κοινωνικά κριτήρια: ανεργία, οικογενειακή κατάσταση, οικογενειακό εισόδημα, αναπηρία, εντοπιότητα. Η υποβολή των δικαιολογητικών διαρκεί δέκα ημέρες και γίνεται στον αντίστοιχο ενδιάμεσο φορέα, ο οποίος έχει και την ευθύνη της διαδικασίας επιλογής.
Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες θα πρέπει να απευθύνονται στον ενδιάμεσο φορέα, ο οποίος οφείλει να δημοσιεύει σχετική πρόσκληση. Στον δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ www.asep.gr θα βρείτε πληροφορίες γι’ αυτό το είδος προσλήψεων, που ενέκυψε πρόσφατα, καθώς και αιτήσεις.  
ΙΔΡΥΜΑ ΘΡΑΚΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΛΑ’ ΕΠΚΑ ΞΑΝΘΗΣ

ΠΕ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΟΣ / ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ 1
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ/ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 4
ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1
ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 3
ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 2

Μία θέση Ειδικού Συνεργάτη στο δήμο Αβδήρων


Έναν ή μια ειδικό συνεργάτη σε θέματα αρχαιολογίας, πολιτισμού και πολιτιστικών θεμάτων, προτίθεται να προσλάβει ο δήμος Αβδήρων
Προσόντα
· Να είναι κάτοχοι πτυχίου κλασικής φιλολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή
ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος της αλλοδαπής.
· Να διαθέτουν πτυχίο γνώσης ξένης γλώσσας (αγγλικής)
· Να έχουν άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή
· Να είναι κάτοχοι διπλώματος οδήγησης
Οι αιτήσεις και θα κατατίθενται εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της προκήρυξης στα Γραφεία του Δήμου (αρμόδια υπάλληλος κα. Ε.
Καραναστασιάδου τηλ. 2541352517) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.          

Θέμα 2ο


70 προσλήψεις σε νοσοκομεία της περιφέρειας
Ειδικότητες: Αναισθησιολογία Γ. Ν. Κομοτηνής – Παθολογία Γ.Ν. Ξάνθης (ΤΕΠ). Ιατρική Βιοπαθολογία Γ.Ν Καβάλας – Παθολογική Ανατομική Π.Γ. Ν. Αλεξανδρούπολης
 
Εκτός διαδικασιών ΑΣΕΠ θα διενεργηθούν τελικά οι 777 προσλήψεις επικουρικού προσωπικού σια νοσοκομεία όλης της χώρας, παρότι ο υπουργός Υγείας είχε ανακοινώσει τον περασμένο Σεπτέμβριο πως οι σχετικοί διαγωνισμοί θα πραγματοποιηθούν μέσω της Ανεξάρτητης Aρχής.
Η κατανομή του νέου επικουρικού προσωπικού στα νοσοκομεία με συμβάσεις οκτάμηνης διάρκειας (ιδιωτικού δικαίου) αφορά 220 θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού, 110 θέσεις προσωπικού της ΜΕΘ, 220 θέσεις παραϊατρικού προσωπικού και 227 θέσεις βοηθητικού προσωπικού.
Οι υποψήφιοι που δεν είναι εγγεγραμμένοι στις λίστες επικουρικού προσωπικού θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους άμεσα, καθώς η σχετική διαδικασία έχει ξεκινήσει από χθες.  
Οι ειδικότητες που απαρτίζουν τους σχετικούς πίνακες είναι οι εξής:
•           ΠΕ και ΤΕ Νοσηλευτών
•           ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων
•           ΥΕ Τραυματιοφορέων
•           ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων
•           ΤΕ Ραδιολογία Ακτινολογία
•           ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων
•           ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών
•           ΔΕ Πληρώματος Ασθενοφόρου
•           ΤΕ Φυσιοθεραπείας
•           ΠΕ ή ΤΕ Λογοθεραπείας
•           ΠΕ ή ΤΕ Εργοθεραπείας
•           ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών
•           ΤΕ Kοινωνικής Εργασίας
•           ΤΕ ή ΔΕ Θεραπευτών Παιδαγωγών
•           ΠΕ Φαρμακοποιών ΕΣΥ
•           ΠΕ Βιοχημικών
•           ΠΕ Βιολόγων
•           ΠΕ Ψυχολόγων
•           ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου
•           ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής
•           ΠΕ ή ΤΕ Διαιτολόγων
•           ΠΕ Ακτινοφυσικών
•           ΤΕ Μαιών-Μαιευτών
•           ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων
•           ΠΕ Kοινωνικής Εργασίας
•           ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
•           ΤΕ Λογιστικής
•           ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
•           ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
•           ΔΕ Προσωπικού Η/Υ
•           ΠΕ και ΤΕ Μηχανικών
•           ΔΕ Τεχνικού διαφόρων ειδικοτήτων.          

ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Υ.ΠΕ. ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕΘ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΪΑΤΡΙKΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
           
1η Υ.ΠΕ. 200 28 28 57 58
2η Υ.ΠΕ. 150 43 21 42 44
3η Υ.ΠΕ. 70 20 10 20 20
4η Υ.ΠΕ. 70 20 20 10 20
5η Υ.ΠΕ. 70 20 20 10 20
6η Υ.ΠΕ. 150 43 21 42 44
7η Υ.ΠΕ. 67 19 9 19 20
ΣΥΝΟΛΟ 777 220 110 220 227
           

             
Θέμα 3ο


«Ανοίγουν» 50.000 θέσεις για ανέργους νέους  
Θα προκηρυχθούν σε δήμους και νομικά πρόσωπα
Θα απασχοληθούν για ένα έτος ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης για ακόμη ένα

Πακέτο 50.000 θέσεων στους δήμους αναμένεται να προωθηθεί το επόμενο διάστημα, με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων στη χώρα, που ξεπερνά πλέον το 57%.
Οι θέσεις εντάσσονται στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος «EU-Starter», που έχει ήδη εγκριθεί από τον πρόεδρο της Κομισιόν Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο και μέσα από το οποίο θα υποστηριχθούν για την εξεύρεση εργασίας συνολικά ένα εκατομμύριο νέοι σε όλη την Ευρώπη, από τα 5,5 εκατομμύρια ανέργους.  
Σε ποιους απευθύνεται
Το πρόγραμμα αφορά νέους ηλικίας μεταξύ 18 και 26 ετών, οι οποίοι είναι κατά προτεραιότητα άνεργοι ή ολοκλήρωσαν πρόσφατα την κατάρτισή τους και μέσω του προγράμματος θα ανοίξει ο δρόμος απόκτησης μιας πρώτης εργασιακής εμπειρίας.
Η διάρκεια της απασχόλησης ορίζεται σε ένα έτος, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης που θα υπογράψουν για ακόμη ένα έτος. Το πρόγραμμα και η κάλυψη της μισθοδοσίας όσων προσληφθούν θα γίνει με κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Οι τομείς στους οποίους θα τοποθετηθούν είναι μεταξύ άλλων δημοτικές υπηρεσίες, κοινωνικές δομές, παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, δημοτικές βιβλιοθήκες, κέντρα νεότητας, δημοτικά μουσεία, δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις, σχολεία και άλλοι παρεμφερείς φορείς και νομικά πρόσωπα των δήμων.
Οι θέσεις που θα προκηρυχθούν αναμένεται να είναι Πρωτοβάθμιας, καθώς και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης) ανάλογα με τις ανάγκες κάθε φορέα.  
Ειδικότητες
Μεταξύ των ειδικοτήτων θα είναι βρεφονηπιοκόμοι, παιδαγωγοί, καθηγητές φυσικής αγωγής, δάσκαλοι ειδικής αγωγής, φύλακες, βιβλιοθηκονόμοι, μουσικοί, βοηθητικό προσωπικό κ.ά.
Στόχος είναι η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από αυτούς τους φορείς και στο πλαίσιο αυτό διευκρινίζεται πως οι νεοπροσλαμβανόμενοι δεν θα υποκαταστήσουν το προσωπικό που ήδη απασχολείται στους δήμους και τους φορείς τους, αλλά θα αναλάβουν την παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών των δήμων, το πρόγραμμα θεωρείται πιθανό να αρχίσει να υλοποιείται τον ερχόμενο Ιούνιο. Το επόμενο διάστημα, ωστόσο, αναμένεται να οριστικοποιηθούν οι όροι για τον τρόπο υλοποίησής του, οι διαδικασίες επιλογής των νέων, ενώ οι φορείς θα κληθούν να υποβάλουν σχετικά αιτήματα για το προσωπικό βάσει των ελλείψεών τους.
Στη συνέχεια θα υπάρξουν ανακοινώσεις σχετικά με τις ειδικότητες και τα προσόντα των υποψηφίων, καθώς και για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών και τις σχετικές προθεσμίες. Όλες οι προϋποθέσεις συμμετοχής θα περιγράφονται αναλυτικά στις σχετικές ανακοινώσεις.
Το πρόγραμμα πήρε πρόσφατα και υπογραφή από τον αρμόδιο υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση μετά την παρουσίασή του από τον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων της χώρας (ΚΕΔΕ) Κώστα Ασκούνη και τον γενικό γραμματέα του Συμβουλίου των Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης (CEMR) Φρεντερίκ Βαλιέρ.
Η προώθηση του προγράμματος έγινε στο πλαίσιο μιας σειράς προτάσεων που είχε καταθέσει η ΚΕΔΕ στο Συμβούλιο σχετικά με την ανάληψη πρωτοβουλιών από την Αυτοδιοίκηση, για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης τόσο στην Ελλάδα όσο και στις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου.
Το θέμα του προγράμματος «EU-Starter» θα βρεθεί στο επίκεντρο και της επικείμενης συνδιάσκεψης δήμων και περιφερειών από χώρες του Νότου, που θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι. Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα έχει εγκριθεί και υπογραφεί και από άλλες κυβερνήσεις, πέραν της ελληνικής.    

Θέμα 4ο


Πρόγραμμα στήριξης γυναικείας επιχειρηματικότητας και στην ΑΜΘ
Ενίσχυση 10.000 – 20.000 ευρώ ανά πρόταση για την κάλυψη 100% ισόποσων επιλέξιμων λειτουργικών δαπανών

Πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 40 εκατ. ευρώ με στόχο την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας και την αντιμετώπιση της ανεργίας ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης. Το πρόγραμμα, το οποίο απευθύνεται σε γυναίκες από 18 έως και 64 ετών, ανοίγει για τις ενδιαφερόμενες από την 1η Μαρτίου 2013, ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων, με καταληκτική ημερομηνία τις 29 Μαρτίου 2013. Η μορφή της ενίσχυσης αφορά επιχορήγηση 10.000-20.000 ευρώ ανά πρόταση για την κάλυψη 100% ισόποσων επιλέξιμων λειτουργικών δαπανών για    διάστημα έως δημιουργία θέσεων εργασίας με πρόσληψη ανέργου. Η διάρκεια υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων δεν μπορεί να ξεπερνά τους 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα.  
ΔΥΟ ΔΡΑΣΕΙΣ
■          Η πρώτη αφορά τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για γυναίκες από 18 έως και 35 ετών.
■          Η δεύτερη αφορά τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για γυναίκες από 36 έως και 64 ετών.
Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί επιχειρηματικά σχέδια σε 8 περιφέρειες της χώρας (Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος) και ισοκατανέμεται στις δύο δράσεις. Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΦΕΠΑΕ (www.ependyseis.gr, www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 1/3/2013 με καταληκτική ημερομη¬νία τις 29/3/2013. Η προκήρυξη του προγράμματος έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ http:// www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr, του ΕΦΕΠΑΕ www. efepae.gr, του EnEAAwww.epeaa.gr ενώ για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον ΕΦΕΠΑΕ και τους εταίρους του στο τηλ. 210-6985.210 και στο γραφείο πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ, στο τηλ. 8011136300.  
ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Οι δικαιούχοι της δράσης πρέπει να είναι έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους-μέλους της EE ή ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών, που έχουν όμως δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στην Ελλάδα. Επίσης να είναι γυναίκες ηλικίας από 18 έως και 64 ετών άνεργες, απειλούμενες από ανεργία και αυτό να προσδιορίζεται ως εξής:
■          είτε να έχουν την ιδιότητα του ανέργου, είτε
■          να έχουν απολυθεί την τελευταία τριετία και να βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας, είτε
■          να έχουν κλείσει την ατομική ή προσωπική τους επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία, δεν ασκούν άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, είτε
■          να απειλούνται από ανεργία, π.χ. εργαζόμενες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας ή έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99 κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας,
■          καθώς και απασχολούμενες σε οικείους ασφαλιστικούς φορείς με εισόδημα χαμηλότερο από το εισοδηματικό όριο της φτώχειας, όπως αυτό ορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.
Ωστόσο, από τις παραπάνω κατηγορίες εξαιρούνται απολυμένες
γυναίκες των οποίων η σύμβαση καταγγέλθηκε από υπαιτιότητά τους, καθώς και απολυμένες των οποίων ο εργοδότης είναι σύζυγος, συγγενής Α’ βαθμού, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες απολύθηκαν λόγω διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης.
ΠΟΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ
Ως επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται:
■          Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης (ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, δαπάνες ίδρυσης, δαπάνες παροχής υπηρεσιών νομικής και λογιστικής υποστήριξης, έξοδα προβολής κ.λπ.).
■          Ασφαλιστικές εισφορές του επιχειρηματία (στον κύριο φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης).
■          Δαπάνη παροχής υπηρεσιών συμβούλου για τη
σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου.
■          Δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών mentoring/ coaching από συμβούλους με σκοπό την υποστήριξη των ωφελουμένων στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής ιδέας και την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου για διάστημα 6 μηνών από την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
■          Δαπάνες κατάρτισης του δικαιούχου επιχειρηματία ή νεοπροσλαμβανόμενου ανέργου σε πιστοποιημένο φορέα επαγγελματικής κατάρτισης.
■          Ετήσιο μισθολογικό κόστος (συμπεριλαμβανόμενων των ασφαλιστικών εισφορών) που θα προκύψει από τη δημιουργία νέας θέσης εργασίας.
Δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη ο ΦΠΑ σε καμία κατηγορία δαπανών.  
 
Δράσεις και περιοχές


■Για γυναίκες από 18 έως 35 ετών, συνολική ενίσχυση
20.000.000 ευρώ στις Περιφέρειες Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Β. Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου
■Για γυναίκες από 36 έως 64 ετών συνολική ενίσχυση 20.000.000 ευρώ στις Περιφέρειες Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Β. Αιγαίου, Ανατολική Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου
■Μπορεί να υπάρξει μεταφορά πόρων από τη μία δράση στην άλλη, σε περίπτωση μη κάλυψη του διαθέσιμου προϋπολογισμού  

Μέχρι πότε οι προτάσεις


Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφορικό Σύστημα του ΕΦΕΠΑΕ (www. ependyseis.gr, www.ependyseis. gr/mis) ορίζεται η 1/3/2013 με καταληκτική ημερομηνία της 29/3/2013    

Ενδιαφέρουσες ευκαιρίες εργασίας: Mάγειρες και σερβιτόρους ζητούν στην Αγγλία  


Ευκαιρίες απασχόλησης ανοίγουν στην Αγγλία, καθώς υπάρχει ζήτηση για μάγειρες, εξειδικευμένους σεφ και σερβιτόρους σε δεκάδες εστιατόρια, ξενοδοχεία και μπαρ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν 468 κενές θέσεις εργασίας, και διατίθενται μέσω του ευρωπαϊκού δικτύου απασχόλησης EURES. Πληροφορίες για τους εργοδότες και τις προδιαγραφές που ζητάνε για τους υποψήφιους εργαζόμενους, μπορεί να βρει κανείς στη διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=job&lang=el&catld=482&parentCate

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Ελαστικό ωράριο και κάρτα εργασίας στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο

Ποια είναι τα επίμαχα σημεία Επιφυλακτικότητα από τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ξάνθης…