Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία Εργασιακό 14-11-2012

Εργασιακό 14-11-2012

0
ergasiako_14_11_2012

Θέμα 1ο


7 προσλήψεις στην ΛΑ’ ΕΠΚΑ Ξάνθης
18 θέσεις στην ΙΘ΄ΕΠΚΑ Κομοτηνής και 11 θέσεις στην 12η ΕΒΑ Καβάλας
Η πλειονότητα των θέσεων αφορά εργάτες και μηχανικούς

Μέσω ΑΣΕΠ θα ξεκινήσει η σταδιακή έκδοση των προκηρύξεων πρόσληψης 1.300 εποχικών υπαλλήλων σε 40 εφορείες προϊστορικών ή βυζαντινών αρχαιοτήτων, καθώς και σε έξι μουσεία όλης της χώρας, μεταξύ των οποίων και το Μουσείο της Ακρόπολης.
Σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Κωνσταντίνου Τζαβάρα, τα 1.300 άτομα θα εργαστούν με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου (διάρκειας έως ένα έτος) στις υπηρεσίες της Γενικής Δ/νσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και την υπηρεσία Συντήρηση Μνημείων Ακρόπολης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των αρχαιολογικών έργων που εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ και να καταστεί δυνατή η υλοποίησή τους σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που επιτάσσει το Εθνικό
Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς. Το νέο προσωπικό θα είναι διαφόρων ειδικοτήτων (Λογιστές, Σχεδιαστές, Μηχανικοί, Διοικητικοί, Γεωλόγοι, Καθαριστές , ενώ ειδικά για τις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου που εξαιρούνταν από το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας στον πολιτισμό, προβλέπονται και θέσεις φυλάκων .
Η πρόσληψή τους θα γίνει με βάση τα κριτήρια και τη διαδικασία του άρθρου 2Ί του Ν. 2190/94 (όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε) ενώ οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου που θα βγαίνουν για την κάθε εφορεία αρχαιοτήτων θα ανακοινώνονται στον δικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www. asep.gr) και θα ακολουθεί δεκαήμερη προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.
Υπενθυμίζεται πως παράλληλα με την πρόσληψη των εποχικών σε πολιτιστικούς φορείς θα «τρέξουν» και οι προσλήψεις 1.650 ανέργων φέτος και επιπλέον 1.650 το 2013, σε εφορείες αρχαιοτήτων όλης της χώρας, σε πέντε ειδικότητες.

ΛΑ ΕΠΚΑ Ξάνθης


Ειδικότητα Θέσεις
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 1
ΥΕ Εργατών 6

ΙΘ΄ΕΠΚΑ Κομοτηνής

Ειδικότητα Θέσεις
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 1
ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών 2
ΤΕ Λογιστών 1
ΥΕ Εργατών 14

12η ΕΒΑ Καβάλας

Ειδικότητα Θέσεις
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 1
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 1
ΠΕ Γεωτεχνικών 1
ΤΕ Εργοδηγών Σχεδιαστών 3
ΔΕ Εργατοτεχνιτών 5

Θέμα 2ο


15.234 θέσεις στο Δημόσιο μέχρι το 2015
Τι προβλέπεται για τα επόμενα χρόνια

Σε 15.2 34 ανέρχονται οι νέες προσλήψεις που θα γίνουν στο Δημόσιο την επόμενη τριετία σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή. Συγκεκριμένα οι διατάξει του νόμου προβλέπουν:
■στοχευμένες προσλήψεις υπαλλήλων πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης
■επέκταση της αναλογίας “μία πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις” σε όλο το Δημόσιο μέχρι το 2016
■έκρηξη της κινητικότητας στον δημόσιο τομέα με μετακινήσεις υπαλλήλων σε όλο το φάσμα των δημοσίων υπηρεσιών
■τριετής ισχύς του πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ
■μείωση των εποχικών υπαλλήλων κατά 20% σε σχέση με το 2012
Η απαρέγκλιτη τήρηση για όλο το Δημόσιο του κανόνα “1 προς 5” και επέκτασή του μέχρι το 2016, αποτελούν τις κυβερνητικές δεσμεύσεις έναντι της τρόικας για τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι το 2013 θα πραγματοποιηθούν 3.571 προσλήψεις, το 2014 αντίστοιχα θα γίνουν 3.007 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, 4.388 προσλήψεις το 2015 και 4.268 προσλήψεις το 2016. Την ίδια περίοδο (2013-2016) προβλέπεται ότι θα αποχωρήσουν 96.139 υπάλληλοι από το Δημόσιο.
Οι περιορισμοί και οι απαγορεύσεις που τίθενται στις διατάξεις του προσφάτως ψηφισμένου νόμου αυξάνουν ακόμα περισσότερο την αναλογία προσλήψεων – αποχωρήσεων καθώς στόχος της κυβέρνησης είναι να προσληφθούν τα επόμενα χρόνια μόνο υπάλληλοι υψηλών προσόντων (πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης) ενώ οι θέσεις χαμηλών προσόντων (δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης) Θα καλυφθούν από μετακινήσει προσωπικού ή από εποχικό προσωπικό. Συγκεκριμένα, προβλέπεται το “πάγωμα” των προσλήψεων για τα επόμενα δύο χρόνια στο υπουργείο Προστασίας του πολίτη και στο υπουργείο Παιδείας.
Για το 2013 υπάρχει η πρόβλεψη ότι από τις 3.571 προσλήψεις, οι 1.181 αφορούν το υπουργείο Εθνικής Άμυνας (819 άτομα), το υπουργείο Οικονομικών (200 εφοριακοί”) και το υπουργείο Δικαιοσύνη (162 απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δικαστών).
Οι 2.390 προσλήψεις που υπολείπονται για το 2013 θα κατανεμηθούν στις υπηρεσίες ανάλογα με τις ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί, αυξάνοντας όμως τη ν αναλογία σε “1 προς 10” καθώς στην τοπική αυτοδιοίκηση “παγώνουν” οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι το 2016 καθώς και οι προσλήψεις σε υπουργεία (Παιδείας, Προστασίας του Πολίτη).
Κινητικότητα και μετατάξεις
Στόχος της κυβέρνησης είναι να “καλύψει” τα κενά που έχουν δημιουργηθεί σε ανθρώπινο δυναμικό με μετακινήσεις προσωπικού οι οποίες προβλέπεται να είναι σαρωτικές τα επόμενα χρόνια, καθώς σύμφωνα με τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου απελευθερώνονται οι υποχρεωτικές μετακινήσεις προσωπικού ακόμα και εκτός των ορίων του νομού που εργάζεται ο υπάλληλος και προβλέπονται εθελούσιες μετατάξεις ακόμα και σε χαμηλότερη εκπαιδευτική κατηγορία, προκειμένου ο εργαζόμενος να διατηρήσει τη θέση του.
Δικαίωμα διορισμού για 3 χρόνια
Μέχρι το 2016 θα έχουν τη δυνατότητα διορισμού οι επιτυχόντες των διαγωνισμών του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξει του πολυνόμου. Το θεσμικό πλαίσιο για τις προσλήψεις προβλέπει ότι ένας πολίτης που συμμετείχε με επιτυχία σε διαγωνισμό του Δημοσίου (μέσω ΑΣΕΠ) θα πρέπει να διοριστεί εντός τριών ετών στη θέση που έχει προκηρυχθεί. Για πρώτη φορά τίθεται χρονικό όριο για τον διορισμό των επιτυχόντων σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι
επιτυχόντες αναμένεται να αποταθούν στην ελληνική και ευρωπαϊκή δικαιοσύνη με στόχο να εξασφαλίσουν τον διορισμό τους, που σε αρκετές περιπτώσεις εκκρεμεί από το 2008. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο παρελθόν έχουν δικαιωθεί όσοι επιτυχόντες προσέτρεξαν στη Δικαιοσύνη για την επίσπευση του διορισμού τους, καθώς η τοποθέτηση των επιτυχόντων σε διαγωνισμούς του Δημοσίου αποτελεί σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο, “δικαίωμα στην περιουσία”.

Θέμα 3ο


Μητρώο διερμηνέων για εργασία στην ΕΛ.ΑΣ.
Σεμινάριο και συμβάσεις για τα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής

Πρόσκληση προς τους πολίτες που ενδιαφέρονται να εγγράψουν στο Μητρώο Διερμηνέων και Διαμεσολαβητών προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες μετάφρασης σε Κέντρα ή Μονάδες Πρώτης Yποδοχής όλης της χώρας, απευθύνει το υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να μιλούν μία από τις ακόλουθες γλώσσες ή γλώσσες ή διαλέκτους: Αραβικά, Παστού, Ορντού, φαρσί, Σουαχίλι, Μπεγκάλι, Αμαρικά, Μπατζαμί, Κινέζικα, Γεωργιανά, Ισπανικά κ.ά.
Κρίσιμη παράμετρος για την επιλογή των υποψηφίων θεωρείται η προηγούμενη εμπειρία στη διερμηνεία. Το νέο προσωπικό θα απασχοληθεί με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, στα κατά τόπους Κέντρα Yποδοχής, στις περιφερειακές και κινητές μονάδες του. Συνεπώς θα ήταν προτιμότερο οι υποψήφιοι να έχουν προϋπηρεσία στη μετάφραση και να διαμένουν στον οικείο νομό. Ωστόσο δεν αποκλείονται και υποψήφιοι που επιθυμούν να μείνουν για το διάστημα που διαρκεί η σύμβασή τους, στην περιοχή που έχει την έδρα του το Κέντρο Υποδοχής. Οι διερμηνείς θα περάσουν από εκπαιδευτικό σεμινάριο πριν αναλάβουν τα καθήκοντά τους, ενώ σε κάθε Κέντρο Πρώτης Υποδοχής, θα πρέπει να απασχολούνται τουλάχιστον 3-4 συνεργάτες.
Αιτήσεις
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αντίγραφο ταυτότητες/διαβατηρίου/ άδειας, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, έγγραφο πιστοποίησης των επαγγελματικών τους προσόντων κλπ.) στο Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Νομοθετικού Έργου της Κεντρικής Υπηρεσίας πρώτης Υποδοχής για το Μητρώο Διερμηνέων και Διαμεσολαβητών, στη διεύθυνση: Συγγρού 83,11745, Αθήνα..
Υπενθυμίζεται ότι αποστολή της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής (μεταναστών και προσφύγων) είναι η υποδοχή αλλοδαπών, που συλλαμβάνονται λόγω παράνομης εισόδου ή διαμονής στην Ελλάδα, σε συνθήκες που να εξασφαλίζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα δικαιώματά τους.
Πληροφορίες για τις αιτήσεις των υποψηφίων στο τηλ. 210-9285118.

Θέμα 4ο


Προσλαμβάνονται αναπληρωτές εκπαιδευτικοί

Νέες προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών, διαφόρων κλάδων, στα Δημοτικά Σχολεία και στα Σχολεία Γενικής Παιδείας και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.
Αναλυτικά:
Προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 46 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, 9 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, 3 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ16.01-Μουσικών, 52 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και 38 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για ανάληψη υπηρεσίας από την Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2012 έως και την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2012 όπου και θα τοποθετηθούν προσωρινά με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής όπου προσλήφθηκαν, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι πίνακες των ονομάτων είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του υπουργείου www.minedu.gov.gr.
* Προσλαμβάνονται 397 εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ14.01, ΠΕ14.04, ΠΕ17.01, ΠΕ17.02, ΠΕ17.03, ΠΕ17.04, ΠΕ18.01, ΠΕ18.10, ΠΕ19, ΠΕ20 και ΤΕ01.19, ως αναπληρωτές πλήρους ωραρίου για τα σχολεία Γενικής Παιδείας και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στους προϊστάμενους των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2012 μέχρι και Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2012.

Θέμα 5ο


ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΝΕΑ
ΟΑΕΔ: Για ποιους ανέργους μειώνονται επίδομα και δώρα
Παραδείγματα για τον υπολογισμό του επιδόματος ανεργίας και των δώρων Πάσχα και Χριστουγέννων

Περιορίζεται ο χρόνος που θα λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας όσοι το έχουν εισπράξει ξανά τα τελευταία τέσσερα χρόνια με τα αυστηρά κριτήρια που θα τεθούν σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2013.
Τα αυστηρά κριτήρια αναμένεται να επηρεάσουν σοβαρά τους εποχικά απασχολούμενους και οι πρώτοι που θα έρθουν αντιμέτωποι με τις μειώσεις θα είναι εκείνοι που θα λάβουν το επίδομα ανεργίας το Φθινόπωρο του 2013.
Με τη νέα ρύθμιση, προκειμένου να υπολογιστεί η διάρκεια της επιδότησης, οι μέρες που έχει λάβει κάποιος το επίδομα τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια θα αφαιρούνται από το προβλεπόμενο πλαφόν των 450 ημερών για την τετραετία. Έτσι για να εισπράξει κάποιος το ανώτατο επίδομα των 300 ημερών θα πρέπει να μην έχει επιδοτηθεί για περισσότερο από 150 ημέρες ανεργίας από το 2009. Εάν έχει τελικά περισσότερες από 150 ημέρες λάβει το επίδομα τότε θα εισπράξει όσα απομένουν μέχρι να φτάσει το όριο των 450 ημερών. Από 1η Ιανουαρίου 2014 τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας στην τετραετία δεν είναι δυνατόν να ξεπερνούν τα 400 και επομένως κάποιος θα εισπράξει το ανώτατο επίδομα των 300 ημερών μόνο εάν δεν επιδοτηθεί για περισσότερες από 100 ημέρες την τελευταία τετραετία.
Παράδειγμα 1ο
Έστω ότι εμφανίζεται ασφαλισμένος του οποίου η έναρξη επιδότησης ανεργίας αρχίζει την 3.1.2013 και βάσει των ημερών ασφάλισης που συγκεντρώνει στο κρίσιμο χρονικό διάστημα δικαιούται 5μηνη επιδότηση (δηλ. 125 ημερήσια επιδόματα ανεργίας). Στη συνέχεια ελέγχουμε πόσα ημερήσια επιδόματα ανεργίας του χορηγήθηκαν μεταξύ του διαστήματος 3.1.2009 – 2.1.2013. Έστω ότι διαπιστώσαμε ότι του χορηγήθηκαν 50 ημερήσια επιδόματα εντός του διαστήματος αυτού. Αφαιρώντας από τα 450 ημερήσια επιδόματα που προσδιορίζει ως όριο ο νόμος απομένει ένα υπόλοιπο 400 ημερών επιδότησης. Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλισμένος θα τύχει επιδότησης για 125 ημερήσια επιδόματα ανεργίας (δηλαδή την επιδότηση που θα είχε εγκριθεί βάσει των ασφαλιστικών προϋποθέσεων που συγκέντρωσε στο κρίσιμο χρονικό διάστημα).
Παράδειγμα 2ο
Έστω ότι εμφανίζεται ασφαλισμένος του οποίου η έναρξη επιδότησης ανεργίας αρχίζει την 3.1.2013 και βάσει των ημερών ασφάλισης που συγκεντρώνει στο κρίσιμο χρονικό διάστημα δικαιούται 6μηνη επιδότηση (δηλ. 150 ημερήσια επιδόματα ανεργίας).
Στη συνέχεια ελέγχουμε πόσα ημερήσια επιδόματα ανεργίας του χορηγήθηκαν μεταξύ του διαστήματος 3.1.2009 – 2.1.2013. Έστω ότι διαπιστώσαμε ότι του χορηγήθηκαν 450 ημερήσια επιδόματα εντός του διαστήματος αυτού. Αφαιρώντας από τα 450 ημερήσια επιδόματα που προσδιορίζει ως όριο ο νόμος απομένει ένα υπόλοιπο 0 (μηδέν) ημερών επιδότησης. Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλισμένος δεν θα λάβει επιδότηση ανεργίας και η αίτησή του θα απορριφτεί.
Παράδειγμα 3ο για τα επιδόματα από την 1η Ιανουαρίου 2014
Έστω ότι εμφανίζεται ασφαλισμένος του οποίου η έναρξη επιδότησης ανεργίας αρχίζει την 18.1.2014 και βάσει των ημερών ασφάλισης που συγκεντρώνει στο κρίσιμο χρονικό διάστημα δικαιούται 12μηνης επιδότησης (δηλ. 300 ημερήσια επιδόματα ανεργίας).
Στη συνέχεια ελέγχουμε πόσα ημερήσια επιδόματα ανεργίας του χορηγήθηκαν μεταξύ του διαστήματος 18.1.2010 – 17.1.2014. Έστω ότι διαπιστώσαμε ότι του χορηγήθηκαν 210 ημερήσια επιδόματα εντός του διαστήματος αυτού. Αφαιρώντας από τα 400 ημερήσια επιδόματα που προσδιορίζει ως όριο ο νόμος απομένει ένα υπόλοιπο 190 ημερών επιδότησης. Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλισμένος θα τύχει επιδότησης για 190 ημερήσια επιδόματα ανεργίας αντί για τα 300 που θα είχαν εγκριθεί βάσει των ασφαλιστικών προϋποθέσεων που συγκέντρωσε στο κρίσιμο χρονικό διάστημα.
Αλλαγές και στον υπολογισμό των δώρων Πάσχα και Χριστουγέννων
Η εγκύκλιος του ΟΑΕΔ προβλέπει αλλαγές και στον υπολογισμό των δώρων του Πάσχα και των Χριστουγέννων που μειώνονται από 6 ημερήσια επιδόματα ανεργίας για κάθε μήνα επιδότησης σε 3. Οι ασφαλισμένοι για να πάρουν ολόκληρο το ποσό θα πρέπει να είναι επιδοτούμενοι από την 1η Μαΐου έως την 31 Δεκεμβρίου ενώ στο παρελθόν αρκούσε η ύπαρξη διαστήματος τετράμηνης επιδότησης μετά την 1 Μαΐου για να λάβουν ως δώρο ένα μήνα επιδότησης. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση κανένας ασφαλισμένος δεν θα λάβει περισσότερα από 25 ημερήσια επιδόματα ως οικονομική ενίσχυση λόγω Χριστουγέννων.
Παραδείγματα:
• Για διάστημα τακτικής επιδότησης ανεργίας από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 5 Απριλίου, ενώ με το προηγούμενο καθεστώς υπολογισμού του Δώρου Πάσχα ο ασφαλισμένος θα εισέπραττε 12,5 ημερήσια επιδόματα ανεργίας, με την ως άνω νομοθετική ρύθμιση θα λάβει ως δώρο Πάσχα 9 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.
• Για ενδεικτικό διάστημα επιδότησης από την 25 Ιανουαρίου έως την 30 Μαρτίου ο επιδοτούμενος άεργος θα λάβει 6 ημερήσια επιδόματα ανεργίας ως δώρο Πάσχα, επειδή το δικαίωμα του είναι 3 ημερήσια επιδόματα ανεργίας για κάθε ολόκληρο μήνα επιδότησης.
• Με το ίδιο σκεπτικό, όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, θα λάβει 6 ημερήσια επιδόματα ανεργίας ως δώρο Πάσχα, ασφαλισμένος με διάστημα επιδότησης έστω από την 25 Φεβρουαρίου μέχρι και την 30 Απριλίου.
Ο υπολογισμός του δώρου Χριστουγέννων για το 2012 θα γίνει ως εξής:
Επειδή η έναρξη της σχετικής ρύθμισης είναι η 1-7-2012 και συνεπώς το τμήμα του Δώρου Χριστουγέννων που αντιστοιχεί στο διάστημα επιδότησης από 1-5-2012 έως την 30-6-2012, θα υπολογιστεί βάσει του παλαιού καθεστώτος, δηλαδή 6 ημερήσια επιδόματα ανεργίας ως δώρο για κάθε πλήρη μήνα επιδότησης. Έτσι, στο προηγούμενο παράδειγμα διαστήματος επιδότησης από 1 Μαΐου έως την 26 Δεκεμβρίου, ειδικά για το έτος 2012 και μόνο, ο ασφαλισμένος θα λάβει ως δώρο Χριστουγέννων 25 ημερήσια επιδόματα ανεργίας επειδή για το διάστημα που αφορά στον Μάιο και τον Ιούνιο του 2012 θα δικαιούται 6 ημερήσια επιδόματα ανεργίας για κάθε πλήρη μήνα επιδότησης. Στην περίπτωση δε, όπου κάποιες ημέρες του μήνα επιδότησης ειδικά του έτους 2012, εμπίπτουν μέσα στον μήνα Ιούνιο και κάποιες, οι οποίες είναι απαραίτητες για να συμπληρωθεί ο μήνας επιδότησης εμπίπτουν στο διάστημα μετά την 1 Ιουλίου του 2012, ο υπολογισμός για τον μήνα αυτό θα γίνει με βάση το νέο καθεστώς υπολογισμού
Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να καταθέσει ή να αποστείλει μία μόνο αίτηση συμμετοχής, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αποκλειστικά στα κεντρικά γραφεία της ΕΕΔΕ, Λ. Ιωνίας 200 και Ιακωβάτων 11144 Αθήνα.

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Δύο προσλήψεις χειριστών μηχανημάτων στο δήμο Μύκης

Με διάρκεια σύμβασης 8 μηνών   Ο Δήμος Μύκης ανακοινώνει την  πρόσληψη δύο (2) ατόμων…