Αρχική ΠΟΛΙΤΙΚΗ Τοπική Αυτοδιοίκηση «Τραβάνε τ’ αυτί» του Δ. Μύκης για τον Κίδαρη

«Τραβάνε τ’ αυτί» του Δ. Μύκης για τον Κίδαρη

0
dimarxeio_miki-empros

Με έγγραφό της η Διεύθυνση Δημοσίας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π. Ε. Ξάνθης υπενθυμίζει στην δημοτική αρχή τα καθήκοντα της…  

«Έχετε υποχρέωση παροχής συνεχούς υγιεινού πόσιμου νερού σε ποσότητα επαρκή για τις ανάγκες του υδρευόμενου πληθυσμού», επισημαίνει

«Τραβάει τα’ αυτί» του δήμου Μύκης η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Ξάνθης, η οποία διενήργησε αυτοψία στον Κίδαρη που όπως είχαμε αναφέρει σε δύο ρεπορτάζ μας υπάρχει πρόβλημα στην υδροδότηση και στην αποχέτευση του οικισμού και η δημοτική αρχή παρά τις συνεχείς διαμαρτυρίες των κατοίκων του οικισμού περί άλλων τυρβάζει…  
Τι αναφέρει το έγγραφο για τα προβλήματα νερού στον Κίδαρη
Σε έγγραφό της η Διεύθυνση Υγείας αναφέρεται στα αποτελέσματα της αυτοψίας σημειώνοντας ότι την ώρα εκείνη υπήρχε νερό στις βρύσες των σπιτιών το οποίο όμως σύμφωνα με τους κατοίκους προερχόταν από τον εμπλουτισμό και την πλήρωση της δεξαμενής μετά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις. Όμως σύμφωνα με τους κατοίκους υπάρχει μόνιμο πρόβλημα με το νερό ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες λόγω της μη επάρκειας της υπάρχουσας πηγής να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του οικισμού.
Έτσι λοιπόν υπενθυμίζει ρητά στη δημοτική αρχή ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία έχει υποχρέωση παροχής συνεχούς υγιεινού πόσιμου νερού σε ποσότητα επαρκή για τις ανάγκες του υδρευόμενου πληθυσμού και επισημαίνει ότι η μη υδροδότηση του πληθυσμού σε συνεχή βάση δημιουργεί προβλήματα υγιεινής στους κατοίκους αφού δεν υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την τήρηση των συνθηκών υγιεινής ( ατομική υγιεινή, καθαριότητα, αποχέτευση κ.λ.π.).  
Υπενθυμίζει τα… καθήκοντα του δημάρχου
Σ’ ότι αφορά την αποχέτευση μετά τη διαπίστωση που έκανε ότι υπάρχει σπασμένος αγωγός με αποτέλεσμα να υπάρχει μικρή ροή υγρών: «Η ανωτέρω κατάσταση μπορεί να δημιουργήσει, κυρίως τις ημέρες που υπάρχει αυξημένη θερμοκρασία, ανθυγιεινές εστίες, προβλήματα δυσοσμίας, και εστίες ανάπτυξης
εντόμων. Επειδή δεν επιτρέπεται η διοχέτευση λυμάτων χωρίς επεξεργασία επιφανειακά σε αποδέκτη, θα πρέπει εφόσον έχει κατασκευασθεί αγωγός μεταφοράς λυμάτων του οικισμού να προβείτε στην κατασκευή συστήματος επεξεργασίας αυτών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για την υγιεινή διάθεσή τους.
Τέλος υπενθυμίζει στην δημοτική αρχή Μύκης τα …καθήκοντά της αλλά και την νομική υποχρέωση που έχουν να μεριμνούν για την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος: «Σύμφωνα με την παρ. 4 του Άρθρου 13 της ανωτέρω (ε) σχετικής Υγειονομικής Διάταξης ο Δήμος, η Κοινότης ή ο αντ’αυτών Οργανισμός υποχρεούται όπως ελέγχη την τήρησιν των όρων της παρούσης και μεριμνά δια την επιβολήν κυρώσεων και την διακοπήν της διαθέσεως λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων, οσάκις διατίθενται ταύτα άνευ αδείας ή υπό συνθήκας μη πληρούσας τους όρους της παρούσης.
Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 1 περ. β2 και β4 του Ν. 3463 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και την σχετική Νομολογία (ΑΠ 1995/2002), αναφέρεται ότι ο Δήμαρχος και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου έχουν ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να μεριμνούν για την τήρηση των Διατάξεων που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, να ελέγχουν τα υγρά, στερεά και αέρια απόβλητα και να λαμβάνουν τα πλέον πρόσφορα μέτρα προς αποτροπή της ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος.
Κατά συνέπεια οι Δήμοι και οι Κοινότητες έχουν υποχρέωση εφαρμογής των ανωτέρω Διατάξεων στις περιοχές αρμοδιότητας τους».
Μετά τις επισημάνσεις της Διεύθυνσης Δημοσίας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας επαφίεται πλέον στη δημοτική αρχή Μύκης να πράξει τα αυτονόητα για τους κατοίκους του Κίδαρη…  

Μαριάννα Ξανθοπούλου
mxanthopoulou@empros.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Τοπική Αυτοδιοίκηση
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Δομές σίτισης στους δήμους Ιάσμου και Νέστου μέσω ΠΕΠ

Θα σιτίζονται καθημερινά 160 άτομα στο δήμο Ιάσμου και 150 στο δήμο Νέστου, που ζουν σε συ…