Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Επίκαιρα Πάρε κόσμε… δελτία κοινωνικού τουρισμού

Πάρε κόσμε… δελτία κοινωνικού τουρισμού

0
diakopes-empros

Ξεκινά από σήμερα η διάθεση των δελτίων από τα ΚΕΠ

6ήμερες διακοπές με μικρή συμμετοχή σε τόπους της επιλογής σας
 
Ξεκινά από σήμερα Παρασκευή 3 Αυγούστου η διάθεση των δελτίων κοινωνικού τουρισμού για εξαήμερες διακοπές. Οι δικαιούχοι μπορούν να προμηθεύονται τα δελτία  από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.
Το πρόγραμμα θα διαρκέσει έως τις 31 Μαΐου 2013 και θα διατεθούν 76.200 δελτία.
Να σημειώσουμε ότι ο ΕΟΤ επιδοτεί τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ανά άτομο ανά διανυκτέρευση, στα ξενοδοχεία, με 14 ευρώ, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια με 12 ευρώ και τις κατασκηνώσεις με 6 ευρώ.  
Οι δικαιούχοι
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν οι παρακάτω δικαιούχοι με τα προστατευόμενα μέλη τους υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι δικαιούχοι αντίστοιχων προγραμμάτων.
– Μόνιμοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι του δημόσιου τομέα και των ΝΠΔΔ.
– Μισθωτοί ή συνταξιούχοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ εφόσον δεν τους παρακρατούνται εισφορές της Εργατικής Εστίας.
– Εν ενεργεία ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ, που ασφαλίζει ελεύθερους επαγγελματίες ή επιχειρηματίες.
– Συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ που ασφαλίζει ελεύθερους επαγγελματίες ή επιχειρηματίες (πρώην ΤΕΒΕ, ΤΣΑ, ΤΣΜΕΔΕ κ.λπ.) με την προϋπόθεση ότι η συνταξιοδότηση (βάσει αρχικής απόφασης συνταξιοδότησης) καλύπτεται από ένα από τα παραπάνω Ταμεία ακόμη και αν η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καλύπτεται από το ΙΚΑ. – Οι ασφαλισμένοι στο ΝΑΤ. – Οι συνταξιούχοι ΤΑΠΟΤΕ (εφόσον συνταξιοδοτήθηκαν από 1.1.1978 έως 31.12.2005).
– Άτομα τα οποία είναι ασφαλισμένοι της Πρόνοιας ή λαμβάνουν επίδομα απορίας ή αναπηρίας από την Πρόνοια έστω και αν είναι ασφαλισμένοι σε άλλον ασφαλιστικό φορέα ως προστατευόμενα μέλη.
– Άτομα τα οποία είναι αυτασφαλιζόμενοι του ΙΚΑ, προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν από αυτό.
– Άτομα με αναπηρία 67% και άνω ανεξαρτήτως εισοδήματος, εφόσον ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες δικαιούχων της προηγούμενης παραγράφου.
– Πολύτεκνοι με 4 παιδιά και άνω, ανεξαρτήτως εισοδήματος.  
Προϋποθέσεις συμμετοχής
Οι προϋποθέσεις χορήγησης των παροχών έτους 2012-2013, είναι οι εξής:
Απαραίτητη προϋπόθεση, είναι το ατομικό (στην περίπτωση των μεμονωμένων δικαιούχων) ή το οικογενειακό (για τις λοιπές των περιπτώσεων) φορολογητέο εισόδημα των δικαιούχων με βάση τα στοιχεία της οικείας Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με την παράγραφο περί δικαιολογητικών της παρούσης, να μην υπερβαίνει τα αναγραφόμενα ποσά του παρακάτω πίνακα :
Μεμονωμένοι δικαιούχοι με ατομικό εισόδημα             : 18.000 ευρώ
Δικαιούχοι με οικογενειακό εισόδημα                            : 31.000 ευρώ
Τρίτεκνοι με οικογενειακό εισόδημα                                  : 40.000 ευρώ
Για κάθε προστατευόμενο τέκνο το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 1.500 ευρώ.
Στην περίπτωση του οικογενειακού εισοδήματος τα έσοδα υπολογίζονται αθροιστικά από το σύνολο των μελών της οικογένειας ανεξάρτητα αν είναι δικαιούχοι ή μη του Προγράμματος Τουρισμός για όλους.
Δεν υπολογίζονται ως πηγή εισοδημάτων τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.
Μεμονωμένοι δικαιούχοι θεωρούνται οι άγαμοι και τα άτομα που δεν έχουν προστατευόμενα μέλη. Στην περίπτωση μεμονωμένου δικαιούχου που βρίσκεται σε διάσταση ή είναι διαζευγμένος και υποβάλλει ξεχωριστή φορολογική δήλωση στην οποία δεν συμπεριλαμβάνονται τα τέκνα, το ατομικό εισόδημα υπολογίζεται αφαιρουμένου του μηνιαίου ποσού που έχει επιδικαστεί για καταβολή διατροφής.
Δικαιούχοι με οικογενειακό εισόδημα θεωρούνται οι έγγαμοι δικαιούχοι και οι δικαιούχοι που έχουν υπό την προστασία τους προστατευόμενα μέλη. Αναλυτικά σ αυτήν την κατηγορία εντάσσονται: τα ζευγάρια δικαιούχων, τα ζευγάρια όπου ο ένας είναι δικαιούχος και το άλλο μέλος είναι ή δικαιούχος της Εργατικής ή Αγροτικής εστίας ή μη δικαιούχος ή είναι απλά προστατευόμενο μέλος του κύριου δικαιούχου. Στη κατηγορία αυτή εντάσσονται όλες οι μορφές μονογονεϊκής οικογένειας και οι ανύπαντρες μητέρες.
Πολύτεκνες οικογένειες θεωρούνται οι οικογένειες με τέσσερα τέκνα και άνω ανεξάρτητα από την ηλικία τους.
Προστατευόμενα μέλη θεωρούνται οι σύζυγοι οι οποίοι τελούν υπό την οικονομική προστασία των κύριων δικαιούχων καθώς και τα προστατευόμενα τέκνα.
Προστατευόμενα τέκνα θεωρούνται όλα τα ανήλικα τέκνα ηλικίας κάτω των 18 ετών ή των 24 ετών εφόσον είναι άνεργοι ή των 26 ετών εφόσον συνεχίζουν να σπουδάζουν. Τα τέκνα τα οποία αποφοίτησαν μέσα στο 2012 συμπεριλαμβάνονται στα προστατευόμενα μέλη.  
Ποιοι δεν δικαιούνται
Δεν δικαιούνται Δελτίου Εξαήμερων διακοπών οι εξής :
– Οι δικαιούχοι Προγραμμάτων του Οργανισμού Εργατικής Εστίας και του Οργανισμού Αγροτικής Εστίας (ασφαλισμένοι του Ο.Γ.Α.).
– Όσοι πήραν Δελτίο ενός από τα υποπρογράμματα (εξαήμερων διακοπών, ή Γ΄ Ηλικίας) του Προγράμματος «Τουρισμός για όλους» του Ε.Ο.Τ. κατά το διάστημα 14-07-2011 έως 31-05-2012, ή συμμετείχαν στο Πρόγραμμα Γ΄ Ηλικίας του Ε.Ο.Τ. του τρέχοντος έτους. δεδομένου, ότι το δικαίωμά τους για χρήση δελτίων κοινωνικού τουρισμού ισχύει εναλλάξ, χρόνο παρά χρόνο
Αντίθετα, να σημειωθεί ότι δικαιούνται δελτίου κάθε χρόνο μόνο οι πολύτεκνοι και τα άτομα με αναπηρία 67% και άνω.  
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά
Οι δικαιούχοι, προκειμένου να λάβουν Δελτία του Προγράμματος «Τουρισμός για όλους» Εξαήμερων Διακοπών, θα πρέπει να προσκομίσουν στα ΚΕΠ τα παρακάτω δικαιολογητικά :
-Φωτοαντίγραφο, του εκκαθαριστικού σημειώματος του προηγούμενου έτους 2011 που αφορά εισοδήματα του 2010 ή φωτοαντίγραφο της φορολογικής δήλωσης του έτους 2012 που αφορά εισοδήματα του 2011 για όσους έκαναν για πρώτη φορά φορολογική δήλωση το 2012. Δεν υποχρεούνται στην προσκόμιση εκκαθαριστικού σημειώματος τα άτομα με αναπηρία 67% και άνω, και οι πολύτεκνοι.
-Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
-Φωτοαντίγραφα των βιβλιαρίων ασθενείας σε ισχύ από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία του ασφαλισμένου και των προστατευομένων μελών του.
-Απόδειξη κράτησης μέσω Τράπεζας σε ένα από τα καταλύματα που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και αναφέρονται στον ηλεκτρονικό κατάλογο καταλυμάτων του Ε.Ο.Τ., για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το κατάλυμα συμμετέχει στο Πρόγραμμα. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει κάποιο υποκατάστημα τράπεζας στην περιοχή του δικαιούχου μπορεί να υποβληθεί απόδειξη κράτησης μέσω ΕΛ.ΤΑ. η οποία όμως θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι πρόκειται για κράτηση σε συγκεκριμένο κατάλυμα.  

Μαριάννα Ξανθοπούλου
mxanthopoulou@emprow.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Επίκαιρα
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Δ. Χριστόπουλος: Το ελληνικό κράτος πρέπει να αντιμετωπίσει τη μειονότητα ως τμήμα μιας εσωτερικής πολιτικής

Συζήτηση με τον πολιτειολόγο Δημήτρη Χριστόπουλο με αφορμή την παρουσίαση του νέου του βιβ…