Αρχική ΠΟΛΙΤΙΚΗ Τοπική Αυτοδιοίκηση Ετήσιος απολογισμός του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ΑΜΘ

Ετήσιος απολογισμός του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ΑΜΘ

0
tsakmakidis-empros

Επιλήφθηκε σε 30 υποθέσει γραπτώς και σε 20 προφορικώς

Στις παρατηρήσεις του έδωσε βαρύτητα στη σύγχυση αρμοδιοτήτων, στην έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού για ορισμένα θέματα και ενός συστήματος παρακολούθησης των εισερχόμενων υποθέσεων

Σε ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης παρουσιάστηκε η Ετήσια Έκθεση του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης στην Περιφέρεια ΑΜΘ έτους 2011 από τον Λάζαρο Τσακμακίδη, ο οποίος αναλυτικά περιέγραψε τις υποθέσεις με τις οποίες ασχολήθηκε και διατύπωσε τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους για τη λειτουργία της αιρετής Περιφέρειας.

30 γραπτές και 20 προφορικές υποθέσεις απασχόλησαν τον Συμπαραστάτη ΑΜΘ
Η εγκατάσταση και η έναρξη λειτουργίας του Περιφερειακού Συμπαραστάτη, πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2011. Κατά το χρονικό διάστημα από την έναρξη λειτουργίας του θεσμού, μέχρι το τέλος του 2011, ο Π.Σ. εξέτασε τριάντα υποθέσεις, που υπεβλήθησαν με την γραπτή διαδικασία και είκοσι υποθέσεις που αντιμετωπίσθηκαν με  προφορική παρέμβαση και  συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες, λόγω της φύσεως των (συνήθως καθυστερήσεις απαντήσεων πληροφοριακού χαρακτήρα). 
Σύμφωνα με τους βασικούς άξονες των παρατηρήσεών του, που προέκυψαν από τις υποθέσεις που επιλήφθηκε ο κ. Τσακμακίδης διαπίστωσε, σύμφωνα με όσα κατέγραφε στην εισηγητική του έκθεση ότι: «κατά το πρώτο χρονικό διάστημα εφαρμογής του Ν. 3852/2010, παρατηρήθηκε μεγάλη σύγχυση αρμοδιοτήτων, τόσο μεταξύ των επιμέρους επιπέδων Διοίκησης (Αποκ/νη Διοίκηση – Περιφέρεια και Δήμοι), όσο και μεταξύ των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας», επίσης συμπέρανε ότι: «τόσο η υποστελέχωση των περισσότερων Περιφερειακών Υπηρεσιών, όσο και η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού στον χειρισμό σύνθετων θεμάτων, δηλαδή θεμάτων που ενέχουν σημαντικές τεχνικές αλλά ταυτόχρονα και νομικές διαστάσεις, οδηγεί πολλές φόρες στην μη ορθή, νομικά, αντιμετώπιση σημαντικών προβλημάτων των πολιτών». Ακόμη, όσον αφορά τις δυσκολίες που παρουσιάζονται στις σχέσεις των πολιτών με τη διοίκηση τόνισε: «η παρουσιαζόμενη συχνά καθυστέρηση στην ικανοποίηση των αιτημάτων των πολιτών, παρά τις προβλεπόμενες ρητά από τον Νόμο προθεσμίες για την διεκπεραίωση των ενώπιων της Διοικήσεως εκρεμμουσών υποθέσεων, αναδεικνύει την ανάγκη δημιουργίας ενός στενότερου συστήματος παρακολούθησης της καθημερνής ροής εισερχόμενων – εξερχομένων υποθέσεων. Προς τούτο, κρίνεται αναγκαία  η εγκαθίδρυση ενός μηχανογραφικού συστήματος, το οποίο θα δίδει την πληροφόρηση σε καθημερινή βάση σχετικά με ποια αιτήματα πολιτών εισήλθαν στην Οργανική μονάδα» και κατά συνέπεια θα πρέπει να υπάρχει τακτική ενημέρωση των ανωτέρων.

Οι προτάσεις του Συμπαραστάτη ΑΜΘ
Ο κ. Τσακμακίδης στην ενότητα «προτάσεις» της εισηγητικής του έκθεσης αναφέρει: «η σημερινή βαθειά οικονομική κρίση, απεκάλυψε, συν τοις άλλοις, τα όρια του ηθικού σχετικισμού που διείπε μέχρι τώρα την λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης εν γένει, η οποία αρκείτο στον ρόλο ουδετέρου διαιτητή των συγκρούσεων που συνεχώς τροφοδοτούσε η άναρχη λειτουργία της οικονομίας, μεταξύ των διαφόρων κοινωνικών ομάδων. Ο ρόλος αυτός δεν μπορεί να συνεχισθεί πλέον, αν θέλουμε πράγματι να αποφύγουμε την πιθανολογούμενη γενικευμένη καταστροφή.
Η διοίκηση εν γένει και εν προκειμένω η Περιφερική αυτοδιοίκηση πρέπει να αποκτήσει ικανότητα να οδεύσει γρήγορα προς την βιώσιμη ανάπτυξη. Έχει ανάγκη να αυξήσει την ικανότητα ορθολογικής δημόσιας πολιτικής που δεν ταυτίζεται με την μονοδιάστατη οικονομική πολιτική.
Στα πλαίσια αυτά, προτείνεται δια της παρούσης εκθέσεως όπως η περιφέρεια κινηθεί προς τρεις (3) κατευθύνσεις:
α)  Την Διοικητική αναδιοργάνωση, με βάση την εξουσιοδοτική διάταξη του αρ. 241 του Ν. 3852/2010.
β) Την καθιέρωση ενός συστήματος δημοσιοποιημένων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων ανά Οργανική μονάδα (Δ/νση – Γεν Δ/νση), με παράλληλη δόμηση ενός πλαισίου δημοσίου ελέγχου καθορισμού των αποδόσεων ανά Οργανική μονάδα.
γ) Βελτίωση των τεχνολογικών υποδομών και των συστημάτων ελέγχου»

Επιλήφθηκε δύο υποθέσεων ξανθιωτών
Από τον απολογισμό του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης προκύπτει ότι ο κ. Τσακμακίδης επιλήφθηκε γραπτώς δύο αιτημάτων ξανθιωτών και συγκεκριμένα:
1) Η πρώτη αφορούσε την καθυστέρηση καταβολής οφειλομένων δόσεων της ενίσχυσης αγροτών, που εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα NATURA και προέκυπτε από αίτηση της κ. Ε.Χ. κατοίκου Ξάνθης. Στον απολογισμό αναφέρεται ότι: με παρέμβαση του Περιφ. Συμπαραστάτη προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την Διοίκηση της Περιφέρειας, χορηγήθηκαν εντός 10ημερου η οφειλομένη ενίσχυση σε 180 αγρότες Ν. Ξάνθης, δικαιούχους του εν λόγω προγράμματος. 
2) Η δεύτερη σχετιζόταν με την δυνατότητα λειτουργίας κάθετης κτηνοτροφικής μονάδος, εντός περιοχής υψηλής παραγωγικότητας, σύμφωνα με αναφορά του κ. Ν.Λ. κατοίκου Ξάνθης. Στον απολογισμό σημειώνεται ότι: με πρωτοβουλία του Περιφ. Συμπαραστάτη πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στην έδρα της Περιφέρειας, με την συμμετοχή του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας και Υπηρεσιακών παραγόντων της αρμόδιας Υπηρεσίας απεστάλη δε στην συνέχεια και το υπ΄ αρ. 1595/16-05-2011 έγγραφο οδηγιών του Εκτ. Γραμματέα προς την ως άνω Υπηρεσία. Δεν υπήρξε όμως εισέτι επίλυση του ζητήματος.

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Τοπική Αυτοδιοίκηση
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Διοργάνωση διήμερου διακρατικού συνεδρίου για τον οικοτουρισμό από τον Δήμο Ξάνθης

Παρούσα η υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη Ο Δήμος Ξάνθης διοργανώνει διήμερο διακρατικ…