Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Επίκαιρα Πρόσκληση για επενδύσεις στο γεωθερμικό πεδίο του Ερασμίου

Πρόσκληση για επενδύσεις στο γεωθερμικό πεδίο του Ερασμίου

0
geothermia_1-empros

Δημοσιοποιήθηκε η πρόσκληση ενδιαφέροντος για κατάθεση δεσμευτικών προτάσεων

25+5 χρόνια η εκμίσθωση. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 8 Αυγούστου. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.damt.gov.gr

Με γοργά βήματα προχωρά το ζήτημα της αξιοποίησης της γεωθερμίας στα γεωθερμικά πεδία του νομού μας μετά τη σχετική Υπουργική Απόφαση και την Τετάρτη 20 Ιουνίου,  με υπογραφή του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης κ. Θύμιου Σώκου δημοσιοποιήθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών από υποψήφιους επενδυτές για την εκμίσθωση του δικαιώματος διαχείρισης του συνόλου ή τμημάτων του γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας Ν. Ερασμίου – Μαγγάνων του δήμου Τοπείρου. Έτσι μπαίνει το «νερό στ’ αυλάκι» για ένα χρόνιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας που θεωρείται ότι θα ζωντανέψει τον κάμπο και θα δώσει εισόδημα σε αγρότες και επιχειρηματίες που θέλουν να επενδύσουν είτε σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες είτε για άλλες χρήσεις. Στην πρόσκληση ενδιαφέροντος αναφέρονται αναλυτικά τα κριτήρια συμμετοχής και τα απαιτούμενα εχέγγυα καθώς και τα  διαδικαστικά στοιχεία της μίσθωσης.
Μίσθωση για 25+5 χρόνια…
Αναλυτικά αναφέρεται: Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με την Α.Π.12975/14-06-2012 Απόφασή του, προσκαλεί για την υποβολή δεσμευτικών επενδυτικών προτάσεων, για την εκμίσθωση του δικαιώματος διαχείρισης του όλου ή τμημάτων του βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας Ν. Ερασμίου-Μαγγάνων, Δήμου Τοπείρου, Π.Ε. Ξάνθης, σύμφωνα μετις διατάξεις των Ν. 3175/03, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της Υ.Α. Δ9Δ,Β/Φ166/ οικ.25158/ ΓΔΦΠ4398 /9-11-2011.
Διάρκεια Μίσθωσης: Το δικαίωμα διαχείρισης του όλου ή τμημάτων του βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου εκμισθώνεται για χρονική περίοδο είκοσι πέντε (25) ετών, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης για πέντε (5) επί πλέον έτη κάθε φορά, μέχρι τη συμπλήρωση τριανταπέντε (35) ετών συνολικά, εφόσον τηρούνται οι όροι των σχετικών συμβάσεων και οι όροι προστασίας του περιβάλλοντος.
Δικαίωμα συμμετοχής: Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά και νομικά πρόσωπα , ημεδαπά ή αλλοδαπά ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών.
Τρόπος συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό μέσω υποβολής δεσμευτικών επενδυτικών προτάσεων, πρέπει να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης και Φυσικών Πόρων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης της Α.Δ.Μ-Θ, σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται η επωνυμία του υποβάλλοντα και το τμήμα του γεωθερμικού πεδίου στο οποίο αφορά η δεσμευτική επενδυτική πρόταση, ο οποίος θα περιλαμβάνει δύο υποφακέλους, τον υποφάκελο Α: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και τον υποφάκελο Β:ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ.
Απαιτούμενες εγγυήσεις: Οι ενδιαφερόμενοι που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό μέσω υποβολής δεσμευτικών επενδυτικών προτάσεων οφείλουν να καταθέσουν, επί ποινής αποκλεισμού, εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, διάρκειας ενός (1) έτους, ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €), που θα απευθύνεται στη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Φυσικών Πόρων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης. Σε περίπτωση που η δεσμευτική επενδυτική πρόταση αφορά αποκλειστικά σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις το ύψος της εν λόγω εγγυητικής επιστολής ορίζεται στα δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500 €).
Κριτήρια αξιολόγησης:
1. Το ύψος του προϋπολογισμού της επενδυτικής πρότασης για την αξιοποίηση του όλου ή τμήματος του γεωθερμικού πεδίου. 2. Η βιωσιμότητα της προτεινόμενης επενδυτικής πρότασης. 3. Ο βαθμός ορθολογικής διαχείρισης του όλου ή τμήματος του γεωθερμικού πεδίου 4. Τα κριτήρια που προβλέπονται για τη χορήγηση άδειας διανομής θερμικής ενέργειας σε τρίτους κατά το άρθρο 14 του ν. 3175/2003, εφόσον η διαχείριση περιλαμβάνει και τη διανομή θερμικής ενέργειας σε τρίτους. 5. Η οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα αυτών που διαγωνίζονται 6. Η εμπειρία και η τεχνολογική δυνατότητα αυτών που διαγωνίζονται
Ημερομηνία διενέργειας-κατάθεσης προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 8 Αυγούστου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 π.μ (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης και Φυσικών Πόρων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, Εθν. Αντίστασης 2, Καβάλα (5ος όροφος).
Παραλαβή προκήρυξης-πληροφορίες: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, τα στοιχεία του γεωθερμικού πεδίου καθώς και κάθε άλλη σχετική πληροφορία, στην παραπάνω Υπηρεσία, Εθνικής Αντιστάσεως 2, 651 10 ΚΑΒΑΛΑ, τηλ. 2510-228942-52, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ενώ έχει αναρτηθεί και στα εξής σημεία: -στην ιστοσελίδα www.damt.gov.gr και στη Διαύγεια της Α.Δ.Μ-Θ. -στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας -στον Δήμο Παγγαίου. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κριθεί άγονο ή δεν έχει εγκριθεί από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, η διαδικασία θα επαναληφθεί στις 11 Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Τρίτη την ίδια ώρα και στα ίδια γραφεία.  

Μαριάννα Ξανθοπούλου
mxanthopoulou@empros.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Επίκαιρα
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Ξάνθη: Κάτω από τη βάση βαθμολογήθηκε η προσβασιμότητα από τα άτομα με αναπηρία

Ιω. Κουρπαλίδης, Ιατρός: «Το 80% των ατόμων με αναπηρία είναι άνεργα» – Β. Μιχαηλίδη…