Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία Εργασιακό 06-06-2012

Εργασιακό 06-06-2012

0

Θέμα 1ο


Έρχονται 10.903 προσλήψεις στους δήμους
«Πράσινο φως» για 5.000 άμεσες προσλήψεις με δίμηνες συμβάσεις  
-Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης: έως 1.550 προσλήψεις    

 

Τρέχουν» οι διαδικασίες για την πρόσληψη 10.903 συμβασιούχων σε δήμους, μετά τη θετική εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ο υπουργός Εσωτερικών, Αν. Μανιτάκης, με κατεπείγουσα εγκύκλιο που απέστειλε την προηγούμενη εβδομάδα στις Αποκεντρωμένες Κρατικές Διοικήσεις, δίνει το πράσινο φως για την άμεση πρόσληψη στους δήμους 5.000 υπαλλήλων με δίμηνες συμβάσεις που αφορούν:
■Εργάτες καθαριότητας λόγω των αυξημένων αναγκών που επιφέρει η θερινή περίοδος σε νησιωτικούς και τουριστικούς ΟΤΑ
■Εποχικό προσωπικό για πυρασφάλεια (εργάτες για τον καθαρισμό των δασών)
■ναυαγοσώστες
■εργαζόμενους σε δημοτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς για την αντιμετώπιση άμεσων αναγκών έως την ολοκλήρωση της λειτουργίας τους (31-7-2012).
Επίσης ενέκρινε την άμεση πρόσληψη
■500 υδρονομέων και
■700 ατόμων για τη στελέχωση των δημοτικών κατασκηνώσεων.
Οι δήμοι έχουν ξεκινήσει την κατάθεση των αιτημάτων τους στις Αποκεντρωμένες Κρατικές Διοικήσεις, οι οποίες εγκρίνουν τον τελικό αριθμό των συμβασιούχων, ενώ έχουν ήδη προχωρήσει οι διαγωνισμοί και οι προσλήψεις ανά ειδικότητα για δύο μήνες από τους ΟΤΑ, εκτός διαδικασιών ΑΣΕΠ.
Η κατανομή των θέσεων δίμηνης διάρκειας που έχει εγκρίνει το υπουργείο Εσωτερικών ανά Αποκεντρωμένη Κρατική Διοίκηση έχει ως εξής:
-Αποκεντρωμένη Διοίκηση Aττικής έως 1.500
-Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας
-Στερεάς Eλλάδας: έως 600
-Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας: έως 300
-Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/νήσου
-Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου: έως 450
-Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου: έως 300
-Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης: έως 300
-Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης: έως 1.550.
Στις περιπτώσει που κάποια από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις δεν εξαντλήσει το σύνολο των χορηγούμενων ατόμων, οφείλει να το γνωστοποιήσει στο υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το υπόλοιπο να διατεθεί σε φορείς άλλων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
Μετά τη θετική γνώμη του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα συνεδριάσει άμεσα η αρμόδια διυπουργική επιτροπή για τις προσλήψεις, προκειμένου να απαντήσει στο αίτημα για την έγκριση 4.703 συμβάσεων ορισμένου χρόνου (οχτάμηνα) στην καθαριότητα των δήμων.
Όπως αναφέρει η εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών, τα αιτήματα έχουν συμπεριληφθεί σε Κοινή Απόφαση των υπουργών Διοικητικής  Μεταρρύθμισης, Εσωτερικών και Οικονομικών, όπως προβλέπεται από τον νόμο.
500 Υδρονομείς για καλλιεργούμενες περιοχές
Η κατανομή των 500 υδρονομέων άρδευσης για τις καλλιεργούμενες περιοχές, σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών έχει πραγματοποιηθεί ως εξής:
–           Αποκεντρωμένη Διοίκηση Aττικής: έως 20
–           Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας: έως 120
–           Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας: 40
–           Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/νήσου
–           Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου: έως 80
–           Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου: έως 20
–           Αποκεντρωμένη Διοίκηση Kρήτης: έως 100
–           Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας
–           Θράκης έως 120
Οι υδρονομείς προσλαμβάνονται άμεσα, χωρίς έγκριση της αρμόδιας διυπουργικής επιτροπής. Η πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης στους OTA διέπεται, αποκλειστικά, από τις ειδικές ρυθμίσεις του από 28.3/15.4.1957 διατάγματος  «Περί της αστυνομίας επί των Αρδευτικών Υδάτων».
Η πρόσληψη του προσωπικού ενεργείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 2190/1994, όπως ισχύουν.  

   
Θέμα 2ο


 

12.298 θέσεις για ανέργους από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες  
1.075 ο αριθμός των ωφελουμένων στην Αν. Μακεδονία-Θράκη  
Οι θέσεις θ’ αρχίσουν να προκηρύσσονται μέσα στον Ιούνιο


Σε 12.298 ανέρχεται ο αριθμός των ωφελούμενων από τις δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (ΤΟΠ/ΕΚΟ), οι οποίες θα αρχίσουν να προκηρύσσονται από τους δικαιούχους φορείς μέσα στον Ιούνιο. Μάλιστα, η πρωτεύουσα για ακόμη μία φορά συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμών θέσεων, αφού οι ωφελούμενοι από τις δράσεις που θα υλοποιηθούν στην Αττική αγγίζουν τους 3.230 άνεργους.
Στην Κεντρική Μακεδονία ο αριθμός των ωφελουμένων ανέρχεται σε 1.415,
στην Αν. Μακεδονία-Θράκη 1.075, στο Βόρειο Αιγαίο 300, στη Δυτική Ελλάδα 1.140, στην Ήπειρο 660, στη Θεσσαλία 1.145, στα Ιόνια Νησιά 398, στην Κρήτη 920, Νότιο Αιγαίο 300, Πελοπόννησο5 950 και στη Στερεά Ελλάδα 265.
Ήδη το προηγούμενο διάστημα εγκρίθηκαν από το υπουργείο Eργασίας τα 132 σχέδια δράσης, συνολικού προϋπολογισμού 60 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ σύντομα οι δικαιούχοι θα αποστείλουν τα καταστατικά τους στο υπουργείο Eργασίας, έτσι ώστε να αποκτήσουν νομική μορφή και να ξεκινήσουν σιγά σιγά τη διαδικασία ένταξης.
Μόλις ολοκληρωθεί αυτό το σκέλος του προγράμματος, οι δικαιούχοι θα προβούν στη δημοσίευση της πρόσκλησης και θα ακολουθήσει υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τον εκάστοτε δικαιούχο φορέα, ενώ τη διαδικασία θα επιβλέπει η ειδική υπηρεσία για την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική οικονομία.  
Στόχοι του προγράμματος
Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την εξασφάλιση της δημιουργία θέσεων απασχόλησης για 12.298 ανέργους που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, με την ενεργοποίηση και την κινητοποίηση των τοπικών φορέων.
Ωστόσο, η συγκεκριμένη δράση έχει και επιμορφωτικό ρόλο, καθώς με συγκεκριμένες παρεμβάσεις προλειαίνει το έδαφος για την προσαρμογή των ανέργων στην αγορά εργασίας, ενώ εστιάζει στην πρόληψη και την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού των ευπαθών κοινωνικά ομάδων, που πλήττονται ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση, μέσω της ένταξης και επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.
Τα ΤΟΠ/ΕΚΟ περιλαμβάνουν δράσεις όπως κατάρτιση και επιμόρφωση, εκπαιδευτική πρακτική άσκηση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, εκπόνηση business plan, εξειδικευμένες υπηρεσίες αξιολόγησης και έρευνας για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων, παροχή υποστήριξης σε νομικά και φορολογικά θέματα. Μετά το πέρας της προετοιμασίας, οι ωφελούμενοι τους θα έχουν τη δυνατότητα:
■να ιδρύσουν επιχειρήσεις οι οποίες θα αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα περιοχής τους
■να αποκτήσουν τις προϋποθέσεις για να επιδοτηθούν/επιχορηγηθούν από άλλα επενδυτικά προγράμματα
■να αναπτύξουν δεξιότητες που θα καλύψουν τις διαπιστωμένες ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων που θα τους προσλάβουν.  
Τα σχέδια δράσεις  και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων
Όπως  προβλέπει το πρόγραμμα, οι δράσει αφορούν την προετοιμασία των άνεργων ωφελουμένων, από τη διαδικασία επιλογής τους μέχρι και την επιβεβαίωση της εξασφάλισης θέσεων απασχόλησης και τη διατήρηση αυτών τουλάχιστον για τρεις μήνες. Μάλιστα, στα σχέδια δράσης εξασφαλίζεται ότι οι ωφελούμενοι που θα συστήσουν τη δική τους επιχείρηση θα προετοιμαστούν κατάλληλα, ώστε οι επιχειρήσεις που θα ιδρυθούν να καλύπτουν διαπιστωμένες ανάγκες της περιοχής παρέμβασης και να βασίζονται στην αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής, όπως αυτά περιγράφονται στο σχέδιο δράσης
Επιπλέον, εξασφαλίζουν ότι οι ωφελούμενοι, που θα προωθηθούν για επιδότηση ή επιχορήγηση από άλλα προγράμματα, θα προετοιμαστούν κατάλληλα για την ένταξή τους στο αντίστοιχο πρόγραμμα, ενώ και όσοι προσληφθούν από επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν προετοιμαστεί επαρκώς από τους δικαιούχους ώστε να καλύπτουν πραγματικές και διαπιστωμένες ανάγκες των επιχειρήσεων.  
Πληροφορίες
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται επαρκώς για το πρόγραμμα στην ειδική υπηρεσία για την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική οικονομία στα τηλέφωνα: 210-5271300, 210- 5271350 καθώς  και στην ηλεκτρονική σελίδα www.keko.gr.    

Οι δικαιούχοι


Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι η εγγραφή των ωφελουμένων ανέργων στο Μητρώο Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ή στον Ειδικό Κατάλογο εκτός Μητρώου ανεργίας του ΟΑΕΔ. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν: Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα, άτομα με αναπηρία, αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας, γυναίκες / άντρες θύματα trafficking, μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες, άτομα με θρησκευτικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, αιτούντες άσυλο, αποφυλακισθέντες, πρώην χρήστες ουσιών, οροθετικοί, άστεγοι, άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια καθώς επίσης και άτομα που υπόκεινται σε διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή/και λόγω ταυτότητας κοινωνικού φύλου.
     
Θέμα 3ο


Άνοιξε ο δρόμος για 1.500 δασοπυροσβέστες  

 

Στην άμεση πρόσληψη 1.500 εποχικών δασοπυροσβεστών προχωρά το Πυροσβεστικό Σώμα, μεσούσης της πυροσβεστικής περιόδου. Οι επιτακτικές ανάγκες κάλυψης των κενών που υπάρχουν στο προσωπικό της Πυροσβεστικής κατά τη θερινή περίοδο, υποχρέωσαν την αρμόδια επιτροπή του ΣτΕ να γνωμοδοτήσει θετικά στο αίτημα του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την πρόσληψη εποχικών δασοπυροσβεστών.
Ωστόσο, παρότι το αρχικό αίτημα έκανε λόγο για 1.906 προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έξι μηνών, το ΣτΕ μείωσε τον αριθμό ίων θέσεων αλλά και τη διάρκεια των συμβάσεων. Έτσι, οι συμβάσεις των νέων εποχικών δασοπυροσβεστών αφορούν πεντάμηνη απασχόληση, ενώ απερρίφθη το αίτημα για πρόσληψη επιπλέον 406 εποχικών πυροσβεστών (που είχε ζητήσει ο αρχηγός της πυροσβεστικής), λόγω και της πράξης ειδικής επιτροπής του Ιουλίου του 2011 για μείωση του αριθμού των εποχικών πυροσβεστών το 2012 κατά 4.000 άτομα.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συμβασιούχων Πυρόσβεση καλεί τους υποψήφιους να προμηθευτούν άμεσα τις ιατρικές γνωματεύσεις από τον ασφαλιστικό τους φορέα (1ΚΑ), ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία πρόσληψης τους
Επιπλέον, το ΣτΕ ενέκρινε την πρόσληψη πέντε ιδιωτών χειριστών ελικοπτέρων με σύμβαση εργασία ιδιωτικού δικαίου διάρκειας 24 μηνών στο Πυροσβεστικό Σώμα.  
             
Θέμα 4ο

 


911 εποχικές προσλήψεις σε παιδικές κατασκηνώσεις  
Το υπ. Υγείας ζήτησε για τις ανάγκες του 583 υπαλλήλους  

 

Την πρόσληψη 583 νέων εποχικών υπαλλήλων ζήτησε το υπουργείο Υγείας για την κάλυψη των θερινών αναγκών των Παιδικών Κατασκηνώσεων σε όλη τη χώρα. Ωστόσο, η εκλογική διαδικασία ανέκοψε την έγκριση του αιτήματος, καθυστερώντας, με αυτό τον τρόπο, τη στελέχωση των κατασκηνώσεων.
Οι ειδικότητες που συγκεντρώνουν την πλειονότητα των θέσεων είναι Ομαδάρχες, Εργάτες διαφόρων ειδικοτήτων, Επιμελητές, Γυμναστές, Μάγειρες, Φύλακες, Νοσηλευτές και Αποθηκάριοι
Για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό για τη θερινή περίοδο οι Κατασκηνώσεις του υπουργείου Υγείας χρειάζονται 583 εποχικούς υπαλλήλους σε 19 ειδικότητες όλων των εκπαιδευτικών κατηγοριών. Οι ειδικότητες που συγκεντρώνουν την πλειονότητα των θέσεων είναι οι ακόλουθες πέντε:
– Ομαδάρχες, 152 θέσεις,
– Εργάτες διαφόρων καθηκόντων, 127 θέσεις,
-Ειδικοί Συνεργάτες Ψυχαγωγίας – Χειροτέχνες, 59 θέσεις,
– Επιμελητές, 31 θέσεις, και
– Γυμναστές, 25 θέσεις.
Σημαντικό αριθμό θέσεων συγκεντρώνουν ακόμα δώδεκα ειδικότητες και, συγκεκριμένα, οι εξής:
– ΥΕ Βοηθών Μαγείρων, 18 θέσεις,
– ΔΕ Φυλάκων, 17 θέσεις,
– ΤΕ Νοσοκόμων, 16 θέσεις,
– ΠΕ Ιατρών, 15 θέσεις,
– ΔΕ Αποθηκαρίων, 15 θέσεις,
– ΔΕ Μαγείρων, 15 θέσεις,
– ΔΕ Διαχειριστών, 14 θέσεις,
– ΥΕ Βοηθών Διαχειριστών, 14 θέσεις,
– ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, 14 θέσεις,
– ΔΕ Ειδικών Τεχνιτών, 13 θέσεις,
– ΔΕ Συντονιστών, δώδεκα θέσεις, και
– ΔΕ Ναυαγοσωστών, δώδεκα θέσεις.
Επίσης, θα προσληφθούν δέκα Οδηγοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τέσσερις Τραπεζοκόμοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.
Οι ειδικότητες Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης θεωρούνται ως χαμηλών προσόντων και για τη δήλωσή τους οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Ελλάδας ή του εξωτερικού.    

       
Θέμα 5ο


 

Οι 10 πιο περιζήτητες θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση    

Η «διαρροή μυαλών» στο εξωτερικό είναι μία πραγματικότητα για την Ελλάδα. Το Εures, η ευρωπαϊκή διαδικτυακή πύλη για τα βιογραφικά, γεμίζει όλο και περισσότερο ενώ διπλασιάζονται χρόνο με το χρόνο οι αιτήσεις.
Στη χώρα μας, για πρώτη φορά ο αριθμός των βιογραφικών που κατατέθηκαν για το εξωτερικό είναι μεγαλύτερος από εκείνων που έχουν κατατεθεί για εργασία στην Ελλάδα και μάλιστα ολοένα και αυξάνεται!
Σχεδόν ενάμιση εκατομμύριο άνεργοι Έλληνες στρέφονται όλο και περισσότερο στην αναζήτηση εργασίας σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ποιο είναι όμως το κλειδί για την αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό. Σύμφωνα με δημοσίευμα στα Νέα, στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό ενώ ακολουθεί η διαχειριστική εμπειρία έργων, κοινώς το λεγόμενο «project management».
Αναλυτικά η λίστα έχει ως εξής:
Εργασία στο εξωτερικό, εμπειρία.
Διαχείριση σχεδίων, εμπειρία.
Εμπειρία επιστάτη
Έρευνα
Τηλεργασία
Γλώσσα προγραμματισμού Java
Γλώσσα προγραμματισμού C++
AutoCad αρχιτεκτονικό πρόγραμμα
Ειδίκευση μηχανολογίας, μηχανικός
Γλώσσα προγραμματισμού Java-script
Ως υπήκοοι κράτους-μέλους της Ε.Ε.,οι Έλληνες έχουν το δικαίωμα να εργαστούν σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ένωσης ακόμα και στο δημόσιο τομέα. Χρειάζεται όμως προσοχή στο θέμα της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων αφού σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, ο ενδιαφερόμενος, ίσως χρειαστεί να υποβάλλει αίτηση αναγνώρισης στις υπηρεσίες της χώρας που επιθυμεί να εργαστεί.
Σύμφωνα με τα ΝΕΑ οι επαγγελματικοί τομείς στους οποίους υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον «μετανάστευσης» είναι:
Διοίκηση, οικονομία, νομικά
Πωλήσεις, αγορές, εμπορία (marketing)
Ξενοδοχεία, εστιατόρια, κυλικεία
τεχνικές εργασίες
Πολιτισμός, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, σχέδιο
Πληροφορική /ΤΠ
Κατασκευές
Μεταφορές
Παιδαγωγική εργασία
Βιομηχανική παραγωγή
Για την καλύτερη ενημέρωση όσων θέλουν να εργαστούν σε άλλη χώρα της Ε.Ε. , η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκδώσει οδηγό που περιλαμβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες και προϋποθέσεις για στοχευμένη αναζήτηση εργασίας.  

Θέμα 6ο


 

Εκπαίδευση άνεργων δημοσιογράφων σε Τεχνολογίες Πληροφορίας  

 
Έως την Παρασκευή 15 Ιουνίου θα διαρκέσει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από άνεργους δημοσιογράφους που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε προγράμματα κατάρτισης με αντικείμενο την Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δημοσιογράφου με Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
Η κατάρτιση περιλαμβάνει την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτώνται από τα προγράμματα αυτά.
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται (συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών επιδομάτων) σε 5.097.600 ευρώ.
Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), τα οποία θα περιληφθούν στο Μητρώο ΚΕΚ που θα συγκροτήσει η Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ) ως ο τελικός δικαιούχος της δράσης.
Οι άνεργοι δημοσιογράφοι που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων για να καταρτιστούν στο προαναφερόμενο πρόγραμμα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω Διαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδα (http://www.voucher.gov.gr) τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής».
Δικαίωμα εγγραφής έχουν μέλη της ΕΣΗΕΑ, της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Μακεδονίας Θράκης (ΕΣΗΕΜΘ), της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου (ΕΣΠΗΤ), της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Εύβοιας (ΕΣΗΕΘΣΤΕ) και της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων (ΕΣΗΕΠΗΝ).
Κριτήρια επιλογής των ανέργων που θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων είναι η ηλικία και η διάρκεια ανεργίας. Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης και της συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης, η ΕΣΗΕΑ θα καταβάλει στους ανέργους που θα καταρτιστούν εκπαιδευτικό επίδομα αξίας 500 ευρώ.

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

10 δίμηνες προσλήψεις στον δήμο Αβδήρων

Αιτήσεις υποβάλλονται από 24-01-2022 έως και τις 28-01-2022   Ο Δήμος Αβδήρων ανακοίν…