Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία Εργασιακό 16-05-2012

Εργασιακό 16-05-2012

0

Θέμα 1ο

 


2 φύλακες στην ΛΑ’ ΕΠΚΑ (Ξάνθη)
Το νέο προσωπικό θα υπογράψει πεντάμηνες συμβάσεις
680 φύλακες και καθαρίστριες στο ΥΠΠΟ    

 

Την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης 680 εποχικών υπαλλήλων (Φυλάκων και Καθαριότητας), για 5μηνη απασχόληση, ενέκρινε το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.Το προσωπικό αυτό θα καλύψει επείγουσες και επιτακτικές ανάγκες, των Υπηρεσιών του υπουργείου, στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς καθώς και της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων. Θα παρέχει κάθε δυνατή επικουρία για την εύρυθµη λειτουργία των Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων και για τη διατήρηση της καθαριότητας του χώρου που εποπτεύουν. Η πρόσληψη θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/94, δηλαδή σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις προσλήψεις εποχικού προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ, όπου λαμβάνονται υπόψη κυρίως κοινωνικά κριτήρια και ατομικές ιδιότητες.  
2 φύλακες για την ΛΑ’ ΕΠΚΑ
Συγκεκριμένα η πρόσληψη 590 Φυλάκων Νυχτοφυλάκων και 90 Καθαριστριών σε 54 μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους όλης της χώρας κρίνεται επιβεβλημένη τόσο λόγω του θερινού ωραρίου λειτουργίας των μουσείων, όσο και εξαιτίας των μεγάλων ελλείψεων σε προσωπικό φύλαξης.
Οι θέσεις αφορούν πεντάμηνη εργασία και θα προκηρυχθούν μέσω ΑΣΕΠ (συμβάσεις ΣΟΧ), από τον εκάστοτε φορέα. Στην ΛΑ’ ΕΠΚΑ θα προκηρυχθούν 2 θέσεις φυλάκων, μία θέση ημερήσιου φύλακα και μια θέση νυχτοφύλακα.  
Προσόντα
Οι υποψήφιοι Φύλακες θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματική Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.    

Θέμα 2ο  


Μέσα στο Μάιο η προκήρυξη για 1.500 πυροσβέστες    

 

Στο «παρά πέντε» της έκδοσης μπλόκαρε η μεγάλη προκήρυξη του Πυροσβεστικού Σώματος, για την πρόσληψη 1.500 εποχικών πυροσβεστών, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της νέας αντιπυρικής περιόδου. Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προχώρησε στην προώθηση του αιτήματος για το νέο εποχικό προσωπικό από τα τέλη Μαρτίου (με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών), ενώ το συμπεριέλαβε και στις διατάξει του προϋπολογισμού του 2012, όπου αναφέρεται σε δαπάνες που αφορούν «τις αποδοχές των εποχικών πυροσβεστών και των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης του Πυροσβεστικού Σώματος».
Ωστόσο, η προεκλογική περίοδος «πάγωσε» την έκδοση του διαγωνισμού, ενώ περιόρισε και τη χρονική περίοδο (εξάμηνη πλέον), κατά την οποία θα εργαστεί το νέο προσωπικό. Έτσι, εάν προκύψει και ορκιστεί νέα κυβέρνηση μέσα στις επόμενες ημέρες,  η προκήρυξη θα «βγει στον αέρα» γύρω στις 15 Μαΐου και οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στις λίστες, μέσω των οποίων θα γίνουν οι προσλήψεις.
Η κατανομή των θέσεων αφορά συνήθως τέσσερις ειδικότητες: εργάτες πυρόσβεσης – διάσωσης, οδηγοί πυροσβεστικών οχημάτων, εργάτες – οδηγοί αερομεταφερόμενων πεζοπόρων τμημάτων και πυροφύλακες.  Θέμα 3ο

 


Οι προσλήψεις που έρχονται
5.000 νέες θέσεις εργασίας στο “Βοήθεια στο Σπίτι”    

 

Πέντε χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν στους δήμους στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”, ενώ κατά 70.000 θα αυξηθούν και οι ωφελούμενοι από το πρόγραμμα, φτάνοντας τις 130.000, ανακοινώνει το υπουργείο Εργασίας.Το υπουργείο διαβεβαιώνει ότι και για τα δύο προγράμματα έχει διασφαλιστεί συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και έχει αποσταλεί στην αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή το σχέδιο της νέας σύμβασης.      

   
Θέμα 4ο  


Έρχεται πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων στον τομέα του πολιτισμού
Οι φορείς, οι οποίοι πρέπει να υποβάλλουν προτάσεις έως την Πέµπτη 31 Μαΐου 2012
Περιλαµβάνει την απασχόληση ανέργων σε εργασίες ανάδειξης και συντήρησης πολιτιστικών υποδοµών

Πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων στον τομέα του πολιτισμού θα υλοποιήσουν το προσεχές διάστημα φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως Σωµατεία, Σύλλογοι, Ιδρύµατα και Εταιρείες Αστικού ∆ικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σε συνεργασία με κρατικούς φορείς.
Οι παραπάνω φορείς, οι οποίοι πρέπει να υποβάλλουν προτάσεις έως την Πέµπτη 31 Μαΐου 2012, πρέπει επιπλέον πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
– Να διαθέτουν νοµική προσωπικότητα, η οποία αποδεικνύεται από νόµιµα δηµοσιευµένο καταστατικό, ή άλλα ισοδύναµης ισχύος νοµιµοποιητικά έγγραφα.
– Στο καταστατικό τους, πρέπει να προβλέπεται η υλοποίηση δραστηριοτήτων κοινωφελούς – κοινωνικού χαρακτήρα – µεταξύ άλλων – και στον τοµέα του Πολιτισµού.
– Να λειτουργούν αποδεδειγµένα δύο τουλάχιστον χρόνια πριν από την υποβολή της υποψηφιότητάς τους στη σχετική Πρόσκληση.
– Η λειτουργία τους να µην έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα.
– Να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµεροι.
– Να διαθέτουν πραγµατική έδρα και οργανωµένο χώρο εργασίας, στην Περιφέρεια που προτείνουν την υλοποίηση του έργου, που πληροί βασικές υλικοτεχνικές προδιαγραφές σύγχρονου περιβάλλοντος εργασίας.
– Σε περίπτωση απασχόλησης ατόµου µε αναπηρία, ή/και υποβολής πρότασης που αφορά σε άτοµα µε αναπηρία, πρέπει να ικανοποιούνται πλήρως οι σχετικοί κανόνες προσβασιµότητας.
– Να διαθέτουν ή να λάβουν διαχειριστική επάρκεια τύπου Γ σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 22867/ΕΥΘΥ 984/28-5-2010 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 792/Β/8-6-2010), για πράξεις χωρίς τεχνικό αντικείµενο που υλοποιούνται µε ίδια µέσα οι οποίες δύναται να περιλαµβάνουν επί µέρους δηµόσιες συµβάσεις µέχρι ποσοστού 40% του συνολικού προϋπολογισµού. Όσοι διαθέτουν διαχειριστική επάρκεια τύπου Β θα πρέπει στο εγχειρίδιο διαδικασιών να περιγράφεται διαδικασία για υλοποίηση πράξεων µε ίδια µέσα και διαδικασία περιγραφής επιλογής ωφελουµένων.
– Να µην συµµετέχουν µε ποσοστό µεγαλύτερο του 49% στην εταιρική σύνθεσή τους, ΟΤΑ, φορείς του ∆ηµοσίου και του ευρύτερου ∆ηµόσιου τοµέα.  
Αντίθετα, δεν μπορούν να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα:
– Πολιτικά κόµµατα και παρατάξεις,
– Κυβερνητικοί οργανισµοί και Νοµικά Πρόσωπα (ιδιωτικού ή ∆ηµοσίου ∆ικαίου) εποπτευόµενα από το κράτος,
– Εµπορικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε µορφής,
– ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού και τα νοµικά τους πρόσωπα (δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, αναπτυξιακές εταιρείες),
– Αθλητικά σωµατεία και σύλλογοι,
– Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης,
– Συνδικαλιστικές Οργανώσεις – Επαγγελµατικές Ενώσεις.  
Για την υλοποίηση του προγράμματος, οι παραπάνω φορείς θα συνεργάζονται µε τις περιφερειακές και ειδικές περιφερειακές υπηρεσίες (Εφορείες Αρχαιοτήτων, Υπηρεσίες Νεοτέρων Μνηµείων και Τεχνικών έργων, µουσεία) καθώς και τα εποπτευόµενα Ν.Π. από το ΥΠ.ΠΟ.Τ. ως συµπραττόντων φορέων, για την απασχόληση ανέργων σε έργα ή δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα στον πολιτιστικό τοµέα.  
Το πρόγραμμα
Το προτεινόµενο πρόγραµµα περιλαµβάνει απασχόληση έως 7 µήνες (στη διάρκεια ενός έτους), κατόπιν παρακολούθησης σχετικού διήµερου ενηµερωτικού σεµιναρίου, σε υπηρεσίες φύλαξης των αρχαιολογικών χώρων και µουσείων, σε ηµέρες και ώρες λειτουργίας των χώρων και µουσείων, αλλά και επέκτασης του ωραρίου αυτών, κατά τον οποίο οι αρχαιολογικοί χώροι ή τα µουσεία είναι επισκέψιµοι από το κοινό. Για την κάλυψη των αναγκών αυτών δεν επαρκεί το µόνιµο προσωπικό, επειδή προκύπτει εκτάκτως λόγω της αυξηµένης τουριστικής κίνησης, που παρατηρείται την θερινή περίοδο και είναι δύσκολο να προβλεφθεί εκ των προτέρων και
να προγραµµατιστεί η κάλυψή τους από το µόνιµο προσωπικό.
Επίσης, περιλαµβάνει την απασχόληση ανέργων σε εργασίες ανάδειξης και συντήρησης πολιτιστικών υποδοµών, οι οποίες συµβάλλουν στην διασφάλιση της προσβασιµότητας των πολιτιστικών χώρων στο ευρύ κοινό, καθώς και σε ειδικές κοινωνικές οµάδες (ΑΜΕΑ). Τέλος, µπορεί να περιλαµβάνει την κάλυψη των διευρυµένων αναγκών ασφάλειας κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων που διενεργούνται νόµιµα και κατόπιν άδειας εντός των χώρων αυτών και οι οποίες επίσης αποτελούν έκτακτο γεγονός, το οποίο δεν επιτρέπει την εκ των προτέρων πρόβλεψη της κάλυψής του από µόνιµο προσωπικό. Επιπλέον, η συµµετοχή φορέων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε παρόµοιες εκδηλώσεις, συµβάλλει στην ουσιαστική συµµετοχή της τοπικής κοινωνίας στην διοργάνωση εκδηλώσεων, που αναδεικνύουν και αξιοποιούν την τοπική πολιτιστική κληρονοµιά.  
Ωφελούμενοι
Οι ωφελούµενοι της πράξης θα είναι νέοι άνεργοι έως (35) ετών, καταγεγραµµένοι στον ΟΑΕ∆ (µακροχρόνια και βραχυχρόνια άνεργοι, έµποροι και λοιποί επαγγελµατίες που διέκοψαν τη δραστηριότητά τους τα τελευταία 2 έτη).
Η επιλογή των ανέργων θα γίνεται από τους δικαιούχους φορείς απασχόλησης µε αντικειµενικό σύστηµα µοριοδότησης σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Άρθρου 36 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α’ 226/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο – βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµού πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012 – 2015».
Οι ωφελούµενοι θα πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
– Να είναι άνεργοι µε δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή
– Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους µέλους της ΕΕ ή να είναι οµογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωµα διαµονής και απασχόλησης στη χώρα µας.  
Κριτήρια επιλογής
Τα κριτήρια επιλογής αφορούν στην κοινωνική, οικονοµική, οικογενειακή κατάσταση των υποψήφιων ωφελουµένων, αποδεικνύονται µε νόµιµα σχετικά δικαιολογητικά και δίνουν προτεραιότητα σε µακροχρόνια ανέργους, σε βραχυχρόνια και µακροχρόνια ανέργους που δε λαµβάνουν επίδοµα ανεργίας, σε ανέργους νέους έως 30 ετών που αναζητούν εργασία.  
Άλλοι όροι
Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε ηµέρα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 25,00€ €. Η καταβαλλόµενη αµοιβή προσώπων, ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελµατικής εξειδίκευσης τους, που θα απασχολούνται σε προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας δικαιούχων φορέων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι θα χρηµατοδοτούνται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού», ορίζεται σε 25 ευρώ ηµερησίως άλλως και όχι πλέον των 625 ευρώ µηνιαίως.  

 

     
Θέμα 5ο


Ξεκινούν οι εγκρίσεις για 1.432 θέσεις στα ΕΛΤΑ    
Το νέο προσωπικό θα πρέπει να έχει αναλάβει υπηρεσία έως τις αρχές Ιουλίου 2012
 
Άμεσα εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει η έγκριση των 1.432 θέσεων εποχικού προσωπικού για Υπηρεσίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων σε Αθήνα και περιφέρεια, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες τους για τη θερινή περίοδο 2012.
Μεταξύ άλλων θα προσληφθούν 465 υπάλληλοι Εσωτερικής Εκμετάλλευσης και 814 διανομείς
Η εγκριτική απόφαση έχει ήδη δοθεί στη δημοσιότητα από τις 12 Μαρτίου, ωστόσο η διαδικασία «προσέκρουσε», μεταξύ άλλων, στην προκήρυξη των εθνικών εκλογών και θα επανεκκινηθεί μετά την ορκωμοσία της κυβέρνησης.  
Οι θέσεις
•ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, 465 θέσεις με οκτάμηνη απασχόληση,
•ΔΕ Διανομέων, 814 θέσεις, εκ των οποίων 54 με τετράμηνη απασχόληση,
•ΥΕ Διαμετακομιστών, 53 με οκτάμηνη απασχόληση, και
•ΔΕ Οδηγών, 100 θέσεις, εκ των οποίων 39 με τετράμηνη απασχόληση.
Οι προκηρύξεις θα εκδοθούν μετά από έγκριση του ΑΣΕΠ, το οποίο είναι αρμόδιο για την παραλαβή και εκδίκαση των ενστάσεων.    

 

     
Θέμα 6ο


Πρόγραμμα εκπαίδευσης για νέους αγρότες
Οι αιτήσεις για την «Επιστημονική Υποστήριξη Νέων Αγροτών» υποβάλλονται έως 31 Μαΐου  

 

 
Το καινοτόμο πρόγραμμα «Επιστημονική Υποστήριξη Νέων Αγροτών» «τρέχει» η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς προκειμένου να ενθαρρύνει την παραμονή των νέων στην ύπαιθρο. Μέσω τα συγκεκριμένα δράσης ενισχύεται η διαδικασία συστηματικής συνεργασίας με τους νέους της υπαίθρου, τους φορείς και τις οργανώσει τους, ενώ απώτερος στόχος της είναι να αναδειχθεί μία «νέα κουλτούρα της υπαίθρου» και να προωθηθούν τα νέα ιδιαίτερα γνωρίσματα της τοπικότητας.
Η περίοδος υλοποίησης των δράσεων του προγράμματος, που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ με αρ. φύλλου 1438 στις 2 Μαΐου, ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 31 Μαρτίου 2013, ενώ η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους φορείς λήγει στις 31 Μαΐου 2012.  
Αποδέκτες προγράμματος
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους αγρότες ηλικίας έως 40 ετών και έχει ως στόχο να φέρει σε επαφή τους νέους αγρότες με την Πανεπιστημιακή Κοινότητα, έτσι ώστε να καταστούν οι νέοι αγρότες περισσότερο ανταγωνιστικοί μέσω της εισαγωγής νέων μεθόδων και τεχνικών σε όλα τα στάδια της αγροτικής παραγωγής, της τεχνολογικής και επιστημονικής υποστήριξης των νέων αγροτών, της ενθάρρυνσης, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας.
Από τους φορείς υλοποίησης, δικαίωμα συμμετοχής έχουν ΝΠΔΔ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ και ΑΤΕΙ), που θα συνεργαστούν με Ενώσεις Νέων Αγροτών. Πιο συγκεκριμένα, τα ΝΠΔΔ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι δύο προτάσεις για επιχορήγηση που θα αφορούν τις θεματικές ενότητες του Προγράμματος και οι οποίες θα είναι προσαρμοσμένες στην αντιμετώπιση πρακτικών αναγκών των Νέων Αγροτών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή πρότασης είναι η συνεργασία των ΝΠΔΔ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσα με τουλάχιστον μία Ένωση Νέων Αγροτών, ενώ πρέπει να τονιστεί ότι κάθε Ένωση Νέων Αγροτών μπορεί να συμμετέχει μόνο σε μία πρόταση.
Οι άξονες δράσης του προγράμματος είναι α) Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, β) Ενέργειες Επιμόρφωσης και Εκπαίδευσης (με πρακτική άσκηση), γ) Δράσεις Δημοσιότητας και δ) Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού. Ο αριθμός των συμμετεχόντων σε καθένα από τους άξονες (α) και (β) πρέπει να είναι τουλάχιστον τριάντα νέοι αγρότες και η χρηματοδότηση εκταμιεύεται τμηματικά (σε τρεις δόσεις).
Η “Επιστημονική υποστήριξη Νέων Αγροτών” χρηματοδοτείται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους και ο συνολικός προϋπολογισμό της αγγίζει τα 200.000 ευρώ, ενώ ο μέγιστος  προϋπολογισμός για κάθε πρόταση ανέρχεται στο ποσό των 20.000 ευρώ.  
Πληροφορίες
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται επαρκώς για το πρόγραμμα στα τηλέφωνα 210.2599432, 210.2599431, 210.2599434, αλλά και στην ηλεκτρονική σελίδα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς www. neagenia.gr.        

Θέμα 7ο


Δημιουργία 200 θέσεων για ανέργους από ευπαθείς ομάδες

 

Η στήριξη 200 ανέργων από ευπαθείς κοινωνικά ομάδε5 και η προώθηση τους στην αγορά εργασίας επιδιώκεται μέσα από την πράξη “Μαζί για δουλειά”, προϋπολογισμού 480.000 ευρώ, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Κύριο σημείο της προτεινόμενης παρέμβασης αποτελεί η παράλληλη προσέγγιση και υποστήριξη ανέργων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και υφιστάμενων επιχειρήσεων, προκειμένου οι δράσεις υποστήριξης των ανέργων να
αναπτύσσονται με βάση τις ανάγκες των επιχειρήσεων που συμμετέχουν ενεργά στο σχέδιο και ταυτόχρονα υποστηρίζονται από αυτό για την ενίσχυση της  ανταγωνιστικότητάς τους (business driven networking).
To Σχέδιο Δράσης έχει ως κεντρικό στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας συστάδων ΜΜΕ, μέσω καινοτόμων μεθόδων αμοιβαίας μάθησης και συνεργασίας.
Το έργο ενισχύει την προώθηση της ανταλλαγής καλών πρακτικών και τη διάχυση της μάθησης μεταξύ των ΜΜΕ για την ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων και εργαλείων ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς τους, με σκοπό την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας  και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης τόσο σε υφιστάμενες επιχειρήσεις όσο και σε νέες, ιδιαίτερα στο πεδίο της κοινωνικής οικονομίας. Το παραγόμενο προϊόν του έργου θα είναι ένα τοπικό Δίκτυο Επιχειρήσεων (Learning Network), το οποίο θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης. Το Δίκτυο θα υποστηριχθεί μέσω των δράσεων του Σχεδίου ώστε να δημιουργήσει νέε% θέσεις απασχόλησης με προοπτικές διατήρησής τους στην παρούσα οικονομική συγκυρία, να βελτιωθεί με συστηματικό τρόπο η ανταγωνιστικότητα των μελών του και να συνεχίσει τη δράση του και μετά την ολοκλήρωση, του παρόντος Σχεδίου. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 24 μήνες.  

Θέμα 8ο


Ανοιχτές θέσεις για μηχανικούς σε Γερμανία, Ολλανδία και Ιρλανδία  
Η επιλογή των βιογραφικών θα γίνεται από την «Grecruitment»    

 

Με ποσοστό επιτυχίας… 50% ολοκληρώθηκε η επίσκεψη στη χώρα μας ολλανδικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στον κλάδο της λιθογραφικής τεχνολογίας και αναζητά να προσλάβει ηλεκτρολόγους και μηχανολόγους μηχανικούς.
Συνολικά από τους 36 μηχανικούς που πέρασαν από συνέντευξη με τους Ολλανδούς εκπροσώπου;, οι 17 κλήθηκαν να μεταβούν στο Αϊντχόβεν για δεύτερη συνέντευξη.
Στις αρχές Απριλίου η «Grecruitment» εκδήλωσε εκ μέρους της ολλανδικής εταιρείας ενδιαφέρον για Έλληνες μηχανικούς και στη συνέχεια αξιολόγησε και επέλεξε τα 36 καταλληλότερα βιογραφικά.
Η «Grecruitment», η οποία αρχικά λειτούργησε στη Γερμανία και εδώ και δύο χρόνια δραστηριοποιείται και στην Ελλάδα, συνεργάζεται με εταιρεία του εξωτερικού και παρέχει θέσεις εργασίας των τελευταίων μέσω της ιστοσελίδας της (www. grecruitment.com), ενώ επιπλέον προετοιμάζει δωρεάν τους καταλληλότερους υποψηφίους ώστε να παρουσιαστούν έτοιμοι στη συνέντευξη με τους εργοδότες.
Αυτή τη στιγμή μέσω της «Grecruitment» είναι «ανοιχτέ5» 51 Θέσεΐ5, Kupicos μηχανιών και ιατρών, σε χώρες του εξωτερικού (Γερμανία, Αγγλία, Ολλανδία κ.α.).

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Δύο κτηνίατροι στο Τμήμα Κτηνιατρικής Ξάνθης

14 προσλήψεις στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας ΑΜΘ &…