Αρχική ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Αφιερώματα Ρημάζει το αρχοντικό Στάλιου

Ρημάζει το αρχοντικό Στάλιου

0
staliou_1-web

Το έχει αφήσει στην τύχη του το Δ.Π.Θ.

Παρέμβαση του ΠΑΚΕΘΡΑ. Ζητά ν’ αναλάβει τις τεχνικές εργασίες συντήρησης εθελοντικά
 
Ένα θέμα – «αγκάθι» για το ΔΠΘ θίγει το Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης (ΠΑΚΕΘΡΑ) σε ανοιχτή επιστολή που απέστειλε προς την πρυτανεία και στον Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, υπευθύνου για θέματα πανεπιστημιακής περιουσίας κ. Βασίλη Τουρασή. Πρόκειται για το κτίριο Στάλιου, ιδιοκτησίας του ΔΠΘ, που δεσπόζει στις παρυφές της παλιάς πόλης και ρημάζει χρόνια τώρα από την εγκατάλειψη αφού το ΔΠΘ δεν προέβη σε κανενός είδους συντήρησης, πόσο μάλλον αναστήλωσης με αποτέλεσμα, να φτάσει να είναι ετοιμόρροπο και να δημιουργεί αισθητική ρύπανση ένα κτίριο που θεωρείται δείγμα υψηλής αρχιτεκτονικής αισθητικής.  
Το ΠΑΚΕΘΡΑ ζητά από το ΔΠΘ ν’ αναλάβει τις εργασίες συντήρησης στο κτίριο Στάλιου
Στην επιστολή αναφέρεται ότι οι πρόσφατες βροχές έχουν επιδεινώσει την κατάσταση του κτιρίου καθώς η οροφή έχει ευμεγέθη ανοίγματα και τα νερά της βροχής έχουν δημιουργήσει μεγάλες καταστροφές στα κουφώματα του κτιρίου. Υφίσταται μάλιστα η ανάγκη άμεσης τεχνικής επέμβασης με μέσα και προσωπικό του ΔΠΘ. Σε περίπτωση δε που το ΔΠΘ δεν θέλει να παρέμβει, ζητά την άδεια να παρέμβει το ΠΑΚΕΘΡΑ με εθελοντική εργασία μηχανικών μελών του και μάλιστα δηλώνει δημόσια ότι αν μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα δεν υπάρξει κάποια δράση ή απάντηση από το ΔΠΘ θα ενεργήσουν αυτοβούλως αναγνωρίζοντας μεν ότι αυτό μπορεί να είναι παράνομο όμως κρίνουν ότι είναι αναγκαίο και μέσα στα πλαίσια της δράσης του ΠΑΚΕΘΡΑ. Να σημειώσουμε ότι το «Ε» επεχείρησε να επικοινωνήσει με τον αντιπρύτανη κ. Τουρασή όμως αυτό δεν κατέστη δυνατό.  
Ανοιχτή Επιστολή του ΠΑΚΕΘΡΑ
Θέμα: κατάσταση οικίας-αρχοντικού Στάλιου στην Ξάνθη, ιδιοκτησίας ΔΠΘ
Κύριε Αντιπρύτανη,
το Πολιτιστικό Αναπτυξιακό, με το βάρος της ευθύνης των, ήδη, είκοσι χρόνων προσφοράς έργου και συμβολής του στα πολιτιστικά δρώμενα-ζητήματα της Θράκης και ιδιαίτερα της Ξάνθης, απευθύνεται, μέσω της επιστολής αυτής του ΔΣ του, προς το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, παρεμβαίνοντας στον δημόσιο διάλογο για το εν θέματι ζήτημα. Άλλωστε και πολλάκις στο παρελθόν, για συναφή και άλλα ζητήματα δημοσίου ενδιαφέροντος και συμφέροντος, έχει παρέμβει και πράξει. Υπενθυμίζεται δε εδώ, σχετικά, ότι η προαναφερθείσα παρέμβασή του δεν εξαντλείται σε διαπιστώσεις για τα όποια «κακώς κείμενα» αλλά σε προτάσεις και, συνήθως, και σε πράξεις, αξιοποιώντας τις υφιστάμενες, κατά περίπτωση, δικές του δυνατότητες.
Για την προκείμενη, εν θέματι, περίπτωση, έχουν υπάρξει και παλιότερα και πρόσφατα σχετικές αναφορές και σχόλια, στα ΜΜΕ της Ξάνθης, όπου, κατά βάση, επισημαίνονται οι ευθύνες του ΔΠΘ, ως ιδιοκτήτη της οικίας Στάλιου, για την υφιστάμενη εδώ και πολλά χρόνια θλιβερή, αισθητικά, εικόνα του διατηρητέου αυτού κτιρίου και επιφανούς πολιτιστικού μνημείου της πόλης της Ξάνθης, αλλά, κυρίως, για το αντικειμενικά διαπιστούμενο γεγονός της προοδευτικής απαξίωσης και καταστροφής επιμέρους στοιχείων του κτιρίου, από καιρικές αλλά και ανθρωπογενείς αιτίες, που οδηγούν, μαθηματικά και εν τέλει, προς την μη αναστρέψιμη ολική, ουσιαστικά καταστροφή και ίσως κατάρρευσή του!
Η έως σήμερα ορατή πραγματικότητα αποδεικνύει ότι ο ιδιοκτήτης του ιστορικού αυτού κτιρίου, που από μακρού χρόνου είναι το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, δεν ανταποκρίθηκε στις ανάγκες και δεν έπραξε τα οφειλόμενα για την προστασία και την ανάδειξη του εξαιρέτου αυτού δείγματος αστικής αρχιτεκτονικής στην Ξάνθη το οποίο, με βάση σχετικά κριτήρια, θα μπορούσε να καταταγεί μέσα στα δέκα-δεκαπέντε αξιολογότερα δείγματα του αρχιτεκτονικού ιστορικού αποθέματος της πόλης αυτής. Δεν θεωρούμε δε, ότι είναι δική μας αρμοδιότητα να διερευνήσουμε τις, προφανώς υπαρκτές, αιτίες και τις επιμέρους, διαχρονικές, ευθύνες για την επιδειχθείσα, για το διακεκριμένο αυτό κτίριο, αμέλεια και απραξία εκ μέρους των διοικήσεων του ΔΠΘ.
Το πρόσφατο χρονικό διάστημα, ως γνωστόν, η Ξάνθη και η ευρύτερη περιοχή έχει δεχθεί, κατ’ επανάληψη, ήπιες βροχοπτώσεις που ενώ είναι ευεργετικές για τις καλλιέργειες, τα κοπάδια ελεύθερης βοσκής και όσους θέλγονται να μαζεύουν τα θαυμάσια άγρια χόρτα των αγρών, έχουν ταυτόχρονα προφανές καταστροφικό αποτέλεσμα για το εν θέματι κτίριο, το αρχοντικό Στάλιου, αφού, όπως «ιδίοις όμμασι» επανειλημμένα διαπιστώσαμε, το νερό της βροχής εισχωρούσε στο εσωτερικό του   μέσα από δύο, τουλάχιστον, ευμεγέθη ανοίγματα στη στέγη του καθώς και μέσα από τη δεκάδα των, περιμετρικά του κτιρίου, ανοιχτών ή κατεστραμμένων κουφωμάτων του!
Κύριε Αντιπρύτανη,
με δεδομένα τα όσα προαναφέρθηκαν, απευθυνόμαστε δημοσίως σε εσάς και μέσω υμών, βεβαίως, στη διοίκηση του ΔΠΘ και σας καλούμε, με βάση τα δικά μας, προφανώς, κριτήρια, λόγω του κατεπείγοντος του ζητήματος (σταδιακή φθορά και συνεχής καταστροφική πορεία του κτιρίου…) να επιλέξετε μεταξύ δύο προτεινόμενων λύσεων:
1.άμεση, με δικά σας μέσα και προσωπικό, τεχνική επέμβαση προστασίας του κτίσματος από τη βροχή, κυρίως, η δράση της οποίας στο επόμενο χρονικό διάστημα θα επιφέρει, εκ των πραγμάτων, πολύ μεγάλου κόστους καταστροφές στο εσωτερικό, τουλάχιστον, του κτιρίου.
2.ανάθεση στο ΠΑΚΕΘΡΑ (με την επίβλεψη στελέχους της Τεχνικής σας Υπηρεσίας) της διεκπεραίωσης της προστασίας αυτής. Το ΠΑΚΕΘΡΑ, μέσω του ΔΣ του, δηλώνει και από τη θέση αυτή ότι δεσμεύεται να κάνει τις απαραίτητες τεχνικές επεμβάσεις με εθελοντική εργασία των μηχανικών μελών του και των τεχνιτών φίλων του, καλύπτοντας, εξ ιδίων πόρων, όλα τα σχετικά απαιτούμενα και απαραίτητα, προς τούτο, έξοδα.
Κύριε Αντιπρύτανη,
αισθανόμαστε χρέος μας να δηλώσουμε δημοσίως ότι αν, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, δεν υπάρξει ουσιαστική δράση/απάντηση, εκ μέρους του ΔΠΘ, σε όσα παραπάνω εκτίθενται, ως προς επιλογήν αντιμετώπιση του ζητήματος, το ΠΑΚΕΘΡΑ, θα αναγκασθεί, εκ των πραγμάτων να δραστηριοποιηθεί αυτοβούλως, πλέον, και με όση, σχετικά, επάρκεια και υπευθυνότητα διαθέτει.
Πράττοντας δε έτσι, παρανομούμε μεν, σε τυπικό επίπεδο, αλλά συνεχίζουμε, έμπρακτα, την παράδοση του ΠΑΚΕΘΡΑ που ως γνωστόν, επί είκοσι, ως τώρα, χρόνια δεν ομιλεί πολύ αλλά κυρίως πράττει, το κατά δύναμιν, υπέρ της Θράκης και ιδιαίτερα της Ξάνθης. Ακολουθώντας, παγίως, το παλαιόθεν γνωστό ότι οι καιροί είναι, όπως συμβαίνει τώρα αλλά και πάντοτε, ου μενετοί».  

Μαριάννα Ξανθοπούλου
mxanthopoulou@empros.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Αφιερώματα
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

«Προσέγγιση στο Ποιητικό Έργο της Κατερίνας Αγγελάκη Ρουκ 1939-2020» με την υπογραφή του Θ. Μουσόπουλου

Ο εκδότης Μιχάλης Σπανίδης γράφει λίγα λόγια για το έργο Γράφει ο Μιχάλης Σπανίδης για το …