Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία Εργασιακό 04-04-2012

Εργασιακό 04-04-2012

0

Θέμα 1ο  


3 διοικητικοί στη ΔΕΗ Ξάνθης
7 στην Καβάλα – 4 στην Αλεξανδρούπολη  
Μέχρι της 9 Απριλίου η προθεσμία    

Τριάντα οκτώ θέσεις εποχικού προσωπικού προκήρυξαν επτά Υπηρεσίες της ΔΕΗ με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών. Οι προθεσμίες για αιτήσεις  ήδη «τρέχουν» και η υποβολή τους θα έχει ολοκληρωθεί έως και την ερχόμενη Δευτέρα, 9 Απριλίου. Οι διαγωνισμοί που διεξάγονται είναι οι ακόλουθοι:
■ΔΕΗ Καβάλας
Την ερχόμενη Παρασκευή, 6 Απριλίου, λήγει η προθεσμία για επτά θέσεις στη ΔΕΗ Καβάλας, εκ των οποίων πέντε Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων και δύο Διοικητικών Γραμματέων, όλων κατηγορίας ΔΕ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2510 247611.
■ΔΕΗ Ξάνθης
Στις 9 Απριλίου πέφτει η «αυλαία» στον διαγωνισμό της ΔΕΗ Ξάνθης για τρεις Διοικητικούς Γραμματείας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 25410 23156.
■ ΔΕΗ Αλεξανδρούπολης Τέσσερα θέσεις εποχικών προκήρυξε η ΔΕΗ Αλεξανδρούπολη, για τις οποίες η υποβολή αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα, 9 Απριλίου.
0α προσληφθούν ένας Διοικητικός Γραμματέας, ένας Σχεδιαστής μέσω Συστημάτων Η/Υ και δύο Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων, όλοι κατηγορίας ΔΕ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 25510 26244 ή 25510 28311.  

   
Θέμα 2ο  


2 φύλακες για την ΛΑ’ Εφορεία Αρχαιοτήτων  
Το νέο προσωπικό θα εργαστεί για επτά μήνες  

 
Στην άμεση πρόσληψη 590 Φυλάκων, Νυχτοφυλάκων και 90 Καθαριστών σε 54 μουσεία και αρχαιολογικού χώρους όλης της χώρας θα προχωρήσει το υπουργείο Πολιτισμού.
Η εφαρμογή του θερινού ωραρίου λειτουργίας των μουσείων σε συνδυασμό με τις μεγάλες  ελλείψεις σε προσωπικό φύλαξης (που ανέδειξε η πρόσφατη ληστεία στο Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας) ανάγκασαν το υπουργείο Οικονομικών να εγκρίνει το κονδύλι πρόσληψης των νέων εποχικών υπαλλήλων, που φέτος θα εργαστούν για πέντε και όχι για επτά μήνες όπως είχε συμβεί το 2011.
Οι θέσεις θα προκηρυχτούν μέσω ΑΣΕΠ (συμβάσεις ΣΟΧ), από τον εκάστοτε φορέα, μέσα στον Απρίλιο.  
Προσόντα
Οι υποψήφιοι Φύλακες θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολή μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Επίσης πρέπει να έχουν καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής ή Ρωσικής γλώσσας, κάτι που δεν απαιτείται για τους Νυχτοφύλακες.
Αξίζει να σημειωθεί πως τα υπουργεία Πολιτισμού και Προστασίας του Πολίτη ξεκίνησαν από χθες την αναβάθμιση του επιπέδου ασφάλειας
Οι υποψήφιοι φύλακες θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο ειδικότητας Φύλακα Μουσείου και Αρχαιολογικών Χώρων
μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, μέσω προγράμματος εκπαίδευσης 2.000 ατόμων που αποτελούν το προσωπικό φύλαξης.
Οι εκπαιδεύσεις είναι ημερήσιες, διεξάγονται σε 23 πόλεις και θα πραγματοποιηθούν σε κατάλληλα εξοπλισμένες αίθουσες του υπουργείου, των Αστυνομικών Υπηρεσιών και του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας, από εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό των φορέων αυτών.    

   
Θέμα 3ο


6.000 προσλήψεις στους δήμους      
Οι νέοι συμβασιούχοι θα στελεχώσουν υπηρεσίες των ΟΤΑ ανταποδοτικού χαρακτήρα
Η κατανομή των θέσεων θα γίνει από το υπουργείο Εσωτερικών  

     
Πράσινο φως για την πρόσληψη 6.000 με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου στους δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, άναψε κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέσα σε 10 ημέρες από την έκδοση της προκήρυξης.
Η συγκεκριμένη απόφαση δημοσιεύτηκε ήδη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να ακολουθήσει η κατανομή των θέσεων ανά δήμο, ώστε εν συνεχεία να εκδοθούν οι σχετικές προκηρύξεις.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη αρκετοί δήμοι της χώρας έχουν αποστείλει προς το υπουργείο Εσωτερικών τα αιτήματά τους για την πρόσληψη προσωπικού σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, καθώς είχαν ήδη λάβει σχετική εγκύκλιο από την πρώην αναπληρώτρια υπουργό Εσωτερικών Φώφη Γεννηματά
από τον περασμένο Ιανουάριο.
Στην εγκύκλιο η κ. Γεννηματά διευκρίνιζε πως οι δήμοι μπορούσαν να προχωρήσουν σε προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων δίμηνης απασχόλησης, σε ειδικές περιπτώσεις, προκειμένου να διαφυλαχθεί η δημόσια υγεία.  
Οι θέσεις
Οι θέσεις θα αφορούν τους τομείς καθαριότητας, ύδρευσης και αποχέτευσης. Μεταξύ των ειδικοτήτων που θα προσληφθούν, περιλαμβάνονται και οι εξής: εργάτες καθαριότητας, οδηγοί απορριμματοφόρων, χειριστές φορτωτών, ηλεκτρολόγοι, χειριστές εκσκαφέων, εργάτες αποχέτευσης, εργάτες ύδρευσης, εργάτες πρασίνου και κήπων, καθαριστές εσωτερικών χώρων κ.ά.
Οι υπάλληλοι που θα προσληφθούν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου για ανταποδοτικούς τομείς των ΟΤΑ δεν θα υπόκεινται σε έγκριση από τη διυπουργική επιτροπή για τις προσλήψεις ούτε στον περιορισμό της μείωσης κατά 10% των συμβασιούχων για το 2012.  
Κριτήρια προσλήψεων  
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών ενώ θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση ορισμένου χρόνου που δεν θα ξεπερνά τους οκτώ μήνες.
Η κατάταξη των υποψηφίων που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα κατά ειδικότητα γίνεται με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας.
Για τις θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και ειδικότερα γι’ αυτές που αφορούν τους εργάτες καθαριότητας, ύδρευσης, αποχέτευσης κ.ά. δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα.
Για τις θέσεις των οδηγών μηχανημάτων (οδηγών απορριμματοφόρων, χειριστών μηχανημάτων) απαιτείται επιπλέον άδεια οδήγησης αυτοκινήτου.
Αποκλειστικός αρμόδιος για τον χρόνο έκδοσης της προκήρυξης είναι ο κάθε δήμος, αφού προηγουμένως στείλει το σχετικό σχέδιο προκήρυξης προς έλεγχο στο ΑΣΕΠ.
Με την έκδοση της προκήρυξης οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στα γραφεία του δήμου στον οποίο επιθυμούν να προσληφθούν, εντός προθεσμίας δέκα ημερών.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ, ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως, σε κάθε περίπτωση, την ακύρωση όλων των αιτήσεων και τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.      

   
Θέμα 4ο  


Ζητούνται Ηλεκτρολόγοι στα Ελληνικά Πετρέλαια  
Αιτήσεις έως τη Μ. Πέμπτη 12 Απριλίου

Την πρόσληψη τεχνιτών ηλεκτρολόγων συντήρησης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανακοίνωσε ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια. Το προσωπικό θα απασχοληθεί σε εργασίες συντήρησης εξοπλισμού πεδίου στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου και Ελευσίνας.
Οι ενδιαφερόμενοι, για να μπορέσουν να υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να έχουν απολυτήριο τίτλο Ενιαίου Λυκείου ή ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας (TEE 2ου Κύκλου, ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΙΕΚ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Ηλεκτρολογίας της ημεδαπής ή της αλλο¬δαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Επίσης απαιτείται επαγγελματική άδεια Α’, Γ’, και ΣΤ’ τάξης και συναφής προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών σε βιομηχανία, σε θάλαμο ελέγχου και χειρισμών διανομής ηλεκτρικής ισχύος ή στη συντήρηση υποσταθμών διανομής μέσης ή υψηλής τάσης ή σε εγκατάσταση υποσταθμών διανομής μέσης ή υψηλής τάσης.
Η προϋπηρεσία θα ληφθεί υπόψη κατά σειρά προτίμησης.
Οι υποψήφιοι, για να αποδείξουν την προϋπηρεσία τους, θα πρέπει να προσκομίσουν σχετικές βεβαιώσεις στις οποίες θα αναγράφεται το είδος της επιχείρησης και θα υπάρχει μια σύντομη περιγραφή των καθηκόντων τους ώστε να πιστοποιείται η συνάφεια, καθώς και αντίγραφα των ασφαλιστικών ημερομισθίων στον κύριο ασφαλιστικό φορέα.
Επίσης, απαιτείται καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας και άδεια οδήγησης Β’ κατηγορίας, την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρόληψης. Οι άνδρες θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
Όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα απαραίτητα προσόντα θα κατατίθενται παράλληλα με την υποβολή της αίτησης πρόσληψης.  
Τα προσόντα
Ως επιθυμητά προσόντα καθορίζονται τα εξής: 1. Εμπειρία σε ηλεκτρονικά ισχύος, PLC και γνώσεις ηλεκτρολογικού σχεδίου. 2. Γνώση χρήσης Η/Υ.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν καλή δυνατότητα επικοινωνίας, εργατικότητα, προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα, πειθαρχία, και η ηλικία τους να μην υπερβαίνει το 28ο έτος (δηλαδή.
το έτος γέννησής τους να μην είναι προγενέστερο του 1984).
Όσοι προσληφθούν θα πρέπει να αποδεχτούν απασχόληση σε πρόγραμμα συνεχούς εναλλασσόμενης 24ωρης βάρδιας και θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η πρόσληψή τους τελεί υπό ετήσια δοκιμαστική περίοδο.
Η εντοπιότητα (μόνιμος κάτοικος όμορων δήμων των Διυλιστηρίων Ασπροπύργου και Ελευσίνας) θα θεωρηθεί συγκριτικό πλεονέκτημα.
Επισημαίνεται ότι η εντοπιότητα θα αποδεικνύεται κατά τη διαδικασία της πρόσληψης με την προσκόμιση Πιστοποιητικού Εντοπιότητας από τον όμορο δήμο, Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον όμορο δήμο, λογαριασμό ΔΕΗ ή ΟΤΕ και αντίγραφο φορολογικής δήλωσης.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ομίλου, «η κατοχή πτυχίου Ανώτερου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, εφόσον δηλωθεί στην αίτηση πρόσληψης από τους υποψηφίους, δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού, πλην όμως ρητά αναφέρεται ότι τυχόν τίτλοι σπουδών Ανώτερων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων δεν παρέχουν αντίστοιχα δικαιώματα, καθόσον οι θέσεις εργασίας αφορούν υποψηφίους Μέσης Εκπαίδευσης. Στην περίπτωση κατοχής πτυχίου Ανώτερου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος του Τομέα Ηλεκτρολογίας, δεν απαιτείται προϋπηρεσία. Ρητά εξαιρούνται υποψήφιοι κάτοχοι τίτλου σπουδών
Ανωτάτης Εκπαίδευσης». Οι υποψήφιοι που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις θα υποβληθούν σε τεστ ικανοτήτων και Αγγλικής Γλώσσας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το ειδικό έντυπο αίτησης πρόσληψης, συνοδευόμενο από πρόσφατη φωτογραφία τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., Χειμάρας 8Α, Τ.Κ. 151 25, Μαρούσι, Υπόψη Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Ομίλου αναγράφοντας απαραιτήτως τον Κωδικό Θέσης (ΤΗΝ).
Η προθεσμία για την κατάθεση αιτήσεων λήγει τη Μ. Πέμπτη 12 Απριλίου 2012.  
Προσοχή
Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης πρόσληψης επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι υποχρεωτικά θα πρέπει:
■          Να συμπληρώσουν τη συγκεκριμένη μόνο αίτηση και να μην αποστείλουν βιογραφικά σημειώματα.
■          Να συμπληρώσουν όλα τα πεδία με την ένδειξη του αστερίσκου (*).
■          Να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι αιτήσεις πρόσληψης θα θεωρούνται άκυρες.
Οι υποψήφιοι που θα υποβάλουν αίτηση πρόσληψης χωρίς να πληρούν όλα τα απαραίτητα προσόντα της θέσης ή σε περίπτωση ακύρωσης της αίτησής τους δεν θα λάβουν ειδοποίηση από την Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.
Η αναλυτική προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ομίλου (www.hellenic-petroleum.gr).    

   
Θέμα 5ο  


1.432 προσλήψεις στα ΕΛΤΑ για το καλοκαίρι    
Οκτάμηνες και 4μηνες συμβάσεις προκηρύξεις τον Απρίλιο  

 
Στην πρόσληψη 1.432 εποχικών υπαλλήλων θα προχωρήσουν το αμέσως επόμενο χρονικό διαστήματα Ελληνικά Ταχυδρομεία για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών των Διευθύνσεών τους στην Αθήνα και τις άλλες περιφέρειες. Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε προ ολίγων ημερών, προβλέπεται η κάλυψη:
■1.339 θέσεων με οκτάμηνες συμβάσεις εργασίας, και
■93 θέσεων με τετράμηνες συμβάσεις εργασίας.
Σύμφωνα με ανώτατο στέλεχος των ΕΛΤΑ, οι επιτυχόντες των επικείμενων διαγωνισμών θα έχουν αναλάβει υπηρεσία έως τις αρχές Ιουλίου 2012. Πιο συγκεκριμένα, οι προκηρύξεις θα βγουν «στον αέρα» μέσα στον Απρίλιο, καθώς, για τις 93 θέσεις  με τετράμηνη απασχόληση το προσωπικό θα αναλάβει υπηρεσία έως αρχές Ιουνίου και για τις υπόλοιπες1.339 θέσεις με οκτάμηνη απασχόληση, οι τοποθετήσεις θα πραγματοποιηθούν έως αρχές Ιουλίου.
Όσο για τις ειδικότητες που ζητούνται, αφορούν κυρίως υποψήφιους Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Πρόκειται για τις ακόλουθες τέσσερις:
■ ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, 465 θέσεις με οκτάμηνη απασχόληση,
■ΔΕ Διανομέων, 814 θέσεις, εκ των οποίων 54 με τετράμηνη απασχόληση,
■ΥΕ Διαμετακομιστών, 53 με οκτάμηνη απασχόληση, και
■ΔΕ Οδηγών, 100 Θέσεις, έκτων οποίων 39 με τετράμηνη απασχόληση.    


Θέμα 6ο


12μηνη εργασία σε νέους προσφέρει η Vodafone  
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν βαθμό πτυχίου από 8/10 και πάνω  

Δυνατότητα εργασίας για ένα έτος στη Vodafone προσφέρει σε τρεις τελειόφοιτους και απόφοιτους μεταπτυχιακών προγραμμάτων ή πολυτεχνικών σχολών η εταιρεία τηλεπικοινωνιών, μέσω του προγράμματος  «DISCOVER VODAFONE».
Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν ένα τμήμα που έχει άμεση επαφή με τον πελάτη (κατάστημα ή/και τμήμα εξυπηρέτησης πελατών) και δύο από τα βασικά τμήματα της εταιρείας, συμμετέχοντας σε ενδιαφέροντα έργα στους τομείς του μάρκετινγκ, της τεχνολογίας, των οικονομικών κ.λ.π.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για το πρόγραμμα «Discover Vodafone» στέλνοντας το βιογραφικό τους στη διεύθυνση DISCOVER. GR@ VODAFONE.COM, μέχρι τις 30 Απριλίου 2012.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν βαθμό πτυχίου από 8/10 και πάνω, μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (σε εξέλιξη ή ολοκληρωμένο μέσα στους τελευταίους 12 μήνες) και εργασιακή εμπειρία όχι μεγαλύτερη από έναν χρόνο.
Οι τρεις νέοι που θα επιλεγούν θα ξεκινήσουν δουλειά στις 3 Σεπτεμβρίου 2012.
Το πρώτο στάδιο του προγράμματος αφορά εργασία σε κατάστημα και σε τηλεφωνικό κέντρο (στα πλαίσια ομάδας), ώστε να υπάρχει εξοικείωση με τον πελάτη.
Στη συνέχεια, για τους υπόλοιπους δέκα μήνες, οι τρεις επιτυχόντες θα εργαστούν στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Χαλάνδρι ή σε κάποιο από τα άλλα κτίρια της Αττικής.
Επιπλέον, για την αποτελεσματικότερη υποστήριξη του εμπορικού δικτύου, καθώς και την αμεσότερη εξυπηρέτηση, η Vodafone έχει δημιουργήσει περιφερειακά γραφεία στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο και την Πάτρα.
Για τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα και τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται το HTTP:/WWW.VODAFONE. GR/DISCOVER.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Vodafone έχει από καιρό θεσπίσει στενή συνεργασία με την πανεπιστημιακή κοινότητα και τους νέους με ενέργειες όπως τη συμμετοχή της σε ημέρες καριέρας και εκπαιδευτικές ημερίδες πανεπιστημίων.    

Μαριάννα Ξανθοπούλου
marianaxan@yahoo.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Θλιβερή πρωτιά στην Ξάνθη σε θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα

Ημερίδα για την Υγιεινή και  την Ασφάλεια στους χώρους εργασίας με πρωτοβουλία του Εργατικ…