Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Στην «κόψη του ξυραφιού» οι σχέσεις ΑΤΕ – ΣΕΚΕ

Στην «κόψη του ξυραφιού» οι σχέσεις ΑΤΕ – ΣΕΚΕ

0
sekap-empros

Σκληρή απάντηση της ΑΤΕ στην επιστολή της ΣΕΚΕ κατά τη διάρκεια των  επαφών της με τον Ινδικό Όμιλο

Επιστολή της ΣΕΚΕ προς το διοικητή της ΑΤΕ.Του επισημαίνει ότι η εταιρία που εμφανίζεται ως αγοραστής δεν έχει συσταθεί ακόμη!

Ήταν «στραβό το κλίμα» …απ’ την αρχή μεταξύ της ΣΕΚΕ και της ΑΤΕ και αυτό καταδεικνύεται από τις επιστολές που αντηλλάγησαν σ’ όλο το διάστημα που ήταν σε εξέλιξη οι επαφές της ΣΕΚΕ με τον εκπρόσωπο του Ινδικού Ομίλου. Το «Ε» παρουσιάζει αποσπάσματα από τις δύο επιστολές (ΑΤΕ προς ΣΕΚΕ και ΣΕΚΕ προς ΑΤΕ) οι οποίες «φωτίζουν» πολλά  «σκοτεινά σημεία» και προϊδεάζουν για τις προθέσεις του δεύτερου μεγαλομετόχου, επεξηγώντας σε μεγάλο βαθμό το γιατί δεν «έσκασε» η συμφωνία στα χέρια της ΣΕΚΕ.

Σκληρή κριτική της ΑΤΕ στη ΣΕΚΕ
Σκληρή κριτική ασκεί η ΑΤΕ στη ΣΕΚΕ, ως απάντηση της επιστολής της δεύτερης, την οποία κατέθεσε προς τον πρόεδρο της γενικής συνέλευσης των μετόχων της 6ης Μαρτίου, η αναβολή της οποίας στάθηκε μοιραία – εκ του αποτελέσματος  –  για την ομαλή τελεσφόρηση της διαδικασίας πώλησης της ΣΕΚΑΠ στον Ινδικό Όμιλο Bommidala, η οποία και ανετράπη με την απόσυρση της προσφοράς του.
Υπενθυμίζουμε ότι η ΣΕΚΕ καταλόγιζε ευθύνες στην ΑΤΕ για την δεινή οικονομική κατάσταση της ΣΕΚΑΠ και επέρριπτε μομφές για απαξίωση της εταιρείας Επίσης έθετε υπό αμφισβήτηση τη διαδικασία του διαγωνισμού σημειώνοντας: «η συμπεριφορά της ΑΤΕ να μην διευκολύνει ταμειακά τη ΣΕΚΑΠ οδήγησε την εταιρεία σε αδιέξοδες οικονομικά καταστάσεις και απομάκρυνε από το διαγωνισμό τους μεγαλύτερους οίκους διεθνώς στον τομέα της σιγαρετοβιομηχανίας, οι οποίοι επέδειξαν αρχικό ενδιαφέρον για την εξαγορά της ΣΕΚΑΠ». Επίσης τόνιζε ότι η ΑΤΕ ενδιαφέρθηκε μόνο να διαφυλάξει τα δικά της συμφέροντα αγνοώντας του μετόχους: «Η στρατηγική της Τράπεζας στον σχετικό διαγωνισμό ήταν σαφέστατα λανθασμένη. Η Τράπεζα κινήθηκε με γνώμονα αποκλειστικά τα δικά της συμφέροντα και σε καμία περίπτωση εκείνα των υπολοίπων μετόχων της εταιρείας. Αποφάσισε να  μεταφέρει το διαγωνιστικό στοιχείο της διαδικασίας στα δάνεια, έτσι ώστε ότι πληρώσει ο επενδυτής να το εισπράξει εκείνη, αδιαφορώντας για τους υπόλοιπους μετόχους.
Τέλος άφηνε να διαφανεί ότι παρά τις πιέσεις που της ασκούνται όπως αναφέρονταν στην επιστολή ότι προτίθεται να διαφυλάξει τα συμφέροντά της και δεν πρόκειται να ξεπουλήσει τις μετοχές της όπως έλεγε πως έκανε η ΑΤΕ: «Εάν η ΣΕΚΕ πουλήσει τις μετοχές σε τιμή κατώτερη από την τιμή κτήσης, τότε η εταιρεία θα κινδυνέψει να μπει  στις διατάξεις του άρθρου 47 και 48 του Ν. 2190/1920. ….Δεν γνωρίζουμε πόσο η ΑΤΕ πώλησε τις μετοχές της, διάφορες πληροφορίες μιλούν για 1 ευρώ για το σύνολο των μετοχών!

Στην «κόψη του ξυραφιού» οι σχέσεις ΑΤΕ – ΣΕΚΕ
Σ’ ένα προς ένα σ’ όσα της καταλογίζει η ΣΕΚΕ απαντά η ΑΤΕ. Η επιστολή κοινοποιήθηκε στη ΣΕΚΕ και στον Συνεταιρισμό εργαζομένων με ημερομηνία 9 Μαρτίου διάστημα δηλαδή που ήταν σε εξέλιξη οι επαφές της ΣΕΚΕ με τον εκπρόσωπο του Ινδικού ομίλου. Με την σειρά της η ΑΤΕ εμμέσως πλην σαφώς την καθιστά υπεύθυνη για ότι αποτέλεσμα θα έχει ο διαγωνισμός, αποδίδει δε την αρνητική της στάση στη γενική συνέλευση σε «δημιουργία εντυπώσεων και μετακύληση ευθυνών» και σημειώνει ότι παρά το γεγονός ότι η ίδια εξάντλησε κάθε περιθώριο καλόπιστης συνεννόησης μαζί της δεν βρήκε ούτε κατανόηση, ούτε ανταπόκριση, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι οι σχέσεις ΣΕΚΕ – ΑΤΕ είναι στην «κόψη του ξυραφιού». Ένα ενδιαφέρον στοιχείο που αναφέρεται για πρώτη φορά είναι ότι οι παρατηρήσεις του Ορκωτού Λογιστή που υπογράφει τον ισολογισμό της ΣΕΚΕ σύμφωνα με την οποίες η αξία των συμμετοχών της Εταιρείας σε εταιρείες μη εισηγμένες στο Χ.Α. (όπως, είναι η ΣΕΚΑΠ) θα έπρεπε να είναι μικρότερη κατά €5,33 εκ. ευρώ. Αυτό σε συνδυασμό με το ότι η ΣΕΚΑΠ έχει αρνητική καθαρή θέση €32 εκ. και δανειακές υποχρεώσεις περίπου € 80 εκ. προφανώς το επικαλείται  για να υποδείξει στη ΣΕΚΕ ότι πρέπει να χαμηλώσει τον πήχη στην τιμή εξαγοράς της μετοχής της, κάτι όμως που δεν εισακούστηκε και είχε τα γνωστά αποτελέσματα.
Να σημειώσουμε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει γνωστοποιηθεί το επόμενο βήμα αναφορικά με τις προθέσεις της Τράπεζας. Χθες το πρωί είχε σύσκεψη ο συνεταιρισμός και τα σωματεία εργαζομένων προκειμένου να εκτιμήσουν την κατάσταση και να καθορίσουν τη στάση τους.

Απόσπασμα από την επιστολή της ΑΤΕ στη ΣΕΚΕ (9 Μαρτίου)
«Για ακόμα μία φορά και προκειμένου η εταιρία σας να δικαιολογήσει την αρνητική της στάση, ως μετόχου μειοψηφίας στην Γενική Συνέλευση της ΣΕΚΑΠ της 6.3.2102 με θέμα την αύξηση τον μετοχικού κεφαλαίου της ΣΕΚΑΠ κατά € 30 εκ., με σχετική επιστολή σας προς τον Πρόεδρο της Συνέλευσης επιχειρείτε να δημιουργήσετε εντυπώσεις και να μετακυλήσετε ευθύνες.
Για την αποκατάσταση της αλήθειας και για να μην δημιουργούνται στρεβλές εντυπώσεις θα ήταν παράλειψή μας να μην επισημάνουμε τα εξής:
1.Η ATEbank, ως πλειοψηφών μέτοχος της ΣΕΚΑΠ αλλά και ως ο κυριότερος πιστωτής της με σημαντικού ύψους ποσά, τόσο πριν όσο και κατά την έναρξη της δημόσιας διαδικασίας για την πώληση της συμμετοχής της στην ΣΕΚΑΠ εξάντλησε κάθε δυνατότητα και όριο καλόπιστης συνεννόησης μαζί σας. Δυστυχώς, γνωρίζετε πολύ καλά. ότι δεν βρήκε ούτε κατανόηση ούτε καμία ανταπόκριση από την εταιρεία σας και μάλιστα, σε καίριας ζητήματα θέματα, όπως π.χ, η λήψη απόφασης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η προκαταβολή έναντι μελλοντικής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
2.Η ATEbank ως ο κυριότερος πιστωτής της ΣΕΚΑΠ Εξάντλησε όλες κυριολεκτικά τις δυνατότητες που της παρείχαν οι υφιστάμενοι πιστοδοτικοί και εποπτικοί κανόνες για την δανειοδότηση και την χρηματοδοτική διευκόλυνση της ΣΕΚΑΠ και ως εκ τούτου, η μομφή που αποδίδετε με την σχετική επιστολή που καταθέσατε στον Πρόεδρο της Γ.Σ. της ΣΕΚΑΠ, ότι τάχα η Τράπεζά μας δεν διευκόλυνε ταμειακά την ΣΕΚΑΠ με αποτέλεσμα να οδηγηθεί σε αδιέξοδο οικονομικά και να απομακρυνθούν επενδυτές, είναι αβάσιμη και αναληθής.
3.Είναι, τουλάχιστον άστοχη η αναφορά σας σε δήθεν λανθασμένη στρατηγική της Τράπεζας μας στο θέμα του διαγωνισμού. Η ATEbank, στο πλαίσιο των δεσμεύσεων της που απορρέουν από το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης που συμφωνήθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο με την Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προέβη με απόλυτη διαφάνεια και ανοικτές διαδικασίες σε διεθνή δημόσιο διαγωνισμό για την πώληση της συμμετοχής της στην ΣΕΚΑΠ. Προς τούτο προσέλαβε εξειδικευμένη εταιρία Συμβούλων Πώλησης και νομικό γραφείο και μέσα από την ανοικτή διαδικασία πώλησης που ακολουθήθηκε παρείχε κάθε αναγκαία πληροφόρηση και διευκόλυνε με κάθε τρόπο τους υποψηφίους επενδυτές.
4.Πέρα από την προστασία των εύλογων συμφερόντων της Τράπεζάς μας κυρίαρχο στοιχείο για την αξιολόγηση και την αποδοχή της πρότασης του επενδυτή αποτέλεσε η δέσμευση αυτού, μεταξύ άλλων για: (α) άμεση συμμετοχή του σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΣΕΚΑΠ κατά το ποσό των € 30 εκ. σε μετρητά, (β) εξασφάλιση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας (με δυνατότητα περαιτέρω αύξησής τους έως 100 θέσεις) και (γ) διασφάλιση της βιωσιμότητας και συνέχισης λειτουργίας της επιχείρησης. Με την πλήρωση των άνω προϋποθέσεων η ATEbank δέχτηκε να διαγράψει σημαντικό μέρος των δανείων της. Συνεπώς τα όσα αντίθετα υπαινίσσεστε με την άνω επιστολή σας είναι εκ του πονηρού και δεν τιμούν την αλήθεια.
5.Περαιτέρω, θα έπρεπε να γνωρίζετε ότι η εύλογη αξία κάθε μετοχής -καθορίζεται και αποτιμάται λογιστικά από την καθαρή θέση κάθε εταιρίας και όχι, από την αξία κτήσης της ή την αξία που εμφανίζεται στις οικονομικές καταστάσεις των μετόχων. Συναφής, με την παραπάνω επισήμανση μας είναι και η αντίστοιχη επισήμανση του Ορκωτού Ελεγκτή που υπογράφει τον ισολογισμό της εταιρείας σας για τη χρήση του 2010, σύμφωνα με την οποία, αν είχαν ληφθεί υπ’ όψιν από την Εταιρεία σας οι παρατηρήσεις του Ορκωτού Ελεγκτή, τότε η αξία των συμμετοχών της Εταιρείας σας σε εταιρείες μη εισηγμένες στο Χ.Α. (όπως, είναι η ΣΕΚΑΠ) θα έπρεπε να είναι μικρότερη κατά €5,33 εκ. ευρώ. Συνεπώς, διερωτάται κανείς ποια μπορεί να είναι η εύλογη – πραγματική αξία της μετοχής μιας εταιρίας με αρνητική καθαρή θέση €32 εκ. και με δανειακές υποχρεώσεις περίπου € 80 εκ. Ως εκ τούτου, τα όσα αντίθετα υπαινίσσεστε με την άνω επιστολή σας βρίσκονται μακριά από την σφαίρα, της πραγματικότητας.
6.Η Τράπεζά μας ούτε έθεσε ούτε θα μπορούσε να θέσει κανένα δίλημμα σε οποιονδήποτε, θα ήταν όμως παράλειψη να μην επισημανθεί ότι  ψευτοδίλημμα αποτελούν ακριβώς τα, δήθεν ερωτήματα που παραβλέπουν δυστυχώς την πραγματικότητα για άλλες διαδικασίες και προτάσεις.

Απόσπασμα από την επιστολή της ΣΕΚΕ προς την ΑΤΕ (8 Μαρτίου)
«Πληροφορηθήκαμε ότι, μολονότι με τις από 17.2.2012 και 20.2.2012 ανακοινώσεις της η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνει σχετικά με την επίτευξη συμφωνίας με ινδική εταιρία για την μεταβίβαση του ποσοστού που κατέχει στη ΣΕΚΑΠ ΑΕ, εντούτοις η εταιρία που εμφανίζεται ως η αγοράστρια των μετοχών δεν έχει συσταθεί ακόμη! Κατά συνέπεια, είναι εύλογο να ισχυρισθεί κάποιος, ότι οι φερόμενοι ως επενδυτές στις διαπραγματεύσεις, δεν έχουν τα αιτούμενα νομιμοποιητικά προς τούτο έγγραφα. Κατόπιν τούτων θεωρούμε ότι, πριν αποφασισθεί οποιαδήποτε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΣΕΚΑΠ, είναι απαραίτητο να προηγηθεί η έγγραφη δέσμευση του νέου επενδυτή, σχετικά με τη νομική μορφή, την εθνικότητα, το εταιρικό κεφάλαιο και την μετοχική σύνθεση του σχήματος που θα ηγηθεί όλων των ανωτέρω ενεργειών. Θεωρούμε ότι τα ανωτέρω είναι απαραίτητο να γίνουν, ώστε –  αφού γίνει ενδελεχής έλεγχος από τις μετόχους επί όλων των ουσιωδών ζητημάτων που σχετίζονται με τα παραπάνω και ιδίως ως προς την φερεγγυότητα και την οικονομική επιφάνεια αυτών που θα στελεχώσουν το νέο σχήμα – να είναι σε θέση οι  μέτοχοι , συνεκτιμώντας τα δεδομένα και όχι υποθετικά στοιχεία που θα τις παρατεθούν, να λάβουν τις ορθές αποφάσεις, επ’ ωφελεία της ΣΕΚΑΠ».  

Μαριάννα Ξανθοπούλου
mxanthopoulou@empros.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

ΕΦΚΑ: Τέλος Ιανουαρίου οι πρώτες συντάξεις που διεκπεραιώθηκαν από ιδιώτες

Επιταχύνεται η εκκαθάριση των εκκρεμών συντάξεων Τουλάχιστον 400 αιτήσεις συνταξιοδότησης …