Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 ΕΟΖ για την Ξάνθη! Με τις υγείες μας…

2 ΕΟΖ για την Ξάνθη! Με τις υγείες μας…

0
map_amth-empros

Μια Βιομηχανίας & Τεχνολογίας Ξάνθης στη ΒΙ.ΠΕ Ξάνθης και μια Τουρισμού και Αναψυχής στο Πόρτο Λάγος

12 ΕΟΖ για την ΑΜΘ. Αυτά προβλέπει η οικονομοτεχνική μελέτη της περιφέρειας

Δεν πέρασε ούτε μήνας από τότε που γνωστοποιήθηκε ότι η περιφέρεια έχει αναλάβει να εκπονήσει μια οικονομοτεχνική μελέτη για την ΕΟΖ και βγήκε στον αέρα το πρώτο σχέδιο της Οικονομοτεχνικής μελέτης. Σύμφωνα μ’ αυτή προτείνονται 12 ΕΟΖ στην περιφέρεια εκ των οποίων 2 στον νομό Ξάνθης και συγκεκριμένα μια Βιομηχανίας & Τεχνολογίας Ξάνθης στη ΒΙ.ΠΕ Ξάνθης και μια Τουρισμού και Αναψυχής στο Πόρτο Λάγος.

12 ΕΟΖ για την ΑΜΘ
Αναλυτικότερα προτείνεται :
Περιφερειακή Ε.Ο.Ζ. Αγροτικών Προϊόντων Ορεστιάδας
Περιφερειακή Ε.Ο.Ζ. Μεταξιού Σουφλίου
Περιφερειακή Ε.Ο.Ζ. Υπηρεσιών Αλεξανδρούπολης
Περιφερειακή Ε.Ο.Ζ. Βιομηχανίας & Τεχνολογίας Άβαντα (ΒΙ.ΠΕ.)
Περιφερειακή Ε.Ο.Ζ. Βιομηχανίας & Τεχνολογίας Κομοτηνής (ΒΙ.ΠΕ.)
Περιφερειακή Ε.Ο.Ζ. Βιομηχανίας & Τεχνολογίας Ξάνθης (ΒΙ.ΠΕ.)
Περιφερειακή Ε.Ο.Ζ. Logistics λιμένα Αλεξανδρούπολης
Περιφερειακή Ε.Ο.Ζ. Logistics λιμένα Καβάλας
Περιφερειακή Ε.Ο.Ζ. Μαρμάρου και Οινοποιίας Δράμας
Περιφερειακή Ε.Ο.Ζ. Τουρισμού και Αναψυχής Καβάλας & Θάσου
Περιφερειακή Ε.Ο.Ζ. Τουρισμού και Αναψυχής Πόρτο Λάγος
Περιφερειακή Ε.Ο.Ζ. Τουρισμού και Αναψυχής Σαμοθράκης

Τι περιλαμβάνει η μελέτη
Α) Η δημιουργία μιας Κεντρικής Αρχής Διαχείρισης της Ε.Ο.Ζ., υπό τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρίας, μέτοχος στην οποία θα είναι κατά 51% κρατικοί φορείς και κατά 49% ιδιωτικά νομικά ή ακόμη και φυσικά πρόσωπα.
Β) Η δημιουργία «θεματικών» Ε.Ο.Ζ. σε διάφορες περιοχές της Περιφέρειας, με στόχο την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων αλλά και των ιδιαιτεροτήτων της κάθε περιοχής. Οι θεματικές-περιφερειακές αυτές Ε.Ο.Ζ., θα αξιοποιούν όλα τα μοντέλα των Ελεύθερων Οικονομικών Ζωνών (βλέπε υποκεφάλαιο 5.2.), έτσι ώστε να εξυπηρετούν τις ιδιαιτερότητες του κρίσιμου δυωνύμου «προϊόν-περιοχή».
Γ) Θα πρέπει να υπάρξουν Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας, οι οποίες θα σχετίζονται με :το ύψος της επένδυσης που θα πραγματοποιήσει ο υποψήφιος εντός της Ε.Ο.Ζ. π.χ. minimum 300 χιλ. ευρώ τον πρώτο χρόνο και 3 εκατομμυρίων ευρώ σε ορίζοντα πενταετίας.
Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχολήσει η επένδυση, ο οποίος θα πρέπει να ξεπερνά τους 10 εργαζόμενους. Σε περίπτωση δε, μετεγκατάστασης υφιστάμενης μονάδας , θα πρέπει για να γίνει αυτή δεκτή, να απασχολήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούσε εκτός Ε.Ο.Ζ. (π.χ. Χ εργαζόμενοι) συν τον κατώτατο αριθμό εργαζομένων που προβλέπει ή ένταξη στη Ζώνη . Δηλαδή Χ+10.
Ακριβώς επειδή απο την φύση τους οι Ε.Ο.Ζ. ευνοούν τις επιχειρήσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό (την ραχοκοκαλιά της οικονομίας), θα μπορούσε μια υφιστάμενη μονάδα να μεταφέρει μόνο το κομμάτι της παραγωγής που απευθύνεται σε ξένες αγορές, και όχι όλη την μονάδα παραγωγής της (κατά συνέπεια, να προχωρήσει στη δημιουργία θυγατρικής μέσα στην ζώνη).
Τη μεταφορά τεχνολογίας, παράμετρος η οποία θα κρίνεται από την Α.Ε. της Διαχείρισης.
Σε μια πιο «ευέλικτη» οργάνωση των Προϋποθέσεων Επιλεξιμότητας, θα μπορούσε να ισχύσει ένα αναλογικό μοντέλο, το οποίο θα τις συνδέει με τα κίνητρα. Π.χ. η πλήρης φοροαπαλλαγή των μερισμάτων, να ισχύει μόνον για τις επενδύσεις που θα εξάγουν το 50% τουλάχιστον των προϊόντων που παράγουν μέσα στο πλαίσιο της Ε.Ο.Ζ. .
Δ) Η διάρκεια της Ε.Ο.Ζ. θα πρέπει να είναι minimum δεκαπενταετής, ενώ προτείνεται να υπάρχει από την αρχή πρόβλεψη αξιοποίησης της οργάνωσης και των υποδομών της με τη λήξη της «θητείας» της, με πιθανότερη τη συνέχιση της λειτουργίας της ως real estate project και την έξοδο-επιστροφή της κρατικής συμμετοχής, μέσα από την εισαγωγή της Ανώνυμης Εταιρίας της Κεντρικής Διαχείρισης, στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Ε) Η παροχή κινήτρων προτείνεται να θεσμοθετηθεί σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο τα κίνητρα θα αφορούν το σύνολο των θεματικών-περιφερειακών Ε.Ο.Ζ. και το δεύτερο επίπεδο θα αφορά επί μέρους κίνητρα ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες που το ίδιο το αντικείμενο διαμορφώνει στο πλαίσιό τους.
Αναφορικά με το πρώτο επίπεδο κινήτρων, το οποίο θα είναι δύο κατηγοριών, προτείνεται να ισχύουν τα παρακάτω για τους επενδυτές που θα επιλέξουν να εντάξουν τις επιχειρήσεις τους σε κάποια από τις περιφερειακές Ε.Ο.Ζ. .
Τα βασικότερα σχόλια επί των Φορολογικών Κινήτρων είναι τα εξής :
Πραγματικά, το προτεινόμενο πλαίσιο θεωρείται εξαιρετικά εκτεταμένο, βασικός στόχος όμως είναι, το να καλύψει την ανυπαρξία άμεσα οικονομικών κινήτρων (επιδοτήσεων) .
Η εφαρμογή δασμού επί των προϊόντων που θα εισάγονται στην ελληνική αγορά, αποσκοπεί, αφενός στο να εξουδετερώσει τα πλεονεκτήματα που θα έχουν οι εντεταγμένες στις Ε.Ο.Ζ. Ζώνες σε σχέση με όσες λειτουργούν εκτός αυτών και αφετέρου στο να δώσει ένα σαφή εξαγωγικό προσανατολισμό στις μονάδες που θα ενταχθούν.
Θα μπορούσε να υπάρξει παραμετροποίση των φορολογικών κινήτρων, συνδεδεμένη με την εξαγωγική επίδοση των συγκεκριμένων επενδύσεων.
Αναφορικά με τα Διοικητικά Κίνητρα, θα πρέπει να σημειωθεί, όπως σχολιάσαμε και σε άλλο σημείο της Τεχνικής Έκθεσης, ότι αποτελούν από μόνα τους σε πολλές περιπτώσεις, τη γεννεσιουργό αιτία για την πραγμάτωση μιας ξένης επένδυσης και για το λόγο αυτό, κρίνονται ως σημαντικότερα ακόμη και σε σύγκριση με τα Φορολογικά Κίνητρα.
Στην περίπτωση της Ε.Ο.Ζ. Αν. Μακεδονίας και Θράκης, προτείνεται να ισχύει το παρακάτω πακέτο Διοικητικών Κινήτρων :
Επί των Διοικητικών Κινήτρων, τα κρισιμότερα σημεία, τα οποία αποτελούν ίσως και το κλειδί της επιτυχίας της προσπάθειας για την Ε.Ο.Ζ. είναι δύο :
Η ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων από τη Α.Ε. που θα διαχειρίζεται την Ε.Ο.Ζ. και Η παροχή δυνατότητας τήρησης των οικονομικών καταστάσεων σε νόμισμα της επιλογής του επενδυτή, δυνατότητα η οποία εξουδετερώνει σε μεγάλο βαθμό το country risk, ειδικότερα το ρίσκο που συνδέεται με το εθνικό νόμισμα και με τον τρόπο αυτό απαντά στις αιτιάσεις διαφόρων ξένων, ότι δεν αισθάνονται «νομισματικά ασφαλείς» προκειμένου να προχωρήσουν σε μια επένδυση στη χώρα μας.

Μαριάννα Ξανθοπούλου
Marianaxan@yahoo.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

ΑΑΔΕ:  Στέλνει 15.000 “ραβασάκια” με πρόσθετο φόρο εισοδήματος

Σε φορολογούμενους που «ξέχασαν»  να δηλώσουν εισοδήματα παρελθόντων ετών Την αποστολή του…