Η κρίση διευρύνει τις ανισότητες

0

Μαριάννα Ξανθοπούλου
marianaxan@yahoo.gr
 
 
Οι πολιτικές και οιαποτελεσματικές πρακτικές για την καταπολέμηση των διακρίσεων στηνΕλλάδα καθώςκαι ο  ρόλος τηςΚοινωνίας των Πολιτών,αποτέλεσαν αντικείμενο αναζήτησης και εξέτασης της ημερίδα με αυτό τοθέμα πουπραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου από 10 το πρωί έως 6 τοαπόγευμα στηναίθουσα του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης (καπναποθήκη «Π»).
Την ημερίδα συνδιοργάνωσε τοΕθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών,ηΟικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπή της Ελλάδος, το ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ και ηΜΚΟ «ΕύξεινηΠόλη», στα πλαίσια των δράσεων του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνώνμεαπώτερο στόχο να διερευνήσει που απαντώνται αποτελεσματικές πρακτικέςκαι πωςμπορούν να διευρυνθούν και να ενισχυθούν. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στορόλο τηςτοπικής αυτοδιοίκησης σ’ αυτή τη διαδικασία καθώς και η συνεργασία τουςμε τιςκοινωνικές ομάδες αναφοράς.
 
Η τοπική αυτοδιοίκηση μπορείνα βοηθήσει στην καταπολέμηση των διακρίσεων
Στο πρώτο μέρος της ημερίδας οαν. Διευθυντής του ΕΚΚΕ κ. Δ. Μπαλούρδος αναφέρθηκε στα ευρήματα τουερευνητικού προγράμματος «Παρατηρητήριο για την καταπολέμηση τωνδιακρίσεων»καθώς επίσης και  στιςδράσεις, στηνμεθοδολογία που ακολουθείται και στις καλές πρακτικές που επιφέρουνθετικάαποτελέσματα. Η κα Μουρίκη (ΕΚΚΕ) επεσήμανε ότι δεν υπάρχει θεσμικόπρόβλημαστην Ελλάδα (Ν. 3304/05) για την καταπολέμηση των διακρίσεων ανέφερεόμως ότιυπάρχει ρητή εξαίρεση ιθαγένειας. Αναφορικά με τη διεύρυνση τωνανισοτήτων καιτην επέκταση των διακρίσεων ολοένα σε περισσότερες ομάδες πληθυσμούυπογράμμισεότι  αυτό ως έναμεγάλο βαθμό οφείλεταιστην οικονομική κρίση που πλήττει τις πιο ευπαθείς ομάδες πληθυσμού καιδιευρύνει tο πεδίο των διακρίσεων. Για αυτό το λόγοχρειάζεται ένα νέο κοινωνικό και αναπτυξιακό συμβόλαιο, όπωςχαρακτηριστικάείπε,  υπογραμμίζονταςτον καθοριστικόρόλο που μπορεί να παίξει η τοπική αυτοδιοίκηση η οποία είναι πιο κοντάστουςπολίτες.
Στην ημερίδα μίλησε και η καΣαμπιχά πρόεδρος του συλλόγου «Ελπίδα» Δροσερού η οποία ανέδειξε ταυφιστάμεναπροβλήματα του οικισμού και σημείωσε την αναποτελεσματικότητα τωνπρογραμμάτωνπου υλοποιούνται καθώς δεν υπάρχει σωστή ενημέρωση των κατοίκων.
Στην ημερίδα χαιρέτησαν οαντιπεριφερειάρχης κ. Καραλίδης ο αντιδήμαρχος κ. Μπένης ενώ από πλευράς Π.Ε. Ξάνθης καιΔήμου Ξάνθηςέκανε εισήγηση η κα Δουμπά και η κα Σπανού αντιστοίχως. Επίσηςπαραβρέθηκανεκπρόσωποι κοινωνικών φορέων που ανέπτυξαν τις δράσεις τους αλλά καικατέθεσαντα προβλήματά τους.    

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Αρχείο Αρθρογραφίας 2011
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Όλοι οι σταυροί των υποψηφίων στις εκλογές του Επιμελητηρίου

Μαριάννα Ξανθοπούλουmarianaxan@yahoo.gr  Με πλειοψηφήσαντα  τοσυνδυασμό «Επ…