Έρχεται ο Ινδός στη ΣΕΚΑΠ

0

ΜαριάνναΞανθοπούλου
marianaxan@yahoo.gr
 
 
Προβάδισμαστην ινδική εταιρία BommidalaEnterprises Pvt Ltd. δίνει η ΑΤΕ μετην επίσημηανακήρυξητης ινδικής εταιρείας « ως Πρώτου ΠροτιμητέουΥποψηφίου για την πώληση μετοχώντης ΣΕΚΑΠ Α.Ε.». Την ίδια στιγμήοι εργαζόμενοικατέθεσαν ασφαλιστικά μέτρατα οποία θα εκδικαστούν στις 7 Δεκεμβρίου,σε μιαπροσπάθειανα «μπλοκάρουν»την ένταξή τους σεκαθεστώς ΔΕΚΟπου δρομολογείη ΑΤΕ και τους το ανακοίνωσεαρχές Νοεμβρίου,γεγονός που σημαίνειπρακτικά μείωσημισθώνκατά 25 – 30%, όπως υποστηρίζουν.
 
Ινδόςο προτιμητέος
Σύμφωναμετηνανακοίνωση της ΑΤΕ η ινδική εταιρεία αποκτά ένα προβάδισμαόμωςακολουθεί το στάδιο του ειδικού συμπληρωματικούελέγχου και εν συνεχεία οι διαπραγματεύσειςμετην τράπεζα: « Η ATEbankανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας Πρόσκλησης ΕκδήλωσηςΕνδιαφέροντοςγια την πώληση των μετοχώντηςΣΕΚΑΠ Α.Ε. και ύστερα από την αξιολόγηση των ΔεσμευτικώνΠροσφορών από την Τράπεζα και τον Σύμβουλο,ανακήρυξε την εταιρία Bommidala Enterprises Pvt Ltd. ως«Πρώτο ΠροτιμητέοΥποψήφιο». O «Πρώτος ΠροτιμητέοςΥποψήφιος» θα κληθεί ναδιεξάγει συμπληρωματικόειδικό έλεγχο και στην συνέχεια διαπραγματεύσειςμετην Τράπεζα. Μετά το τέλος τωνδιαπραγματεύσεωνη ATEbank θα ανακοινώσειτυχόν ολοκλήρωση της συναλλαγής».
 
Σε«αναμμένα κάρβουνα» οι εργαζόμενοι
Καιενώ όλα αυτά συμβαίνουνσε επίπεδο εξέλιξης τουδιαγωνισμούπώλησης σε «αναμμένακάρβουνα» κάθονται οι εργαζόμενοιιδιαίτερα μετάτην κοινοποίηση στις αρχές Νοεμβρίου,  απόφασης της Τράπεζας(ληφθείσας στις 26Οκτωβρίου) ότι θα ενταχθούν σε καθεστώς ΔΕΚΟαλλά μόνοστο σκέλοςπου αφορά στο μισθολογικόκαθεστώς και όχι στοεργασιακό να θεωρούνται δηλαδή υπάλληλοι του ευρύτερου δημόσιουτομέα.«Ανήθικη και παράνομη»χαρακτηρίζουν τη συμπεριφοράτης ΑΤΕ οι πρόεδροι των δύοσωματείωνκαι επιχειρούν να της κλείσουντο δρόμομεασφαλιστικά μέτρα.Υποστηρίζουν ότι αν αυτό περάσει εκτός του ότι θα έχουν μειώσειςμισθώνόπως στις ΔΕΚΟ,γίνεται πιο ανίσχυρη η θέση τουςκαι απέναντι στον αγοραστή καθώς θα κληθούν να διαπραγματευτούναπό  χαμηλότερημισθολογικήβάση και ενδεχομένωςναβρεθούν μεμισθούςτων 500 ευρώ από τα 1.300 – 1.900 που είναι ο μέσοςόρος της μισθοδοσίαςτους.  
 
Κ.Γαβριηλίδης:«Αρχές Νοεμβρίουήρθε χαρτί από την ΑΤΕ βάσει αυτών που ψηφίστηκαν στις 26Οκτωβρίου μετο οποίο πάει να μαςβάλει σε κατηγορία ΔΕΚΟαλλά μόνοστις μειώσειςμισθώνκαι να μαςγίνουν οι ίδιες μειώσειςχωρίς όμωςν’ ανήκουμεστις ΔΕΚΟστο ευρύτερο δημόσιο.Αυτό για μαςήταν ότι πιο ανήθικο μπορείνα κάνειη ΑΤΕ για τους εργαζόμενους.Ενώτελειώνει η διαδικασία της πώλησης πάει να μαςκάνει μιαμείωσημισθώντης τάξης του 25 – 30%. Προχωρήσαμεχθες στα ασφαλιστικά μέτραπήραμεπροσωρινή διαταγή και 7 Δεκεμβρίουεκδικάζονται. Αν ισχύσουν οι μειώσειςμπορείοαγοραστής να μαςκάνει και νέες μειώσειςκαι ενώ ο μέσοςόρος μισθόύείναι στα 1300 – 1.900 ευρώσύντομαθα φτάσουμεστα 500. Αυτό είναι ότι χειρότερογια μας.Αν ισχύσουν οι μειώσειςδιαπραγματεύεσαιμετον επενδυτή από μιαχαμηλότερημισθολογική  βάση»
 
Γ.Ζαπτής:«Είναι παράνομοκαι άδικο. ΕίμαστεΑ.Ε  ιδιωτικούδικαίου και τρέχει ένας διαγωνισμός. Αλλάζουμειδιοκτησιακό καθεστώς και δεν μαςαγγίζουν αυτά  τα μέτρα. Επίσης υπάρχει ειδικός νόμοςγια τις θυγατρικές της ΑΤΕ που υπερισχύει του γενικότερου νόμουκαι προβλέπει 10% μειώσειςκαι όχι της τάξης του 30 –50% που προβλέπεται για τις ΔΕΚΟ. Επιπλέον εξελίσσεται ο διαγωνισμός,αλλάζουμειδιοκτησιακόκαθεστώς… Ελπίζω να δικαιωθούμε»

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Αρχείο Αρθρογραφίας 2011
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Όλοι οι σταυροί των υποψηφίων στις εκλογές του Επιμελητηρίου

Μαριάννα Ξανθοπούλουmarianaxan@yahoo.gr  Με πλειοψηφήσαντα  τοσυνδυασμό «Επ…