Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Την επιβίωση της εταιρίας προτάσσει η διοίκηση της ΡΟΔΟΠΗΣ

Την επιβίωση της εταιρίας προτάσσει η διοίκηση της ΡΟΔΟΠΗΣ

0

Ελένη Διαφωνίδου
elenidfn@yahoo.com
 
 
Στις διεκδικήσεις, τις απορίες και τις καταγγελίες του σωματείουεργαζομένων στη γαλακτοβιομηχανία ΡΟΔΟΠΗ απαντά η διοίκηση τηςεταιρίας, μέσωτου διευθύνοντος συμβούλου της κ. Παναγιώτη Παπαποστόλου, σχετικά μετηναναγκαιότητα υπαγωγής στο νέο νομικό πλαίσιο για τις επιχειρησιακέςσυμβάσειςαλλά και την πρωτοβουλία για σύσταση Ένωσης Προσώπων, όπως προβλέπει τοάρθρο37 του Ν.4024/2011, ενώ υπάρχει ως όργανο συνδιαλλαγής καιδιαπραγμάτευσης τοσωματείο των εργαζομένων. Το «Ε» φιλοξένησε σε προηγούμενο ρεπορτάζ τιςαπόψειςτου προέδρου του σωματείου κ. Νίκου Κετύπη και του προέδρου του ΕΚΞ κ.ΆγγελουΜπεμπεκίδη, ενώ προανήγγειλε της δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλουτηςεταιρίας. Ο κ. Παπαποστόλου παραχώρησε συνέντευξη στο «Ε», προκειμένουναεξηγήσει τους λόγους που οδήγησαν στην προώθηση επιχειρησιακής σύμβασηςστηνΡΟΔΟΠΗ, αλλά και όλα τα επιμέρους ζητήματα που τέθηκαν από την πλευράτου σωματείου,το οποίο διαμαρτυρήθηκε έντονα, προχωρώντας και σε καταγγελία στηνΕπιθεώρησηΕργασίας, μέσω του ΕΚΞ. Στη συνέντευξη παρών ήταν και ο αντιπρόεδροςτου Δ.Σ.της εταιρίας κ. Σεραφείμ Καλούτσας, ο οποίος και συνέδραμεεπεξηγηματικά στηνδιατύπωση των θέσεων της διοίκησης.
 
Νομιμότητα και αναγκαιότητα επικαλείται η διοίκηση
Ο κ. Παπαποστόλου αναφορικά με τις διαστάσεις που πήρε όχι μόνο ηαπόφαση για σύναψη επιχειρησιακής σύμβασης, αλλά και οι αντιδράσεις τωνεργαζομένων, λόγω της προώθησης σύστασης Ένωσης Προσώπων από μέρους τηςεταιρίας, αν και υφίσταται το σωματείο με το οποίο συνομιλούσε μέχρισήμερα,απάντησε ότι προχώρησε σε αυτές τις ενέργειες αφενός διότιπερικλείονται μενομιμότητα, βάσει των δυνατοτήτων που δίνει ο νέος νόμος και αφετέρουεπειδή αυτόυπαγόρευσε η στήριξη της επιβίωσης της εταιρίας μακροπρόθεσμα. Ο ίδιοςυποστήριξε ότι προωθήθηκε η Ένωση Προσώπων ως ιεραρχικά προτιμότερη απότονομοθέτη και συγκεκριμένα σημείωσε: «ο νόμος προβλέπει κατάπροτεραιότητα τοεπιχειρησιακό σωματείο, μετά την Ένωση Προσώπων, με τις προϋποθέσειςπου θέτεικαι τέλος τη συνδιαλλαγή με κλαδικό σωματείο. Το σωματείο που υφίσταταιείναικλαδικό, που σημαίνει ότι αν δημιουργηθεί νέο τυροκομείο στην περιοχήθαυπαχθεί σε αυτό και γι’ αυτό το λόγο προτιμήσαμε να συσταθεί μία Ένωσηαποκλειστικά για την επιχείρησή μας» και ως επιτατικά επιχειρήματαανέφερε τημεγαλύτερη αντιπροσώπευση στην Ένωση –αφού απαιτούνται τα 3/5 τηςεπιχείρησης,ενώ στο σωματείο, όπως είπε, είναι λιγότεροι οι εγγεγραμμένοι- όπως καιτηνεπιθυμία να γίνεται η επικοινωνία με τους εργαζομένους σε μία νέαλογικήευθυγραμμισμένη με τις συνθήκες της ευρωπαϊκής αγοράς, απομακρυσμένηαπό τησυνεταιριστική νοοτροπία, μέσα στην οποία γαλουχήθηκε το υπάρχονσωματείο, μεβάση και το οικονομικό τοπίο της περιοχής.
Ο κ. Καλούτσας μας πληροφόρησε ότι στην επιχείρηση σήμερα εργάζονται85 μισθωτοί και 7 με παροχή υπηρεσιών, από τους οποίους, 72 που απαιτείο νόμοςυπέγραψαν για τη σύσταση της προβλεπόμενης Ένωσης Προσώπων.
 
Τις απολύσεις υπαγόρευσε η ανάγκη περικοπής δαπανών, λέει ηΡΟΔΟΠΗ
Ο κ. Παπαποστόλου αρνήθηκε ότι οι απολύσεις τεσσάρων εργαζομένωνστις οποίες προέβη η εταιρία είχαν ως αφορμή την άρνηση τους ναυπογράψουν γιατη συμμετοχή τους στην Ένωση Προσώπων, όπως κατήγγειλε το σωματείο καιανέφερεότι: «οι απολύσεις πραγματοποιήθηκαν για λόγους ουσίας στο πλαίσιο τηςανάγκηςπεριστολής του κόστους και των δαπανών. Το θέμα δεν είναι αν υπογράφειςή όχι,αλλά αν δέχεσαι να εργαστείς με λιγότερα χρήματα». Παρόλα αυτά ο κ.Παπαποστόλου παραδέχτηκε ότι η συνεργασία με το σωματείο, που στηνπράξη, ανκαι κλαδικό, απαρτίζεται σήμερα μόνο από εργαζομένους τηςγαλακτοβιομηχανίας,βρισκόταν σε πολύ καλό επίπεδο μέχρι σήμερα και πρόσθεσε ότι: «διάθεσηαπό τηδική μας πλευρά υπάρχει πάντα, θέλουμε κι εμείς καλή σχέση με τουςσυνεργάτεςμας, το ξέρουν και έχει κατοχυρωθεί έμπρακτα. Αλλά άλλο η δίκηπροθέσεων καιάλλο η πραγματικότητα που ζούμε». Παράλληλα, παρέθεσε τη φιλοσοφία τηςεταιρίαςσε συνδυασμό με τη σύγχρονη οικονομική ελληνική πραγματικότητασημειώνοντας: «ανέχει τη δυνατότητα να αντιληφθεί το σωματείο τις συνθήκες που ζούμε καιταμέτρα που είμαστε υποχρεωμένοι να πάρουμε για να προστατέψουμε τηνεπιχείρηση,τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξή της, τότε καλώς είναι συνομιλητές σεάλληπερίπτωση θα είμαστε ανεύθυνοι αν καθόμαστε και διαμορφώνουμε ατζέντατου τύπουέφυγε ένας ή δύο και τι θα γίνει τώρα».
Μάλιστα, τόνισε ότι μπορεί να έφυγαν 4, αλλά προσλαμβάνονται άλλοι 7μέχρι το τέλος της εβδομάδας και σχολίασε: «το θέμα είναι αν το‘μαγαζί’ δίνειδουλειά σε ανθρώπους αυτού του τόπου, σε νέα παιδιά που έχουν πτυχίακαιπεριμένουν να έρθει η σειρά τους. Κανείς, συμπεριλαμβανομένου και εμού,δενείναι ιδιοκτήτης της θέσης».
 
Συνθήκες «πολέμου» στην αγορά
Επιχειρώντας να παραθέσει τους λόγους που υπαγόρευσαν την ανάγκη γιαυπαγωγή στο καθεστώς των επιχειρησιακών συμβάσεων ο διευθύνων σύμβουλοςτηςγαλακτοβιομηχανίας χαρακτήρισε το τρέχον οικονομικό σκηνικό ως σκηνικό«πολέμου», εντός του οποίου δίνεται μάχη «με νύχια και με δόντια» ναεπιβιώσειη επιχείρηση για να διαφυλάξει τις θέσεις εργασίας και να συνεχίσει ναείναισυνεπής απέναντι στους προμηθευτές της, οι οποίοι κατά κύριο λόγο είναιοικτηνοτρόφοι της περιοχής, τη στιγμή που μεγάλες αλυσίδες σούπερ- μάρκετ«παγώνουν» τη συνεργασία τους με εταιρίες λόγω εκκρεμών οικονομικώνυποχρεώσεων.
Στο επιχείρημα των εργαζομένων ότι δεν έγιναν αντιληπτές οιοικονομικές δυσκολίες της εταιρίας που θα απαιτούσαν τη σύναψηεπιχειρησιακώνσυμβάσεων, τη στιγμή μάλιστα που μόλις ολοκληρώθηκαν επενδύσεις 15 εκ.ευρώ, οκ. Παπαποστόλου υπογραμμίζει ότι όχι μόνο οι επενδύσεις αποτελούναπαραίτητηδιαδικασία για την περιστολή των λειτουργικών δαπανών, αλλά καιυλοποιήθηκαν μεδάνεια, πράγμα που σημαίνει ότι, πέραν του 20-30% που συμμετείχε ηεταιρία μείδια κεφάλαια, για τα υπόλοιπα είναι «υπόλογη» στην τράπεζα.
Στο περιβάλλον «χρηματοπιστωτικής ασφυξίας», όπως το χαρακτήρισεπροσέθεσε και τις οφειλές πελατών που συσσωρεύονται, αλλά και τοευρωπαϊκόανταγωνιστικό περιβάλλον που υπαγορεύει νέους όρους εργασίας. «Ότανσήμεραεμείς αγοράζουμε 0,50 €, ενώ στη Γερμανία ο παραγωγός πληρώνεται 0,32-0,33 €,στη Ρουμανία 0,28 €, στη Βουλγαρία 0,30 € και στην Ουγγαρία 0,26 €, ανδενγίνουμε ανταγωνιστικοί νομοτελειακά θα πηγαίναμε για κλείσιμο»,σημείωσεδίνοντας βαρύτητα στην άποψη ότι η υπεύθυνη στάση της διοίκησης απαιτείναπαρθούν και δύσκολες αποφάσεις, που, όπως σημείωσε και ο ίδιος, σταμάτια τουκόσμου φαίνονται ακόμη και «αυταρχικές».
Στο ερώτημα τι θα έκανε η εταιρία αν η Πολιτεία δεν παρείχε τηδυνατότητα επιχειρησιακών συμβάσεων, ο κ. Παπαποστόλου απάντησε: «δενείναιστις προθέσεις μας να απολύουμε κόσμο, δεν ξέρουμε τι θα γινόταν αν δενείχαμεαυτή τη δυνατότητα. Αν δεν υπήρχαν νομικοί διέξοδοι που θα προβλέπονταναπό τηνίδια την Πολιτεία θα ‘σβήναμε’».

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Στον αέρα η προκήρυξη για τους 100 συνοριοφύλακες της Ξάνθης

Σε εξέλιξη έως τις 28/8/ ο διαγωνισμός για συνολικά 480 θέσεις συνοριακών φυλάκων ορισμένο…