Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Καταργούνται οι κενές οργανικές θέσεις

Καταργούνται οι κενές οργανικές θέσεις

0

Ελένη Διαφωνίδου
elenidfn@yahoo.com
 
Σε εφαρμογή των επιμέρους διατάξεων του πολυνόμου N. 4024/2011«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο, εργασιακήεφεδρείακαι άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικήςστρατηγικής 2012-2015», (Φ.Ε.Κ. 226 Α΄), που ψηφίστηκε πρόσφατα από τηΒουλή,προχωρά το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, που ζητά από τιςυπηρεσίες τουΔημοσίου να ενημερώσουν για τις κενές οργανικές θέσεις και πληροφορείγια τοντρόπο που θα υλοποιηθεί η κατάργησή τους, σύμφωνα με όσα ο σχετικόςνόμοςορίζει.
 
Ποιους αφορά
Ο νέος νόμος προβλέπει την κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων τωνπολιτικών δημοσίων υπαλλήλων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου:
1) των Υπουργείων (της κεντρικής τους υπηρεσίας και των αποκεντρωμένωνμονάδων τους), των υπαγόμενων σε αυτά αυτοτελών υπηρεσιών (Γενικών καιΕιδικώνΓραμματειών), καθώς και των εποπτευόμενων από αυτά νομικών προσώπωνδημοσίουδικαίου, 2) των Ανεξάρτητων Αρχών, 3) των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και4) τωνΟ.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, περιλαμβανομένων και των νομικών προσώπωνδημοσίου,ορίζοντας ωστόσο κάποιες εξαιρέσεις στο χώρο της Υγείας και τηςΠαιδείας.
 
Πώς καταργούνται οι θέσεις και πόσες
Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο του κ. Ρέππα, εάν οι κενέςοργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού δεν υπερβαίνουν ανά κατηγορία καικλάδο το60% των θέσεων που προβλέπονται από τον οικείο οργανισμό, τότε οιθέσεις αυτέςκαταργούνται αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του νόμου.
Στην περίπτωση όμως που οι κενές οργανικές θέσεις υπερβαίνουν, το 60% των θέσεων που προβλέπονται από τον οικείο οργανισμό, ο αριθμός τωνθέσεωνπου καταργείται ανά κατηγορία και κλάδο, ορίζεται με κοινή απόφαση τουΥπουργούΔιοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατάπερίπτωσηαρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύοςτουνόμου.
Σημειώνεται επίσης ότι, η αναλογία των κενών οργανικών θέσεων σεσχέση με τις προβλεπόμενες θέσεις προσωπικού, επί της οποίαςυπολογίζεται τοποσοστό του 60%, μετράτε σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά τη δημοσίευση τουνόμουκαι δεν μεταβάλλεται εάν στη συνέχεια λάβει χώρα και κατάργησηοργανικών θέσεωνπροσωπικού λόγω αυτοδίκαιης απόλυσης ή θέσης σε προσυνταξιοδοτικήδιαθεσιμότητατων υπαλλήλων που τις κατέχουν.
 
Αντιδράσεις και προβληματισμός από την ΑΔΕΔΥ
Τις επιφυλάξεις του Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Ξάνθης μας μεταφέρει ο πρόεδροςΜπάμπης Ευστρατίου, ο οποίος εξηγεί ότι: «λόγω του μαζικού κύματοςσυνταξιοδότησης που παρατηρείται στις υπηρεσίες του Δημοσίου τηςΞάνθης, πολλέςοργανικές θέσεις που μένουν κενές θα καταργηθούν ως υπεράριθμες, τηστιγμή πουθα έπρεπε να έχουν καλυφθεί κανονικά». Σημειώνει, ότι χαρακτηριστικάπαραδείγματα του «κύματος» φυγής είναι η Νομαρχία και η Εφορία, όπουκαι προβλέπειότι θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα με το προσωπικό. «Προφανώς»,συμπληρώνει, «αυτόθα λειτουργήσει και κατά των προσλήψεων που δε θα γίνουν, ενώ οι θέσειςπροβλέπονται από το Οργανόγραμμα».
Ο ίδιος, χαρακτηρίζοντας αποσπασματικές τις κινήσεις αυτές από μέρουςτης κεντρικής διοίκησης, υπογραμμίζει ότι: «εμείς αυτό που ζητάμε είναιμίαευρεία μελέτη του Δημοσίου που θα λέει ποιοι είναι αναγκαίοι. Μιαμελέτη που νασυνεκτιμήσει όλους τους παράγοντες για την αποτελεσματική λειτουργίατωνυπηρεσιών και να δει πού υπάρχει έλλειψη και πού υπεράριθμο προσωπικό.Δενέχουμε πρόβλημα να μετακινηθούμε σε άλλες υπηρεσίες, αρκεί να γίνει μίαουσιαστική αναδιάρθρωση, με απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια και τηνκαθολικήμηχανοργάνωση».

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Επιταγή ακρίβειας: Ποιοι πρέπει να κάνουν αίτηση και ποιοι όχι

Οι δικαιούχοι και πληρωμές Νέα επιταγή ακρίβειας σε χαμηλοσυνταξιούχους και ευάλωτους ετοι…