«Κοντά στην νέα εποχή η ΝΔ!»

0

«Αλλάζει η ΝΔ»,δηλώνει χωρίςπεριστροφές ο γραμματέας οργανωτικού του κόμματος, Μανώλης Αγγελάκας.Υπογραμμίζοντας ότι η πολιτική του μνημονίου βρίσκει αντίθετη την ΝΔ,επισημαίνει ότι είναι επιτακτική η αλλαγή πορείας και πωςσυγκυβέρνησηδιαχείρισης του μνημονίου δεν την αφορά. Ξεκαθαρίζει ότι το κόμμαστηρίζει τιςαπεργιακές κινητοποιήσεις που όμως γίνονται με δημοκρατικό τρόπο. Ο κοςΑγγελάκας εξάρει τον ρόλο των περιφερειακών ΜΜΕ, υπενθυμίζονταςπαράλληλαότι  μέσα στηνγενικότερη απαξίωση τουπολιτικού κλίματος ακυρώνονται και προσωπικότητες που είναι αξιόλογες
 
-Η ΝΔ πορεύεται μετον ΑντώνηΣαμαρά στο τιμόνι. Ποιες είναι οι καινούργιες τομές που έχειδρομολογήσει καιποια η ανταπόκριση της βάσης; Πιστεύετε ότι τελικά θα καλυφθεί ηδιαφορά από τοΠΑΣΟΚ:
Θεωρώ – για να απαντήσω στοδεύτερο σκέλος της ερώτησης – ότι αναμφισβήτητα είναι εφικτή η κάλυψητηςδιαφοράς διότι καταρχήν η διαφορά με την οποία χάσαμε τις εκλογές ήταναφύσικαμεγάλη. Από κει και πέρα ξεκίνησε μια προσπάθεια αναδιάρθρωσης, έγινανπολλάαυτό τον ενάμιση χρόνο που πέρασε, το κόμμα μετεξελίχθηκε, δώσαμε τηνδυνατότητα για νέους τομείς δράσης. Θεωρώ ως σημαντικό ότι ψηφίσθηκεκαιενεργοποιήθηκε η επιτροπή αξιολόγησης στελεχών, που μπορούν πλέον νααξιοποιηθούν σε κάθε είδους προκλήσεις, η βάση θα συμμετάσχει στηνδιαμόρφωσητων ψηφοδελτίων κλπ. Η  ΝΔαλλάζει,σταδιακά εκμοντερνίζεται, ήρθαμε σε καινούργια γραφεία, με λίγα λόγιαγίνεταιμια προσπάθεια να έρθουμε κοντά στους νέους, κοντά στην νέα εποχή.
Ως γραμματέαςοργανωτικού τηςΝΔ, ποια είναι τα μηνύματα που κομίζετε για την νέα πορεία τουκόμματος; Θαμπορούσαμε να μιλήσουμε για μια πραγματικά «Νέα Δημοκρατία»;
Κοιτάξτε, μιλάτε με έναν πουείναι 32 χρόνια στο κόμμα. Οι ρίζες είναι πάντα οι ρίζες τουφιλελευθερισμού,με την διαφορά ότι αυτή την φορά μιλάμε για έναν κοινωνικόφιλελευθερισμό πουδίνει διέξοδο στην ατομική δημιουργία, ένα δίκαιο σύστημα κατανομής τουπλούτουστους πολίτες. Το παλιό με το καινούργιο προχωρούν συνδυασμένα.Βεβαίως, η  ύπαρξηνέου αρχηγού σηματοδοτεί κάποιαφρεσκάδα, νέες ιδέες και νέο τρόπο προσέγγισης.
Είναι τελικά η ΝΔυπέρ τηςμνημονιακής πολιτικής ήόχι; Οι πολίτες δεν μπορούν ενίοτε να καταλάβουν ποιες πραγματικά είναιοιθέσεις του κόμματος. Σε ποια σημεία τελικά συμφωνείτε με την οικονομικήπολιτική της κυβέρνησης και σε ποια όχι; Ήταν άκαιρη η καταφυγή στο ΔΝΤ;
Θεωρώ ότι αυτό είναιψευδοδίλλημα. Από την αρχή είπαμε ότι η χώρα είχε πρόβλημα χρέους καιελλείμματος μαζί με άλλες 8 χώρες και δεν είχε πρόβλημα δανεισμού. Ηδική μαςδιακυβέρνηση δανείζονταν με 1,5% επιπλέον απ΄ότι η Γερμανία – ταspreads πουλέμε – και φτάσαμε να δανειζόμαστε με 6,5% – 7% παραπάνω. Ο κοςΠαπανδρέου καιη κυβέρνηση του μετέτρεψαν αυτό το πρόβλημα σε πρόβλημα δανεισμού.Είμασταν απότην αρχή αντίθετοι στο μνημόνιο, το καταψηφίσαμε στη Βουλή, προτείναμεκαινούργια λύση εξόδου από το μνημόνιο – αυτό που εμείς αποκαλούμε ωςστρατηγική ελπίδας – η πρόταση αυτή, αν θυμάστε, ουσιαστικά απαξιώθηκε,εκ τωνυστέρων το ΠΑΣΟΚ υιοθετεί αποσπασματικά μέτρα, όπως η επιμήκυνση τουχρέους, ηαξιοποίηση δημόσιας περιουσίας κλπ, τα οποία όμως γίνονται με κακέκτυποτρόποκαι με διαφορά φάσεως. Αναμφισβήτητα η ΝΔ πιστεύει ότι η πολιτική τουμνημονίουοδηγεί σε αδιέξοδο. Χρειάζεται αλλαγή πολιτικής, επαναδιαπραγμάτευσητων όρων,ο αρχηγός μας έχει πει ότι θα τηρήσουμε την υπογραφή αλλά ταυτόχρονα ανείχαμεσήμερα την εξουσία θα ξεκινάγαμε άμεσο σχέδιο απεμπλοκής.
-Ποια λύση προτείνει συγκεκριμένα το κόμμα της αξιωματικήςαντιπολίτευσης για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης ώστε να μηνθίγονταιτα κεκτημένα των εργαζομένων; Γιατί πολλοί μιλούν πως εδώ και ένα χρόνοηεπίθεση προς τα εισοδήματα είναι από ακραία έως σαρωτική. Μια επίθεσηπου έχειδιασπείρει απελπισία και απογοήτευση στους πολίτες…
Να σας πως το εξής: Μιλάμε γιαανάπτυξη όταν δεν υπάρχει αναπτυξιακός νόμος εδώ και ενάμιση χρόνο.Αναφερόμαστε σε  ανάπτυξηόταν αυξήθηκε ηφορολογία και τα όποια κεφάλαια υπάρχουν στην χώρα φεύγουν και πάνε σεόμορεςχώρες. Σας θυμίζω ότι ο κος Πάγκαλος πήγε και εγκαινίασε εργοστάσιοκαπνοβιομηχανίας  πουέφυγε από τηνΕλλάδα και πήγε στην Βουλγαρία. Αυτά τα λέω σε ότι αφορά την κυβέρνηση.Η δικήμας πρόταση είχε συγκεκριμένα μέτρα. Πρώτα απ΄όλα, εμείς μιλήσαμε γιααξιοποίηση της περιουσίας και όχι εκχώρηση. Άλλο είναι να υπενοικιάζωτοδιαμέρισμά μου για να παίρνω ένα ενοίκιο, και άλλο είναι το πουλάω καιμάλιστακοψοχρονιά. Άλλο είναι να εκμεταλλεύομαι κάποιες επιχειρήσεις τιςοποίεςπαραχωρώ με σύμβαση παραχώρησης  στονιδιώτη για να μην επιβαρύνομαι με τα μισθολογικά και ασφαλιστικά, καιάλλο τοξεπουλάω. Δεύτερον, εμείς μιλήσαμε για συμπράξεις δημοσίου καιιδιωτικού τομέαπου δεν τις βλέπουμε να γίνονται. Μιλήσαμε για ενεργοποίηση τουπρογράμματοςεπενδύσεων και μάλιστα εκμεταλλευόμενοι την πρόταση της ΕυρωπαϊκήςΕπιτροπής ναπάρουμε τα τρία πρώτα χρόνια από το ΕΣΠΑ την κοινοτική συμμετοχή καιμετά ναβάλουμε την εθνική συμμετοχή. Τα πράγματα όμως που γίνονται είναιεντελώς προςτην αντίθετη κατεύθυνση. Η ΝΔ έχει ολοκληρωμένη πρόταση, την οποία καικατέθεσε. Αν κάπου είμαστε λάθος, να το συζητήσουμε. Η πρόταση αυτήαπορρίφτηκεενώ ήταν η μόνη πρόταση πολιτικού κόμματος που έχει κατατεθεί.
Πως αντιλαμβάνεστετις συνεχείςαπεργιακές κινητοποιήσεις και τα προβλήματα που δημιουργούνται απόαυτές; Σε αρκετές των περιπτώσεων ηΝΔ δείχνει ναμην συμφωνεί με τον χαρακτήρα των κινητοποιήσεων. Με ποιο τρόπο,πιστεύετε, θαμπορούσαν να αμυνθούν οι κοινωνικές τάξεις στα πλήγματα που ως τώραέχουνυποστεί;
Η ΝΔ είναι αλληλέγγυα με τουςπολίτες που διαμαρτύρονται με δημοκρατικό τρόπο που δεν προσβάλλει τηνελευθερία των υπολοίπων. Είμαστε αντίθετοι και δεν συμφωνούμε καθόλουμετην  κατάληψη τωνδρόμων καθώς υπάρχουνάλλοι τρόποι διαμαρτυρίας. Την ίδια στιγμή όμως αντιλαμβανόμαστε ότι οιπολίτεςέχουν φτάσει στο απροχώρητο. Όταν ο πολίτης δεν έχει χρήματα για νακαλύψει ταστοιχειώδη και τα προς το ζην, είναι δεδομένο ότι θα βγει στους δρόμους.  Η ΝΔ στηρίζει αυτές τιςκινητοποιήσεις όταναυτές γίνονται με κόσμιο τρόπο, χωρίς τις εξαλλοσύνες που πολλές φορέςπαρατηρούνται.
Ας πάμε τώρα σε έναάλλο θέμα,αρκετά σοβαρό. Ο κος Σαμαράς πήρε πρόσφατα, με την ευκαιρία τηςυπόθεσης τηςκατάληψης της Νομικής από μετανάστες, κατηγορηματική θέση υπέρ τηςκατάργησηςτου πανεπιστημιακού ασύλου όταν η ΝΔ έρθει στην εξουσία. Δεν είναι αυτήμιαακραία θέση που ενδεχομένως μπορεί να προκαλέσει σοβαρές κοινωνικέςαναταράξεις;
Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι οιπολίτες απαιτούν από τα κόμματα να παίρνουν σαφείς θέσεις πάνω σταδιάφοραζητήματα και εμείς πήραμε σαφή θέση και στο ζήτημα του πανεπιστημιακούασύλουαλλά και στο θέμα της λαθρομετανάστευσης. Ειδικότερα έχω την αίσθηση ότι  πλέον δεν μπορούμε ναμιλάμε για άσυλο όταναφενός αυτή την στιγμή μέσα στα Πανεπιστήμια και οι ιδέες σε πολλές τωνπεριπτώσεων ποδοπατούνται και δεν υπάρχει ελεύθερη διακίνηση των ιδεών,καιαφετέρου η ως τώρα εφαρμογή του ασύλου είχε ως αποτέλεσμα κοινωνικές ομάδες να καταπιέζονται,πανεπιστημιακέςεγκαταστάσεις να καταλαμβάνονται και να καταστρέφονται, με την Πολιτείαναπαραμένει σταθερά παθητικός θεατής. Τέτοιο άσυλο δεν έχει νόημα. Αυτόήταν τοπνεύμα της δήλωσης Σαμαρά, εξάλλου αυτή ήταν πάγια θέση της ΝΔ, δενεκδηλώθηκετώρα. Εδώ και πάρα πολύ καιρό λέμε ότι τα πράγματα δεν είναι σωστάδομημένα στοΠανεπιστήμιο. Κάναμε μια προσπάθεια σαν διακυβέρνηση με τον νόμο  της κας Γιαννάκου ν΄αλλάξουμε τις δομές σταΠανεπιστήμια – είχαμε θεωρήσει ότι τα Πανεπιστήμια είναι βαθιάκομματικοποιημένα – προσπαθήσαμε να το αλλάξουμε, δεν το ολοκληρώσαμε,αλλάσίγουρα η ΝΔ έχει ένα άλλο όραμα για τα Πανεπιστήμια.
Για τα ΜΜΕ τώρα. Οτύπος τηςΠεριφέρειας βρίσκεται σε διαρκή άνοδο, παρά τα σοβαρά προβλήματα πουαντιμετωπίζει. Οι τοπικές εφημερίδες, άκρως ανταγωνιστικές με αυτές τωνΑθηνών,αφουγκράζονται τα προβλήματα και τις ανησυχίες κάθε γωνιάς τουΕλλαδικού χώρου,αναδεικνύοντας τις απαιτήσεις και προσδοκίες των τοπικών κοινωνιών. Πωςαντιλαμβάνεται η ΝΔ την δυναμική του Περιφερειακού τύπου και με ποιοτρόποσκέφτεται την περαιτέρω ενίσχυσή του;
Είναι γεγονός ότι τααθηνοκεντρικά ΜΜΕ σε πολλές των περιπτώσεων ελέγχονται από ισχυρότατασυμφέροντα που έχουν καταφέρει να ποδηγετήσουν την ενημέρωση καιπρόσφαταζήσαμε και φαινόμενα απαξίωσης από μεγάλα μέσα ενημέρωσης. Από την άλλημεριά -έχετε δίκιο – η επιτυχία των περιφερειακών μέσων έγκειται αφενός στηνανεξαρτησία τους διότι το ιδιοκτησιακό καθεστώς είναι κατακερματισμένο και καλό θα ήταν ναπαραμείνει έτσι, καιαφετέρου διότι κατάφεραν να αγγίξουν τις χορδές των πολιτών με τοενδιαφέρονπου δείχνουν για τα τοπικά θέματα. Θα πρέπει να έχετε προσέξει ότι στηΝΔυπάρχει γραμματέας – υπεύθυνος για τα ΜΜΕ – οι κ.κ Κεδίκογλου και Γεροντόπουλος – με λίγα λόγια δίνουμε πολύ μεγάλη σημασίαδιότι θεωρούμεότι τα ΜΜΕ μπορούν να αποτελέσουν και βήμα για την παράταξή μας για τηνεπικοινωνία με τους πολίτες που είναι δημοκρατικό δικαίωμα και καθήκον.Χαιρετίζω τον ρόλο των περιφερειακών μέσων και για να πληροφορείται ηΝΔ γιατις θέσεις των πολιτών αλλά και για να τους πληροφορεί η ίδια για τιςθέσειςτης.
Και μια τελευταίαερώτηση. Μεγάλοποσοστό  των πολιτώνδηλώνουναπογοητευμένοι από τα κόμματα. Μέρος της κοινής γνώμης έχει την άποψηπως οιβουλευτές είναι μακριά από  ταπραγματικάπροβλήματα των πολιτών. Τι φταίει και πολλοί πολίτες αδιαφορούν για ταπολιτικάδρώμενα; Είναι και αυτό ένα φαινόμενο της εποχής ή απλά είναι ανεπαρκήςοπολιτικός λόγος;
Μέσα στην γενικότερη απαξίωση τουπολιτικού κλίματος ακυρώνονται και προσωπικότητες που συμμετέχουν στοκοινοβούλιο και είναι αξιόλογες. Από την άλλη μεριά είναι επίσηςαλήθεια ότιαρκετοί κοινοβουλευτικοί δεν επιτελούν το έργο και την αποστολή πουτους έχειεμπιστευθεί ο ελληνικός λαός. Ο λαός έχει πάντα τον τελευταίο λόγο καιμπορείνα πάρει την τύχη στα χέρια του στο συγκεκριμένο θέμα, επιλέγοντας τουςκατάλληλους και επενδύοντας σε νέους. Δεν είναι σωστό όμως νααπαξιώνουμε ταπάντα, διότι ο κοινοβουλευτισμός είναι το πολίτευμα που επιθυμούμε.
 
phil.zaharis@gmail.com

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
  • Αγορά σε …κρίση

    Τους έπιασε κρίση…πανικού, τους περισσότερους εμπόρους – καταστηματάρχες της πόλης μ…
  • Από Παρασκευή οι εκπτώσεις

    Tην Παρασκευή 15 Ιανουαρίου θα αρχίσουν οι χειμερινές εκπτώσεις έτους 2010, σύμφωνα με την…
  • Ραντεβού στο Νέστο έδωσαν οι αγρότες

    Ραντεβού στις 12 το μεσημέρι στο Πετροχώρι δίπλα στη γέφυρα του Νέστου έδωσαν οι αγρότες μ…
Περισσότερα άρθρα από Αρχείο Αρθρογραφίας 2010
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αγορά σε …κρίση

Τους έπιασε κρίση…πανικού, τους περισσότερους εμπόρους – καταστηματάρχες της πόλης μ…