Γυναίκες… επιχειρείστε!

0

Από τις 15 Ιουνίόυ «τρέχουν» δύο νέα προγράμματα που έχουν ως στόχο να ενισχύσουν την νεανική και γυναικεία επιχειρηματικότητα. Την απόφαση έγκρισης των οδηγών των προγραμμάτων καθώς και την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στα ανωτέρω προγράμματα, υπέγραψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Ιωάννης Μπούγας.
Γυναίκες… επιχειρείστε!
Τα προγράμματα νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας, συνολικού προϋπολογισμού 40 εκ.ευρώ δημόσια δαπάνη, εντάσσονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και αποσκοπούν στη διευκόλυνση – μέσω χρηματοδοτικών ενισχύσεων – της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από γυναίκες (Επιχειρηματικότητα Γυναικών) καθώς και νέους ηλικιακά επιχειρηματίες (Επιχειρηματικότητα Νέων), σε όλους σχεδόν τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, δίνοντας έμφαση στην ενθάρρυνση και υποστήριξη της επιχειρηματικότητας ευκαιρίας.
Ως επιχειρηματικότητα ευκαιρίας ορίζεται η ίδρυση και προσπάθεια ανάπτυξης νέας επιχείρησης με στόχο την αξιοποίηση πραγματικής επιχειρηματικής ευκαιρίας (καινοτομία, κενά της αγοράς, προοπτικές αύξησης ζήτησης κ.τ.λ.) από επιχειρηματία με προσόντα (π.χ. πίστη στην επιτυχία, εμπειρία, γνώση, δεξιότητες, υψηλό μορφωτικό επίπεδο). Στο πρόγραμμα εντάσσονται επιχειρηματικές δραστηριότητες του τομέα της μεταποίησης, του εμπορίου, των υπηρεσιών, του τουρισμού και της ανακύκλωσης – περιορισμού της ρύπανσης, όπως αυτές αναφέρονται στον οδηγό του προγράμματος.
Δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα έχουν:
– Γυναίκες, οι οποίες γεννήθηκαν από το 1954 μέχρι και το 1991 και
Νέοι οι οποίοι γεννήθηκαν από το 1970 μέχρι και το 1991
– Είναι άνεργες-άνεργοι, μισθωτοί, ελεύθερες επαγγελματίες που δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 1.1.2008 μέχρι και την προδημοσίευση του προγράμματος (4.3.2009).
Το πρόγραμμα γυναικείας επιχειρηματικότητας χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 16 εκατ. ευρώ ενώ το πρόγραμμα νεανικής επιχειρηματικότητας χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 24 εκατ. ευρώ.
Το υπόλοιπο ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση του έργου. Ο Τραπεζικός δανεισμός για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής μπορεί να ανέρχεται μέχρι ποσοστού 30% του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού του έργου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ), σχετικά με την δυνατότητα ανάληψης των εγγυήσεων που απαιτούνται για τη σύναψη του δανείου
Επιλέξιμες δαπάνες
Κατά τη διαμόρφωση του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού από την επιχείρηση, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των προβλεπόμενων δαπανών με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:
1. Εξοπλισμός και Ειδικές Εγκαταστάσεις
2. Κτιριακά & Διαμόρφωση Χώρων
3. Προβολή-Προώθηση, Άλλες Δαπάνες, Υπηρεσίες Συμβούλων
Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) μετά από τις 15/06/2009 και μέχρι 14/09/2009, μέσω του δικτυακού τόπου www.eommex.gr. Για την ηλεκτρονική υποβολή, κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επισκεφθεί το δικτυακό τόπο του προγράμματος και να λάβει αναλυτική ενημέρωση και οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της Πρότασης. Ο Φάκελος των Δικαιολογητικών Συμμετοχής αποστέλλεται ΜΟΝΟ ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε., το αργότερο σε δέκα ημέρες (ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων
Πληροφορίες
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται :
– Στην EOMMEX AE, (Ξενίας 16 και Έβρου 26 Αθήνα 115 28, τηλ. 210 7491100, 210 7481157, www.eommex.gr).
– Στο γραφείο πληροφόρησης του ΕΠΑΝ ΙΙ (τηλ. 801 11 36 300, www.antagonistikotita.gr).
– Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης (www.ypan.gr ή www.ggb.gr)

Επιμέλεια:
Μαριάννα
Ξανθοπούλου

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Αρχείο Αρθρογραφίας 2009
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Λόγος – Αντίλογος – Διάλογος για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση

Με αφορμή τη δημο …