Αρχική Αρχείο Παλαιότερων Άρθρων Αρχείο Αρθρογραφίας 2007 «Μικρότερος» κατά 8 εκ. ευρώ από τον προϋπολογισμό του 2006

«Μικρότερος» κατά 8 εκ. ευρώ από τον προϋπολογισμό του 2006

0

Το κορυφαίο θέμα, της ψήφισης του προϋπολογισμού του δήμου Ξάνθης για το έτος 2007, αποτέλεσε το μοναδικό θέμα της ειδικής συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στην Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου στις 2μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου. Παρόν στην μεγάλη του πλειοψηφία το σώμα στην τελευταία συνεδρίασή του μ’ αυτή τη σύνθεση, καθώς από 1/1/2007 αναλαμβάνει καθήκοντα το πρόσφατα ορκισθέν νέο δημοτικό συμβούλιο. Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός που καταρτίστηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου,  εγκρίθηκε από τη Δημαρχιακή επιτροπή με τέσσερις θετικές ψήφους και μια λευκή αυτή, του επικεφαλής της αντιπολίτευσης κ. Κώστα Γούναρη, ενώ στην ειδική συνεδρίαση που δεν παρευρέθηκε, το «βάρος» της αντιπολίτευσης σήκωσε ο κ. Θανάσης Ξυνίδης που συνεχίζει και στο νέο δημοτικό συμβούλιο με τον συνδυασμό του κ. Χρίστου Πούλιου και ήταν ο μόνος που καταψήφισε τον προϋπολογισμό. Παράλληλα αίσθηση προκάλεσε αφ’ ενός η απουσία Γούναρη –  Μπένη και η …απουσία τοποθέτησης των εκπροσώπων της αντιπολιτευτικής πτέρυγας που απλά εκφράστηκε με το  λευκό του κ. Δέλκου και κ. Χούχου.

Ο προϋπολογισμός του 2007: Η πραγματική εικόνα του Δήμου

Έσοδα: 37. 243761 ευρώ

Τακτικά έσοδα: 17.776.500 ευρώ

Έκτακτα έσοδα: 10.268.539 ευρώ

Έσοδα παρελθόντων ετών: 252.000 ευρώ

Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις:1.008.000 ευρώ

Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων: 2.511.500 ευρώ

Χρηματικό υπόλοιπο: 5.427222 ευρώ

Έξοδα: 37.243.761 ευρώ

Αμοιβές και λειτουργικά έξοδα:19.776.372 ευρώ

Επενδύσεις :13.266.889 ευρώ

Πληρωμές  παρελθόντων οικονομικών ετών αποδόσεις και προβλέψεις: 3.340500 ευρώ

Αποθεματικό:850.000 ευρώ

Τι απεικονίζει ο προϋπολογισμός του 2007

«Πραγματικό» γιατί απεικονίζει την πραγματικότητα, «αυστηρό» στις δαπάνες που όμως διατηρεί τον κοινωνικό χαρακτήρα του δήμου, «αναπτυξιακό» λόγω του τεχνικού προγράμματος και των πολιτιστικών εκδηλώσεων που προβλέπει και τυπικά και ουσιαστικά ισοσκελισμένο όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό του 2007 ο δήμαρχος κ. Μιχάλης Στυλιανίδης αποδίδοντας τα εύσημα στις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου: «Στα έσοδα δεν υπάρχουν υπερβολές και υπολογίστηκαν με βάση τα αναμενόμενα έσοδα ώστε να απεικονίζουν την πραγματικότητα. Στα έξοδα έγινε πολύ καλή δουλειά αφού οι δαπάνες περιορίζονται στις απολύτως αναγκαίες δηλ. στα έξοδα διοίκησης, δαπάνες οφειλών, εισφορές και  επιχορηγήσεις των νομικών προσώπων και οργανισμών του δήμου και τα έξοδα των εκδηλώσεων. Επίσης περιλαμβάνει και το τεχνικό πρόγραμμα που ψηφίστηκε πριν ένα μήνα εκτός από τα έργα που χρηματοδοτούνται από το περιφερειακό ταμείο. Συμπερασματικά ο προϋπολογισμός απεικονίζει την πραγματικότητα».

Φύλλο και φτερό…

… έκανε ο κ. Ξυνίδης τον κατατιθέμενο προϋπολογισμό του 2007 και αναλύοντας κωδικούς απηύθυνε εύστοχες ερωτήσεις προκειμένου να διευκρινιστεί πού οφείλεται η απόκλιση των 8 εκ. ευρώ από τον προϋπολογισμό του 2006 (45 εκ. ευρώ έσοδα – έξοδα το 2006  – 37 εκ. ευρώ έσοδα –  έξοδα το 2007). Την απάντηση έδωσε η κα Ταραρά υπεύθυνη κατάρτισης του προϋπολογισμού: «Οι αποκλίσεις έχουν να κάνουν με τα έργα που είναι γραμμένα στο τεχνικό πρόγραμμα. Οι εισροές οι οποίες που έγιναν δεν ήταν οι αναμενόμενες. Φέτος  για πρώτη φορά στο τεχνικό πρόγραμμα εμφανίζεται μόνο το ποσό της απορρόφησης αυτής της χρονιάς και  όχι ο συνολικός προϋπολογισμό του έργου. Πέρυσι το τεχνικό πρόγραμμα εμφανιζόταν διογκωμένο από τις απορροφήσεις που θα γινόταν διότι όλα τα έργα μπήκαν με τον προϋπολογισμό τους και όχι με την πραγματική απορρόφηση που θα είχε το καθένα.

Δήμαρχος: «Όλα τα έργα ξεκίνησαν τέλειωσαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη . Ήταν λάθος να αναγράφουμε στο τεχνικό πρόγραμμα τον προϋπολογισμό. Φέτος κάναμε ιδιαίτερη στήλη με τον προϋπολογισμό του κάθε έργου και το ποσό της απορρόφησης». Η απάντηση τόσο της κας Ταραρά όσο και του δημάρχου δεν φάνηκαν να πείθουν τον κ. Ξυνίδη ο οποίος επανήλθε στο θέμα.

Ξυνίδης: «Αυτό σημαίνει ότι ο νέος προϋπολογισμός  2007 που είναι κατά πολύ μικρότερος του 2006 οφείλεται σ’ αυτό ή η μείωση είναι από άλλο λόγο.

8 εκ. μικρότερος προϋπολογισμός επειδή ακολουθήσατε αυτή την τακτική στο τεχνικό πρόγραμμα»;

Κατόπιν αυτού ο δήμαρχος έγινε πιο σαφής: «Τεχνικά έχει το εξής πρόβλημα ο προϋπολογισμός: Καταρτίζοντας το τεχνικό πρόγραμμα η τεχνική υπηρεσία έβαλε καινούργιους κωδικούς σ’ όλα τα έργα είτε ήταν συνεχιζόμενα είτε ήταν καινούργια. Δεν έβαλε τους κωδικούς του προηγούμενου προϋπολογισμού. Γι αυτό ενώ υπάρχουν συνεχιζόμενα έργα εμφανίζονται το υπόλοιπό τους για την επόμενη χρονιά σαν καινούργια έργα».

Όμως πέραν των… τεχνικών προβλημάτων από την αναγραφή του τεχνικού προγράμματος στον προϋπολογισμό το θέμα που εθίγη επίσης ήταν η περιστολή των εξόδων που χαρακτηρίστηκε αρχικά ως θετικό βήμα όμως σε δεύτερη ανάγνωση διαπιστώθηκε από τον κ. Ξυνίδη ότι αυτή προέρχεται από μια …αλχημικής φύσεως παρέμβαση που έχει αντίκτυπο στην συρρίκνωση της κοινωνικής πολιτικής του δήμου με μείωση της χρηματοδότησης των φορέων του και των οργανισμών του  προς όφελος των εργαζομένων στις υπηρεσίες του δήμου. Αυτό συνάγεται από τη διαπίστωση ότι υπάρχει στα προβλεπόμενα έξοδα μια κατακόρυφη αύξηση των ανελαστικών δαπανών που αφορούν αμοιβές προσωπικού και μια  κατά 50% μείωση των δαπανών στους φορείς του δήμου. Πενταπλασιάζονται οι δαπάνες για υπαλλήλους του δήμου, μειώνονται τα έργα και όλες οι δαπάνες κοινωνικής πολιτικής του δήμου. Αυτό αποτέλεσε και το δια ταύτα της τοποθέτησης Ξυνίδη: «Δηλαδή έχουμε ένα δήμο που μειώνει τις παροχές προς τους δημότες και αυξάνει τις παροχές  προς τους φορείς και τους υπαλλήλους του», υπονοώντας παράλληλα ότι αυτό δεν οφείλεται μόνο στο ότι ο δήμος επιχειρεί κάλυψη των αναγκών του αλλά και στο ότι …εξοφλούνται προεκλογικές υποσχέσεις…

Η αιτιολόγηση του δημάρχου

«Ένα μεγάλο μέρος εργαζομένων στο δήμο με τον νόμο 164  γίνονται πλέον αορίστου χρόνου. Παράλληλα έχουμε μείωση των επιχορηγήσεων των φορέων γιατί το προσωπικό θα πληρώνεται από το δήμο. Προβλέπεται για το 2007 αύξηση του τακτικού προσωπικού του δήμου με 15 άτομα στη δημοτική αστυνομία και ενίσχυση της υπηρεσίας καθαριότητας με τακτικό προσωπικό».

Στην τοποθέτησή του ο κ. Ξυνίδης χαρακτήρισε όντως πιο πραγματικό τον προϋπολογισμό σε αντίθεση με τον προηγούμενο που ήταν πλασματικός για να φαίνεται – όπως σημείωσε –  η δυναμική του δήμου λόγω και προεκλογικής σκοπιμότητας, διαπίστωσε αδυναμία απορρόφησης των χρηματοδοτήσεων των έργων όπως απεικονίζονται στον προϋπολογισμό και καταψήφισε τον προϋπολογισμό γιατί γίνεται μια περιστολή των προϋπολογισμένων εξόδων και ένα κομμάτι αφορά μεν τον επιμερισμό των εξόδων αλλά σ’ ένα μεγάλο κομμάτι η περιστολή είναι εις βάρος την κοινωνικής πολιτικής του δήμου και γιατί: «…η αύξηση των δαπανών που αφορούν τις λειτουργικές δαπάνες και  το έκτακτο προσωπικό δεν είναι μόνο θέμα κάλυψης αναγκών αλλά και θέμα εξόφλησης υποσχέσεων…»

Μαριάννα Ξανθοπούλου

 

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Αρχείο Αρθρογραφίας 2007
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

120 νέοι… στο κυνήγι της καριέρας

Μεγάλη μέρα η σημ …