Αρχική Αρχείο Παλαιότερων Άρθρων Αρχείο Αρθρογραφίας 2007 Εγκρίθηκαν 23 μελέτες σταβλικών εγκαταστάσεων

Εγκρίθηκαν 23 μελέτες σταβλικών εγκαταστάσεων

0

Αναφορικά με την δωρεάν έκδοση έγκρισης κατασκευής γεωργοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων βάσει προεγκεκριμένων μελετών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κώστας Σκιαδάς,  έκανε την ακόλουθη δήλωση :

Σε εφαρμογή της Αρ. 281273/27.08.2004, (ΦΕΚ 1396Β/13-9-2004) Κοινής Υπουργικής Απόφασης που αφορά την δωρεάν έκδοση έγκρισης κατασκευής γεωργοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων βάσει προεγκεκριμένων μελετών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΑΑΤ κ. Κώστας Σκιαδάς ενέκρινε μέχρι σήμερα 23 στατικές αρχιτεκτονικές μελέτες σταβλικών εγκαταστάσεων για συμβατικές κατασκευές και σιδηρές κατασκευές. Οι μελέτες αυτές αφορούν προβατοστάσια, βουστάσια (κρεοπαραγωγής & γαλακτοπαραγωγής) και χοιροστάσια και μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτούσιες ή υποπολλαπλάσια αυτών από οποιοδήποτε κτηνοτρόφο, χωρίς να απαιτείται έκδοση οικοδομικής αδείας, παρά μόνο «έγκριση κατασκευής» που χορηγείται ατελώς από την οικία πολεοδομία. Με την πρόσφατη έγκριση μελέτης για 25-30 χοιρομητέρες καλύπτονται οι βασικοί κλάδοι της ζωϊκής παραγωγής.

Όλες οι μελέτες είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου και βρίσκονται στην Ιστοσελίδα του Υπουργείου μας (www.minagric.gr : Παραγωγικοί κλάδοι –  Ζωϊκή Παραγωγή –  Δ/νση Εισροών Ζωϊκής Παραγωγής – Τμήμα Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων Μηχανημάτων & Μέσων).

Με τη διάθεση των εν λόγω εγκεκριμένων μελετών παρέχεται ουσιαστική τεχνική στήριξη στους κτηνοτρόφους και η μείωση των δαπανών για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις είναι σημαντική.

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Αρχείο Αρθρογραφίας 2007
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Η Ελλάδα απεργεί και στέλνει το μήνυμα

Ενημέρωση στους ^…