Αρχική Αρχείο Παλαιότερων Άρθρων Αρχείο Αρθρογραφίας 2007 Εγκρίθηκαν 23 μελέτες σταβλικών εγκαταστάσεων

Εγκρίθηκαν 23 μελέτες σταβλικών εγκαταστάσεων

0

Αναφορικά με την δωρεάν έκδοση έγκρισης κατασκευής γεωργοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων βάσει προεγκεκριμένων μελετών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κώστας Σκιαδάς,  έκανε την ακόλουθη δήλωση :

Σε εφαρμογή της Αρ. 281273/27.08.2004, (ΦΕΚ 1396Β/13-9-2004) Κοινής Υπουργικής Απόφασης που αφορά την δωρεάν έκδοση έγκρισης κατασκευής γεωργοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων βάσει προεγκεκριμένων μελετών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΑΑΤ κ. Κώστας Σκιαδάς ενέκρινε μέχρι σήμερα 23 στατικές αρχιτεκτονικές μελέτες σταβλικών εγκαταστάσεων για συμβατικές κατασκευές και σιδηρές κατασκευές. Οι μελέτες αυτές αφορούν προβατοστάσια, βουστάσια (κρεοπαραγωγής & γαλακτοπαραγωγής) και χοιροστάσια και μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτούσιες ή υποπολλαπλάσια αυτών από οποιοδήποτε κτηνοτρόφο, χωρίς να απαιτείται έκδοση οικοδομικής αδείας, παρά μόνο «έγκριση κατασκευής» που χορηγείται ατελώς από την οικία πολεοδομία. Με την πρόσφατη έγκριση μελέτης για 25-30 χοιρομητέρες καλύπτονται οι βασικοί κλάδοι της ζωϊκής παραγωγής.

Όλες οι μελέτες είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου και βρίσκονται στην Ιστοσελίδα του Υπουργείου μας (www.minagric.gr : Παραγωγικοί κλάδοι –  Ζωϊκή Παραγωγή –  Δ/νση Εισροών Ζωϊκής Παραγωγής – Τμήμα Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων Μηχανημάτων & Μέσων).

Με τη διάθεση των εν λόγω εγκεκριμένων μελετών παρέχεται ουσιαστική τεχνική στήριξη στους κτηνοτρόφους και η μείωση των δαπανών για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις είναι σημαντική.

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Αρχείο Αρθρογραφίας 2007
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αποφυλακίσεις από τις ‘Γυναίκες χωρίς Σύνορα’

Η κατά γράμμα τήρηση του νόμου, οδηγεί στις φυλακές οικονομικά ασθενέστερους συμπολίτες μα…