17 εποχικοί στη Χρυσούπολη

0

Υπάλληλοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης πρόκειται να ενισχύσουν τον Δενδροκομικό σταθμό Χρυσούπολης Καβάλας, με στόχο να καλύψουν τις επείγουσες ανάγκες που προέκυψαν.

Οι υπάλληλοι που ζητούνται είναι Εργάτες, υποχρεωτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι θα απασχοληθούν στο Σταθμό για τρεις ή οκτώ μήνες.

Η ζήτηση ενός τόσο μεγάλου αριθμού εργατών αναμένεται να εγείρει το ενδιαφέρον πολλών υποψηφίων.

Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (απολυτήριο τίτλο Τριταξίου Γυμνασίου ή. για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980. απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής (του ν.δ. 580/1970) ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (του άρθρου 1 του ν. 2817/2000) ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής. Δεκτοί θα γίνονται και απολυτήριοι τίτλοι Γ’ Γυμνασίου των σχολικών περιόδων 1976-1977 έως και 1979-1980.

Προτεραιότητα στην πρόσληψη έχουν οι δημότες της περιοχής, καθώς και όσοι άνεργοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ. Μόρια παίρνουν, επίσης, οι πολύτεκνοι και τα παιδιά πολύτεκνης οικογένειας, όπως και οι μητέρες με ανήλικα τέκνα.

Οι τελευταίες για κάθε ανήλικο παιδί λαμβάνουν 30 μονάδες. Σε περίπτωση που έχουν τρία ανήλικα παιδιά, πριμοδοτούνται με 110 μονάδες.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής εντός δέκα ημερών, όσο δηλαδή διαρκεί η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

 

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Αριθμός έγκρισης ΑΣΕΠ.• 11/1/2007

Φορέας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Αριθμός θέσεων 37

Κατηγορία: ΥΕ

Προθεσμία: Εντός 10 ημερών

Τρόπος υποβολής: Αυτοπροσώπως

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ

ΥΕ Εργατών (για 3 μήνες)      25       

ΥΕ Εργατών (για 8 μήνες)      12

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Απολυτήριο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

Βεβαίωση ανεργίας από ΟΑΕΔ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αίτηση

Δικαιολογητικά

ΠΡΟΣΟΧΗ

Θα προτιμηθούν δημότες της περιοχής, άνεργοι, μητέρες με ανήλικα παιδιά και πολύτεκνοι

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Αρχείο Αρθρογραφίας 2007
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Μπουρλότο…στους πρατηριούχους η απελευθέρωση ωραρίου και αδειών

Σπίρτο στη …βενζίνη αποτελεί το πόρισμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού που δόθηκε αυτές τις μέ…