Αρχική Αρχείο Παλαιότερων Άρθρων Αρχείο Αρθρογραφίας 2006 Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ξάνθης σήμερα Δευτέρα

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ξάνθης σήμερα Δευτέρα

0

Σήμερα, Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2006, στις 18.30΄, πραγματοποιείται τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

ΘΕΜΑΤΑ 1ο -13ο : Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής & οριστικής παραλαβής έργων

(εισηγήτρια Μανά Αικ)

ΘΕΜΑ 14°: Έγκριση 1ου  ΑΠ & 1ου  ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Διαμόρφωση κχ & οδών Παλιάς

 Χρύσας» (Εισηγήτρια: Μανά Αικ.)

ΘΕΜΑ 15°: Έγκριση 1ου  ΑΠ & 1ου  ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Έργα βελτίωσης της ποιότητας των

Οδών Φιλίππου & τμήματος Λευκού Πύργου» (Εισηγήτρια: Μανά Αικ.)

ΘΕΜΑ 16°: Έγκριση 1ου  ΑΠ & 1ου  ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Βελτίωση οδικού δικτύου Ευμοίρου -Μορσίνης» (Εισηγήτρια: Μανά Αικ.)

ΘΕΜΑ 17°: Έγκριση 1ου  ΑΠ & 1ου  ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Διαμόρφωση οδών & κχ ΔΔ Ευμοίρου» (Εισηγήτρια: Μανά Αικ.)

ΘΕΜΑ 18°: Έγκριση 1ου  ΑΠ & 1ου  ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Διαμόρφωση οδών & κχ ΔΔ Κιμμερίων» (Εισηγήτρια: Μανά Αικ. )

ΘΕΜΑ 19°: Έγκριση 2ου ΑΠ του έργου: «Έργα οδοποιίας & δίκτυα ηλεκτροφωτισμού οικιστικής μονάδας Ξάνθης» (Εισηγήτρια: Μανά Αικ.)

ΘΕΜΑ 20°: Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «Ειδικές διαμορφώσεις ελευθέρων χώρων πλατειών σταυροδρομιών κλπ» (Εισηγήτρια: Μανά Αικ. )

ΘΕΜΑ 21°: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με σκοπό τη μελέτη και κατασκευή του έργου: «Μονοπάτι πρόσβασης από οικισμό Κιμμερίων προς οικισμό Πέβα» στη περιοχή Κιμμερίων Δήμου Ξάνθης (Εισηγήτρια: Μανά Αικ.)

ΘΕΜΑ 22°: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Έργα υποδομής οικιστικής μονάδας Ξάνθης» εργολαβία: «Έργα οδοποιίας & δίκτυα ηλεκτροφωτισμού» (Εισηγήτρια: Μανά Αικ.)

ΘΕΜΑ 23°: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επέκταση οδού Σταύρου Βλαχοπούλου» (Εισηγήτρια: Μανά Αικ.)

ΘΕΜΑ 24°: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδού Σκρά» (Εισηγήτρια: Μανά Αικ. )

ΘΕΜΑ 25°: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ολοκλήρωση ανάπλασης οδού Χατζησταύρου» (Εισηγήτρια: Μανά Αικ.)

 ΘΕΜΑ 26°: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2006 (Εισηγήτρια: Μανά Αικ.)

 ΘΕΜΑ 27°: Λήψη απόφασης για την απαγόρευση στάσης & στάθμευσης επί της οδού θ. Δούκα (Εισηγητής: Ζαμπάρας Δημ.)

 ΘΕΜΑ 28°: Λήψη απόφασης για την απαγόρευση στάσης & στάθμευσης σε τμήμα της οδού Αβέρωφ μεταξύ των οδών Παπανικολή – 28ης Οκτωβρίου (Εισηγητής: Ζαμπάρας Δημ.)

 ΘΕΜΑ 29°: Λήψη απόφασης για την απαγόρευση στάσης & στάθμευσης στη πάροδο μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου & Καραϊσκάκη (Εισηγητής: Ζαμπάρας Δημ.)

ΘΕΜΑ 30°: Λήψη απόφασης για την απαγόρευση στάσης & στάθμευσης έμπροσθεν καταστήματος στη Λαχαναγορά (Εισηγητής: Ζαμπάρας Δημ.)

 ΘΕΜΑ 31°: Λήψη απόφασης για απόρριψη αιτήματος του Κλούκου Γεώργιου για θέση στάθμευσης επί της οδού Ηρακλείας 4 (Εισηγητής: Ζαμπάρας Δημ.)

 ΘΕΜΑ 32°: Λήψη απόφασης για απόρριψη αιτήματος του Αγκούς Ζελιχά για θέση φορτοεκφόρτωσης επί της οδού 4ης Οκτωβρίου 24 (Εισηγητής: Ζαμπάρας Δημ.)

 ΘΕΜΑ 33° : Απαγόρευση πεζών και οχημάτων έμπροσθεν του διατηρητέου κτιρίου που βρίσκεται στο τμήμα της οδού Βελιζέλου & Αγ. Γεωργίου κατά την εκτέλεση εργασιών (Εισηγητής: Ζαμπάρας Δημ.)

           

ΘΕΜΑ 34°: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη πόλη της Ξάνθης (Εισηγητής: Τερζόγλου Μελ. )

ΘΕΜΑ 35°: Έγκριση προϋπολογισμού της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Ξάνθης (Εισηγητής: Ταραρά Χρ.)

ΘΕΜΑ 36ο : Έγκριση προϋπολογισμού της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης θεάματος & Επικοινωνίας Ξάνθης (Εισηγητής: Ταραρά Χρ.)

ΘΕΜΑ 37ο : Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΚΑΠΗ Δήμου Ξάνθης ΕΑΠΑΞ & έκφραση γνώμης επί σχετικής απόφασης του ΔΣ του ΚΑΠΗ (Εισηγητής: Ταραρά Χρ.)

ΘΕΜΑ 38ο : Τροποποίηση όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Οργανισμού Άθλησης, Δήμου Ξάνθης ΕΑΠΑΞ & έκφραση γνώμης επί της αριθμ.43/06 αποφάσεως του ΔΣ του

Οργανισμού Άθλησης Δήμου Ξάνθης (Εισηγητής: Ταραρά Χρ.)

ΘΕΜΑ 39ο : Τροποποίηση όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Στέγης Γραμμάτων & Καλών Τεχνών Δήμου Ξάνθης ΕΑΠΑΞ & έκφραση γνώμης επί σχετικής αποφάσεως του ΔΣ της Στέγης Γραμμάτων & Καλών Τεχνών (Εισηγητής: Ταραρά Χρ.)

ΘΕΜΑ 40ο : Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης από τους ΚΑΠ για τη κάλυψη λειτουργικών δαπανών του Οργανισμού Άθλησης Δήμου Ξάνθης για το οικ.έτος 2006 (Εισηγητής: Ταραρά Χρ.)

ΘΕΜΑ 41ο : Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ΚΕΠΥΠ ((Εισηγητής: Τζανόγλου Καλ.)

ΘΕΜΑ 42ο : Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού & εκτάκτου προσωπικού για το τμήμα

καθαριότητας (Εισηγητής: Τζανόγλου Καλ.)

ΘΕΜΑ 43Ο : Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης δαπανών για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών από το γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου (Εισηγητής: Χατζηβασιλείου Β.)

ΘΕΜΑ 44ο : Αποδοχή όρων ένταξης έργου με τίτλο: «Γεωγραφικό πληροφοριακό σύστημα Δήμου Ξάνθης» μέτρο 2.4 του’ Επιχειρησιακού Προγράμματος κοινωνία της πληροφορίας

(Εισηγητής: Αποστολίδης Ελ.)

ΘΕΜΑ 45ο : Τροποποίηση της αριθμ.293/2005 προγενέστερη απόφαση του περί: «Σύσταση Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή 2ου & 3ου Γυμνασίου Ξάνθης»« & σύσταση νέου Νομικού Προσώπου (Εισηγητής: Νικολάου Μ.)

ΘΕΜΑ 46ο : Μετονομασία Νομικών Προσώπων με την επωνυμία Σχολικές Επιτροπές (Εισηγητής: Νικολάου Μ.)

ΘΕΜΑ 47ο : Εισήγηση της Επιτροπής παραχωρήσεων δημοτικών εκτάσεων για την ίδρυση βιομηχανικών, βιοτεχνικών ή σταυλικών εγκαταστάσεων (Εισηγητής: Νικολάου Μ.)

ΘΕΜΑ 48ο : Έγκριση εξόδων εκτός έδρας μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης αιρετών (Εισηγητής: Ζολώτας Αργ.)

ΘΕΜΑ 49ο : Έκφραση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου επί της 42/06 απόφασης του ΔΣ του Οργανισμού Άθλησης του Δήμου Ξάνθης περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Εισηγητής: Ζολώτας Αρ.)

ΘΕΜΑ 50ο : Έγκριση του αριθμ. 1/2006 πρακτικού της Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών (Εισηγητής: Παπαδόπουλος Ι.)

ΘΕΜΑ 51ο : Λήψη απόφασης για τη λύση μίσθωσης του αριθμ.5 καταστήματος στη δημοτική αγορά (Εισηγητής: Πανταζόγλου Αθ.)

ΘΕΜΑ 52ο : Επί των από 14-6-06 και 16-6-06 εμπροθέσμως υποβληθείσων ενστάσεων των Τσιφουτίδου Μαργαρίτα-Βαρελά  Βασιλική-Κονστανταράκη  Πασχάλη-Κατσούνη  Θέμι-Μουρατίδη Χαράλαμπου-Γαντογιάννη   Γιαννούλα-Δούζη   Δημήτριου-Κωστοπούλου   Καλλιόπη- Κουτσούμπα Παναγιώτα-Μιχελάκη Χαρίκλεια-Δανίκα Μιχαήλ-Παπαδημοπούλου Φωτεινή- Καραπαπά Βασιλική-Γερασίδη ίωάννη-Τοπαλίδη Γεώργιο-Μηλίδη Δημήτριο-Μαγδάλω Τοπαλίδη-Μαρία Τοπαλίδη-Ταρχανίδη Κων/νο-Καλλαντζή Ευανθία και Δημακοπούλου Ζωή-Χρυσάνθη Γκοτζαμάνη-Σαββανίδη Σάββα-Επιτρόπου Νίκο-Χαρισίου Αναστάσιο- Γώγου Δήμητρα, κατά της 220/06 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού ΣυμβουλίουΞάνθης η οποία αφορά την «Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης της Ξάνθης στον χώρο του Ιερού Ναού των Αγίων Δώδεκα Αποστόλων» (εισηγητής Νικολόπουλος Ν.) (θέμα εξ’ αναβολής)

ΘΕΜΑ 53ο : Επί της από 27-6-06 εμπροθέσμως υποβληθείσης ενστάσεως Ευφροσύνης Κιακού, κατά της 221/06 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης η οποία αφορά την «Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της παλιάς πόλης της Ξάνθης μεταξύ των οδών Θάσου και Ευριπίδου που αφορά την μετατόπιση της ρυμοτομικής γραμμής για την διαπλάτυνση υφισταμένης οδού» (εισηγητής Νικολόπουλος Ν.) (θέμα εξ’ αναβολής)

ΘΕΜΑ 54ο : Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δροσερό (εισηγήτρια: Γαλάνη )

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Αρχείο Αρθρογραφίας 2006
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

«Θα ιδιωτικοποιήσετε και την ΔΕΗ»;

Μια κάιρια ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής Παναγιώτης Σγουρίδης μαζί με τους βουλευτές Πιπεργ…