Αρχική Αρχείο Παλαιότερων Άρθρων Αρχείο Αρθρογραφίας 2006 Η ανάπτυξη του αγροτουρισμού στη Θράκη

Η ανάπτυξη του αγροτουρισμού στη Θράκη

0

Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού που μπορούν να φέρουν νέους επισκέπτες σε περιοχές όπως η Θράκη και η Ξάνθη γενικότερα, αποτελούν έναν από τους πυλώνες ανάπτυξης για την περιοχή σε συνδυασμό με τη διάθεση κονδυλίων από το 4ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.

Μια μελέτη που αφορά στην ανάπτυξη μιας νέας, σχετικά, μορφής τουρισμού, τον αγροτουρισμό, ανέθεσε στην ‘Αγροτουριστική Α.Ε.’η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. Η μελέτη βρίσκεται σε εξέλιξη και παρουσιάστηκαν οι δυο πρώτες φάσεις που κατατέθηκαν ενώ απομένει ακόμη μία.

Η ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.

Η ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2001 ως Ανώνυμη Εταιρία δημοσίου συμφέροντος, προκειμένου να συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση μιας εναλλακτικής πρότασης στην προϊούσα κρίση του μαζικού τουρισμού, με την καθιέρωση ενός νέου, σύγχρονου τουριστικού προϊόντος.

Πλειοψηφικός μέτοχος είναι η Εταιρία Τουριστικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ), η οποία εποπτεύεται από το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης. Η Αγροτουριστική δημιουργήθηκε από τα Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε., την Αγροτική Τράπεζα, ιδιωτικές επιχειρήσεις και από μια πλειάδα τοπικών συνδέσμων και ενώσεων που δραστηριοποιούνται στον αγροτουρισμό. Η εταιρία έχει σκοπό να διαμορφώσει το ελληνικό προϊόν αγροτικού τουρισμού, διασφαλίζοντας κάτω από αυστηρές προδιαγραφές την υψηλή του ποιότητα.

Η εταιρία δραστηριοποιείται σε έρευνες και μελέτες, μόνη της ή σε συνεργασία με άλλους φορείς του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα. Κύρια πηγή χρηματοδότησης αυτών των δραστηριοτήτων είναι τα Ευρωπαϊκά και Εθνικά Χρηματοδοτικά Προγράμματα.

Το αντικείμενο των μελετών επικεντρώνεται σε θέματα Αγροτουρισμού και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού και αφορά αναπτυξιακές μελέτες ευρύτερων περιοχών, ομάδων τοπικών επιχειρηματιών κλπ. Με τη συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης, των τοπικών φορέων και επιχειρηματιών.

"Αγροτουρισμός ίσον τουρισμός 12 μήνες το χρόνο"

Ο σχεδιασμός της Αγροτουριστικής λαμβάνει υπόψη την ταυτότητα της κάθε περιοχής, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, την ιδιαίτερη φυσιογνωμία καθώς και την τοπική παράδοση προκειμένου να υλοποιήσει συνδυασμένες δράσεις, ικανές να κινητοποιήσουν συνολικά τις τοπικές οικονομίες και κοινωνίες. Το σύνθημα: "Αγροτουρισμός ίσον τουρισμός 12 μήνες το χρόνο", υποδηλώνει ότι το νέο αγροτουριστικό μοντέλο -το οποίο επαγγέλλεται η Αγροτουριστική- αποτελεί βασικό μοχλό μιας περιφερειακής ανάπτυξης.

Ο Αγροτουρισμός είναι μια ήπια μορφή βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και πολυδραστηριότητας στον αγροτικό χώρο, η οποία έχει ως στόχους:

Να συμβάλει ώστε ο επισκέπτης να γνωρίσει τις αγροτικές περιοχές, τις αγροτικές ασχολίες, τα τοπικά προϊόντα, την παραδοσιακή κουζίνα και την καθημερινή ζωή των κατοίκων, τα πολιτισμικά στοιχεία και τα αυθεντικά χαρακτηριστικά του χώρου αυτού.

Να φέρει τον επισκέπτη σε επαφή με τη φύση καθώς και με τις δραστηριότητες στην ύπαιθρο, στις οποίες θα μπορεί να συμμετέχει, να ψυχαγωγηθεί και να νιώσει τη χαρά της περιήγησης, της γνώσης και της ανακάλυψης.

Να κινητοποιήσει τις παραγωγικές, πολιτισμικές και αναπτυξιακές δυνάμεις του τόπου, συμβάλλοντας έτσι στην αειφόρο περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του αγροτικού χώρου.

Οι κατηγορίες των επιχειρήσεων που εντάσσονται στον αγροτουρισμό είναι επιγραμματικά οι παρακάτω:

Αγροτουριστικά καταλύματα,πρατήρια / εκθετήρια αγροτουριστικών προϊόντων, αγροτουριστικά κέντρα εστίασης και αναψυχής, τουριστικά γραφεία που αναλαμβάνουν τη διοργάνωση ή την υλοποίηση προγραμμάτων υπαίθριων δραστηριοτήτων και περιηγήσεων οικοτουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος , αγροκτήματα επιχειρήσεις παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων, εργαστήρια λαϊκής τέχνης.

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

«Μελέτη για την ολιστική οργάνωση και ανάπτυξη του Εναλλακτικού τουρισμού στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης»

Με τη φιλοσοφία που θέλει τον αγροτουρισμό να αποτελεί περιφερειακή ανάπτυξη μέσω του τουρισμού της υπαίθρου, ο οποίος αναπτύσσει και τα τοπικά προϊόντα, στοχεύοντας στην  συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού στον τόπο κατοικίας του, παρουσιάστηκε στην Αλεξανδρούπολη η μελέτη της «Αγροτουριστικής Α.Ε.» για την «Ολιστική Οργάνωση και Ανάπτυξη του Εναλλακτικού Τουρισμού στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη».

 Η εκπόνηση της μελέτης ανατέθηκε στην «Αγροτουριστική Α.Ε.» από την Περιφέρεια Α.Μ.-Θ. η οποία στοχεύει στην ανάπτυξη του αναξιοποίητου ως σήμερα φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, με σκοπό τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου και την γενικότερη προβολή του γεωγραφικού χώρου, ως «πράσινη περιφέρεια».

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Α.Μ.-Θ., κ. Μιχάλης Αγγελόπουλος, μιλώντας για την χρησιμότητα της μελέτης, σημείωσε πως «οι τουριστικές παρεμβάσεις έχουν ξεπεράσει προ πολλού το επίπεδο μόνο των εκθέσεων και χρειάζονται θεματικές και επιχειρηματικές συναντήσεις, ειδικές παρεμβάσεις, ώστε να έχουμε αυξημένο τουριστικό ρεύμα το οποίο θα διαρκέσει στο χρόνο». Συμπλήρωσε, δε, ότι «πρόθεση και πρόταση της Περιφέρειας, είναι, να αποδοθεί στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη και να την χαρακτηρίζει, το διακριτικό γνώρισμα της “πράσινης Περιφέρειας”».

Σύμφωνα με την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο της «Αγροτουριστικής Α.Ε.», κ. Μπριγκίττα Παπασταύρου, «η μελέτη έχει τρεις φάσεις και τώρα ξεκινά η τρίτη, που αφορά τις προστατευόμενες περιοχές NATURA της Α.Μ.-Θ., ώστε να συνενωθούν όλες οι περιοχές RAMSAR και NATURA, με στόχο ένα προϊόν τουρισμού υπαίθρου προσελκύοντας κόσμο από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο αγροτουρισμός είναι περιφερειακή ανάπτυξη μέσω του τουρισμού. Θέλουμε να ενισχύσουμε και να αναπτύξουμε κυρίως την ενδοχώρα. Οι δράσεις που προτείνονται είναι πολλές και περιλαμβάνουν  το σύνολο του γεωγραφικού χώρου της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ.»

Τι περιλαμβάνει η μελέτη 

Η μελέτη, καταγράφει στα πλεονεκτήματα της Α.Μ.-Θ., τους φυσικούς, ιστορικούς και πολιτιστικούς της πόρους, τη γεωγραφική της θέση και τη θετική αποδοχή της τουριστικής ανάπτυξης, ενώ στα μειονεκτήματα, περιλαμβάνει την υστέρηση σε τουριστικές υποδομές, καθώς και την έλλειψη κατάρτισης και τουριστικής παιδείας.

Ως επιλεγμένες περιοχές για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού σε περιοχές NATURA και RAMSAR,  αναφέρονται το Παγγαίο και το Φαλακρό όρος, τα δάση του Νέστου και της Δαδιάς το Δέλτα του Νέστου, οι λίμνες Βιστωνίδα και Ισμαρίδα, η περιοχή της Μαρώνειας και το σπήλαιο της.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Αρχείο Αρθρογραφίας 2006
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Περιοδεία σε Επιμελητήριο, Β’ Δ.Ο.Υ. και Ο.Ε.Β.Ε.

Ο Υποψήφιος Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χρ Πούλιος συνοδευόμενος από υποψηφίους Δημοτικούς Συμβούλο…