Αρχική Αρχείο Παλαιότερων Άρθρων Αρχείο Αρθρογραφίας 2006 Η ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΞΑΝΘΗΣ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ: Επιδότηση 60% για όλες τις επιχειρήσεις της παλιάς πόλης της Ξάνθης

Η ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΞΑΝΘΗΣ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ: Επιδότηση 60% για όλες τις επιχειρήσεις της παλιάς πόλης της Ξάνθης

0

Επιλέξιμες είναι οι υφιστάμενες (δηλαδή οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν από την υποβολή της επενδυτικής πρότασης) ή υπό σύσταση μικρομεσαίες επιχειρήσεις που υποβάλουν επενδυτική πρόταση στις Θεματικές Ενότητες α) «Μεταποίηση», β) «Τουρισμός» και γ) «Λοιποί Κλάδοι του Τριτογενή Τομέα»

Όροι και προϋποθέσεις:

Oι γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής των ΜΜΕ – δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων είναι:

• να απασχολούν 0 – 50 εργαζόμενους .

• ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους να κυμαίνεται από δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000€) έως δέκα εκατομμύρια ευρώ (10.000.000€) σε ετήσια βάση για τις 3 τελευταίες πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις.

• η ίδια συμμετοχή να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνόλου του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της υποβαλλόμενης πρότασης.

Τι χρηματοδοτείται:

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ»

1.Δημιουργία, επέκταση, εκσυγχρονισμός χώρων παραγωγής, αποθήκευσης και διοίκησης της επιχείρησης

2.Εξορθολογισμός, διαφοροποίηση, εκσυγχρονισμός διαδικασιών παραγωγής και διοίκησης της επιχείρησης

3.Μετεγκατάσταση οχλουσών μεταποιητικών μονάδων

4.Προστασία περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας

5.Κατασκευή πρωτοτύπου εφεύρεσης

6.Δημιουργία εργαστηρίου εφαρμοσμένης βιομηχανικής έρευνας

7.Ανάπτυξη καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία

8.Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των προϊόντων

9.Ενσωμάτωση αποτελεσμάτων έρευνας στην παραγωγή

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

1. Εκσυγχρονισμός κτιρίων και εγκαταστάσεων τουριστικών καταλυμάτων

2. Εξορθολογισμός, εκσυγχρονισμός υπηρεσιών και διοικητικών διαδικασιών της επιχείρησης

3. Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών

4. Ανάπτυξη καινοτομιών (ανάπτυξη και διαχείριση ειδικών μορφών τουρισμού, INFOKIOSK,  κ.λπ.)

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ»

1. Δημιουργία, επέκταση, εκσυγχρονισμός χώρων διοίκησης και ανάπτυξης εργασιών της επιχείρησης

2. Εξορθολογισμός, εκσυγχρονισμός υπηρεσιών και διοικητικών διαδικασιών της επιχείρησης

3. Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών

4. Ανάπτυξη καινοτομιών (πολυμέσα, INFOKIOSK, εφαρμογή αποτελεσμάτων έρευνας κ.λπ.)

5. Ανάπτυξη  προϊόντων και εφαρμογών πληροφορικής 

Όρια Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης κυμαίνεται από δέκα χιλιάδες έως εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (10.000 έως 165.000 €).

Ποσοστό Δημόσιας Επιχορήγησης: 60%

Για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής (40%), ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ίδια κεφάλαια και μεσομακροπρόθεσμο Τραπεζικό Δάνειο. Το ελάχιστο ποσοστό ιδίων κεφαλαίων είναι 20%. Το μεσομακροπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο δεν είναι υποχρεωτικό και το μέγιστο ποσοστό του είναι 20%.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Από  1/11/2006 έως  10/1/2007.

Πληροφορίες

Ρένα Τσελεπή   Τηλ. 2541084084, Κιν. 6977228280

 

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Αρχείο Αρθρογραφίας 2006
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Έχουν δημοτικοί σύμβουλοι εμπορικές συναλλαγές με τον δήμο;

Μια πολύ σοβαρή ερώτηση απηύθυνε ο επικεφαλής του συνδυασμού Πολίτες για την Αλλαγή Χρίστο…