Αρχική Αρχείο Παλαιότερων Άρθρων Αρχείο Αρθρογραφίας 2005 ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

0

Από τον ΕΟΜΜΕΧ, δόθηκε στη δημοσιότητα το πρόγραμμα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας πολύ μικρών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, «Δράση 2.11.1» που αναφέρεται ειδικότερα σε επιχειρήσεις χονδρικού εμπορίου και ορισμένες κατηγορίες λιανικού εμπορίου που αναφέρονται πιο κάτω.

Το πρόγραμμα προβλέπει την ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων μέχρι 100.000 ευρώ και με κατώτατο όριο 40.000 ευρώ. Η επιχορήγηση των σχεδίων αυτών είναι στο 40%, με απαραίτητη ίδια συμμετοχή το 25% και με τραπεζική συμμετοχή το ανώτερο μέχρι 35%. Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων, είναι η απασχόληση τουλάχιστον ενός (1) ατόμου, ασφαλισμένου, από το 2004.

Στις επιλέξιμες δαπάνες του προϋπολογισμού, περιληπτικά εντάσσονται:

Αγορά και εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού σε όλους τους ανωτέρω χώρους (ράφια, πάγκοι, ειδικότερος ανάλογα με το είδος εμπορίας εξοπλισμός, κλπ.) ή/και κατασκευή εγκαταστάσεων για τους χώρους της επιχείρησης.

Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ηλεκτρονικού εμπορίου και γενικότερα “Διαχείριση Ηλεκτρονικού Επιχειρείν – e-business management” και “Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Επιχειρείν – e-business development” (Επιχείρηση προς Επιχείρηση – Business – to Business [B2B] ή Επιχείρηση προς Καταναλωτή Business – to Consumers [B2C], ανάλογα με την δραστηριότητα της επιχείρησης.

Ανάπτυξη και εγκατάσταση εξοπλισμού και συστημάτων παρακολούθησης των λειτουργιών της επιχείρησης (παραγωγή, διοίκηση, λογιστήριο, πωλήσεις, συλλογή στοιχείων [data collection], διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (Enterprise Resource Planning – ERP), κ.λπ.

Αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων (μόνον μικρά φορτηγά ιδιωτικής χρήσης, αποκλειομένων των ιδιωτικών επιβατικών αυτοκινήτων κάθε φύσης και μορφής που χρησιμοποιούνται για την διακίνηση υλικών και εμπορευμάτων.

Εκτέλεση εκστρατειών διαφήμισης και προβολής μικρής κλίμακας.

Συμμετοχή σε Ηλεκτρονικές Αγορές (e – marketplaces) και τράπεζες πληροφοριών στο διαδίκτυο.

Ενέργειες συμμετοχής σε Ειδικές Κλαδικές Εκθέσεις.

Διαμόρφωση / διαρρύθμιση, ανακαίνιση / αναβάθμιση καταστημάτων πώλησης (πρόσοψης ή εσωτερικού) με εσωτερικές ή εξωτερικές επενδύσεις, τοποθέτηση επιγραφών, χωρισμάτων ή ψευδοροφών, επιχρίσματα, φωτισμός, ειδικές εγκαταστάσεις για ΑΜΕΑ κ.ά.

Κατασκευή εγκαταστάσεων: ηλεκτρικών / υδραυλικών, πυρασφάλειας – πυροπροστασίας – πυρόσβεσης, κλιματισμού / εξαερισμού, κ.ά.

Μεταφορά – εγκατάσταση και λειτουργία των παραπάνω.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφα Φορολογικών Δηλώσεων και συγκεκριμένα τα έντυπα Ε1, Ε3 και Ε7 (Οριστική Δήλωση του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών )για τα έτη 2002, 2003, 2004.

2. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης

3. Αντίγραφο ισχύοντος καταστατικού επιχείρησης (για εταιρείες).

4. Βεβαίωση εγγραφής στο Εμπορικό ή Επαγγελματικό Τμήμα του Επιμελητηρίου του νομού όπου έχει την έδρα της.

5. Προσφορές – προτιμολόγια για όλες τις δαπάνες και prospectus για τον εξοπλισμό.

6. Συμπληρωμένο έντυπο υποβολής της πρότασης και Μηχανογραφικό Δελτίο Αξιολόγησης.

Ενδιάμεσος φορέας υλοποίησης του προγράμματος είναι ο ΕΟΜΜΕΧ.

Επιχορηγούμενες επιχειρήσεις είναι ως επί το πλείστον χονδρικού εμπορίου και ενδεικτικά λιανικού εμπορίου οι εξής:

Λιανικό εμπόριο ψωμιού, λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής εν γένει

Λιανικό εμπόριο υφασμάτων

Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και ειδών νοικοκυριού

Λιανικό εμπόριο μουσικών δίσκων, δίσκων κόμπακτ, ταινιών και κασετών μαγνητοφώνου και βίντεο

Λιανικό εμπόριο βιβλίων, εφημερίδων και χαρτικών

Λιανικό εμπόριο φωτογραφικών και οπτικών ειδών και οργάνων ακριβείας

Λιανικό εμπόριο αναμνηστικών και ειδών λαϊκής τέχνης. Περιλαμβάνεται και το λιανικό εμπόριο διαφόρων τουριστικών ειδών (σουβενίρ), ειδών χειροτεχνίας και ειδών δώρων κ.α.π.

Περισσότερες πληροφορίες «ΚΟΜΒΟΣ Μ.Μ.Ε.» τηλ. 210-8226562

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ.

Από τις 21 Μαρτίου, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις θα μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα

α) απόκτησης εργασιακής εμπειρίας STAGE ανέργων γυναικών ηλικίας από 18-50 ετών, οι οποίες έχουν συμμετάσχει σε Σχέδια Δράσης Ολοκληρωμένης Παρέμβασης υπέρ των γυναικών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι εννέα (9) μήνες και η ημερήσια αποζημίωση θα ανέρχεται στο ποσό των 25 ευρώ ανά ημέρα μικτά, το οποίο θα καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ και

β) επιχορήγησης επιχειρήσεων ανέργων γυναικών 18-64 ετών, εφόσον αυτές έχουν συμμετάσχει στα παραπάνω προγράμματα. Η διάρκεια είναι δώδεκα (12) μήνες και το ποσό της επιχορήγησης για κάθε μέρα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στα 18.50 ευρώ. Σε περίπτωση ημιαπασχόλησης το ποσό μειώνεται κατά το ήμισυ.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εφόσον βέβαια υπάρχουν κενές θέσεις. Η αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθεί από τις 21.3.2005 έως τις 31.8.2006, στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ, όπου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης, εφόσον στην περιοχή έχει ενεργοποιηθεί η διαδικασία υλοποίησης των Σχεδίων Δράσης Ολοκληρωμένης Παρέμβασης υπέρ των γυναικών.

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Αρχείο Αρθρογραφίας 2005
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Από τη Θράκη, ανοικτή επιστολή προς Μίκη Θεοδωράκη

Αγαπητέ μας κύριε Μίκη Θεοδωράκη, Με έκπληξη μάθαμε ότι με επιστολή σας προς τον κ. Τζακ Λ…