Αρχική Αρχείο Παλαιότερων Άρθρων Αρχείο Αρθρογραφίας 2005 Ο εφιάλτης της ανεργίας καλπάζει – Μεγαλώνουν οι …ουρές για το επίδομα του ΟΑΕΔ

Ο εφιάλτης της ανεργίας καλπάζει – Μεγαλώνουν οι …ουρές για το επίδομα του ΟΑΕΔ

0

Ανεργία …πληγή κάθε χώρας και εφιάλτης των πολιτών της! Αποτελεί δείκτη, όπου καθρεπτίζεται η οικονομική πορεία μιας χώρας, αφού τα χαμηλά της ποσοστά, ισοδυναμούν με ανάπτυξη, ευημερία, σωστή κοινωνική πολιτική, ενώ τα υψηλά, με οικονομική δυσπραγία, με χαμηλό βιοτικό επίπεδο, με συσσώρευση μύριων προβλημάτων που απορρέουν απ’ αυτή, όπως διατάραξη του κοινωνικού ιστού, αύξηση της εγκληματικότητας. Με στόχο την καταπολέμησή της κάθε χρόνο εφαρμόζονται διάφορα επιχειρησιακά σχέδια από τον ΟΑΕΔ, που αποσκοπούν είτε στην κατάρτιση (προγράμματα Stage) των ανέργων είτε στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας (επιδοτήσεις, σε νέες επιχειρήσεις) είτε σε επιδοτήσεις σε επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν ανέργους, είτε σε χορήγηση του πενιχρού βοηθήματος του ΟΑΕΔ προς τους άνεργους. Μέτρα καταστολής, όμως το πρόβλημα συνεχίζει να υφίσταται και σύμφωνα με τα στοιχεία με επικίνδυνα αυξητικές τάσεις.

Στοιχεία της 31/12/2004

ΣΥΝΟΛΑ ΧΩΡΑΣ

Φύλο Πλήθος Ανέργων Ποσοστά

ΑΝΤΡΕΣ 194.331 36,86%

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 332.891 63,14%

ΣΥΝΟΛΑ 527.222 100,00%

*: Στον αριθμό των εγγεγραμμένων στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ καταχωρούνται για πρώτη χρονιά και υπολογίζονται στο σύνολο των εγγεγραμμένων και οι εποχιακά απασχολούμενοι.

Περαιτέρω με βάση τα καταχωρημένα στοιχεία στο νέο μηχανογραφικό σύστημα του ΟΑΕΔ προκύπτει ότι το 8,12%, δηλαδή 42.815 άτομα, δηλώνει ότι δεν επιθυμεί τοποθέτηση σε εργασία.

Συνεπώς οι αναζητούντες εργασία ανέρχονταν σε 484.407 άτομα.

Στοιχεία της 31/01/2005

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

Φύλο Πλήθος Ανέργων Ποσοστά

ΑΝΤΡΕΣ 207.248 37,91%

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 339.417 62,09%

ΣΥΝΟΛΑ 546.665 100,00%

*: Στον αριθμό των εγγεγραμμένων στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ καταχωρούνται για πρώτη χρονιά και υπολογίζονται στο σύνολο των εγγεγραμμένων και οι εποχιακά απασχολούμενοι.

Περαιτέρω με βάση τα καταχωρημένα στοιχεία στο νέο μηχανογραφικό σύστημα του ΟΑΕΔ προκύπτει ότι το 7,54%, δηλαδή 41.221 άτομα, δηλώνει ότι δεν επιθυμεί τοποθέτηση σε εργασία.

Συνεπώς οι αναζητούντες εργασία ανέρχονται σε 505.444 άτομα.

Οι αριθμοί είναι ιδιαιτέρως εύγλωττοι, αφού σε διάστημα ενός μήνα (31/12/2004 – 31/1/2005) σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Απασχόλησης στη στρατιά των ανέργων έχουν προστεθεί 21.037 άνεργοι σε επίπεδο χώρας.

Σε επίπεδο Νομού Ξάνθης η σύγκριση των στοιχείων αποκαλύπτει ότι στην διάρκεια ενός μηνός 656 άνεργοι προστέθηκαν στην …ουρά για το επίδομα του ΟΑΕΔ!

31/12/2004 ΞΑΝΘΗ

Φύλο Πλήθος Ανέργων Ποσοστά

ΑΝΤΡΕΣ 2.896 41,10%

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 4.151 58,90%

ΣΥΝΟΛΑ 7.047 100,00%

31/1/2005 ΞΑΝΘΗ

Φύλο Πλήθος Ανέργων Ποσοστά

ΑΝΤΡΕΣ 3.314 43,02%

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 4.389 56,98%

ΣΥΝΟΛΑ 7.703 100,00%

Όπως γίνεται αντιληπτό η ανεργία είναι… γένους θηλυκού, αφού πλήττει σε μεγαλύτερο ποσοστό τις γυναίκες, ενώ προτιμά τους αποφοίτους Δημοτικού, Λυκείου, και τριτάξιου γυμνασίου.

Εκπαιδευτικό προφίλ ανέργου

ΞΑΝΘΗ

ΑΝΤΡΕΣ

Εκπαιδευτικό επίπεδο Πλήθος Ανέργων

Διδακτορικό 2

Μεταπτυχιακά 4

Απόφοιτος ΑΕΙ 110

Απόφοιτος ΤΕΙ 39

Απόφοιτος ΙΕΚ 39

Απόφοιτος λυκείου 440

Απόφοιτος 3-τάξιου γυμνασίου 618

Απόφοιτος δημοτικού 1.592

Δεν έχει τελειώσει το δημοτικό 297

Άλλο 173

ΣΥΝΟΛΟ 3.314

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Εκπαιδευτικό επίπεδο Πλήθος Ανέργων

Μεταπτυχιακά 2

Απόφοιτος ΑΕΙ 220

Απόφοιτος ΤΕΙ 102

Απόφοιτος ΙΕΚ 153

Απόφοιτος λυκείου 1.362

Απόφοιτος 3-τάξιου γυμνασίου 635

Απόφοιτος δημοτικού 1.382

Δεν έχει τελειώσει το δημοτικό 256

Άλλο 277

ΣΥΝΟΛΟ 4.389

Όσον αφορά δε τον καιρό παράτασης της ανεργίας:

ΞΑΝΘΗ

ΑΝΤΡΕΣ

Ομάδα Διάρκειας Ανεργίας Πλήθος Ανέργων

01. μέχρι 1 μήνας 873

02. > 1-2 μήνες 616

03. > 2-3 μήνες 458

04. > 3-4 μήνες 308

05. > 4-5 μήνες 169

06. > 5-6 μήνες 124

07. > 6-8 μήνες 200

08. > 8-10 μήνες 82

09. > 10-12 μήνες 90

10. > 12-16 μήνες 139

11.> 16-20 μήνες 47

12. > 20-24 μήνες 36

13. > 24 μήνες 172

ΣΥΝΟΛΟ 3.314

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Ομάδα Διάρκειας Ανεργίας Πλήθος Ανέργων

01. μέχρι 1 μήνας 769

02. > 1-2 μήνες 713

03. > 2-3 μήνες 419

04. > 3-4 μήνες 392

05. > 4-5 μήνες 219

06. > 5-6 μήνες 159

07. > 6-8 μήνες 353

08. > 8-10 μήνες 169

09. > 10-12 μήνες 167

10. > 12-16 μήνες 303

11.> 16-20 μήνες 180

12. > 20-24 μήνες 123

13. > 24 μήνες 423

ΣΥΝΟΛΟ 4.389

Τις απόψεις του για το θέμα της ανεργίας στο νομό μας καταθέτει ο πρόεδρος του Εργατικού κέντρου Ξάνθης κ. Νίκος Παπαβασιλείου: «Τα τελευταία στοιχεία του Εργατικού Κέντρου από το Ινστιτούτο εργασίας για το πρώτο τρίμηνο του 2004 ανεβάζουν την ανεργία στο νομό μας στο 13,1%. Έκτοτε ακολούθησαν πολλές απολύσεις και κλείσιμο εργοστασίων που έχουν ανεβάσει το ποσοστό ανεργίας. Μια άλλη παράμετρος που πρέπει να εξετάσουμε είναι αυτή των πολύ μικρών επιχειρήσεων που ανοιγοκλείνουν. Το Εργατικό Κέντρο Ξάνθης έχει πάρει απόφαση να χαρτογραφήσει την περιοχή μας για μια πενταετία για να δούμε τις αποκλίσεις της ανεργίας και να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα. Η γενική μας εκτίμηση είναι ότι έχουμε καλπάζουσα ανεργία».

Αναφορικά με την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ στην καταπολέμηση της ανεργίας ο κ. Παπαβασιλείου τονίζει: «Η αρχική φιλοσοφία είναι η ένταξη των ανέργων σε εργασιακό περιβάλλον. Δυστυχώς όμως ακολουθήθηκε μια άλλη πολιτική, αυτή της απλής παρακολούθησης, απλά για να δικαιούνται το ποσό του προγράμματος. Θεωρώ ότι τα προγράμματα κατάρτισης ανέργων για να είναι αποτελεσματικά πρέπει να έχουν συγκεκριμένη στόχευση. Το αντικείμενο να συνδέεται άμεσα με την εργασία. Η ανεργία είναι ένα φαινόμενο που πρέπει να εξεταστεί πολύπλευρα. Πολύ σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της ανεργίας, παίζει η παιδεία και πως αυτή συνδέεται με την αγορά εργασίας. Επίσης πιστεύω ότι οι επιδοτούμενες επιχειρήσεις πρέπει να είναι εντάσεως κεφαλαίου, ώστε να παραμείνουν στον τόπο και όχι facon που μετά από λίγο φεύγουν…».

Σύμφωνα με στοιχεία που πήραμε από το Επιμελητήριο Ξάνθης στον νομό μας έγινε εγγραφή 523 νέων επιχειρήσεων και διέκοψαν τον κύκλο εργασιών τους 354.

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ξάνθης κ. Ανδρικόπουλος καταθέτει την άποψή του για την καυτό θέμα της ανεργίας: «Η ανεργία έχει αυξηθεί οπωσδήποτε. Το επιμελητήριο έχει στοιχεία μόνο για τις επιχειρήσεις. Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που έχουν κλείσει και ιδιαίτερα μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν απολύσει προσωπικό και έχουν μεταναστεύσει και σε γειτονικές χώρες. Οπωσδήποτε όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι είναι άνεργοι. Τα προγράμματα του ΟΑΕΔ λύνουν το πρόβλημα για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Αυτό που μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το πρόβλημα της εργασίας είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Πιστεύουμε ότι με ο νέος αναπτυξιακός νόμος δημιουργεί το περιβάλλον για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας που θα προκύψουν από νέες επενδύσεις».

Μαριάννα Ξανθοπούλου

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Αρχείο Αρθρογραφίας 2005
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Νέο αίμα στους Δήμους…

Αλλάζουν πρόσωπα τα δημοτικά συμβούλια των Δήμων του Νομού και οι Αντιδήμαρχοι. Πρόσωπα αλ…