Αρχική Αρχείο Παλαιότερων Άρθρων Αρχείο Αρθρογραφίας 2005 Μαθήματα ελληνικών σε μετανάστες – άνεργους

Μαθήματα ελληνικών σε μετανάστες – άνεργους

0

Προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) για άνεργους παλιννοστούντες – μετανάστες – πρόσφυγες και άνεργους για τους οποίους η ανεπαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας λειτουργεί ανασταλτικά στην κοινωνική τους ενσωμάτωση προκήρυξε το υπουργείο Απασχόλησης.

Τα ΚΕΚ που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν τα προγράμματα αυτά θα πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους στις Περιφέρειες μέχρι την Τρίτη 31 Μαΐου 2005.

Η αποσφράγιση των προτάσεων -προσφορών θα γίνει στις 7 Ιουνίου, ενώ θα χρειαστούν κάποιοι μήνες για την έγκριση των προτάσεων και την κατανομή στα ΚΕΚ.

Τα προγράμματα, που θα έχουν διάρκεια 300 ωρών το καθένα, θα πρέπει να υλοποιηθούν μέχρι 31-12-2006. Η έναρξη τους δεν φαίνεται να γίνεται πριν από τον Ιανουάριο του 2005.

To Kόστoς

Το συνολικό κόστος των προγραμμάτων ανέρχεται στα 21.000.000 ευρώ.

Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη, τα προγράμματα εντάσσονται στις γενικότερες δράσεις που προωθεί το υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρημαδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, για να υπάρξει ουσιαστική επένδυση στους ανθρώπινους πόρους ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση κοινωνικών ομάδων που εμποδίζονται σήμερα από διαφορετικές αιτίες οι οποίες αφορούν, είτε την έλλειψη ικανότητας προσαρμογής είτε την ανισότητα των ευκαιριών είτε οτιδήποτε άλλο.

64 προτάσεις κατά των διακρίσεων

Ολοκληρώθηκε η επιλογή των 64 προτάσεων από τις 232 που είχαν υποβληθεί από «Αναπτυξιακές Συμπράξεων» Φορέων για την υλοποίηση του δεύτερου κύκλου της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL, συνολικού προϋπολογισμού 80.226.015 ευρώ.

Η Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL εντάσσεται στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

Με επίκεντρο την αγορά εργασίας, η Πρωτοβουλία στηρίζει τις προσπάθειες για την καταπολέμηση των διακρίσεων, τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης και την εξασφάλιση της δυνατότητας όλων να έχουν πρόσβαση στις θέσεις αυτές.

Ως Κοινοτική Πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, η EQUAL αποτελεί τη βάση αναζήτησης νέων τρόπων επίτευξης των πολιτικών στόχων της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση και τη διαδικασία κοινωνικής ενσωμάτωσης. Η Πρωτοβουλία υλοποιείται μέσω Αναπτυξιακών Συμπράξεων που αποτελούν ισχυρές και δεσμευτικές συμφωνίες φορέων τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα.

Μέσω της διακρατικής συνεργασίας και της ενεργού συμμετοχής όλων των εμπλεκομένων θα προκύψουν καλές πρακτικές που θα εφαρμοστούν πιλοτικά και οι οποίες θα μεταφερθούν και θα ενσωματωθούν (mainstreaming) στον κεντρικό κορμό των εθνικών και κοινοτικών πολιτικών και πρακτικών ως νέες πολιτικές για την απασχόληση και την κοινωνική ενσωμάτωση.

Επωφελούμενοι

Επωφελούμενοι από την Πρωτοβουλία είναι οι νέοι, οι γυναίκες, τα άτομα με αναπηρίες, οι απασχολούμενοι με ελλιπή εκπαίδευση, οι παλιννοστούντες, οι μετανάστες, οι πρόσφυγες, οι φυλακισμένοι, οι αποφυλακισμένοι, οι ανήλικοι παραβάτες, οι Τσιγγάνοι, οι Πομάκοι, τα απεξαρτημένα άτομα, τα διακινούμενα πρόσωπα (trafficking), οι αιτούντες άσυλο κ.ά.

Ειδικότερα, τα Έργα που επιλέχτηκαν ανά Μέτρο αφορούν: στη διευκόλυνση της πρόσβασης και της επιστροφής στην αγορά εργασίας των ομάδων που υφίστανται διακρίσεις (Μέτρο 1.1.- σύνολο Έργων: 15), στην καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας σε σχέση με την αγορά της εργασίας (Μέτρο 1.2.- σύνολο Έργων: 6), στη βελτίωση της πρόσβασης στη διαδικασία δημιουργίας μιας επιχείρησης (Μέτρο 2.1." σύνολο Έργων: 9), στην ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας (Μέτρο 2.2.- σύνολο Έργων: 10), στην προώθηση της δια βίου μάθησης και των εργασιακών πρακτικών ενσωμάτωσης (Μέτρο 3.1.- σύνολο Έργων: 6), στην υποστήριξη της προσαρμοστικότητας των εταιρειών και των εργαζομένων (Μέτρο 3.2.- σύνολο Έργων: 8), στον συνδυασμό οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής (Μέτρο 4.1.- σύνολο Έργων: 5), στην ενθάρρυνση της κατάργησης του επαγγελματικού διαχωρισμού (Μέτρο 4.2.- σύνολο Έργων: 3), στην υποστήριξη της κοινωνικής & επαγγελματικής ένταξης των αιτούντων άσυλο (σύνολο Έργων: 2).

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Αρχείο Αρθρογραφίας 2005
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ: Και άλλο τροχαίο στον δρόμο Ξάνθης- Παραλίας Αβδήρων

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης στον δρόμο Ξάνθης Παραλίας Α…