Αρχική Αρχείο Παλαιότερων Άρθρων Αρχείο Αρθρογραφίας 2005 Όχι μόνο οι «αρτιμελείς» στο Δημόσιο

Όχι μόνο οι «αρτιμελείς» στο Δημόσιο

0

Υγειονομικές Επιτροπές θα πιστοποιούν την ικανότητα πολιτών για δουλειά. Ανοίγει ο δρόμος για την πρόσληψη όλων των πολιτών στο Δημόσιο, χωρίς πλέον να τίθεται σε εφαρμογή ο περιοριστικός όρος της «αρτιμέλειας». Στο εξής διορίζονται στο Δημόσιο όσοι έχουν την υγεία που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της συγκεκριμένης θέσης.

Η έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων δεν εμποδίζει την πρόσληψη, εφόσον ο υπάλληλος με την κατάλληλη και δικαιολογημένη τεχνική υποστήριξη μπορεί ν' ασκήσει τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης.

Ειδικές διατάξεις για τον διορισμό δεν θίγοvται.

Ο υπουργός Δημόσιας ΔΙοίκησης απέστειλε Χθες εγκύκλιο προς το ΑΣΕΠ, τα υπουργεία και τις δημόσιες υπηρεσίες, με την οποία αίρονται οι περιορισμοί στη διαδικασία προσλήψεων.

Η εγκύκλιος

Στην εγκύκλιο διευκριvίζεται ότι στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2839/2000, αναφέρεται ότι «υπάλληλοι διορίζονται όσοι έχουν την υγεία που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της αντίστοιχης θέσης.

Η έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων δεν εμποδίζει την πρόσληψη, εφόσον ο υπάλληλος με την κατάλληλη και δικαιολογημένη τεχνική υποστήριξη μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντα της αντίστoιχης θέσης. Ειδικές διατάξεις για τον διορισμό ατόμων με ειδικές ανάγκες δεν θίγονται».

Ομοίως, στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2839/2000, ορίζεται ότι «η υγεία και η φυσική καταλληλότητα των υποψηφίων υπαλλήλων για να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης πιστοποιούνται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές, με βάση παραπεμπτικό έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται από την υπηρεσία σε γενικές γραμμές τα καθήκοντα της θέσης που πρόκειται να καταληφθεί». Όπως προκύπτει, η υγεία και η φυσική καταλληλότητα των υποψηφίων προς διορισμό σης δημόσιες υπηρεσίες και τα ΝΠΔΔ αναφέρονται συγκεκριμένα στην ικανότητά τους να εκτελέσουν τα καθήκοντα της θέσης στην οποία πρόκειται να διοριστούν.

Για τον λόγο αυτό διαγράφηκε από τον Υπαλληλικό Κώδικα η «αρτιμέλεια» ως προϋπόθεση διορισμού.

Αρμόδιες να πιστοποιήσουν την καταλληλότητα είναι αποκλειστικά οι υγειονομικές επιτροπές, oι οποίες κρίνουν με βάση το παραπεμπτικό έγγραφο στο οποίο περιγράφονται από την υπηρεσία σε γενικές γραμμές τα καθήκοντα της θέσης στην οποία πρόκειται να προσληφθεί ο υποψήφιος. Επομένως, στις προκηρύξεις για πλήρωση θέσεων προσωπικού που υπάγεται στον Υπαλληλικό Κώδικα δεν θα πρέπει να αναφέρεται ότι η έλλειψη υγείας αποτελεί κώλυμα διορισμού των υποψηφίων, αλλά ότι πρέπει να έχουν τηv υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει να ασκήσουν τα καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης στην οποία θα διοριστούν.

Διευκρίνηση

Αλλά και για το προσωπικό που δεν υπάγεται στον κώδικα πρέπει στις προκηρύξεις να ακολουθείται η ίδια διατύπωση, δεδομένου ότι και όπου προβλέπεται γενικώς από ης διατάξεις των οικείων φορέων του δημόσιου τομέα ως προϋπόθεση διορισμού η υγεία και η αρτιμέλεια, αυτή δεν νοείται ότι εισάγει γενικό και απόλυτο κώλυμα διορισμού, αλλά εξατομικευμένο κώλυμα που κρίνεται σε συνάρτηση της συγκεκριμένης πάθησης ή βλάβης και της φύσεως των καθηκόντων της συγκεκριμένης θέσης.

Συνεπώς και σης προκηρύξεις αυτές θα πρέπει να μη χρησιμοποιείται ο όρος «αρτιμέλεια», άλλά ο όρος «φυσική καταλληλότητα» των υποψηφίων να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης.

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Αρχείο Αρθρογραφίας 2005
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Χρόνια Πολλά…με αλλαγές στον Δήμο Ξάνθης

Αναδείχτηκε το νέο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης και η Δημαρχιακή Επιτροπή. Μι…