Τελική ευθεία σ’ ένα όραμα…

0

Στόχος του έργου: «Αειφορική αγροτική ανάπτυξη της περιοχής μας. Παρουσίαση της προκαταρτικής μελέτης της άρδευσης της πεδιάδας της Ξάνθης. Η μελέτη είχε προϋπολογισμό 3.982.500 ευρώ και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με εθνικούς πόρους. Θα ολοκληρωθεί σε 14 μήνες και το έργο θα ενταχθεί στο Δ’ΚΠΣ, θα κατασκευαστεί τμηματικά. Το κόστος υπολογίζεται σε 35 – 40 δις δραχμές.

Η καρδιά του νομού χτυπούσε εκεί…σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης μας, την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου στις 6.30μ.μ., όπου ένα μεγαλόπνοο και φιλόδοξο όραμα … «παιδί του Νομάρχη κ. Παυλίδη», ένα σχέδιο που αναμένεται ν’ αλλάξει το αγροτικό τοπίο της περιοχής, ένα έργο αναπτυξιακής πνοής για τον νομό, που φιλοδοξεί όταν ολοκληρωθεί, να δημιουργήσει άλλα δεδομένα στην αγροτική παραγωγή της περιοχής μας, ένα έργο που εκμεταλλεύεται το φυσικό πλεονέκτημα της ύπαρξης του ποταμού Νέστου και την μεταφορά και διανομή με αγωγούς των νερών του στην πεδιάδα της Ξάνθης, περνά για πρώτη φορά από το θεωρητικό ευχολόγιο – σε συνδυασμό με πολλές ενέργειες του Νομάρχη που όμως δεν ευοδώνονταν – όλες- σε πρακτική βάση με την παρουσίαση της προκαταρκτικής μελέτης του έργου.

Παρουσία του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κοντού – που τάχτηκε στο πλευρό του Νομάρχη – αφού ανέλαβε το υπουργείο Ανάπτυξης να το συμπεριλάβει στα άμεσα σχέδιά του, του Σεβασμιωτάτου κ.κ. Παντελεήμονος του Νομάρχη Ξάνθης κ. Παυλίδη, του Ειδικού γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης κ. Δ. Παπαγιαννίδη – που έχει την ευθύνη του εκσυγχρονισμού και της ανάπτυξης της ελληνικής γεωργίας μέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων της ΕΕ, – του στρατηγού κ. Παναγόπουλου, του Δημάρχου Ξάνθης κ. Στυλιανίδη, όλων των Δημάρχων του Νομού, όλων των εκπρόσωπων των αγροτικών συνεταιρισμών και των παραγωγικών και επιχειρηματικών τάξεων, του βουλευτού κ. Σγουρίδη και του γραμματέα της ΝΕ κ. Χουλιάρα, νομαρχιακούς και δημοτικούς συμβούλους, πολλών αγροτών του νομούς μας, έγινε μια εμπεριστατωμένη ανάλυση της μελέτης, η οποία χρηματοδοτείται σε πρώτη φάση από εθνικούς πόρους και το έργο προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από το 2007 – 2013 από το Δ’ ΚΠΣ

Ο κ. Κοντός που έφερε την ευθύνη της διοργάνωσης της παρουσίασης, αρχικά αναφέρθηκε στα αγροτικά δρώμενα της χώρας όπως αυτά διαμορφώνονται από την ασυνήθιστα μεγάλη παραγωγή σε αγροτικά προϊόντα της χώρας μας και των γειτονικών χωρών με αποτέλεσμα να περιοριστούν οι εξαγωγές μας, να αυξάνονται οι προσπάθειες εισαγωγών και η συμπίεση προς τα κάτω των τιμών. Επίσης η ισχυροποίηση του ευρώ δυσκολεύει τις εξαγωγές, αλλά και η είσοδος 10 νέων χώρών στην Ε.Ε. δημιουργούν προβλήματα και στην ευάλωτη γεωργική οικονομία. Επίσης προσδιόρισε τις ενέργειες του υπουργείου– φυτουγειονομικούς ελέγχους, μέτρα για μείωση του κόστους παραγωγής, πανωτόκια αναδασμοί κ.τ.λ., επίσπευση των πληρωμών των επιδοτήσεων, χρηματοδότηση συνεταιρισμών, προώθηση του εκσυγχρονισμού της ελληνικής γεωργίας και αναδιάρθρωση καλλιεργειών- που αποκοπούν στην επίλυση των προβλημάτων και στην ισχυροποίηση της ελληνικής γεωργίας. Επισημαίνοντας τα προβλήματα των αγροτών ανέδειξε την σπουδαιότητα του δρομολογούμενου έργου για την περιοχή μας.

Η άρδευση της πεδιάδας της Ξάνθης: Αναπτυξιακό – περιβαλλοντικό έργο

Κοντός: «Προχωρούμε με πολύ γρήγορους ρυθμούς για την άρδευση της πεδιάδας της Ξάνθης, με υπόγειους αγωγούς από τον ποταμό Νέστο. Το έργο αυτό θα αποτελέσει βασική προϋπόθεση για το αγροτικό τομέα, ώστε να γίνουν οι απαιτούμενες οι αναδιαρθρώσεις και έχει μια πρωταρχική σημασία για την παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων. Αποτελεί ένα σοβαρό πολλαπλασιαστή του εισοδήματος των αγροτών και η σωστή διαχείριση των νερών του Νέστου επιφέρει σημαντικές ωφέλειες τόσο στην αγροτική παραγωγή, όσο και στο συνολικό ισοζύγιο των υδάτινων πόρων. Η κυβέρνηση με την επίσπευση των διαδικασιών, ώστε να γίνει γρήγορα η δημοπράτηση της μελέτης και να ξεκινήσει η μελέτη για την μεταφορά των νερών στις πεδιάδες της Ξάνθης και της Κομοτηνής, ανταποκρίνεται πλήρως. Παράλληλα ανταποκρίνεται και στο αίτημα της Νομαρχίας – που εκφράζει τις ανησυχίες και τους φόβους του αγροτικού κόσμου να αυξήσει και να διασφαλίσει το αγροτικό εισόδημα – με την κατασκευή έργων υποδομής».

Στόχος του έργου:Αειφορική αγροτική ανάπτυξη της περιοχής μας

Σημειώνεται ότι η περιοχή που μελετάται έχει προβλήματα λόγω της ελλιπούς κάλυψης των αρδευτικών αναγκών , και λόγω της παρατηρούμενης στάσης, εξάντλησης των υπόγειων υδάτων αλλά και υφαλμύρωσης στην παράκτια ζώνη. Η εν λόγω μελέτη προωθείται από το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης για να επιλύσει τα σοβαρά αναπτυξιακά και περιβαλλοντικά προβλήματα των περιοχών έχοντας σαν απώτερο στόχο την αειφορική αγροτική ανάπτυξης της περιοχής μας. Θα υποκατασταθεί το σημερινό καθεστώς των αρδεύσεων από γεωτρήσεις με αρδεύσεις που θα ικανοποιούνται από επιφανειακά νερά. Έτσι εξυπηρετούνται κατά το βέλτιστο τρόπο ανάγκες άρδευσης γεωργικών ζωνών – αναπτυξιακή διάσταση του μελετούμενου έργου – και θα επιτευχθεί αναβάθμιση των υποβαθμισμένων υπόγειων υδροφόρων οριζόντων είτε αυτή σχετίζεται με τη στάθμη είτε με υφαλμύρωση των υπόγειων νερών – περιβαλλοντική διάσταση του έργου.

Επίσης αναμένεται ανάκαμψη της στάθμης του υπόγειου νερού που θα επιφέρει συνολικότερη αναβάθμιση των οικοσυστημάτων.

Η μελέτη είχε προϋπολογισμό 3.982.500 ευρώ και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με εθνικούς πόρους.

Θα ολοκληρωθεί σε 14 μήνες και το έργο θα ενταχθεί στο Δ’ΚΠΣ, θα κατασκευαστεί τμηματικά, ώστε γρήγορα να έχουν υπόγεια άρδευση το κόστος υπολογίζεται σε 35 – 40 δις δραχμές.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ξάνθης κ. Σγουρίδης, απευθύνοντας χαιρετισμό, χρησιμοποίησε το παράδειγμα της σκυταλοδρομία για να υπογραμμίσει ότι το έργο ξεκίνησε από την προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά δεν εντάχτηκε στο Γ’ ΚΠΣ εξαιτίας των περιβαλλοντικών όρων…

Σγουρίδης:«Η Δημοκρατία προχωρά και ανακυκλώνει τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου. Είναι μια σκυταλοδρομία που πρέπει ο κάθε δρομέας να δίνει τη σκυτάλη και αυτός που την παίρνει να μη τη ρίχνει …αλλά να συνεχίζει το τρέξιμο για να φτάσει στο τέρμα…Εν προκειμένω τα μεγάλα έργα είναι έργα που γίνονται διαχρονικά ξεκινούν από μια κυβέρνηση και προχωρούν στην επόμενη…Το κόστος του έργου είναι πολύ μεγάλο και είναι πολύ λογικό να μην μπορεί να τελειώσει σε μια περίοδο. Ξεκίνησε με προσπάθεια όλων των συντελεστών του τόπου, συνεχίστηκε και επί θητείας του κ. Παυλίδη . Δεν μπόρεσε η μελέτη να ενταχτεί στο Γ’ ΚΠΣ γιατί υπήρχαν περιβαλλοντικοί όροι».

Διαφορετική είναι η άποψη του Νομάρχη Ξάνθης κ. Παυλίδη:

Νομάρχης Ξάνθης: «Σήμερα μπαίνουμε στην τελική ευθεία για ένα όραμα….ξεκίνησε σαν μια ιδέα από την Νομαρχία Ξάνθης και σήμερα παραδίνουμε τη σκυτάλη της υλοποίησης σ’ ένα δικό μας άνθρωπο τον κ. Κοντό».

Ο κ. Παυλίδης εξέθεσε την αναγκαιότητα – που αποτέλεσε γενεσιουργό αιτία της σύλληψης της ιδέας – την αυξημένη υφαλμύρωση, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις δυσκολίες και στα προσκόμματα που αντιμετώπισε όταν παρουσίασε την ιδέα: «Θεωρήθηκε μεγαλοϊδεατισμός, ουτοπία μαξιμαλισμός…εμείς όμως πιστεύαμε ότι αυτό που τόσο πολλά χρόνια στερήθηκε αυτός ο τόπος, γιατί ένα μεγάλο έργο υποδομής δεν είχε την τύχη να έχει ποτέ, ήταν δικαίωμα μας και έπρεπε να το διεκδικήσουμε».

Βέλη κατά προηγούμενων κυβερνήσεων…δεν έλειψαν από τον κ. Νομάρχη καθώς οι προηγούμενες ενέργειες της Νομαρχίας όπως η προκαταρκτική μελέτη που παρουσίασε στον τότε υπουργό κ. Δρυ είχε αρνητική αντιμετώπιση.

Ο κ. Παπαγιαννίδης μιλώντας για το έργο το χαρακτήρισε ως το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο για το νομό μετά την Εγνατία: «Θα σώσει την πεδιάδα της Ξάνθης από την εισχώρηση του θαλασσίου νερού και την ερημοποίηση».

Στη συνέχεια ο κ.Ιωάννης Καραβοκύρης , και ο κ. Παναγόπουλος, πολιτικοί μηχανικοί, ειδικοί μελετητές ανέπτυξαν την πορεία του έργου, παραθέτοντας τεχνικά στοιχεία.

Μαριάννα Ξανθοπούλου

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Αρχείο Αρθρογραφίας 2004
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

«Η ζωή είναι ένα πειραματικό ταξίδι που γίνεται παρά τη θέλησή μας…»

Ταξίδι στις δαιδαλώδεις διαδρομές του πνεύματος στις παραστάσεις της ΦΕΞ στην Καπναποθήκη …